Δήμος Δίου - Ολύμπου

60 εποχικοί για τον τομέα καθαριότητας

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 11/06/2018 08:00 |

Συνολικά 60 άτομα προτίθεται να προσλάβει ο Δήμος Δίου - Ολύμπου στον Νομό Πιερίας. Το εποχικό προσωπικό αναμένεται να απασχοληθεί για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών στον τομέα της καθαριότητας.
Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι: 10 οδηγοί απορριμματοφόρων ΔΕ, 1 χειριστής μηχανημάτων έργου ΔΕ, 4 ηλεκτροτεχνίτες (βοηθοί ηλεκτρολόγων) ΥΕ και 45 εργάτες καθαριότητας (συνοδοί απορριμματοφόρων) ΥΕ.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στον Δήμο Δίου - Ολύμπου στο Γραφείο Προσωπικού (Αγίου Νικολάου 15, Λιτόχωρο, ΤΚ 602 00 τηλ. 23523-50123). Μεταξύ των δικαιολογητικών που θα πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι είναι φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, βασικό τίτλο σπουδών και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σε ισχύ. Η υποβολή των αιτήσεων λήγει αύριο Τρίτη, 12 Ιουνίου.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ