Αμφιθέατρα γεμάτα κάλπες

Ο νέος νόμος για την ανώτατη εκπαίδευση αναμένεται να προκαλέσει αλαλούμ στη λειτουργία των πανεπιστημίων

  | ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 19/09/2017 08:00 |
Αμφιθέατρα γεμάτα κάλπες
Αναστάτωση αναμένεται να φέρουν σε φοιτητές και καθηγητές οι αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις στα πανεπιστήμια

Δυο μήνες «χορταστικών» εκλογών στα πανεπιστήμια (και νέων «μίνι» φοιτητικών εκλογών στο εσωτερικό τους) οδηγούν σε αναστάτωση χιλιάδες φοιτητές και τους καθηγητές τους. Και τα παραπάνω αποτελούν μόνο τις πρώτες παρενέργειες του νέου νόμου για την ανώτατη εκπαίδευση που ψήφισε το υπουργείο Παιδείας το καλοκαίρι. «Πικάντικη» λεπτομέρεια, ωστόσο, αποτελεί το ότι το υπουργείο Παιδείας ορίζει με υπουργική απόφασή του τον πρύτανη κάθε ιδρύματος ως... επόπτη ακόμη και στις εκλογές για εκπροσώπους των συλλογικών φορέων (φοιτητών, διοικητικών υπαλλήλων κ.ά.).
Ετσι ο πρύτανης κάθε ΑΕΙ, εκτός από τις εκλογές για νέες διοικήσεις στα τμήματα και στις κοσμητείες του ιδρύματός του, θα κηρύξει τώρα εκλογές και για εκπροσώπους των φοιτητών, διοικητικών υπαλλήλων και ειδικού ερευνητικού προσωπικού στη Σύγκλητο και στα όργανα διοίκησης. Ολα αυτά με το δεδομένο ότι τα μέλη της Συγκλήτου και η εκπροσώπηση των φοιτητών σ' αυτή άλλαξαν με τον νέο νόμο του υπουργείου Παιδείας.

το προβλημα. Εδώ δημιουργείται ένα πρώτο διαδικαστικό πρόβλημα, καθώς είναι βέβαιο ότι οι φοιτητικοί σύλλογοι δεν θα δεχτούν αυτή την εξέλιξη. Σε πολλά πανεπιστήμια, μάλιστα, οι φοιτητές θεωρούν ότι έχουν ήδη εκλέξει εκπροσώπους για τη Σύγκλητο με τις τελευταίες τους φοιτητικές εκλογές.
Το θέμα αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ρήξη και τεταμένες σχέσεις στο εσωτερικό πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, ενώ την εικόνα τού... αλαλούμ συμπληρώνει και η νέα διαδικασία που δημιουργεί έναν διαδικαστικό «δαίδαλο» πριν μπορέσει ένα ίδρυμα να καταφύγει στην «ηλεκτρονική ψήφο» εάν μια εκλογή κηρυχθεί τελικά άγονη ή αμφισβητηθεί.
Εκτός απο τις εκλογές αντιπροσώπων, όμως, όλα τα ΑΕΙ θα κάνουν το επόμενο χρονικό διάστημα (άλλα από μέσα ώς τέλος Οκτωβρίου, άλλα στις αρχές Νοεμβρίου) εκλογές για νέους προέδρους στα τμήματά τους και εκλογές για νέους κοσμήτορες. Αυτό σημαίνει ότι, επιπροσθέτως των παραπάνω εκλογών, ένα ίδρυμα με 4 σχολές και 10 τμήματα θα πρέπει να κάνει 14 εκλογές το επόμενο χρονικό διάστημα, ενώ ένα ίδρυμα με 25 τμήματα και 10 σχολές, 35 εκλογές. Κάποιες εκλογές βέβαια είναι πιθανόν να γίνουν την ίδια ή σε δυο ημέρες, ωστόσο η προεκλογική αναστάτωση που θα φέρουν στα ιδρύματά τους αναμένεται ότι θα είναι μεγάλη.
Ενα άλλο διαδικαστικό θέμα που προκύπτει είναι ότι στην υπουργκή απόφαση του υπουργείου Παιδείας για τις εκλογές αναφέρεται ότι ψηφίζουν και καθηγητές που είναι σε απουσία από το κάθε ίδρυμα, εκτός από αυτούς που βρίσκονται σε αναστολή καθηκόντων, με αποτέλεσμα οι νομικές υπηρεσίες πολλών ιδρυμάτων να αναρωτιούνται εάν μπορούν να ψηφίσουν και όσοι είναι σε εκπαιδευτική άδεια.
«Η φράση "μια ψήφος την ημέρα" νομίζω ότι ταιριάζει στην πραγματικότητά μας το επόμενο χρονικό διάστημα» έλεγε χθες στα «ΝΕΑ» καθηγητής κεντρικού ιδρύματος της χώρας, για να καταλήξει: «Με τον τρόπο αυτό μάς καταδικάζουν σε μια εσωστρέφεια, καθώς για ένα χρονικό διάστημα δεν θα ασχολούμαστε με τίποτα άλλο» αναφέρει.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ. Οπως αναφέρεται συγκεκριμένα στην υπουργική απόφαση του υπουργείου Παιδείας, «οι εκπρόσωποι των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των ιδρυμάτων εκλέγονται με τους αναπληρωτές τους από το σύνολο των φοιτητών με δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με την περ. β' του άρθρου 2 του ν. 4485/2017 της οικείας κατηγορίας (α προπτυχιακοί φοιτητές και β) μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες)».
«Η εκλογή γίνεται με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία και προκηρύσσεται από τον πρύτανη, ο οποίος και συγκροτεί σχετική τριμελή εφορευτική επιτροπή, αποτελούμενη κατά περίπτωση από φοιτητές με δικαίωμα συμμετοχής ή από μέλη της οικείας κατηγορίας προσωπικού με τους αναπληρωτές τους. Οι υποψηφιότητες, οι παραιτήσεις και οι ενστάσεις σχετικά με την ανακήρυξη των υποψηφίων υποβάλλονται στην εφορευτική επιτροπή διά της αρμόδιας για φοιτητικά θέματα ή για θέματα προσωπικού, αναλόγως, υπηρεσίας του ιδρύματος και πρωτοκολλούνται.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρούσας απόφασης και ιδίως σε ό,τι αφορά την κατάρτιση εκλογικών καταλόγων, το αρμόδιο όργανο για τον έλεγχο της εκλογιμότητας και την ανακήρυξη των υποψηφίων, τον χρόνο και τον τόπο της ψηφοφορίας, τη μορφή των ψηφοδελτίων, τη διαδικασία» αναφέρεται στην υπουργική απόφαση.

Πρυτανικές εκλογές σε τρία ΑΕΙ
Σε αδιαφορία για τις διαδικασίες εκλογής πρύτανη οδηγεί τα πανεπιστήμια ο νέος νόμος του υπουργείου Παιδείας, ενώ όλο το ενδιαφέρον μετατοπίζεται στις εκλογές... αντιπρυτάνεων που θα γίνονται πλέον από ξεχωριστό ψηφοδέλτιο. Ετσι, τρία πανεπιστήμια βρίσκονται στην «καρδιά» της προεκλογικής περιόδου, με το τέλος Σεπτεμβρίου να ρίχνει την αυλαία για τη διαδικασία  κατάθεσης υποψηφιοτήτων. Και στα τρία ιδρύματα ωστόσο, τα Πανεπιστήμια Πειραιώς και Πελοποννήσου και το Πολυτεχνείο Κρήτης, το ενδιαφέρον για συμμετοχή στις εκλογές είναι κάτω του... μέσου όρου, με μόνο ένα ψηφοδέλτιο για θέση πρύτανη να ακούγεται ώς σήμερα σε καθένα απ’ αυτά. Στο Πολυτεχνείο Κρήτης η προθεσμία για την κατάθεση υποψηφιοτήτων για τη διοίκηση του ιδρύματος λήγει την Τετάρτη, με τις νέες πρυτανικές εκλογές να έχουν ορισθεί για τις 9 Οκτωβρίου. Στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς οι εκλογές έχουν οριστεί για τις 11 του  μήνα, περίοδο κατά την οποία θα ολοκληρωθεί η εκλογική διαδικασία και στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Οι τρεις αυτές πρυτανικές εκλογές θα είναι το «κρας τέστ» του νέου νόμου, που άλλαξε το καλοκαίρι όλη τη διαδικασία εκλογής πρυτάνεων στα ιδρύματα.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ