Σχέδιο «ΑΘΗΝΑ»: Ποια τμήματα μένουν, ποια καταργούνται, πόσοι μετακινούνται

«ΤΑ ΝΕΑ» παρουσιάζουν κατ’ αποκλειστικότητα την τελική πρόταση του υπουργείου Παιδείας, με τις αλλαγές που επέφερε η διαβούλευση

  | ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 05/03/2013 08:00 |
Σχέδιο «ΑΘΗΝΑ»: Ποια τμήματα μένουν, ποια καταργούνται, πόσοι μετακινούνται

Με σημαντικές αλλαγές – όπως η θέσπιση μεταβατικότητας σε δέκα τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που τελικά δεν θα μετακινηθούν σε άλλη πόλη μέχρι να αποφοιτήσουν οι σημερινοί φοιτητές τους – σε σχέση με την αρχική πρόταση που ανακοίνωσε ο υπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος την 1η Φεβρουαρίου, θα παρουσιαστεί αύριο το σχέδιο «Αθηνά» στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής.
Την τελική πρόταση του υπουργείου Παιδείας για τις συγχωνεύσεις στα πανεπιστήμια και στα ΤΕΙ της χώρας (σχέδιο «Αθηνά») παρουσιάζουν σήμερα, κατ’ αποκλειστικότητα, «ΤΑ ΝΕΑ». Τα τμήματα που σύμφωνα με την αρχική πρόταση επρόκειτο να συμπεριληφθούν στο Μηχανογραφικό Δελτίο των Πανελλαδικών του 2013 ήταν 386 (249 στα πανεπιστήμια και 137 στα ΤΕΙ), ενώ στην τελική πρόταση θα είναι κατά δύο λιγότερα, ήτοι 384 (250 στα πανεπιστήμια και 134 στα ΤΕΙ).
Οι αλλαγές σε σχέση με το αρχικό σχέδιο που τέθηκε σε διαβούλευση αφορούν βελτιώσεις ακαδημαϊκού χαρακτήρα και ιδίως βελτιώσεις που έγιναν με στόχο τον περιορισμό των μετακινήσεων φοιτητών από πόλη σε πόλη – και συνεπώς των κοινωνικών επιπτώσεων της μεταρρύθμισης.
Παραδείγματα βελτιώσεων
Οι ακαδημαϊκές βελτιώσεις προέκυψαν από προτάσεις που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της διαβούλευσης και αφορούν τον εξορθολογισμό των γνωστικών αντικειμένων στην Τεχνολογική Εκπαίδευση και την προσθήκη καινοτόμων κατευθύνσεων που δεν υπήρχαν μέχρι σήμερα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Για παράδειγμα:
Α) Οι Σχολές Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής που δημιουργούνται στο πλαίσιο του σχεδίου θα έχουν τρία τμήματα:
1. Γεωπονίας (με κατευθύνσεις Φυτικής Παραγωγής, Ζωικής Παραγωγής, Αγροτικής Ανάπτυξης)
2. Τεχνολογίας Τροφίμων 
3. Διατροφής και Διαιτολογίας 
Β) Σε τρία Τμήματα Μηχανολογίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και πιο συγκεκριμένα στο ΤΕΙ Κρήτης, στο ΤΕΙ Κ. Μακεδονίας και στο ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας δημιουργούνται οι κατευθύνσεις: 
n Ενεργειακού Μηχανολόγου Μηχανικού 
n Κατασκευαστικού Μηχανολόγου Μηχανικού
Γ) Στο Τμήμα Δημόσιας Υγιεινής δημιουργείται πέραν της Δημόσιας Υγείας η  κατεύθυνση Κοινοτικής Υγείας.
Δ) Σε δύο Τμήματα Πολιτικών Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στο ΤΕΙ Αθήνας και στο ΤΕΙ Κ. Μακεδονίας δημιουργείται κατεύθυνση Γεωπληροφορικής.
Ε) Τα Τμήματα Αυτοματισμού περνούν σε καθεστώς μεταβατικότητας μέχρι να αποφοιτήσουν οι φετινοί εισακτέοι και το εκπαιδευτικό προσωπικό μοιράζεται στα Τμήματα Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής, καθώς κρίθηκε ότι το γνωστικό αντικείμενο του Αυτοματισμού πρέπει να καλύπτεται στα προγράμματα σπουδών και των τριών τμημάτων.

Νυστέρι στις μετακινήσεις

Ο αριθμός των φοιτητών, των οποίων το τμήμα άλλαζε έδρα στη βάση της αρχικής πρότασης, ήταν 31.250 άτομα. Ο πραγματικός αριθμός μετακινήσεων, όμως, υπολογίζοντας τον αριθμό των ενεργών φοιτητών και αυτών που επέστρεφαν στις οικογενειακές τους εστίες, δεν ξεπερνούσε το 60% του συνολικού αριθμού, άρα 15.000-18.000 άτομα, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του υπουργείου.
Ωστόσο, για να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των φοιτητών που θα χρειαστεί να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε άλλες πόλεις, τελικά αποφασίστηκε να τεθούν σε καθεστώς μεταβατικότητας δέκα τμήματα που η συγχώνευσή τους οδηγούσε σε μετακίνηση σημαντικού αριθμού φοιτητών. Αυτό σημαίνει ότι τα τμήματα θα συνεχίσουν να λειτουργούν στην ίδια πόλη, μέχρι τον Οκτώβριο του 2018, προκειμένου οι εισακτέοι των Πανελλαδικών του 2012 να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, και εν συνεχεία θα συγχωνευτούν με άλλο τμήμα, που θα προβλέπεται στο Προεδρικό Διάταγμα του σχεδίου «Αθηνά».
Επιπλέον, το Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης δεν θα συγχωνευτεί με το ΤΕΙ Σερρών για τη δημιουργία του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά θα παραμείνει αυτόνομο, γεγονός που συντελεί σημαντικά στη μείωση των μετακινήσεων. 
Το ΤΕΙ Σερρών θα εντάξει τα τμήματα που λειτουργούν στην Κατερίνη και στο Κιλκίς και θα μετονομαστεί σε ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας.
Πάντως το υπουργείο εξετάζει το ενδεχόμενο να δώσει τη δυνατότητα στους φοιτητές που φοιτούν σήμερα στα τμήματα που τίθενται σε μεταβατικότητα και το επιθυμούν, να φοιτήσουν στα τμήματα συγχώνευσης, που θα αναφέρονται στα Προεδρικά Διατάγματα, από την ερχόμενη ακαδημαϊκή περίοδο.
Διδάσκοντες και αριθμός εισακτέων
Οι αλλαγές του τελικού σχεδίου συγκρινόμενες με την αρχική πρόταση του υπουργείου, είναι πολύ μικρές σε σχέση με τη βούληση της πολιτικής του ηγεσίας για περιορισμό των τμημάτων που θα βρίσκονται στο Μηχανογραφικό Δελτίο των επόμενων Πανελλαδικών Εξετάσεων (384 τμήματα έναντι 386 τμημάτων στην αρχική πρόταση), αλλά πολύ μεγάλες σε ό,τι αφορά τον περιορισμό των μετακινήσεων φοιτητών και των κοινωνικών επιπτώσεων.
Ο αριθμός των διδασκόντων και των διοικητικών υπαλλήλων δεν μεταβάλλεται, ενώ ο συνολικός αριθμός των εισακτέων του επόμενου έτους μειώνεται κατά περίπου 4%. Οπως τονίζουν προς κάθε κατεύθυνση στο υπουργείο Παιδείας, η ανασυγκρότηση αυτή δεν επιβλήθηκε από την τρόικα και το Μνημόνιο, αλλά  στοχεύει στον εξορθολογισμό των γνωστικών αντικειμένων και στην ενίσχυση τμημάτων και ιδρυμάτων, προκειμένου να καταστούν πιο ανταγωνιστικά διεθνώς, να προσφέρουν καλύτερης ποιότητας σπουδές και επαγγελματικές προοπτικές στους φοιτητές τους και να συμβάλουν στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας.
Μόνο τρεις μετακινήσεις σε μακρινές πόλεις:
286 
φοιτητές από το Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων στις Σέρρες μετακινούνται στο ομώνυμο Τμήμα του ΤΕΙ Αθήνας
139 
από το Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών στα Νέα Μουδανιά πάνε στο Μεσολόγγι
347 
από το Τμήμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ζακύνθου 
στο αντίστοιχο του ΤΕΙ Αθήνας.

Δείτε αναλυτικά την τελική πρόταση του υπουργείου Παιδείας για τις συγχωνεύσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση58
Τάκης Π.
10/03/2013 23:27
Βρισκόμαστε στην εποχή της πλήρους σύγχυσης. Σε αυτό συμβάλλουν η αμορφωσιά μεγάλου μέρους του κόσμου και ο συστηματικός αποπροσανατολισμός από ορισμένους για εξυπηρέτηση προσωπικών συμφερόντων. Το σχέδιο "Αθηνά" είναι μια ακόμη απόδειξη της συγχυτικής πολιτικής. Ενώ μπορούσε να λειτουργήσει ανανεωτικά και εποικοδομητικά για τη χώρα, παρουσιάζεται ένα σχέδιο έκτρωμα ! Κρίμα.
Stella
10/03/2013 18:35
ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ "ΑΘΗΝΑ" ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΓΙΑΤΙ ΑΠΛΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ "LIGHT". ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΜΕΙΩΘΟΥΝ ΤΟ 80% ΤΩΝ ΤΕΙ - ΜΑ "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ";;;
Εχω φαει πανεπιστημια με το κουταλι
10/03/2013 11:04
Ειναι εντυπωσιακο ποσο εκτος εποχης και πραγματικοτητας ειναι τα ελληνικα πανεπιστημια αλλα και οι αντιληψεις των φοιτητων. Τι σχεση εχει η κυβερνηση με τις εδρες και τα γνωστικα αντικειμενα των σχολων? Πληρης ανεξαρτησια και αυτοδιοικηση των πανεπιστημιων ειναι η λυση. Καμια χρηματοδοτηση, καθε πανεπιστημιο και σχολη να αναπτυξουν τα ερευνητικα τους προγραμματα, να βρουν εσοδα, να κανουν συμφωνιες με ιδιωτικες επιχειρησεις και να προσελκυσουν φοιτητες. Αν ειναι βιωσιμο να εχουν σχολες απλωμενες σε ολη την επικρατεια η αν θελουν να βαλουν κριτηρια εισαγωγης τοσο χαμηλα ωστε να προσελκυσουν φοιτητες χαμηλης ποιοτητας ας το κανουν. Οσες σχολες ομως δεν βγαινουν οικονομικα να κλεισουν. Τα πανεπιστημια που δεχονται φοιτητες του 9 να εχουν την αντιστοιχη φημη. Ρεαλιστικα πανεπιστημιο μπορει να υπαρξει μονο σε 2-3 μεγαλες πολεις. Πρεπει να χρηματοδοτουνται με τις δικες τους δυναμεις και οχι απο το κρατος. Πρεπει να υπαρξουν ιδιωτικα πανεπιστημια, φτανει πια με την οικογενειοκρατεια και τους καθηγητες βρυκολακες. Να συνδεθουν τα πτυχεια με την αγορα εργασιας, οχι αλλα πτυχεια και διδακτορικα σκουπιδια. Γιατι να πληρωνει η ελληνικη κοινωνια για να παρει πτυχειο καποιος που δε θα το χρησιμοποιησει ποτε γιατι εγινε τελικα σερβιτορος? Αν θελει γενικη μορφωση να κατσει σπιτι του και να διαβασει βιβλια, το πανεπιστημιο ειναι για αλλη δουλεια
Τάκης Π.
10/03/2013 23:21
Όλο "εξυπνάδες" είναι μερικοί ! Τους αιώνες που προηγήθηκαν γιατί δεν καθόταν στο σπίτι τους οι άνθρωποι που ήθελαν να μορφωθούν αλλά ξενητεύονταν για να σπουδάσουν ?
Εχω φαει πανεπιστημια με το κουταλι
11/03/2013 22:43
Τρεις φορες εχω ξενητευτει και τωρα γραφω απο Λονδινο. Δεν ειναι "εξυπναδες" φιλε μου, ειναι μια πραγματικοτητα που δεν γνωριζεις και που ειναι πολυ μακρυα απο τις κοντοφθαλμες αντιληψεις της Ελλαδας.
Γιωτα
10/03/2013 10:38
Επιτέλους μπορούμε σαν χώρα και ειδικότερα εσείς σαν υπουργείο να προχωρήσετε σε έναν εξορθολογισμό των ΑΕΙ στην χώρα ?. Τι είναι πάλι αυτή η «διοικητική ενσωμάτωση» των τμημάτων της Κοζάνης ενώ διαφημίζεται η κατάργηση του πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ?. Έχετε φοιτήσει κύριοι του υπουργείου στο εν λόγω πανεπιστήμιο ? έχετε αλλάξει τρεις φορές κτήριο πανεπιστημιακό ? έχετε κάνει εργαστήρια σε παλιά αποθήκη super market ? με καθηγητές φαντάσματα ? χωρίς σύγκλητο ? χωρίς στοιχειώδη δομές και υλικών και ανθρωπίνων πόρων ? ΓΙΑΤΙ ??? Για την ενοικίαση γκαρσονιερών και πελατείας στα fast food. Ποια κριτήρια ακαδημαϊκά ικανοποιεί η διατήρηση και όχι η άμεση κατάργηση σύμφωνα και με την έκθεση Γρησπολάκη για τα ΑΕΙ στην χώρα
Ο Αυτοματισμος πρεπει να μεινει
08/03/2013 23:15
http://www.ipetitions.com/petition/autom-ateithe/
Θ.ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ
08/03/2013 14:15
Καλά βρε παιδιά .Το πρόβλημα για τη συγκυβέρνηση ήταν τα ΑΤΕΙ; Μήπως ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να ικανοποιηθούν παλιότερα σχέδια ορισμών κύκλων(επιμελητηρίων;)
Θ.ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ
08/03/2013 14:06
Θ.ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Αυτοί που έφτιαξαν το σχέδιο ΑΘΗΝΑ δεν έχουν σχέση ούτε με τα ΑΤΕΙ ούτε με τα Πανεπιστήμιά. Αλλά ούτε και τις ανάγκες της χώρας γνωρίζουν. Θα έπρεπέ πρώτα απ'όλα να εκδώσουν Π.Δ. επαγγ. δικαιωμάτων για Πτυχιούχους ΑΤΕΙ και Πανεπιστημίων που εκκρεμούν δεκαετίες,να βάλουν τάξη στα επαγγ. δικαιώματα πτυχιούχων Πολυτεχνικών σχολών ,να λύσουν τη στέγαση και σίτιση των φοιτητών να...να...να..να και μετά ας έκαναν ασκήσεις επί χάρτου όπως κάνουν τώρα.Εκτός και εάν θέλουν με αυτό το τερτίπι να αναπροσανατολίσουν την κοινωνία από τα καθημερινά της προβλήματα.Να ξέρουν πάντως ότι και ΑΥΤΟΙ όπως και οι παλαιότεροι δεν θα την βγάλουν καθαρή.Λυπάμαι γι' αυτούς .
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
07/03/2013 11:49
Για να καταδείξουμε το "πένθος" των φοιτητών/-τριων και των καθηγητών/-τριων για την επικείμενη κατάργηση και απορρόφηση του Προγράμματος Ψυχολογίας από το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Ε.Κ.Π.Α., σας παραθέτουμε την επιστολή που συνέταξαν οι φοιτητές/-τριες με τη συμπαράσταση του διδακτικού προσωπικού: Κύριε Υπουργέ, Έπειτα από συνάντηση των σπουδαστών του Προγράμματος Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου με αφορμή τα ταχύτατα εξελισσόμενα γεγονότα σχετιζόμενα με την απορρόφηση του Τμήματός μας από το νέο Φ.Π.Ψ. του ίδιου Πανεπιστημίου, συντάχθηκε η εξής επιστολή διαμαρτυρίας. Το Πρόγραμμα Ψυχολογίας, ένα οργανωμένο τμήμα που προσφέρει γνώση και προσπαθεί να υπηρετήσει την Επιστήμη παρά τις δυσκολίες και τις δυσχέρειες των σημερινών χαλεπών καιρών, είναι πραγματικά απογοητευτική και τρομακτική. Μία τέτοια κίνηση, υποβαθμίζει την Παιδεία, τη Μορφωσή, την Κατάρτιση των αυριανών Επιστημόνων, παρέχοντάς τους ελάχιστα, αποσπασματικά, ελλιπή και ανακριβή εφόδια με τα οποία θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τη σκληρή πραγματικότητα. Τα σημεία, στα οποία αντιτίθεται το σύνολο των φοιτητών, παρατίθενται παρακάτω : A) Το Φ.Π.Ψ. - Πρόγραμμα Ψυχολογίας με κωδικό μηχανογραφικού δελτίου 118 χορηγεί από το 1993 Πτυχίο αυτόνομο στην Επιστήμη της Ψυχολογίας, ισότιμο των Πτυχίων Ψυχολογίας που χορηγούν το Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, καθώς και άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος. Β) Η βάση εισαγωγής στο Πρόγραμμα Ψυχολογίας για το έτος 2012 ήταν 18.115 μόρια (η υψηλότερη βάση εισαγωγής στο σύνολο των Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής), ενώ η βάση εισαγωγής για το τμήμα Φ.Π.Ψ. ήταν 16.661 μόρια (τα προαναφερθέντα στοιχεία παρουσιάζουν την πραγματικότητα, σε αντιδιαστολή με το επίσημο δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού για το Σχέδιο «Αθηνά», όπου παρατίθενται ανακριβείς πληροφορίες). Επομένως, είναι έκδηλο ότι η ελκυστικότητα είναι ιδιαίτερα υψηλή για το τμήμα μας. Γ) Η απορρόφηση του Προγράμματος Ψυχολογίας από το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.), θα σήμαινε μία πλήρη αλλαγή του προσανατολισμού των σπουδών του Προγράμματος Ψυχολογίας, και αυτό διότι ουδεμία σχέση έχει το πρόγραμμα σπουδών του ενός και του άλλου Τμήματος. Το Πρόγραμμα Ψυχολογίας σκοπεύει στην κατάρτιση και εξειδίκευση εκκολαπτόμενων Ψυχολόγων ενώ το Τμήμα Φ.Π.Ψ. στοχεύει στην κατάρτιση Φιλολόγων της Ελληνικής Γλώσσας με συμπληρωματικές γνώσεις στην Παιδαγωγική Επιστήμη και την Ψυχολογία. Όπως συνάγεται, επομένως, από τα ανωτέρω, η πλήρης αλλαγής του πεδίου σπουδών του Προγράμματος Ψυχολογίας θίγει τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του. Δ) Το Πρόγραμμα Ψυχολογίας προάγει την έρευνα στην Ελλάδα, καθώς έχει συμβάλλει στη στάθμιση των περισσότερων ψυχομετρικών εργαλείων που χορηγούνται στον ελληνικό πληθυσμό. Επίσης, είναι αξιοσημείωτη η λειτουργία πολλαπλών δομών του Τομέα Ψυχολογίας, με πρωτοβουλία των καθηγητών και φοιτητών του Προγράμματος Ψυχολογίας : Ψυχομετρικό Εργαστήριο, Εργαστήριο Πειραματικής Ψυχολογίας, Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχολογίας, Κέντρο Μελέτης Προσαρμογής Ομάδων Υψηλού Κινδύνου, Εργαστήριο Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Φοιτητών, Κέντρο Μελέτης Οικογένειας, Κέντρο Ανάπτυξης Δημιουργικότητας, Κέντρο Έρευνας και Εφαρμογών Σχολικής Ψυχολογίας και Κέντρο Έρευνας και Αξιολόγησης στην Επαγγελματική Συμβουλευτική. Είναι ανεπίτρεπτο για τον Πανεπιστημιακό χάρτη της Χώρας, στο Αρχαιότερο Πανεπιστήμιο που εστιάζει στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, να μη λειτουργεί αυτόνομο Τμήμα Ψυχολογίας. Ε) Με βάση τα παραπάνω σημεία καταλήγουμε στην ανάγκη διατήρησης του Προγράμματος Ψυχολογίας και όχι στην απορρόφησή του από το Τμήμα Φ.Π.Ψ. με εντελώς διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο. Το προτεινόμενο Σχέδιο «Αθηνά» φαίνεται να υποβαθμίζει την ποιότητα των σπουδών και των δύο Τμημάτων. Εν κατακλείδι, το Σχέδιο «Αθηνά» επικροτεί την αγραμματοσύνη και την απαιδευσία των νέων που επιθυμούν να σπουδάσουν, να μορφωθούν, να γίνουν Επιστήμονες και να διαπρέψουν εντός και εκτός συνόρων. Πόσο ακόμη θα βάλλεται η Παιδεία σε αυτήν τη χώρα; Πόσο ακόμη θα υποβαθμιστεί αυτό το πολύτιμο αγαθό που οδηγεί στην αυτοπραγμάτωση και στην Αλήθεια; Άλλωστε, η θεά Αθηνά, η θεά της Σοφίας, δεν θα δεχόταν ποτέ μία τέτοια μεταρρύθμιση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση της Ελλάδος, πολλώ δε μάλλον να δεχθεί να δώσει το όνομά της –τιμής ένεκεν- στο παρόν σχέδιο. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας, Το σύνολο των σπουδαστών του Προγράμματος Ψυχολογίας με τη στήριξη του διδακτικού προσωπικού
Μάνος
06/03/2013 19:00
Έμαθα ότι το τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών της (Σάμου) θα ενσωματωθεί στο Μαθηματικό (Σάμου). Θα ήθελα να με ενημερώσετε εάν τελικά πραγματοποιήθηκε αυτή η ενσωμάτωση, και περίπου πόσο πιθανολογούν ότι θα πάει η βάση για πολύτεκνους. Ευχαριστώ!!!
Σ. Φ. Αγγλικής ΑΠΘ
06/03/2013 11:01
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το σχέδιο ΑΘΗΝΑ, πέρα από ό, τι προβλέπει για τα ΤΕΙ, προβλέπει και τη συγχώνευση τεσσάρων Τμημάτων του ΑΠΘ και πέντε Τμημάτων του ΕΚΠΑ. Πρόκειται για τα τμήματα Αγγλικής Γλώσσας και φιλολογίας, Γερμανικής Γλώσσας και φιλολογίας, Γαλλικής Γλώσσας και φιλολογίας, Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης) και όλα τα αντίστοιχα μαζί με το Ισπανικής Γλώσσας και φιλολογίας (στην περίπτωση των Αθηνών). Προβλέπεται η δημιουργία δυο τμημάτων δηλαδή σε όλη την Ελλάδα, τα οποία θα ασχολούνται ταυτόχρονα και εντελώς επιφανειακά με τη γλωσσολογική μελέτη της κάθε γλώσσας, την μελέτη της λογοτεχνίας, και της πολιτισμικής παράδοσης που σχετίζεται με την κάθε γλώσσα. Τα αποτελέσματα της αναδιάρθρωσης αυτής φέρνουν σοβαρά προβλήματα στα τμήματα αυτά. Πρώτον, υπονομεύεται η αξία του πτυχίου που θα δίνουν καθιστώντας του πτυχιούχους όχι εξειδικευμένους φιλολόγους, αλλά επαρκειούχους στις γλώσσες, όπως θα έκανε και ένα φροντιστήριο. Η ελλιπής κατάρτιση αυτομάτως αποκλείει τους αποφοίτους από τη συμμετοχή σε αξιόλογα μεταπτυχιακά προγράμματα στο εξωτερικό μια και θα διεκδικούν μεταπτυχιακό με πτυχίο σε Τμήμα που θα έχει καταργηθεί. Δεύτερον, τα εν λόγω τμήματα ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΟΙΝΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Συγκεκριμένα για το ΑΠΘ, από το δεύτερο έτος, ήδη τα μαθήματα αφορούν αποκλειστικά και μόνο την εκάστοτε γλώσσα και φιλολογία, οπότε δεν μπορούν να συμπτυχθούν αναμεταξύ τους στο νέο τμήμα. Είτε πρόκειται για λογοτεχνία και πολιτισμό, είτε πρόκειται για γλωσσολογία, το αντικείμενο στα υπάρχοντα τμήματα είναι εντελώς διαφορετικό. Π.χ. η γαλλική επανάσταση είχε διαφορετική επίδραση στη Γαλλία, την Αμερική, την Γερμανία, την Αγγλία και την Ιταλία, ενώ αντίστοιχα, από γλωσσολογικής απόψεως, η φωνητική στις γλώσσες αυτές είναι εντελώς διαφορετική. Επισημαίνουμε πως γνώσεις φωνητικής είναι απαραίτητες για την διδασκαλία της προφοράς. Τρίτον, το ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ στην οποία γίνονται τα μαθήματα είναι κομβικό. Οι φοιτητές δεν μαθαίνουν την ξένη γλώσσα στη σχολή. Τη γνωρίζουν ήδη όταν εισάγονται και ΟΛΑ τα μαθήματα που προσφέρονται γίνονται σε αυτήν. Τα εισαγωγικά μαθήματα (πχ εισαγωγή στην ποίηση, ιστορία της μετάφρασης) που προσφέρουν είναι τα μόνα που δεν είναι ειδικευμένα στη μελέτη της γλώσσας ή της λογοτεχνίας. Ωστόσο αυτά έχουν ως κύριο -αν όχι μόνο- λόγο ύπαρξης την απόκτηση της επιστημονικής ορολογίας στην εκάστοτε γλώσσα. Εφόσον θα υπάρχει πλέον ένα Τμήμα αντί για τέσσερα, επόμενο είναι να μειωθεί η χρηματοδότηση και να ΣΥΡΡΙΚΝΩΘΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, γιατί θα είναι αδύνατο να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα σπουδών του νέου Τμήματος όλα τα μαθήματα που αυτή τη στιγμή προβλέπονται από τους τέσσερις οδηγούς σπουδών. Σε βάθος χρόνου, εφόσον συρρικνωθεί το πρόγραμμα σπουδών και ο αριθμός των εισακτέων, τα 92 μέλη ΔΕΠ του θα θεωρηθεί πως υπερκαλύπτουν τις ανάγκες του νέου τμήματος, και θα οδηγηθούν σε απόλυση ή μετακίνηση σε άλλα τμήματα, επίσης εκτός του αντικειμένου τους. Είναι φανερό πως ένα τμήμα στο οποίο μελετώνται ταυτόχρονα οι τέσσερις γλώσσες, ειδικά στην μνημονιακή Ελλάδα του 2013, θα έχει πολύ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, καθώς δεν είναι δυνατόν να μελετηθούν ταυτόχρονα γλωσσολογικά, λογοτεχνικά, και πολιτισμικά τέσσερις ή πέντε διαφορετικές γλώσσες. Καλούμε, ως Σύλλογος Φοιτητών Αγγλικής ΑΠΘ, την τοπική κοινωνία, τους γονείς, τους καθηγητές και τους μαθητές να μας βοηθήσουν να κρατήσουμε ΥΨΗΛΟ το επίπεδο των σπουδών μας. Ημερομηνία 4/3/2013 Αυτά ισχύουν και με το παλιό και με το νέο "Αθηνά". Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν είμαστε πουθενά στο άρθρο.
Z.D
06/03/2013 07:35
ΣΥΓΧΑΡΗΤΉΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΗ ΣΚΕΨΗ. ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΑ ΕΣΕΙΣ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΣΤΕ ΑΠΟ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ, ΑΠΟ ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ <ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ>!!! ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟ. ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ! ΟΧΙ ΟΤΙ ΜΕ ΕΚΠΛΗΣΕΙ ΒΕΒΑΙΑ. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΤΕ ΔΕ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΈΝΑ ΒΉΜΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΛΗΦΘΕΙ ΥΠΟΨΗ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ. ΚΡΙΜΑ!!! ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ Ζ.Δ
alexandros
05/03/2013 22:51
ΠΡΟΔΟΣΙΑ !!
Επιβήτορας
05/03/2013 21:27
Έχουν το θράσος να λέγονται και άνθρωποι, τα ανθρωπάκια που μας κυβερνάνε ΡΕ ΟΥΣΤ Καλή διαμονή στη χώρα που "σκοτώνει" τα παιδιά της...
hrakleio
05/03/2013 19:58
telika to tmima politikwn ergwn tei kritis tha metakinithei?
Φοιτητρια
05/03/2013 19:27
Σύμφωνα με το σχέδιο Αθηνά προβλέπεται η συγχώνευση του τμήματος Εργοθεραπείας με το τμήμα της Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Αθήνας. Πρόκειται για μία απόφαση η οποία πάρθηκε ερήμην των εκπροσώπων των αντίστοιχων ενδιαφερόμενων τμημάτων . Οι σπουδαστές του τμήματος Εργοθεραπείας σας ενημερώνουμε ότι διαφωνούμε κάθετα με την πρόταση αυτή, διότι προβλέπει τη συρρίκνωση του τμήματος, του επαγγελματικού κλάδου και των υπηρεσιών που παρέχει στο κοινωνικό σύνολο. Οι λόγοι που κάτι τέτοιο θεωρείται αδύνατο είναι οι εξής: • Τα δύο τμήματα έχουν διαφορετικό επιστημονικό και γνωστικό αντικείμενο με αποτέλεσμα να μην μπορούν να έχουν και ένα κοινό πρόγραμμα σπουδών. • Η Εργοθεραπεία και η Φυσικοθεραπεία διαφέρουν εξ’ ολοκλήρου ως προς το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η Εργοθεραπεία ασχολείται πέρα από τα κινητικά και με νευρολογικά , αναπτυξιακά, γηριατρικά και ψυχιατρικά περιστατικά όπως για παράδειγμα άτομα με αυτισμό, ψυχικά ασθενείς, άτομα με νοητική υστέρηση αλλά και σε άτομα εξαρτημένα από ουσίες κ.α • Η Εργοθεραπεία είναι παγκοσμίως διαχωρισμένη και αναγνωρισμένη ως αυθύπαρκτη κι μοναδική επιστήμη. • Το γεγονός ότι οι δύο κλάδοι διαφέρουν ως προς τα επαγγελματικά δικαιώματα καθιστά αδύνατη τη συγχώνευση των δύο τμημάτων. • Το τμήμα Εργοθεραπείας του ΤΕΙ Αθήνας είναι το μοναδικό σε Κύπρο και Ελλάδα . • Αυτή η ενέργεια πλήττει ένα μεγάλο κομμάτι του ευπαθούς πληθυσμού που εξυπηρετείται από τις υπηρεσίες των εργοθεραπευτών, καθώς δε θα χει πλέον πρόσβαση σε αυτές. Με τη συγχώνευση των δύο τμημάτων επιβαρύνονται οι επαγγελματίες υγείας, οι νοσοκομειακές μονάδες, οι κλινικές υπηρεσιών υγείας, εμείς οι σπουδαστές και κυρίως τα άτομα που χρήζουν υπηρεσίες εργοθεραπείας. Απαιτούμε από τους ιθύνοντες να λάβουν σοβαρά υπόψη την παρούσα επιστολή ώστε να αποτραπούν τέτοιου είδους ζημιογόνες αλλαγές στον τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας
fasebook
05/03/2013 18:29
ΑΙΣΧΟΣ-ΝΤΡΟΠΗ-ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ -ΑΠΕΡΙΣΚΕΨΙΑ-ΠΡΟΧΕΙΡΟΤΗΤΑ...ΠΑΛΙ ΤΑ ΙΔΙΑ..!!!!
Χριστίνα
05/03/2013 17:58
Έγραψα ένα γράμμα στο Υπουργείο Παιδείας και είναι το εξής: Κυρίες/Κύριοι υπεύθυνοι, ονομάζομαι Σουρίδη Μαρία και είμαι τεταρτοετής φοιτήτρια του Προγράμματος Ψυχολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σήμερα πληροφορήθηκα ότι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού επιθυμεί να καταργήσει στο Τμήμα όπου σπουδάζω ή να το συγχωνεύσει με κάποιο άλλο Τμήμα. Λαμβάνοντας υπ’όψιν τα δεδομένα που μέχρι τώρα υπάρχουν, το Πρόγραμμα Ψυχολογίας ενδέχεται να απορροφηθεί από το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών ή από το Τμήμα Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Στο επίσημο δελτίου τύπου για το σχέδιο «Αθηνά» (http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2013/130131_sxedio_athhna_deltio_typoy.pdf), αναγράφεται μία μεγάλη ανακρίβεια (και αναφέρω τη λέξη «ανακρίβεια» προκειμένου να μην την χαρακτηρίσω διαφορετικά ως ψέμα), σχετικά με τον αριθμό των μελών ΔΕΠ/Ε.Π. του Προγράμματος Ψυχολογίας. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι δεν υπάρχει κανένα μέλος ΔΕΠ που να στελεχώνει το Τμήμα αυτό, γεγονός το οποίο είναι άκρως λανθασμένο και ανακριβές! Το Πρόγραμμα Ψυχολογίας διαθέτει προσωπικό-μέλη ΔΕΠ, και μάλιστα με σοβαρούς και εξειδικευμένους Επιστήμονες του κλάδου της Ψυχολογίας. Σας παραπέμπω στην επίσημη ιστοσελίδα του Προγράμματος Ψυχολογίας, όπου δίδονται αναλυτικά και με σαφήνεια τα ονόματα των καθηγητών/-τριών, με τους/τις οποίους/-ες μπορείτε και εσείς οι ίδιοι να έρθετε σε επικοινωνία μαζί τους έτσι ώστε να αποκτήσετε ενημερότητα σε σχέση με την ιδιότητά τους στο παρόν Πανεπιστημιακό Τμήμα (http://www.psych.uoa.gr/proswpiko/melh-dep.html). Πέραν τούτου, η πιθανότητα συγχώνευσης του Προγράμματος Ψυχολογίας, ενός οργανωμένου Τμήματος που προσφέρει γνώση και προσπαθεί να υπηρετήσει την Επιστήμη παρά τις δυσκολίες και τις δυσχέρειες των σημερινών χαλεπών καιρών, είναι πραγματικά απογοητευτική και τρομακτική. Μία τέτοια κίνηση, υποβαθμίζει την Παιδεία, τη Μορφωσή, την Κατάρτιση των αυριανών Επιστημόνων, παρέχοντάς τους ελάχιστα, αποσπασματικά, ελλιπή και ανακριβή εφόδια με τα οποία θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τη σκληρή πραγματικότητα. Από τη μία όψη, η πιθανότητα απορρόφησης του Προγράμματος Ψυχολογίας από το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.), θα σήμαινε μία πλήρη αλλαγή του προσανατολισμού των σπουδών του Προγράμματος Ψυχολογίας, και αυτό διότι ουδεμία σχέση έχει το πρόγραμμα σπουδών του ενός και του άλλου Τμήματος. Το Πρόγραμμα Ψυχολογίας σκοπεύει στην κατάρτιση και εξειδίκευση εκκολαπτόμενων Ψυχολόγων ενώ το Τμήμα Φ.Π.Ψ. στοχεύει στην κατάρτιση Φιλολόγων της Ελληνικής Γλώσσας με κάποια εξειδίκευση στην Παιδαγωγική Επιστήμη και την Ψυχολογία. Όπως συνάγεται, επομένως, από τα ανωτέρω, η πλήρης αλλαγής του πεδίου σπουδών του Προγράμματος Ψυχολογίας είναι το αποτέλεσμα μίας πιθανής απορρόφησής του από το Τμήμα Φ.Π.Ψ. Από την άλλη όψη, η συγχώνευση με το Τμήμα Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου είναι εξίσου προβληματική. Και τα δύο Τμήματα πραγματεύονται την Επιστήμη της Ψυχολογίας, η οποία είναι ταχύτατα εξελισσόμενη, πολυσχιδής και πολυθεματική. Ακριβώς, λοιπόν, επειδή η φύση της Ψυχολογίας (και συνεπώς η μελέτη της συμπεριφόρας του ανθρώπου σε όλο της το μεγαλείο) είναι τόσο πολύπλευρη, το περιεχόμενο των σπουδών της Ψυχολογίας διαφοροποιείται σε μεγάλο βαθμό. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι τα προγράμματα σπουδών τόσο του Προγράμματος Ψυχολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών όσο και του Τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Το μεν πρώτο ασχολείται σε μεγάλο βαθμό με την Κλινική πλευρά της Ψυχολογίας, προετοιμάζοντας αυριανούς επιστήμονες Ψυχολόγους, Ψυχοθεραπευτές και Ψυχαναλυτές με καθαρά κλινικό υπόβαθρο, το δε δεύτερο ασχολείται με την Κοινωνική επιστήμη σε συνάρτηση με την Ψυχολογία, προετοιμάζοντας αυριανούς Ψυχολόγους-ερευνητές επικεντρωμένους σχεδόν αποκλειστικά στον Κοινωνικό κλάδο. Η διαφορά στον προσανατολισμό των σπουδών είναι και πάλι φανερή, γεγονός το οποίο επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τις δυνατότητες που παρέχονται στους/στις Έλληνες/-ίδες της νέας γενιάς να εμβαθύνουν στην Επιστήμη τους. Εν κατακλείδι, το σχέδιο «Αθηνά» κατά τη γνώμη μου επικροτεί την αγραμματοσύνη και την απαιδευσία των νέων που επιθυμούν να σπουδάσουν, να μορφωθούν, να γίνουν Επιστήμονες και να διαπρέψουν εντός και εκτός συνόρων. Πόσο ακόμη θα βάλλεται η Παιδεία σε αυτήν τη χώρα; Πόσο ακόμη θα υποβαθμιστεί αυτό το πολύτιμο αγαθό που οδηγεί στην αυτοπραγμάτωση και στην Αλήθεια; Είμαι πεπεισμένη ότι η θεά Αθηνά, η θεά της Σοφίας, δεν θα δεχόταν ποτέ μία τέτοια μεταρρύθμιση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση της Ελλάδος, πολλώ δε μάλλον να δεχθεί να δώσει το όνομά της –τιμής ένεκεν- στο παρόν σχέδιο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2013/130131_sxedio_athhna_deltio_typoy.pdf
Nikos
05/03/2013 22:42
Bla, bla, bla, bla, psychologos eisai?
ΝΙΚΟΣ Α
05/03/2013 16:27
Στο κείμενο του άρθρου διαβάζουμε: «Επιπλέον, το Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης δεν θα συγχωνευτεί με το ΤΕΙ Σερρών για τη δημιουργία του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά θα παραμείνει αυτόνομο, γεγονός που συντελεί σημαντικά στη μείωση των μετακινήσεων».  Στους πίνακες πάλι βλέπουμε Τμήματα του ΑΤΕΙΘ που «καταργούνται ή απορροφώνται» και άλλα που «αποκτούν μεταβατικό χαρακτήρα»!!! Παράλληλα διδάσκοντες και φοιτητές του πληροφορούνται ότι οι «βελτιώσεις» μάλλον δεν είναι και τόσο «βελτιωτικές»... Μήπως ο υπουργός στοχεύει να περάσει στα γρήγορα το «σχέδιό» του τάχα βελτιωμένο (βγάζοντας την αγελάδα μέσα από το σπίτι, όπως στη γνωστή ιστορία του Χότζα) κι εμείς θα τρίβουμε πάλι τα μάτια μας μόλις εμφανιστεί καθαρά η «συνολική εικόνα» (με τα βόδια και όλα τα άλλα «ζωντανά» να παραμένουν εκεί μέσα);
Γιουνγκερμαν
05/03/2013 16:27
Με το τμήμα Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων χωρών στην Κομοτηνή τι θα γίνει?
sofia
05/03/2013 16:00
Κανεις δεν λέει τι γίνεται με το ΤΕΙ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ.
Μια Καθηγήτρια Τμήματος που ούτε έφευγε ούτε φεύγει
05/03/2013 15:56
Είναι θλιβερό ότι το ΑΤΕΙ-Θ που για το 2013, κατέκτησε στις διεθνείς αξιολογήσεις την πρώτη θέση μεταξύ των ΤΕΙ της χώρας και που είναι το πρώτο ΤΕΙ στα χρονικά που περιλαμβάνεται στο 7,49%, της παγκόσμιας κατάταξης Τριτοβάθμιων Ιδρυμάτων, δέχεται μια ανηλεή επίθεση καταστροφής του. Το Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης ακρωτηριάζεται ανεπανόρθωτα και στην ουσία παραμένει με 14 από τα 24 Τμήματα του, με τρία (3) Τμήματα να φεύγουν στις Σέρρες, ένα (1) στο Μεσολόγγι και έξι (6) Τμήματα να καταργούνται μέσω ασαφών συγχωνεύσεων. Δεν τους αρκεί το 7,49%, της παγκόσμιας κατάταξης αλλά το κατακρεουργούν για να "καταστεί πιο ανταγωνιστικό διεθνώς";;;
ΝΙΚΟΣ Α
06/03/2013 09:53
Σύμφωνα με τη χθεσινή έκδοση του «σχεδίου» το «βραβείο» που απονέμεται στο Αλεξ. ΤΕΙ Θεσσαλονίκης για την εξαιρετική κατάταξή του ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ !!! Οι σχολές του «παραμένουν» στη Θεσσαλονίκη μέχρι να αποφοιτήσουν οι φοιτητές που ήδη φοιτούν (και μετά το 2018 παύουν προφανώς να υφίστανται). Δεν εισάγονται νέοι φοιτητές το φθινόπωρο (με τις πανελλήνιες εξετάσεις). Η «αγορά» της Θεσσαλονίκης, πολύ μεγάλη για να αγνοηθεί, είναι προφανώς ήδη «ανοικτή» για την «ιδιωτική πρωτοβουλία»: Θα προσφερθεί «εναλλακτική λύση» στους Θεσσαλονικείς που θέλουν να σπουδάσουν π.χ. Marketing, χωρίς να ξεσπιτωθούν. Πάλι θα πληρώνουν βέβαια... Προφανώς κάτι λιγότερο... Και θα δημιουργηθούν νέοι «πυρήνες». Μετριότητας όμως και όχι αριστείας, όπως διακηρύττει ο υπουργός. Άλλωστε να δημιουργήσει επιθυμεί... ΟΧΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΙ - ΟΥΤΕ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙ Ή ΝΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΕΙ ΤΟΥΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ !
ΑΤΕΙΘ
05/03/2013 18:11
μάλλον πολλοί ενοχλούνται για τη θέση που κατέχει το ΑΤΕΙΘ..κρίμα
Μαριανθη
05/03/2013 15:41
τι γινεται με το τει εμποριας και διαφημισης της ιεραπετρας? δεν γραφει πουθενα γι αυτο.
noName
05/03/2013 15:34
gia to tei patras(amaliada) tpt???dn uparxoume oute sto xarti???
Ρούλα
05/03/2013 15:14
Συγγνωμη !! Το τμημα μας εμποριας και διαφημησης Ιεραπετρας γιατι δεν το γραφουν πουθενα ?? Ειναι δυνατον να κλεινουν το καλυτερο τει marketing , που ειμαστε οι μονοι που εχουμε κλαδο ηλεκτρινικου marketing !! Αυτο ομως δεν θα αφησουμε να περασει !!!!!
Μαριούλα
05/03/2013 14:58
Επιτέλους να δοθεί και έμφαση και στην ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Άδικα καταργήθηκε το άρθρο του Συντάγματος;
γονέας
05/03/2013 14:58
Ευτυχως αντιληφθηκαν εγκαιρα τις αστοχιες της μεταρρυθμισης (βλ. Τμημα Μηχανικών Οικονομίας Διοικησης Παν/μιου Αιγαιου προτεινομενο για απορροφηση απο το Τμημα Διοικησης Επιχειρησεων)και δεν υλοποίησαν αυτό το καταφενές λάθος. Ελπίζουμε να υλοποιηθεί και η εγκεκριμένη ίδρυση της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου και να συμπεριλάβει τα ήδη υπάρχοντα τμήματα (Μηχανικών Οικονομίας Διοίκησης-Χίος, Μηχανικών Η/Υ -Σάμος, Μηχανικών Βιομηχανικού Σχεδιασμού-Σύρος)και όχι να τα προσαρτούν σε διάφορες σχολές - μη σχετικές - ή να τα αφήνουν ορφανά/ανεξαρτητα. Συγχαρητηρία παιδιά για τον όμορφο αγώνα σας! ΄Ενα ωραίο μάθημα ζωής... Είμαστε πάντα μαζί σας.
Martina R.
06/03/2013 17:36
Πράγματι αντιλήφθηκαν έγκαιρα το ακαδημαϊκό λάθος που επρόκειτο να διαπράξουν με τη συγχώνευση του τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης, λάθος που τόνισαν όλοι οι φορείς ακαδημαϊκοί και μη. Εμείς οι γονείς των φοιτητών του ΤΜΟΔ βρισκόμαστε στο πλευρό φοιτητών και καθηγητών του τμήματος σε κάθε δίκαιο αγώνα τους και ευελπιστούμε ο υπουργός να δείξει την ίδια ωριμότητα και να υλοποιήσει την ίδρυση της Πολυτεχνικής σχολής που έχει ήδη ως πρόταση και σχέδιο εγκριθεί, ώστε να λάβει το ΤΜΟΔ το χαρακτήρα που άξια διεκδικεί και έχει ήδη αποδείξει με την εκτίμηση που απολαμβάνει από τμήματα πανεπιστημίων του εξωτερικού. Ως μητέρα φοιτητή στέκομαι στο πλευρό των γονιών τα παιδιά των οποίων διεκδικούν δίκαια ακαδημαϊκά αιτήματα και ευελπιστώ το καλύτερο για το μέλλον τους. Μητέρα φοιτητή του ΤΜΟΔ
και έτερος γονέας
06/03/2013 16:48
Συγχαρητηρια! και μπραβο! στα παιδιά που με τις κινητοποιησεις τους καταφεραν να επικοινωνησουν το προβλημα που υπηρχε με την απορροφηση του ΤΜΟΔ(Τμημα Μηχανικών Οικονομίας Διοίκησης) απο το ΤΔΕ (Τμημα Διοίκησης Επιχειρήσεων) και να διεκδικήσουν τη διορθωση του λαθους που ανετρεπε τις αποφασεις που έχουν πάρει για τη ζωή τους. Ευγε!!! Συνεχίστε τον αγωνα σας για να πετύχετε ακόμη περισσότερα. Ολα κατακτώνται με αγώνες... Εμείς σαν γονεις πάντα δίπλα σας να σας στηρίζουμε.
Constantino
05/03/2013 14:57
Δεν τα καταργείται όλα καλύτερα; Άνεργοι μπορούν να υπάρξουν και χωρίς πανεπιστήμια...
Failed
05/03/2013 14:45
Καλα καλα δεν εκλεισα το πρωτο εξαμηνο στο τει αυτοματισμου Θεσσαλονικης, τωρα το καταργουνε... τι να πω... μα τι σοφα μυαλα μας κυβερνουν... ας μην εκαναν τοσα πολλα τμηματα εξ αρχης... αλλα βεβαια, παντα υπαρχει καποιο "κολπο" απο πισω...
αγγελικη
05/03/2013 18:08
τραγικο...προλαβαινεις να κανεις κατι ομως...σκεψου αυτους που το τελειωνουν τωρα;η ειναι μεγαλο ετος;ποσο πιο κατω θα μας χωσουν;
aggelos
05/03/2013 14:14
kserei kaneis i epdo mesologiou ti ginetai?
ο απογοητευμένος
05/03/2013 14:01
Κύριε Υπουργέ Πάλι δύο μέτρα και δύο σταθμά: Υποβαθμίζεται το τμήμα εγαρμογών ξένων γλωσσών στη διοίκηση και το εμπόριο του ΤΕΙ Ηπείρου σε κατεύθυνση και 1400 παιδιά θα πάρουν άσχετο πτυχίο. Αντίθετα, το τμήμα δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας στην Καστορία που αρχικά συγχωνευόταν και αντλεί φοιτητές από το α επιστημονικό πεδίο όπως και το πρώτο, διατηρείται – προφανώς χαρη σε πολιτική πίεση! Τί αδικία! Ελπίζω να διορθώσετε το λάθος σας και να διτηρήσετε το τμήμα εφαρμογών ξένων γλωσσών για να πείσετε ότι είχατε ίδια μέτρα και σταθμά! Ο απογοητευμένος
Άννα Μαρία
05/03/2013 13:49
Δηλαδή το τμήμα Δημόσιας Υγιεινής θα απορροφήσει το τμήμα Επισκεπτών-τριών Υγείας ????και τα ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ των αποφοίτων των τμημάτων????ΤΙ ΚΟΙΝΟ έχει ένας Υγιεινολόγος-Επόπτης Δημόσιας Υγείας με έναν Επισκέπτη Υγείας????ΚΑΝΕΝΑ,ο μεν ασχολείται με την Δημόσια Υγιεινή και κατ'επέκταση με τη Δημόσια Υγεία πραγματοποιώντας μελέτες ασφάλειας τροφίμων,απεντομώσεις μυοκτονίες,απολυμάνσεις, εκπαιδεύσεις προσωπικού σε θέματα Δημόσιας Υγείας κλπ, ενώ ο δε με το άτομο,την ατομική υγιεινή,την κατ'οίκον νοσηλεία κ άλλα.
δβ
05/03/2013 13:41
πολλα περισσοτερα τμηματα επρεπε να συγχωνευθουνκαι να καταργηθουν, ιδιως στα ΤΕΙ, που παραγουν αποφοιτους- μελλοντικους ανεργους. Απορω αν ο μεσος αποφοιτος ΤΕΙ μπορει να συγκριθει σε μορφωση με εναν αποφοιτο προ καποιων δεκαετιων ενος καλου Λυκειου οπως του Βαρβακειου. δβ
Στέλιος
05/03/2013 13:35
ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ,ΜΕ ΤΑ ΤΕΙ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΑΝ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΕΔΩ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ?ΙΣΧΥΕΙ Η ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΘΗΝΑ?
Λαζαρος
05/03/2013 13:27
αρχικη προταση ειναι αυτη της 4 φλεβαρη...μεσολαβησαν 3 μερες οπου διορθωθηκαν αρκετες αστοχιες και σφαλματα(π.χ η καταργηση του κεντρικου τμηματος ΕΠ απο ενα μικρο περιφερειακο νεοτευκτο τμημα με εδρα την Ναουσσα και με διαφορετικα επαγγελματικα δικαιωματα )
Έκτωρ
05/03/2013 13:22
Γενικώς το σχέδιο Αθηνά αποδείχτηκε.."ότι του κατεβεί του Λωλοστεφανή..¨"χωρίς σχεδιασμό..άντε να κλείσουμε τμήματα να ευχαριστήσουμε την Τρόικα.Αύριο θα παραμείνουν άλλα τμήματα
Σωτήρης
05/03/2013 13:13
Το τμήμα Εργοθεραπείας από ποιό απορροφάται; Τι επαγγελματικά δικαιώματα θα έχουν πλέον οι απόφοιτοί του; Είναι σκόπιμο να καταργηθεί ένα τμήμα με μεγάλη ζήτηση και καλές προοπτικές εργασιακής αποκατάστασης; Η αίσθησή μου είναι πως οι αλλαγές που έγιναν είναι πάλι στα πλαίσια της προχειρότητας και της εξυπηρέτησης αυτών που αντέδρασαν στην προηγούμενη μορφή του σχεδίου.
Τάσος
05/03/2013 13:05
Τα τμήματα ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΟΥΝ. Αυτοί που αποφάσισαν την κατάργησή τους πιθανότατα δεν έχουν καμία σχέση με την τεχνολογία. Οι απόφοιτοί τους γίνονται δεκτοί μετ' επαίνων για μεταπτυχιακές σπουδές σε μεγάλα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού. Η σύγχρονη παραγωγή απαιτεί τον αυτόματο έλεγχο και τα ένα-δυο σχετικά με αυτόν μαθήματα σε άλλα τμήματα δεν αρκούν για να καλύψουν αυτήν την ανάγκη. Ανάπτυξη και βελτίωση της παραγωγής χωρίς αυτόματο έλεγχο στη σημερινή εποχή δεν είναι τίποτα άλλο παρά ουτοπία.
ΜΑΡΙΑ
05/03/2013 12:32
το ΤΕΙ Αιγιου γιατι μεταφερεται ενω στεγαζεται σε κτιριο που δεν πληρωνει ενοικιο?
μ.κ.
05/03/2013 12:31
οι ανθρωποι που εχουν ορισει να φερουν σε περας αυτο το σχεδιο ειναι απερισκεπτοι και ανικανοι να οργανωσουν κατι σοβαρο.θα ηθελα να ηξερα πως σκεφτονται την καταργηση του προγραμματος ψυχολογιας του καποδιστριακου πανεπιστημιου της αθηνας.μας βαζουν πρωτα να μπουμε με βαθμους 17 18 και 19 και τωρα απειλουν με την καταργηση του.απογοητευση και θυμος για την υποτιμηση
Κα ΜΥΛΩΝΑ
05/03/2013 11:58
ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΒΓΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ? ΜΙΑ ΠΙΟ ΣΟΒΑΡΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΠΡΙΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΑ ΓΛΥΤΩΝΑΜΕ ΤΟ ΛΑΙΚΟ ΘΥΜΟ,ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ,ΔΙΑΔΗΔΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΟΝ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟ ΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΜΑΣ.ΑΛΛΑ ΜΑΛΛΟΝ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ Η ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΗ ΚΑΙ Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥΣ ΛΙΓΗ. ΚΑ ΜΥΛΩΝΑ ΜΗΤΕΡΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΤΕΕΙ ΣΕΡΡΩΝ
sagamore
05/03/2013 16:11
Να υποθέσω ότι με τις αλλαγές στο νόμο βολευτήκατε και δεν μετακινείσθε, οπότε μια και το σχέδιο σας εξυπηρετεί, θα πρεπει να είναι καλό και για την Ελλάδα και την ανώτατη εκπαίδευσή της....
Κα μυλωνα
05/03/2013 18:54
ΑΓΑΠΗΤΕ ΦΙΛΕ Η ΦΙΛΗ ,ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΜΟΥ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΤΟΝΙΣΩ ΤΗΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΣΕ ΤΟΣΟ ΣΟΒΑΡΑ ΘΕΜΑΤΑ.ΚΑΙ ΟΧΙ ΔΕΝ ΒΟΛΕΥΤΗΚΑΜΕ ΓΙΑΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΙΟ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΛΛΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ.ΚΑΙ ΑΝ ΝΟΜΙΖΕΙΣ ΟΤΙ ΜΕ ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ ΣΩΘΗΚΕ Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΙΣΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΝΥΧΤΩΜΕΝΟΣ.
Αννα
05/03/2013 11:34
Αλλη μια μεταρρυθμιση στο κενο!! Το πολιτικο κοστος λειτουργησε παλι αποτρεπτικα στο να αποκτησουμε οσα πανεπιστημια μπορουμε να χρημαδοτησουμε.
DytikoMakedones
05/03/2013 10:56
Απαιτούμε ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΟ, ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΟ και ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ...
Α-ΤΟΠΙΚΙΣΤΗΣ
05/03/2013 15:03
Πληρώστε το και είναι όλο δικό σας (να δούμε με τι φοιτητές βέβαια). Εξάλλου έχετε τόσα ντόπια 'αστέρια' για να διδάξουν: Παπακωνσταντίνου, Μακρή, Παπαγεωργόπουλος (καταγωγή) κτλ...
Best Joke Ever
05/03/2013 14:56
χαχαχαχαχαχαχαχα
ΜΑΡΙΑ
05/03/2013 14:47
τι θα γινει με το πανεπιστημιο δυτικης μακεδονιας; θα παραμεινει οπως ειναι ή θα μετακινηθει;
nemecic
05/03/2013 10:12
Αφού δε θα έκανε καμία αλλαγή, γιατί μπήκε στον κόπο;
Chris
05/03/2013 13:28
Για να χαθεί η εξεταστική Φεβρουαρίου και να πληρώνουμε τζάμπα ένα μήνα !!!!
fasebook
05/03/2013 18:23
κριμα..κριμα που νομιζαμε οτι θα εκαναν σωστη δουλεια...και αυτοι.... οι σωτηρες...!!! με απερισκεψια ανικανοτητα προχειροτητα εμπαιζουν τον λαο...εξυπηρετηση των βουλευτων..για ψηφους...εξυπηρετηση των ελαχιστων φοιτητων που ενω προσπαθουσαν για μεττεγραφη..διαδηλωναν υπερ του τει τους..συμφεροντα -συμφεροντα σε ολα...για οικονομικους λογους ουτε συζητηση πια..!! αφηνουν τει σε πολη με 300000 εξοδα τον χρονο αντι να την ενσωματωσουν σε πολη που εξυπηρετειτε με παντος τυπου συγκοινωνιες...ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΚΡΟΜΑΓΑΖΑ ΤΟΥΣ..η αλητεια σε ολο της το μεγαλειο...δεν εχει μεινει τιποτα ορθιο σε αυτη τη χωρα...ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ...ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ...!!!