Νέα επιστολή του Μητροπολίτη Πειραιώς στον Βενιζέλο για το σύμφωνο συμβίωσης

  | ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 10/12/2013 14:56 |
Νέα επιστολή του Μητροπολίτη Πειραιώς στον Βενιζέλο για το σύμφωνο συμβίωσης
O μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ

Με νέα εξασέλιδη ανοιχτή επιστολή ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ απάντησε την Τρίτη, στην επιστολή που του είχε στείλει την περασμένη εβδομάδα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Βαγγέλης Βενιζέλος για το θέμα της επέκτασης του συμφώνου συμβίωσης στα ομόφυλα ζευγάρια.

Ο Μητροπολίτης Πειραιώς ζητάει από τον Βαγγέλη Βενιζέλο και την Πολιτεία να υποβάλουν «έφεση» κατά της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η οποία πρόσφατα καταδίκασε την Ελλάδα επειδή στον νόμο για το σύμφωνο συμβίωσης εξαιρεί τα ομόφυλα ζευγάρια.

Ο κ. Σεραφείμ επιμένει μάλιστα να χαρακτηρίζει την επέκταση του συμφώνου συμβίωσης στα ομόφυλα ζευγάρια ως «κακούργημα της παρά φύσιν ασέλγειας» λέγοντας ότι η επέκταση «ανατρέπει την ανθρώπινη φυσιολογία και την ορθόδοξη χριστιανική οντολογία».

Ο κ. Σεραφείμ υποστηρίζει ότι με την επιστολή που έστειλε την περασμένη εβδομάδα στον κ. Βενιζέλο δεν παραβίασε την Κανονική Τάξη. Με λιγότερο αυστηρό και απειλητικό ύφος, αυτή τη φορά, ο μητροπολίτης προσθέτει πως απευθύνθηκε στον αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης ως «φίλος και διαποιμαίνων ιεράρχης της Εκκλησίας υποβάλλων παράκληση καταθέτοντας την διαχρονική πίστης της Εκκλησίας».

Υπενθυμίζεται πως την περασμένη Τρίτη ο κ. Σεραφείμ, στην επιστολή που είχε στείλει στον κ.Βενιζέλο, του ζητούσε να μην υλοποιηθεί η επέκταση του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης στα ομόφυλα ζευγάρια. Εξηγούσε μάλιστα στον κ. Βενιζέλο ότι δεν πρέπει να αποδιώξει και να αποστερηθεί de facto τη χάρη και την ευλογία του δικαιοκρίτου Κυρίου ψηφίζοντας την τροπολογία.

Ακολούθησε λίγες ημέρες μετά η απάντηση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης προς τον μητροπολίτη. Σ’ αυτήν ο κ. Βενιζέλος τόνιζε μεταξύ άλλων «πως η ρύθμιση των κοινωνικών σχέσεων μεταξύ πολιτών ή ατόμων που υπάγονται στην ελληνική και κατ’ επέκταση την ευρωπαϊκή έννομη τάξη είναι ζήτημα που ανήκει στην σφαίρα της Πολιτείας και των διεθνών υποχρεώσεων της και όχι της Εκκλησίας». Ακόμη ο κ.Βενιζέλος είχε αναφέρει πως θα αγνοήσει την «άτυχη απειλή» περί αποστερήσεως της χάριτος και της Ευλογίας του Κυρίου θεωρώντας πως η αποστροφή αυτή του κ. Σεραφείμ ήταν σχήμα λόγου.

Πάντως ο μητροπολίτης στην επιστολή του παραθέτει εκ νέου τις απόψεις του κατά της επέκτασης του συμφώνου στα ομόφυλα ζευγάρια. Λέει, απευθυνόμενος στον κ .Βενιζέλο, πως η ένστασή του είναι για να μην καταστεί θεσμός «Δικαίου» «της Ελληνορθόδοξης Πολιτείας μας, την οποία πολλοί δυστυχώς επιβουλεύονται η βύθιος αμαρτία της ανατροπής τη ανθρώπινης φυσιολογίας και οντολογίας και της παραχρήσεως των σωματικών οργάνων».


Αναλυτικά η νέα επιστολή του Μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ προς τον Βαγγέλη Βενιζέλο έχει ως εξής:

«Ἐξοχώτατε καί φίλτατε Κύριε Πρόεδρε,


Ἔλαβον τήν ὑπ’ ἀριθμ. Πρωτ. ἀπό 938/5.12.2013 ἀπάντησή Σας στό διαβιβασθέν αἴτημά μου διά τῆς ἀπό 3/12/2013 ἐπιστολῆς μου νά μήν ἐμμείνετε σέ πρόταση νομοθετικῆς θεσμοθέτησης μέ πρόσχημα τήν ἐπέκταση τοῦ συμφώνου συμβίωσης στά λεγόμενα «ὁμόφυλα» ζευγάρια τοῦ κακουργήματος τῆς παρά φύσιν ἀσέλγειας πού ἀνατρέπει τήν ἀνθρώπινη φυσιολογία καί τήν ὀρθόδοξη χριστιανική ὀντολογία καθώς καί τόν νομικό μας πολιτισμό καί ἐγκαθιδρύει ὡς θεσμό δικαίου τήν ἀντιαισθητική καί ἄτεχνη καί ἀφύσικη καί φθοροποιό διά τήν σωματική καί ψυχική ἀκεραιότητα τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου ἀπόπειρα μιμήσεως τοῦ ἑτέρου φίλου πού ἀποτελεῖ τό σαπρό κοσμοείδωλο καί τήν πρακτική τῆς κατεγνωσμένης ἀπό τόν Θεῖο Νόμο (Γεν. ιγ΄ 13, Λευϊτικό κ΄13, Ρωμ. α΄26-27, Α΄Κορ. ς΄ 6-9) καί τό Κανονικό μας δίκαιο (Ἱ. Κανόνες Ζ΄ καί ΞΒ΄ τοῦ Μ. Βασιλείου ἐπικυρωθέντων ὡρισμένως ἀπό τόν Β΄ Κανόνα τῆς ἁγίας ς΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, Δ΄ Γρηγορίου Νύσσης ἐπικυρωθέντες ὡσαύτως ἀπό τόν μνημονευόμενο Κανόνα τῆς ς΄ Οἰκουμ. Συνόδου καί ιη΄ ἁγ. Ἰωάννου Νηστευτοῦ) ὁμοφυλοφιλίας καί ἐκφράζω εἰλικρινῶς θερμάς εὐχαριστίας διά τόν κόπον τῆς ἀπαντήσεως. Τά προσωπικά μου αἰσθήματα ἀγάπης, τιμῆς καί φιλίας πρός τό σεβαστό προσωπό Σας εἶναι ἀδιαπτώτως πηγαία καί εἰλικρινῆ, ἀλλά ἀγαπητέ κ. Πρόεδρε «φίλος μέν Πλάτων, φιλτάτη ἡ ἀλήθεια» πού δέν ἀποτελεῖ ἰδεοληψία ἤ ὑποκειμενική προσέγγιση τῶν πραγμάτων καί τῶν ἐννοιῶν, ἀλλά ἐνυπόστατη καί ζῶσα πραγματικότητα, εἶναι Ἐκεῖνος ὁ Ὁποῖος μέσα στήν παγκόσμια ἱστορία καί σκέψη μέ τήν ἀπολυτότητα τῆς αὐτοσυνειδησίας Του εἶπε: «Ἐγώ εἰμί ἡ ὁδός καί ἡ ἀλήθεια καί ἡ ζωή» (Ἰω. ιδ΄6). Ἐξ αὐτοῦ λοιπόν τοῦ χρέους πρός τήν Ἀλήθεια-Πρόσωπο ἐπάγομαι τά κάτωθι:

1. Τά ὅσα ἀναφέρετε διά τήν πρότριτα ἐκδοθεῖσα ἀπόφαση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου Δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου (ΕΔΔΑ) καί τήν σχέση της μέ τήν ΕΣΔΑ ἐπιτρέψατέ μου νά παρατηρήσω ὅτι κατά τρόπο ἀνεξήγητο γιά ἕναν ἐξαιρέτου ἐπιστημονικοῦ διαμετρήματος νομομαθῆ ὅπως Ἐσεῖς παρουσιάζονται ὡς δῆθεν τελεσίδικα καί ἀμετάκλητα ἀποφασισθέντα, ἐνῶ γνωρίζετε καλῶς ὅτι ἀποτελοῦν πρωτοβάθμια κρίση ἐναντίον τῆς ὁποία χωρεῖ ἔφεσις ἐνώπιον διευρημένης συνθέσεως τοῦ ΕΔΔΑ καί αὐτή τήν ἁρμοδιότητα τήν ἔχετε Ἐσεῖς ὡς Ὑπουργός τῶν Ἐξωτερικῶν ἀγαπητέ κ. Πρόεδρε διότι ἡ ὑπόθεση εἶναι ἁρμοδιότητος τοῦ Ὑπουργείου Σας διά τῆς εἰδικῆς νομικῆς Ὑπηρεσίας καί τοῦ τμήματος Δικαίου Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καί σέ Ἐσᾶς ἀνήκει ἡ νομική τεκμηρίωση τῶν ἐπιχειρημάτων τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας ἀλλά καί ἡ παρακολούθηση ἐφαρμογῆς τῶν ἀποφάσεων τοῦ ΕΔΔΑ. Τό σχετικά πρόσφατο παράδειγμα τῆς ὑπoθέσεως Lautsi κατά Ἰταλίας γιά τήν διατήρηση τοῦ θρησκευτικοῦ συμβόλου τοῦ Ἐσταυρωμένου στίς σχολικές αἴθουσες δέν Σᾶς προβληματίζει κ. Πρόεδρε; Διότι ἀνετράπη πλήρως ἡ Πρωτοβάθμια κρίση ἀπό τό τμῆμα εὑρείας συνθέσεως τοῦ ΕΔΔΑ μέ τήν ἀπόφαση τῆς 18/3/2011. Γνωρίζετε ἀσφαλῶς ὅτι οἱ ἀποφάσεις τῶν Εὐρωπαϊκῶν Δικαστηρίων δέν βασίζονται μόνο σέ νομικά κριτήρια ἀλλά καί σέ πολιτικές ἰσορροπίες καί ὀφείλουμε νά δείξουμε σεβασμό στήν χριστιανική κληρονομιά μας ἀλλά καί στήν βούληση τῆς πλειονότητος τοῦ λαοῦ πού δέν εἶναι ἀσφαλῶς τό λεκανοπέδιο τῆς Ἀττικῆς μέ τήν τάση ὁμογενοποιήσεως. Ἐν τέλει ἡ Ἑλληνική Πολιτεία θά πρέπει νά ἐφεσιβάλει αὐτή τήν ἀπόφαση παρουσιάζοντας ἰσχυρή νομική καί εὑρύτερη ἐπιστημονική τεκμηρίωση διότι στό ἀγγλικό κείμενο πού ἀνέγνωσα καταγράφεται ἡ ἔλλειψη πειστικῶν ἐπιχειρημάτων ἀπό τούς ἐκπροσώπους τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας.

Ὅσον ἀφορᾶ στό ζήτημα τῆς μή ἐκτελέσεως προηγουμένων ἀποφάσεων τοῦ ΕΔΔΑ τήν ἀπάντηση τήν ἔχετε δώσει Ἐσεῖς ἀγαπητέ κ. Πρόεδρε κατά τήν διαδικασία τοῦ Κοινοβουλευτικοῦ ἐλέγχου σέ ἐρώτηση πού εἶχε καταθέσει ὁ Βουλευτής τῆς ΝΔ κ. Εὐ. Μπασιάκος. Σύμφωνα μέ ἔγγραφό Σας: «Οἱ παραβάσεις πού ἐκκρεμοῦν στό πλαίσιο τοῦ ἄρθρου 260 ΣΛΕΕ τό ὁποῖο ἀφορᾶ τήν ἀπειλή προστίμων λόγῳ μή ἐκτέλεσης προηγουμένης ἀπόφασης Δικαστηρίου τῆς ΕΕ εἶναι 12 ἁρμοδιότητος διαφόρων Ὑπουργείων» καί συνολικά ἔχουν ἐκδοθεῖ 480 ἀποφάσεις τοῦ ΕΔΔΑ εἰς βάρος τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας. Ἑπομένως δέν νομίζετε ὅτι εἶναι καθαρή ὑποκρισία νά χρησιμοποιεῖται ὡς ἄλλοθι ἡ πρωτόδικος ἀπόφαση τοῦ συγκεκριμένου Δικαστηρίου γιά τήν ἐγκαθιδρυση ὡς θεσμοῦ «δικαίου» μιᾶς ἀνατροπῆς τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου καί ἀσφαλῶς τῆς Ὀρθόδοξης ὀντολογίας. Διερωτῶμαι δέν Σᾶς προβληματίζει ἡ ἐξαίρετος θέσις τοῦ ΚΚΕ ἐπί τοῦ θέματος πού παρά τόν ἀθεϊστικό του χαρακτῆρα καί τόν ἐνδοκοσμικό του ἐγκλεισμό, στήν συγκεκριμένη αὐτή ὑπόθεση ὁμιλεῖ μέ ἀπόλυτη ὀρθοκρισία λέγοντας: «Ὁ καθένας μπορεῖ νά ἔχει διαφορετικές σεξουαλικές ἐπιλογές ὅμως ἡ ἀναγνώριση αὐτῆς τῆς σχέσης εἶναι προσωπική ὑπόθεση πού μπορεῖ ἰδιωτικά νά ρυθμιστεῖ... Εἴμαστε ἀρνητικοί αὐτή ἡ προσωπική ὑπόθεση νά μετατρέπεται σέ δημόσια καί νά θεσμοθετεῖται γιατί τότε παίρνει ἄλλο χαρακτῆρα» (Καθημερινή Κυριακῆς 8/12/2013).

2. Ἀσφαλῶς ὁ χριστιανισμός δέν εἶναι ἠθικισμός καί εὐσεβισμός ἀλλά ὅπως λέτε «μήνυμα καί ἐλπίδα σωτηρίας μέσα ἀπό τήν προσδοκία τῆς Ἀναστάσεως» ὅμως δέν εἶναι δυνατόν νά ἀποχωριστεῖ τῆς ἠθικῆς διαστάσεως ὅλων τῶν θεμάτων διότι ἡ ἀνηθικότης ἀποτελεῖ τήν ἔμπρακτη ἄρνηση τοῦ μηνύματος τῆς Ἀναστάσεως. Ἀσφαλῶς ἡ Ὀρθόδοξος Καθολική Ἐκκλησία πού ἀποτελεῖ τήν μόνη ἱστορική συνέχεια τῆς Μιᾶς Ἁγίας Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τῶν 10 πρώτων αἰώνων δέν εἶναι οὔτε ὅμιλος καθαρῶν οὔτε elite ἁγίων ἀλλά «χώρα» μεταποιουμένων ἁμαρτωλῶν πού διά τῆς μετανοίας ἀναλαμβάνουν τό «ἀρχέτυπον κάλλος τῆς εἰκόνος» καί μορφώνουν ἐντός των τόν τέλειον ἄνθρωπον «εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ». Γνωρίζετε βεβαίως ὅτι «τό σφάλλειν ἀνθρώπινον, τό μετανοεῖν θεῖον καί τό ἐμμένειν στήν ἁμαρτία σατανικόν». Ἄλλωστε καί ἡ ἁγιωτάτη Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καί τό Κανονικό Της Δίκαιο δέν ἔχουν δικανικό χαρακτήρα ὅπως οἱ στρεβλώσεις καί οἱ σχάσεις τοῦ Ρωμαιοκαθολικισμοῦ καί τοῦ Προτεσταντισμοῦ, ἀλλά σωτηριολογικό καί βεβαίως τό ἀνθρώπινο πρόσωπο ὅσο κατάστικτο ἀπό γεώδη πάθη καί ἄν εἶναι ἀποτελεῖ εἰκόνα τοῦ αἰωνίου Θεοῦ καί δέν ὑπάρχει ἁμαρτία πού νά μήν θεραπεύεται ἀπό τήν ἄπειρη καί ἄφατη ἀγάπη τοῦ Δημιουργοῦ τοῦ ἀνθρώπου. Ἑπομένως ἡ ἀληθής Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ δέν στηλιτεύει ποτέ τόν ἁμαρτωλό τόν ὁποῖον καλεῖ διηνεκῶς εἰς μετάνοια ἀλλά τήν γενεσιουργό αἰτία τῆς τραγικότητός του πού εἶναι ἡ ἁμαρτία ἀπό τήν ὁποία ἀπορρέει ἡ φθορά καί ὁ θάνατος. Γι’ αὐτόν ἀκριβῶς τόν λόγο καί ἡ δική μας ἔνσταση κ. Πρόεδρε γιά νά μήν καταστῆ θεσμός «Δικαίου» τῆς Ἑλληνορθόδοξης Πολιτείας μας, τήν ὁποίαν πολλοί δυστυχῶς ἐπιβουλεύονται ἡ βύθιος ἁμαρτία τῆς ἀνατροπῆς τῆς ἀνθρώπινης φυσιολογίας καί ὀντολογίας καί τῆς παραχρήσεως τῶν σωματικῶν ὀργάνων. Ἐνῷ ὅλοι ἀναφέρονται εὐφήμως στόν λεγόμενο πατέρα τῆς σύγχρονης ψυχανάλυσης Σίγκμουντ Φρόϋντ ὁ ὁποῖος στό βιβλίο του «Εἰσαγωγή στήν ψυχανάλυση» ἀναφέρει: «Ὑπάρχουν κατηγορίες ἀνθρωπίνων ὑπάρξεων πού ἡ ζωή τους παρεκκλίνει ἀπό τήν συνηθισμένη σεξουαλική ζωή κατά τον πιό κτυπητό τρόπο. Μία ὁμάδα ἀπό αὐτούς τούς «διεστραμμένους» ἔχει ἐξοστρακίσει τήν διαφορά τῶν φύλων ἀπό τή ζωή τους… Σ᾽αὐτούς μονάχα τό δικό τους φῦλο προκαλεῖ πόθο. Τά πρόσωπα αὐτά παραιτοῦνται ἀπό κάθε συμμετοχή στήν ἀναπαραγωγή. Οἱἄνθρωποι αὐτοί λέγονται ὁμοφυλόφιλοι… Ἀνήκουν ἐκεῖνοι πού παραιτήθηκαν ἀπό τήν ἕνωση σεξουαλικῶν ὀργάνων ἤ μέρη τοῦ σώματος… ξεπερνώντας τίς ἀνατομικές δυσκολίες καί κατανικώντας τή σχετική ἀποστροφή… Τώρα ποιά πρέπει νἆναι ἡ στάση μας σ᾽ αὐτές τίς ἀσυνήθεις μορφές ἱκανοποίησης; Ἡἀγανάκτηση καί ἡἔκφραση τῆς προσωπικῆς μας ἀποστροφῆς. Παραμένει νά ἐξηγήσουμε τήν ὕπαρξη τῶν διαστροφῶν καί νά τίς συσχετίσουμε μέ τήν ὁμαλή σεξουαλικότητα… Πάντως τίς ἀποκαλοῦμε διεστραμμένες ἀνάγκες». Ποιός τό περίμενε, καί ὅμως. Καταπέλτης κατά τοῦ πάθους(Σίγκμουντ Φρόϋντ, Εἰσαγωγή στήν ψυχανάλυση,ἐκδ. «Γκοβόστη», Ἀθήνα, σσ. 260-263, 270) παρασιωποῦν ἐντέχνως τήν ἐπιστημονική του θέση. Δέν θά διαλανθάνει ἀσφαλῶς τῆς ἐπιστημονικῆς Σας συγκοτήσεως ὁ περιώνυμος ὁρισμός τοῦ μεγάλου Ἰταλοῦ ἐγκληματολόγου Τσέζαρε Λομπρόζο (1~835-1909) «ὁ ἀρρενοθήλυς κέκτηται τόν δυναμισμόν τοῦ ἄρρενος καί τήν μοχθηρία τοῦ θήλεως, δέν ἔχει οὐδεμία ἠθικήν ἀναστολήν καί οὐδέν μεταφυσικόν ἰδεῶδες» πού δεικνύει ἐναργῶς τά τραγικά ἀποτελέσματα αὐτῆς τῆς συμπεριφορᾶς.

3. Ἐντύπωση προκαλεῖ ἀγαπητέ κ. Πρόεδρε ἡ ἑρμηνεία πού δίδετε στό ἄρθρο 3 τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματος διότι παρορᾶται ἡ ἀναγνώριση ἐπικρατούσης θρησκείας καθώς καί ἡ πλήρης παρασιώπησις τῶν σχέσεων συναλληλίας μεταξύ Πολιτείας καί Ἐκκλησίας στήν Ἑλλάδα πού καθιερώνει ὁ Καταστατικός Χάρτης τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τόν ὁποῖον ψήφισε ἡ Βουλή τῶν Ἑλλήνων καί εἶναι νόμος τοῦ Κράτους ἐν ἰσχύϊ καί εἶναι κωμική ἡ προσπάθεια γνωστοῦ Καθηγητοῦ πού ἔγραψε πρόσφατα ὅτι τό ἄρθρο 2 τοῦ συγκεκριμένου νόμου πού προβλέπει ὅτι ἡ «Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος συνεργάζεται μετά τῆς Πολιτείας προκειμένου περί θεμάτων κοινοῦ ἐνδιαφέροντος ... ὡς τῆς ἐξυψώσεως τοῦ θεσμοῦ τοῦ γάμου καί τῆς οἰκογένειας» (καί κατ’ ἐπέκταση τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου) δέν σημαίνει ὑποχρέωση τῆς Πολιτείας νά μή νομοθετεῖ γιά τά συγκεκριμένα θέματα καταστρατηγόντας πλήρως καί ἀνατρέποντας, τό δόγμα, τήν πίστη καί τό ἦθος τῆς Ἐκκλησίας. Βέβαια ὁ κ. Καθηγητής δέν διασαφηνίζει τί εἶδους σχέσεις συναλληλίας εἶναι αὐτές. Ἑπομένως νομίζω ὅτι διά τῶν συγκεκριμένων νομικῶν διατάξεων ἀπαντᾶται καί τό θέμα πού θέτετε γιά τό ζήτημα τῆς θεοκρατίας πού ἐμφανίζεται κατά βάσιν στό Ἰσλάμ πού ἀποτελεῖ πολιτικοστρατιωτικοθρησκευτικό μόρφωμα καί οὐδέποτε ἐμφιλοχώρησε στήν Ἁγιωτάτη μας Ἐκκλησία διότι κατά τόν Γραφικό λόγο, τό Κανονικό μας Δίκαιο καί τό ἐν ἰσχύϊ Συνταγμά μας εἶναι σαφεῖς καί διακριτοί οἱ ρόλοι Ἐκκλησίας καί Πολιτείας. Ὑπομιμνήσκω τόν Ζ΄ Κανόνα τῆς ἁγίας Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου πού διαλαμβάνει: «Τούς ἅπαξ ἐν Κλήρῳ τεταγμένους καί μοναστάς, ὡρίσαμεν μήτε ἐπί στρατείαν, μήτε ἐπί ἀξίαν κοσμικήν ἔρχεσθαι. Ἤ τοῦτο τολμῶντας καί μή μεταμελουμένους ... ἀναθεματίζεσθαι» καθώς καί τόν ἱερό Κανόνα ΠΓ΄ τῶν ἁγίων Ἀποστόλων πού διακελεύει: «Ἐπίσκοπος ἤ πρεσβύτερος ἤ διάκονος βουλόμενος ἀμφότερα κατέχειν Ρωμαϊκήν καί ἱερατικήν διοίκησιν καθαιρεῖσθω. Τά γάρ Καίσαρος Καίσαρι καί τά τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ».

4. Συμφωνῶ ἀπολύτως μέ τήν ἐξαίρετη ἐπισήμανσή Σας πού ἐμάθατε ἀπό τόν μακαριστό ἐξαίρετο ἱερέα πάππο Σας ὅτι ἡ σχέση μας μέ τό Θεό εἶναι «προσωπική, ἀδιαμεσολάβητη, διαρκής καί ἀδιάκοπη», ἀλλά ἴσως Σᾶς διαλανθάνει ὅτι στήν Ἐκκλησία σωζόμεθα καί ἁγιαζόμεθα ὄχι ὡς ἄτομα ἀλλά ὡς μέλη τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ καί ὅτι ἡ κοινωνία μέ τό Θεό δέν εἶναι ἀπροϋπόθετη καί ὅτι ὅπως σέ ἕναν ὀργανισμό ὑπάρχει τό ἀνοσιοποιητικό σύστημα γιά τήν ἀποφυγή τῶν λοιμώξεων, ἔτσι καί στόν ὀργανισμό τῆς Ἐκκλησίας ὑπάρχει ὁ θεσμός τῆς εἰδικῆς Ἱερωσύνης πέραν τῆς Γενικῆς τῶν πιστῶν, πού ἔχει ἀκριβῶς αὐτό τό ἔργο γιά τήν διασφάλιση τῆς ὁλοκληρίας τοῦ ἱεροῦ σώματος. Γι’ αὐτόν ἀκριβῶς τό λόγο ἐδόθη ὑπό τοῦ Χριστοῦ στούς Ἀποστόλους καί τούς διαδόχους τους Ἐπισκόπους τό «δεσμεῖν καί λύειν» διά τῶν συστατικῶν λόγων τοῦ ἱ. μυστηρίου τῆς Μετανοίας: «λάβετε Πνεῦμα Ἅγιον, ἄν τινων ἀφῆτε τάς ἁμαρτίας ἀφίενται αὐτοῖς ἄν τινῶν κρατῆτε κεκράτηνται» (Ἰω. κ΄20-22). Ἑπομένως ἡ ἀποστέρησις de facto τῆς θείας χάριτος δέν ἀφορᾶ στόν Θεό ἤ τίς προθέσεις Αὐτοῦ ἀλλά ἀποτελεῖ συνάρτηση τῶν ἐπιλογῶν τοῦ ἁμαρτάνοντος ἀμετανοήτως ἀνθρώπου καί ἐκείνου ὁ ὁποῖος ἀπενοχοποιεῖ τήν ἁμαρτία καί τήν καθιστᾶ θεσμόν «δικαίου». Γνωρίζοντας τόν χαρακτήρα Σας ἀσφαλῶς πιστεύω ὅτι δέν θεωρεῖτε εὐπρεπές ἀλλά ἐξαιρέτως ὑποκριτικό ἀπό τήν μία νά καταστρατηγοῦμε τήν ἀνθρωπολογία καί τήν ὀντολογία τῆς Ἐκκλησίας, νά ἀπενοχοποιοῦμε τήν ἁμαρτία πού ὁδηγεῖ στόν θάνατο, νά ἐμφανίζουμε τόν αἰώνιο καί ἄφθιτο νόμο τοῦ Θεοῦ ὡς δῆθεν παρελθοντολογία καί τήν ἰδία στιγμή γιά ψηφοθηρικούς λόγους νά ἐπιδιώκουμε πρωτοκαθεδρίες ἐντός τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ σώματος γιά νά ἑρμηνεύσω καί τήν ἔννοια τοῦ «ἀφορισμοῦ» πού ἐξήγγειλα.

5. Τέλος ἀπευθύνθην στόν ἀγαπητό φίλο καί Πρόεδρο καί Ὑπουργό τῆς Κυβερνήσεως ὡς φίλος καί διαποιμαίνων Ἱεράρχης τῆς Ἐκκλησίας ὑποβάλων παράκληση καταθέτοντας τήν διαχρονική πίστη τῆς Ἐκκλησίας καί κατά ταῦτα δέν θεωρῶ ὅτι παρεβίασα τήν Κανονική τάξι.Εὐχόμενος καλές ἑορτές καί καλή ἐπιτυχία στό πολυεύθυνο καί πολύμοχθο ἔργο Σας διατελῶ,Μετά τιμῆς καί εὐχῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ»53
evan
19/12/2013 00:00
Παππά μου σταμάτα να ενοχλείς τον κόσμο. Δεν σε αφορά το θέμα, γιατί δεν είναι εκκλησιαστικό. Είναι αποκλειστικό προνόμιο της πολιτείας να νομοθετεί σε σχέση με την προσωπική και την περιουσιακή κατάσταση των διαφόρων κατηγοριών πολιτών και δεν έχει σχέση με ηθικές αρχές θρησκευτικά δόγματα, κλ.π. Πάρτε απόφαση οτι δεν έχουμε ΠΑΠΑΔΟΚΡΑΤΙΑ
Anthimos Mixaloliakos
16/12/2013 05:17
Afou o Xristos eipe "agapate allhlous" kai auto profanws de voleuei kapoious mhtropolites, uparxei mia polu aplh kai eukolh lush: na aspastoun to mwamethanismo pou den exei Xristo. Alla ksexasa, ekei den exei oute mhtropolites me mercentes kai xrusopoikilta amfia...
ΒΣ
15/12/2013 11:00
Από την πλευρά του έχει κάποιο δίκιο. Στο κάτω-κάτω, τη θρησκεία εκφράζει ο άνθρωπος! Όμως, ξεχνά τα πράγματα που κάνουν κάποιοι ιεράρχες, το Βατοπαίδι, τα χρήματα που πρέπει να δώσει κανείς για τα μυστήρια κλπ κλπ. Επίσης, ΤΙ ΘΕΛΕΙ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ!Ας ασχοληθεί με τα του οίκου του και ας μιλάει για ηθική από τον άμβωνα, κανείς δεν του το απαγόρεψε!
ΠΤ
12/12/2013 22:58
Εγώ προτείνω ανοιχτά να απαγορευτούν οι γάμοι για τους υπέρβαρους ανθρώπους. Προσωπικά με πιάνει αηδία όποτε βλέπω τους χοντρόπετσους έξω στο δρόμο. Το ποσοστό των υπέρβαρων ανθρώπων συνεχώς μεγαλώνει λόγω των κακών επιλογών τους σε διατροφή και καθημερινή άσκηση. Η Ελλάδα κατέχει φοβερές πρωτιές στην παιδική παχυσαρκία σύμφωνα με έρευνες: http://www.tanea.gr/health/article/5026070/se-ypshla-pososta-eksakoloythei-na-einai-h-paidikh-paxysarkia-sthn-ellada-symfwna-me-nea-ereyna/. Δεν καταλαβαίνω γιατί η παχυσαρκία πρέπει να προβάλλεται ως πρότυπο της κοινωνίας. Επίσης, όλοι ξέρουμε οτι τα παχύσαρκα παιδάκια έχουν επί το πλέιστον και παχύσαρκους γονείς. Η παιδική παχυσαρκία ευθύνεται για τις περισσότερες περιπτώσεις καρδιοπάθειας και διαβήτη. Αφήστε δε που η λαιμαργία είναι αμάρτημα σύμφωνα με τας γραφάς, προσβάλει το θείο δώρο του ανθρώπινου σώματος που μας δώρισε ο Θεός το οποίο δεν δημιουργήθηκε για να συντηρεί βάρος τόσων κιλών και είναι καθαρά θέμα επιλογής. Ας τρώνε ότι θέλουν στα σπίτια τους αρκεί να μην το τρώω στη μάπα εγώ και να μην έχουν παρόμοιες επιρροές τα παιδιά, τα οποία ποτέ δεν ερωτήθηκαν αν θέλουν να ζουν σε ένα περιβάλλον με κακά πρότυπα υγείας και διατροφής. Απ' όπου και να το δεις το θέμα, ο γάμος παχύσαρκων ανθρώπων προκαλεί τεράστια προβλήματα στην κοινωνία, μας χαλάει την αισθητική και αδειάζει τα ταμεία Υγείας με τα παρόντα και μελλοντικά έξοδα τους λόγω των κακών επιλογών του. Προτείνω απαγόρευση του θεσμού του γάμου για τους παχύσαρκους. Ποιός είναι μαζί μου;;;
john from sydney
12/12/2013 07:34
@ Ανδρεα Χ. 10/12/20/2013: 20.02 Αληθεια φιλε μου, με προβληματιζει η λογικη σου, οπως και μερικων αλλων ιερωμενων κα μη. Ποτε και πως "επιβαλλουν τις 'αρρωστημενες' ιδεες τους" και σε ποιον; Μηπως συμβαινει το αντιθετο και δεν το καταλαβαινεις; Οι ανθρωποι ειναι ο,τι ειναι και δεν ζητανε απο κανεναν αλλον να τους μιμηθει, απλα θελουν να ζησουν τη ζωη τους, οπως αυτοι επιθυμουν. Τι κακο κανουν; Εσυ κοιταξε τον εαυτον σου και αν καποιος σου επιβαλλει να παντρευτεις τον κουμπαρο σου παρα την θεληση σου, ελλα εδω και εγω θα σε υπερασπιστω. Στο μεταξυ, κοιταξε πως θα βγαλλουμε την Ελλαδα απο την κριση! ΥΓ. Οχι δεν ειμαι ομοφυλοφλος, αλλα εχω γνωρισει τετοιους ανθρωπους και δεν τους βρισκω διαφορετικους απο τους αλλους. Εσυ εχεις κανει καποια προσπαθεια να τους γνωρισεις απο κοντα;
.
11/12/2013 19:37
απόδοτε τα Καίσαρος Καίσαρι και τα του Θεού τω Θεώ
ΒΠ
11/12/2013 16:03
Ομολογώ έχω απογοητευτεί από την αμάθεια και το σκοταδισμό των συμπατριωτών μο-για άλλη μια φορά νιώθω περήφανος που έφυγα από ελλάδα... Να πάμε, λέει ο ένας, να ρωτήσουμε τα παιδιά αν θέλουν να μεγαλώσουν με ομοφυλόφυλους. Όπως δηλαδή ρωτάμε όλα τα υπόλοιπα παιδιά αν θέλουν να μεγαλώσουμ με στρέιτ? Είναι, λέει ο άλλος, ανωμαλία της φύσης και τα παιδιά θα γίνουν ομοφυλόφυλα... Δηλαδή όλοι οι στρέιτ γονείς μεγαλώνουν στρέιτ παιδιά? Οι ομοφυλόφυλοι δηλαδή στα δέντρα φυτρώνουν? Ενας άλλος, προφανώς ο πιο έξυπνος από όλους μας, λέει ότι θα καούμε στην κόλαση... Ρε διάολε, όπου και να πάω η ελλάδα με πληγώνει... Κλείστε τα στόματά σας και ανοίξτε κανα βιβλίο, πάτε κανα ταξίδι να ξεστραβωθείτε ρε νεοέλληνες...
Σωτηρης
11/12/2013 13:11
Αδικα αλληλογραφείτε Σεβασμιώτατε κ.κ. Σεραφείμ και Αξιότιμε Υπουργέ κ. Βενιζέλο. Είστε δύο πόλοι με διαφορετικό πρόσημο - θετικός και αρνητικός - που αν ενωθούν με ένα καλώδιο πετάνε σπινθήρες. Μη χαλάτε τη ζαχαρένια σας καλύτερα μακρυα και αγαπημένοι, με άλλα λόγια ο καθένας εφ ω ετάχθη. Αμήν...
GPP
11/12/2013 09:28
Η προσωποποίηση του μίσους,έχει προσβάλει τα κυρήγματα του Ιησού,ο οποίος έλεγε αγαπάτε αλλήλους και όχι αγαπάτε αλλήλους επιλεκτικά !!
GPP
11/12/2013 09:05
Το κατάντημα της Ελλάδας ,ο ξεφτιλισμός της Δημοκρατίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, με υπογραφή της ΝΔ.
ενας αθεος
10/12/2013 22:14
Επειδη σε καποια σχολιο εγινε αναφορα σε αθεους να πω οτι ολοι οσοι θεωρουν οτι αυτος ο κοσμος δεν δημιουργηθηκε απο κανενα ανωτερο ον το οποιο περιμενει να μας παραλαβει στις αγκαλες του και μετα το περας του βιου μας,ενας αθεος λοιπον δεν σημαινει σε καμμια περιπτωση οτι θα ταυτιζεται κι απαραιτητα με τις αποψεις μειοψηφικων ομαδων.
Ανδρεας Χ.
10/12/2013 20:02
Κρινοντας απο τα σχόλια,δεν ειναι δυσκολο να καταλαβη κανείς γιατι η Ελλαδα εφτασε στο σημερινο μαύρο χάλι.Πρωτού ελθη ο οικονομικός κατηφορος,προηγηθηκε ο ηθικός ξεπεσμός της Ελληνικής κοινωνίας.Απο ποτε καθιερώθηκε σαν νομος ,οτι επειδη καποιοι πισωγλεντηδες Ευρωπαίοι αποφασισαν να αυτοκτονησουν,πρέπει σωνει και καλά να τους ακολουθήση και η Ελλαδα?Και ποιος εμποδίζει οσους εχουν το --κατα Χριστοδουλο--κουσούρι να κανουν παρα φύσιν πραγματα στην κρεβατοκάμαρά τους?Ας κανουν οτι γουστάρουν και να μας τα σκοτίζουν.Οσο για τον Μητροπολίτη που δεχεται επιθέσεις και νοθεσίες απο καποιους ,ποιους νομίζουν οτι εκπροσωπουν αυτα τα ατομα? Δικαιωμα τους να ειναι αθεοι,αλλα δεν μπορουν να επιβαλλουν τις αρρωστημενες ιδεες τους στην μεγαλη πλειοψηφία των Ελληνων ,την οποια ο εν λογω Μητροπολιτης εκπροσωπει εστω κι αν δεν τους αρεσει.Ανδρεας Χ.
βαγγελης
11/12/2013 00:24
Εισαι εκτος θεματος, ο σεραφειμ υπερεβει την αρμοδιοτητα του και ο σαμαρας κιοτεβει κ χρονοτριβει μεχρι να του ερθει η αποφαση καθαρογρμμενη, για ν το χωνεψεις εσυ κ η παρεα σου. Live with it!
Μάνος
10/12/2013 22:25
Επίθεση κάνει ο Μητροπολιτης και μάλιστα άνανδρη, κακόβουλη και κακοπροαίρετη. Κανείς δεν βγήκε να προκαλέσει Μητροπολίτη. Αυτός θεωρεί οτι απειλείται η συνοχή της εκκλησίας ή μάλλον του φθίνοντος εκκλησιασματος εξαιτίας της επέκτασης του συμφωνου συμβίωσης το οποιο θεωρεί ουτως ή άλλως πορνεία. Στην πραγματικότητα ο παππουλης βρήκε μια αφορμη για να τραβήξει πάνω του τα φώτα της δημοσιοτητας και να τραβήξει το ενδιαφέρον των σκληροπυρηνικών χριστιανών εν οψει μιας διεκδικησης εκ μερους του του αρχιεπισκοπικου θρόνου. Αυτό ειναι ηλίου φαεινότερον. Τραβά το χαλί κάτω απο τα πόδια του Ιερώνυμου. Ανανδρα και επαισχυντα. Δυστυχώς αγαπητε κουτοπονηρε συμπολίτη γνωρίζεις καλά ποιος έφερε την Ελλάδα σε αυτό το χάλι αλλα προτιμάς να ρίχνεις τα βάρη και συ σε όποιον θεωρείς οτι ειναι καρπαζοεισπράκτορας και εξιλαστήριο θύμα. Στην προκειμένη οι ομοφυλοφιλοι, αυριο οι μετανάστες και μεθαυριο αυτός που θα σε βρίσει για το οτι παρκάρεις στο πεζοδρόμιο π.χ. Αγνοείς βέβαια το σκάνδαλο του Βατοπεδίου και τις ιερές μπίζνες. Αγνοείς για το πλήθος των κληρικών που χαιδολογούν τα παιδάκια στα κατηχητικά και τις χριστιανικές κατασκηνώσεις. Ξεχνας τους αγιογδήτες νεωκόρους και νεωκόρισσες που θησαυρίζουν στο ονομα ΤΟΥ σε γάμους, βαφτίσεις, κηδείες , μνημόσυνα. Δεν βλέπεις οτι απο όλο τον δημόσιο τομέα οι κληρικοί μόνο εξαιρούνται απο την διαθεσιμότητα πρά το γεγονός οτι οι πιστοί φθίνουν...αλλα όχι φταίνε οι ομοφυλόφιλοι, γιατι απλά γουστάρεις να παίρνεις μάτι και να φαντασιώνεσαι όπως κάνει και ο παππούλης.Ο Θεός μας έπλασε με τα μάτια σε τέτοια θέση ωστε να μην βλέπουμε ουτε τα δικά μας κέρατα ούτε την δική μας καμπούρα. Βλέπουμε μόνο των άλλων και γελάμε.
Godisnotwhatuworship
12/12/2013 11:34
Απειλείται η επάνδρωση του Κλήρου (Μοναστήρια, Μητροπόλεις κτλ) ...Σκέψου να σταματήσουν οι έφηβοι να αισθάνονται ενοχικά και ντροπή για την σεξουαλική τους ταυτότητα, ποιος θα καταλήγει έπειτα στους κόλπους της άγαμης ζωής/πρόφαση/συγκάλυψη μιας ζωής που ο νέος δυσκολεύεται να αποδεχθεί;;;;;
XYZ
10/12/2013 19:59
I wouldn't hurt to saw some restrain ourselves, dear commentators, when blusting the church. They have a right to their opinion, as well.
Τηλεγραφητής
11/12/2013 19:14
Τα σκότωσες τα ξένα... άστο καλύτερα.
ΠΤ
10/12/2013 21:10
Αφου δεν τα κατέχεις τα Εγκλέζικα, γράψ'το στα Ελληνικά καλύτερα!
.
11/12/2013 19:38
giati re i prospatheia metraei
ΠΤ
12/12/2013 17:36
Αφού είμαστε σε ελληνικό ιστότοπο δεν υπάρχει λόγος για αποτυχημένες προσπάθειες στην Αγγλική!
.
14/12/2013 16:10
den eimaste se elliniko edafos alla se diethnes afou to internet kaluptei olon ton kosmo! den eimaste sto dimotiko sxoleio kato kriopigis daskale!
Δημ. Παπαθανασίου
10/12/2013 19:39
Πολλοί ομοφυλλόφιλοι έζησαν σιωπηλά και με αξιοπρέπεια μόνοι τους ή μαζί με τους αγαπημένους τους χωρίς να προκαλούν κανένα πρόβλημα. Από το σημείο αυτό μέχρι να φτάνουν να υιοθετούν και παιδιά υπάρχει μεγάλη απόσταση. Τα παιδιά αυτά τα ρώτησε κανένας εάν θέλουν να μεγαλώσουν έτσι; Χειρότερη είναι η κατάσταση με τις ομοφυλλόφιλες γυναίκες που κάνουν με εξωσωματική γονιμοποίηση ένα παιδί αγνώστου πατρός. Αυτά είναι δράματα που πρέπει να απαγορευθούν από την ελληνική νομοθεσία. Δεν αρκεί μία γονιμοποίηση ή μία υιοθεσία για να δημιουργηθεί μία οικογένεια. Χρειάζονται και άλλες προϋοθέσεις, αφού ζούμε σε μία κοινωνία και όχι σαν αγρίμια στην ζούγκλα.
Gustav Cida
16/12/2013 00:27
Συνηθως δεν ερωτουμε τα παιδια που θελουν να μεγαλωσουν. Οπως και δεν συνηθιζουμε να τα ερωτουμε για πολλα αλλα πραματα...
πισω
11/12/2013 19:23
Ναι, τα ρώτησα εγώ και μου είπαν ότι προτιμούν να μεγαλώσουν έτσι, παρά σε κανένα ίδρυμα και να τα βιάσει κανένας παιδεραστής παπάς
ροδανθός
11/12/2013 02:16
Δεν είναι τέλειο να ζει ένα παιδί σε μια οικογένεια ομοφυλόφιλων. Όμως είναι χιλιάδες φορές καλύτερο να ζει σε αυτήν την οικογένεια παρά σε ένα ίδρυμα. Επίσης είναι χιλιάδες φορές καλύτερο να ζει σε μια τέτοια οικογένεια παρά σε πολλές από τις οικογένειες ετεροφυλοφιλων που γνωρίζω. Θεωρώ οτι όποιος θέλει να βοηθήσει αυτην την κοινωνια και μέλη της που αντιμετωπίζουν πρόβλημα πρεπει να του δινεται το δικαιωμα να βοηθησει. Αυτη η λογική που υπάρχει στην Ελλάδα, οτι ο Α η ο Β η ο Γ απαγορεύεται να βοηθήσουν είναι απολυτως ακατανοητη.
Μάνος
10/12/2013 22:36
Εσύ ειλικρινά πιστεύεις οτι θα δοθεί ποτέ για υιοθεσία παιδί είτε σε ομοφυλόφιλους είτε σε ετεροφυλόφιλους χωρίς αυτό να παρακολουθείται απο κοινωνικούς λειτουργούς και παιδοψυχολόγους; Είστε τόσο αφελής όλοι; Ως τί μιλάτε εξ ονόματος των παιδιών; αν δήθεν τα ρώτησε κανείς και άλλες αστείοτητες. Γιατί δεν τα ρωτάει λοιπον κανείς αν δεν θέλουνε να υιοθετηθουνε απο ομοφυλοφιλους γονείς. Οι έρευνες απο την Αμερική , την Δανία και άλλες χώρες που έχουν διάρκεια 15ετίας πλέον αποδεικνύουν οτι τα παιδιά αυτά όχι μόνο μεγαλώνουν φυσιολογικότατα αλλα και πιο ισορροπημενα σε ότι αφορά το ζήτημα της υιοθεσίας τους καθώς είναι πολύ πιο σαφές γι αυτά οτι δεν αποτελούν προιον της σχεσης των γονιών τους αλλα απολαμβάνουν την απεριοριστη αγάπη και αφοσίωση ανθρωπων που στέκονται δίπλα τους και τα στηριζουν. Ειναι φυσιολογικό να φοβάται κανείς την παιδοφιλία γιατί πολύ απλα έχουμε δαιμονοποιησει την ομοφυλοφιλία. Ωστόσο οι παιδόφυλοι δεν είναι αποκλειστικά ομοφυλόφιλοι ή ετεροφυλόφιλοι αλλα αρρωστημένες προσωπικότητες που σε μεγάλο ποσοστό έχουν υπαρξει και οι ίδιοι θύματα παιδοφυλίας.ΔΕΝ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΙΔΟΦΥΛΙΑ. Αλλιώς με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να κατηγορήσουμε τους πάντες γι αυτο και κυρίως τους κληρικούς και τους δασκάλους.
ΠΤ
10/12/2013 20:08
Θέλω να σε δω με τι νόμο θα απαγορεύσεις σε μία γυναίκα, λεσβία ή μή, να τεκνοποιήσει με δωρητή σπέρματος. Αυτό και αν καταπατεί τα ανθρώπινα δικαιώματα! Δηλαδή και σε χήρες ή χήρους (η σε οποιοδήποτε άλλο σενάριο που δεν περιλαμβάνει δύο γονείς αντίθετου φύλου) να μην επιτρέπεται η επιμέλεια των παιδιών τους, αλλά να τους τα παίρνει η πρόνοια. Επίσης, τα παιδιά που μεγαλώνουν σε "κανονικές οικογένειες" που δεν τα προσέχουν, τα χτυπούν και ασελγούν εις βάρος τους οι γονείς τους, ούτε αυτά ερωτήθηκαν για το αν θέλουν να μεγαλώσουν έτσι...
Δημ. Παπαθανασίου
10/12/2013 22:38
Καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι να έρχεται ένα παιδί στον κόσμο εκ των προτέρων και de facto ορφανό από πατέρα, επειδή αυτή είναι η συνειδητή επιλογή της μητέρας του. Η περίπτωση των χήρων είναι τελείως διαφορετική, επειδή γεγονότα προκάλεσαν την απώλεια του πατέρα και όχι οι ιδιορρυθμίες της μιας και της άλλης γυναίκας (ο Θεός να τις κάνει αυτές γυναίκες και μητέρες). Δεν θέλει και πολύ μυαλό για να καταλάβει κάποιος την τεράστια διαφορά μεταξύ των δύο περιπτώσεων. Σε πολλές χώρες της κεντρικής Ευρώπης δεν έχει γίνει νομικά αποδεκτή η γονιμοποίηση ομοφυλλόφιλων γυναικών. Στην Ελλάδα όμως (που πάντα στις προχειρότητες και στις ανευθυνότητες είναι πρωτοπόρα) επιτρέπεται με τις ευλογίες βέβαια των γιατρών που σκέφτονται μόνο πώς θα εισπράξουν την αμοιβή τους.
ΠΤ
10/12/2013 23:45
Μια χαρά γυναίκες ΚΑΙ μητέρες μπορεί να είναι, και ο Θεός τις έχει κάνει, εκτός αν θεωρείς πως ο Θεός έχει πλάσει μόνο τα δήθεν σωστά άτομα σαν και σένα. Η κάθε γυναίκα έχει δικαίωμα στην τεκνοποίηση και εσύ ως άνδρας δεν έχεις κανένα δικαίωμα να μπεις αφεντικό στις μήτρες τους. Ξέρεις, μπορεί μια γυναίκα σχετικά εύκολα να τεκνοποιήσει και χωρίς επίσκεψη γιατρού. Τώρα, γιατί έχετε φαγωθεί όλοι για τις επιλογές, τύχες και ανθρώπινα δικαιώματα των παιδιών ενώ δεν έχετε περάσει ούτε έξω απο ορφανοτροφείο, δεν το έχω καταλάβει. Αλήθεια, ποιά η θέση σου για αυτά τα παιδιά και τα δικαιώματά τους. Θεωρείς οτι θα καταπατηθούν περισσότερο τα δικαιώματά τους αν υιοθετηθούν από οποιονδήποτε (με την όποια παρακολούθηση από την πρόνοια) παρά αν μεγαλώσουν σε ένα περιβάλλον χωρίς κανένα γονέα; Και, ξέρεις, στον κόσμο υπάρχουν άπειρα παραδείγματα παιδιών με "άγνωστο" πατέρα, αυτό που μετράει είναι η αγάπη και η στοργή που τους δίνει κάποιος. Ο αριθμός και η παρουσία δυο φύλων ως γονείς σε οικογένεια δεν διασφαλίζουν ένα υγιές περιβάλλον από μόνα τους. Ζώντας στο εξωτερικό έχω γνωρίσει παιδιά που μεγαλώνουν και άτομα που έχουν μεγαλώσει με ομοφυλόφιλους γονείς, δεν έχω παρατηρήσει καμία διαφορά. Τώρα αν εσύ έχεις διαφορετικές εμπειρίες, σε καλώ να τις μοιραστείς.
Δημ. Παπαθανασίου
11/12/2013 12:50
Και εγώ στο εξωτερικό ζώ και μάλιστα σε μία μεγάλη πρωτεύουσα με παράδοση στην ομοφυλλοφιλία και τέτοια ακραία πράγματα όπως αυτά που βλέπω στην Ελλάδα δεν βλέπω καθόλου εδώ να γίνονται. Βρίσκεσαι εκτός τόπου και χρόνου και παρασύρεις την κοινή γνώμη με ανακρίβειες. Κάθε παιδί έχει δικαίωμα εκ των προτέρων να έχει και τους δύο γονείς του, είτε αυτό αρέσει σε μερικούς είτε όχι. Σε όποιον δεν αρέσει να κάτσει στο σπίτι του με το αγαπημένο του πρόσωπο και να μην κάνει οικογένεια. Δεν μπορείτε να τα θέλετε όλα δικά σας. Δηλαδή και ομοφυλλόφιλοι και παντρεμένοι και οικογενειάρχες. Στην Ελλάδα έχουν σηκωθεί τα πόδια και βαράνε το κεφάλι.
ΠΤ
12/12/2013 01:50
Αν δεν τα έχεις δει, εθελοτυφλείς, ειδικά αν όπως λες ζεις σε πρωτεύουσα με "παράδοση στην ομοφυλοφιλία". Μιας και τα ζευγάρια στην Ελλάδα ούτε υιοθετούν ελεύθερα και φανερά ούτε παντρεύονται ούτε χεράκι χεράκι και φιλάκια εκτός των πολύ gay friendly περιοχών (πχ Γκάζι), αποκλείω να έχεις δει πράγματα στην Ελλάδα που δεν έχεις δει στην δήθεν πρωτεύουσα με την "παράδοση στην ομοφυλοφιλία". Μάλλον εσύ θες να δημιουργήσεις λάθος εντυπώσεις. Σιγά μην μας πείς κιόλας πως στην Ελλάδα είμαστε πιο ελεύθεροι και προχωρημένοι σε αυτά τα πράγματα. Έλεος δηλαδή, μας δουλεύεις ψιλό γαζί.
Antonis
10/12/2013 19:18
Γνωρίζει και για τη διαδικασία ενώνπιων του ΕΔΔΑ... Μόνο που η υπόθεση, λόγω της σημασίας της, κρίηκε από τμήμα μείζονος σύνθεσης (Grand Chamber. Άρα η απόφαση είναι οριστική και δεν υπόκειται σε έφεση... Αφού αποφασίζουν να μιλήσουν δημόσια για ένα θέμα (άλλο που δεν τους αφορά) ας ελέγξουν πρώτα τα γεγονότα...
papagalos
10/12/2013 18:53
άντε πάλι!!!! τι θα γίνει παπά μου? εμείς ανακατευόμαστε με το μαγαζί σου? ρωτάμε πόσους gay έχετε? ρωτάμε πόσοι είναι άντρες και πόσοι αντράκια? σας ρωτάμε με ποιούς από αυτούς θα κάνετε κολεγιά και με ποιούς όχι? κάνε μας την χάρη. καλά σε πληρώνουμε με τους φόρους μας, μη θες να μας βγεις και από πάνω!!!
ΑΝΤΟΝΙΟ
10/12/2013 21:42
Πεσ τα παπαγάλε μου...!ΑΝΤΕ ΝΤΕ....ΓΙΑΤΙ ΑΝΑΚΑΤΕΥΕΤΑΙ????
Καίτη
10/12/2013 18:44
?σφαλ?ς ? χριστιανισμός δέν ε?ναι ?θικισμός καί ε?σεβισμός ?λλά ?πως λέτε «μήνυμα καί ?λπίδα σωτηρίας μέσα ?πό τήν προσδοκία τ?ς ?ναστάσεως» ?μως δέν ε?ναι δυνατόν νά ?ποχωριστε? τ?ς ?θικ?ς διαστάσεως ?λων τ?ν θεμάτων διότι ? ?νηθικότης ?ποτελε? τήν ?μπρακτη ?ρνηση το? μηνύματος τ?ς ?ναστάσεως. Σωστά τα θέτει αλλά ο κ. Βενιζέλος στην απάντησή τπυ έδειξε ότι ταυτίζει την Ηθική με τον ηθικισμό και βιάζεται να αντιστρέψει το νοηματικό της περιεχόμενο, διότι η Ηθική τον ενοχλεί πολύ, αφού βεβαίως όλες οι πράξεις και οι επιλογές (και κυρίως οι προτάσεις ζωής) των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ απομακρύνονταν σταδιακά όλο και περισσότερο από οποιαδήποτε ηθική αρχή.
Β.Λ.
10/12/2013 18:41
O ρόλος του Μητροπολίτη αφορά τήν ψυχική υπόσταση του ανθρώπου και την σχέση του με τον Δημιουργό μας! Με την διδασκαλία της Χριστιανικής συμπεριφοράς, επιδιώκεται ο αγαθός βιος των ανθρώπων. Η σεξουαλική ομοφυλοφιλική συμπεριφορά μιας μικρής μειοψηφίας ανθρώπων,είναι βέβαια ένα σοβαρό ανθρώπινο "χουσούρι" αλλά δεν είναι δικό σας έργο η αντιμετώπιση του. Δικό σας όμως έργο, θα ήταν ασφαλώς η εκρίζωση του από το σώμα της Εκλησίας, πράγμα που "κουκουλώνετε"!
βαγγελης
10/12/2013 18:37
Κακως απαντησε ο μπενι... του εδωσε αξια. Ειναι προφανες οτι δεν στεκει καλα στα μυαλα του, εκτος εαν θελει να γινει ο ελλην "μακαριος". Οτι του φανει του λωλοστεφανη... περαστικα.
Πέτρος
10/12/2013 18:26
Ταλιμπανισμοί συνέχεια....
GPP
10/12/2013 18:19
Σεβασμιώτατε , επειδή η εκκλησία, λόγω της κρίσης, έχει μείωση των θρησκευτικών γάμων μήπως είναι φρόνιμο να αρχίσετε να καλείται ομοφυλόφιλα ζευγάρια για να τελείτε τους γάμους των ? Θα είναι μία καινοτομία για την Ορθόδοξη εκκλησία !
Τελώνης
10/12/2013 17:37
Πολύ συγκρατημένο τον βρίσκω. Και ενημερωμένο στην πιο κλασική βιβλιογραφία (Freud, Lombroso), Οικουμενικές Συνόδους και ιερούς κανόνες – λες και αποτελούν νομολογία. Όμως ουδεμία νύξη για λεσβίες, bisexuals ή αρσενοκοίτες ιεράρχες και κληρικούς ή πολιτικούς. Σιγή και στην απαίτηση των ομοφυλοφίλων, μετά την νομική τους κατοχύρωση, για υιοθεσίες. Κάποτε ήτανε πολύ πιο μαχητικός, κρίμα.
GPP
10/12/2013 17:20
΄Εχει μάλλον κάποιο κρυφό πόθο και λόγω της θέσεώς του,δεν μπορεί να τον εκδηλώσει !
GPP
10/12/2013 17:19
Το χαρτί τουαλέτας έχει ακριβύνει,και λόγω κρίσης ,οι έξι σελίδες φτάνουν για μία εβδομάδα !
ΠΤ
10/12/2013 17:05
Το οτι συμπεριλαμβάνει και το Λευιτικο, το οποίο α)ανήκει στην Π.Δ. και β)εμπεριέχει κανόνες που ούτε ο πιο ευσεβής Χριστιανός θα ακολουθούσε σήμερα, δείχνει πόσο απελπισμένος είναι.
ντοπιος
10/12/2013 16:16
Ποτε τελικα θα γινει ο διαχωρισμος Κρατος-Εκκλησιας;;; Για να βρουμε και την ησυχια μας, απ'αυτους τους χαραμοφαιδες,που φυσικα ΑΝΟΜΑ καθε ελληνας φορολογουμενος τους ταιζει!!!
Καίτη
10/12/2013 18:45
Ευτυχώς που ταίζει έννομα τους πολιτικούς του αίσχους. Βλ. Άκη, Γιάννο και όχι μόνο!
ΑΝΤΟΝΙΟ
10/12/2013 16:14
Και κάτι ακόμα Αγιε...., στη Ευρώπη δεν υπάρχει "Ιταλοκαθολικό ή Γαλλοκαθολικό" κλπ. κράτος, ΥΠΑΡΧΕΙ, ΜΟΝΟ, ΚΡΑΤΟΣ!!Επομένως δεν θα μας καταλάβουν στο τέλος τέλος αν τους πούμε για "Ελληνορθόδοξο κράτος"....!Δεν προβλέπεται, δεν προκύπτει...! Το Ιραν είναι "ΙΣΛΑΜΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ" (δηλ. δικτατορία παπάδων και μουλάδων).Η Ελλάδα μας είναι ΕΛΛΗΝΙΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΛΕΕΙ ΠΟΥΘΕΝΑ....ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ?? Η ελλονορθοδοξία είναι έννοια παραδόσεων...αλλά.....όχι ΚΡΑΤΟΣ...!
Καίτη
10/12/2013 18:46
Στη Γαλλία γίνεται ΧΑΜΟΣ για το θέμα αυτό και οι αντιδράσεις ήταν και είναι φοβερές!
ΠΤ
10/12/2013 19:26
Στην Γαλλία γίνεται χαμός για τους ΓΑΜΟΥΣ. Τα σύμφωνα συμβίωσης υπάρχουν από το 1999...
Αλ.
10/12/2013 16:06
Το γεγονός ότι η ορθοδοξία μας είμαι η πλειοψηφούσα θρησκεία στην Ελλάδα αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και επικρατούσα με την έννοια της παρέμβασης στα εσωτερικά της πολιτικής ζωής. Η Εκκλησία δεν πρέπει να είναι ούτε πολιτική παράταξη αλλά ούτε και ηθικοπλαστικό σχολείο. Αντιθέτως η εκκλησία των πιστών πρέπει να είναι ένας χώρος πραγμάτωσης της βίωσης του αληθούς γεγονότος της Ανάστασης του Κυρίου. Να γίνεται συστηματικά και έντονα η επεξήγηση του μεγάλου θαύματος "θανάτω θάνατον πατήσας". Δηλαδή πώς ο θάνατος νικήθηκε από τον ίδιο τον θάνατο. Συνεπώς ο ρόλος της εκκλησίας των πιστών πρέπει να είναι βαθύτατα πνευματικός και εναρμονισμένος με τη χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Θα ήταν τρομακτικό λάθος η Εκκλησία ξεστρατίζοντας από την πραγματική αποστολή της, την οποία ανέφερα πιο πάνω, να αναμειγνύεται και να παίζει ρόλο στις αποφάσεις της Πολιτείας με προκλητικό μάλιστα τρόπο απειλώντας με αφορισμό όσους ψηφίσουν το σύμφωνο συμβίωσης ομόφυλων ζευγαριών. Το νομικό πλαίσιο πρέπει να υπάρχει και να καλύπτει τους ενδιαφερόμενους εφόσον η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΑΝΤΟΝΙΟ
10/12/2013 16:01
ΑΝΤΕ ΠΑΛΙΙΙΙΙΙΙ..>!ΩΡΕΕΕΕΕ ΠΟΥ ΜΠΛΕΞΑΜΕΕΕΕ!!!Συγνώμη Αγιε, με το ζορι "το κάνει" ο κόσμος???? Και "έφεση" στην Ευρώπη?? Αφού οι άλλοι το πέρασαν, σχεδόν όλοι, εμείς θα είμαστε...η εξαιρεση??? Μα γιατί?? Γιατί?? Αφού πολλοί συζούν ελεύθερα (με ελεύθερη θέληση), θα πρέπει-υποκριτικά- να το παραβλέπουμε, να μήν υπάρχει?? Αφού υπάρχειειειειε...!!!!!!!!!!Και μην τα βάζεις με "τη φύσιν" και την κάνεις "παραφύσιν" γιατι και "αυτό" (για να γίνεται ελεύθερα, μεταξύ δύο ατόμων και να αρέσει, προφανώς η φύση (που ξέρει τι κάνει), ΤΟ ΕΠΕΛΕΞΕ..!)Βρε μπελάς μ αυτή την ιστορία.....!Πετάει ο γάϊδαρος??? πετάει..!
Ellinas
10/12/2013 15:50
δεν εχει ακομη καταλαβει ο σεραφειμ οτι δεν εχει να κανει τιποτα η εκκλησια με το κρατοσ. Μεχρι και ο καθολικοσ παπασ δεν ειναι του εναντιου. Με τετοιουσ σεραφημ χανει η εκκλησια τα μελοι τησ.
Μητσος
10/12/2013 21:53
εχει ξεχασει ο μητροπολιτης τις πιπες που επαιρνε στα νιατα του, α ρε κωλοκρατος ....υπουργος να καθεται να εξηγει στο καθε μαλακα γιατι εκανε κατι. γιατι ειναι ο νομος ρε κωλοπαπα. Αυτα τα μουνια γιατι δεν βγηκανε στη κινητικοτητα?
Παύλος
10/12/2013 18:48
Το κράτος έχει να κάνει με τις Αγορές και το Χρηματιστήριο...