Θέρμανση και ζεστό νερό από γεωθερμία θα αποκτήσουν σύντομα οι κάτοικοι της Αλεξανδρούπολης

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 21/04/2017 19:20 |
Θέρμανση και ζεστό νερό από γεωθερμία θα αποκτήσουν σύντομα οι κάτοικοι της Αλεξανδρούπολης

Την επιλογή της θέρμανσης από γεωθερμία θα έχουν πλέον οι κάτοικοι της Αλεξανδρούπολης. Με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργου Σταθάκη, χορηγήθηκε στον δήμο Αλεξανδρούπολης άδεια διανομής θερμικής ενέργειας, προερχόμενης από γεωθερμικό πεδίο χαμηλής ενθαλπίας, δηλαδή χαμηλής περιεχόμενης θερμοκρασίας (μέχρι 90ο C).
Ειδικότερα, η άδεια αφορά τη διανομή θερμικής ενέργειας από το γεωθερμικό πεδίο 'Ανθειας-Αρίστηνου, θερμικής ισχύος 9,8 MWth. Ο σταθμός θα εγκατασταθεί στη δημοτική ενότητα Αρίστηνου, του δήμου Αλεξανδρούπολης και προορίζεται για την εξυπηρέτηση καταναλωτών εντός της γεωγραφικής περιοχής του δήμου Αλεξανδρούπολης, για θέρμανση χώρων ή και ζεστό νερό χρήσης. Η τιμή πώλησης της θερμικής ενέργειας ορίζεται στα 35 ευρώ/MWh πλέον των νόμιμων φόρων, καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας. Για οποιαδήποτε μεταβολή της τιμής πώλησης, είναι απαραίτητη η τροποποίηση της άδειας διανομής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Αδειών.
Οι ενδιαφερόμενοι καταναλωτές θα μπορούν να υποβάλουν σχετικές αιτήσεις στον δήμο Αλεξανδρούπολης, ο οποίος υποχρεούται να τις κάνει όλες δεκτές, να ενημερώνει για το χρόνο σύνδεσής τους και να εγκαταστήσει μετρητικό εξοπλισμό.

2
Α.Σ.
22/04/2017 10:55
Εμένα, η απορία μου είναι γιατί αυτά τα θέματα δεν αποτελούν αρμοδιότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και χρειάζεται υπουργική απόφαση. Γιατί αυτό το συγκεντρωτικό κράτος δεν καταλαβαίνει ότι πρέπει να αλλάξει ριζικά πορεία, ώστε η χώρα να αλλάξει κατεύθυνση.
Γεωθερμία, αγάπη μου
21/04/2017 19:44
Αυτά που λέτε δεν φτάνουν. Δεκάδες προτάσεις γεωθερμίας βρίσκονται εγκαταλελειμένες στη χώρα: Μήλος, Νήσυρος, κλπ. Να μας εξηγήσετε ποιος θα χρηματοδοτήσει το έργο, ποιος θα κάνει τον διαγωνισμό (αν θα γίνει), ποιος θα έχει την ευθύνη της λειτουργίας και ποιος του ελέγχου, για να ξέρουμε ποιον θα χειροκροτήσουμε ή ποιον θα μουνζώσουμε, ανάλογα.