Ποιοι θα «βαθμολογηθούν»

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 23/01/2013 10:00 |

- Περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης
- Προϊστάμενοι των τμημάτων επιστημονικής - παιδαγωγικής καθοδήγησης των περιφερειακών διευθύνσεων εκπαίδευσης
- Σχολικοί σύμβουλοι
- Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
- Συντονιστές εκπαίδευσης εξωτερικού
- Διευθυντές σχολικών μονάδων και Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων (ΣΕΚ)
- Προϊστάμενοι ολιγοθέσιων σχολικών μονάδων και νηπιαγωγείων
- Υποδιευθυντές σχολικών μονάδων
- Διευθυντές και υποδιευθυντές των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων (ΠΕΚ),
- Υπεύθυνοι λειτουργίας των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)
- Προϊστάμενοι των Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕΔΔΥ),
- Προϊστάμενοι των γραφείων νομικής υποστήριξης των περιφερειακών διευθύνσεων εκπαίδευσης
- Προϊστάμενοι των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των διευθύνσεων εκπαίδευσης
- Υπεύθυνοι Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣΕΠ) στα Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ)
- Υπεύθυνοι στους Συμβουλευτικούς Σταθμούς Νέων (ΣΣΝ),
- Υπεύθυνοι και τεχνικοί υπεύθυνοι στα Κέντρα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕΠΛΗΝΕΤ)
- Υπεύθυνοι των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ)
- Υπεύθυνοι περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
- Υπεύθυνοι αγωγής υγείας,
- Υπεύθυνοι πολιτιστικών θεμάτων
- Υπεύθυνοι σχολικών δραστηριοτήτων
- Υπεύθυνοι τομέων εργαστηρίων ΣΕΚ και Σχολικών Εργαστηρίων (ΣΕ) και
- Υπεύθυνοι εργαστηρίων κατεύθυνσης ΣΕΚ και ΣΕ.