Πρόγραμμα δημοπρασιών από τη ΔΔΔΥ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 19/07/2012 20:00 |

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (ΔΔΔΥ) του υπουργείου Οικονομικών ανακοίνωσε τις δημοπρασίες τροχοφόρων οχημάτων αλλά και υλικών, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα. Ετσι, στις 2 Αυγούστου θα γίνει δημοπρασία μοτοποδηλάτων, φορτηγών και επιβατικών για κυκλοφορία, ενώ στις 30 Ιουλίου θα γίνει αυτή για το χαρτί αρχείου διαφόρων υπηρεσιών (ΦΕΚ και καλαθόχαρτου του Εθνικού Τυπογραφείου - Σκραπ). Την 1η Αυγούστου θα γίνει δημοπρασία για πλωτά και στις 3 Αυγούστου για διάφορα υλικά.