Κατέχουμε τη δεύτερη αρνητική θέση μετά την Ιρλανδία

Στο 9,1% το έλλειμμα, στο 165,3% το δημόσιο χρέος

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 23/04/2012 12:41 | ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 23/04/2012 17:00 |
Στο 9,1% το έλλειμμα, στο 165,3% το δημόσιο χρέος

Στο 9,1% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ) διαμορφώθηκε το 2011 το δημοσιονομικό έλλειμμα της Ελλάδας. Το δημόσιο χρέος έφτασε το 165,3% του ΑΕΠ. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat), το 2010 το δημοσιονομικό έλλειμμα στην Ελλάδα ήταν στο 10,3% και το χρέος στο 145%. Η Ελλάδα εμφανίζει το δεύτερο υψηλότερο έλλειμμα μετά την Ιρλανδία (13,1%) και το υψηλότερο χρέος στην ΕΕ ως ποσοστό ΑΕΠ.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης το 2011, όπως υπολογίζεται στα πλαίσια της Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος σε συνεργασία με τη Eurostat, ανήλθε στα 19,6 δισ. ευρώ ή στο 9,1% επί του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. Το ενοποιημένο χρέος της Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος του 2011 ανήλθε στα 355,6 δισ. ευρώ, δηλαδή στο 165,3% επί του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος.

Σύμφωνα με τα εν λόγω στοιχεία οι δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης ανήλθαν το 2011 στα 107,7 δισ. ευρώ (50,1% του ΑΕΠ), ενώ τα έσοδα της Γενικής Κυβέρνησης στα 88,07 δισ. ευρώ, δηλαδή στο 40,9% του ΑΕΠ.

Τα δημοσιονομικά στοιχεία των ετών 2008 -2011 υποβλήθηκαν σε εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Ελλάδας στη Eurostat κατ’ εφαρμογή του Κοινοτικού Κανονισμού (EC) 479/2009.

Από τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα προκύπτει ελαφρά βελτίωση του δημοσιονομικού ελλείμματος για τα έτη 2009 και 2010 σε σχέση με τα μεγέθη που είχε δημοσιοποιήσει η ΕΛΣΤΑΤ τον Οκτώβριο 2011. Ειδικότερα, το έλλειμμα 2009 εμφανίζεται στο 15,6%, έναντι 15,8% προηγουμένως, ενώ το έλλειμμα του 2010 αναθεωρήθηκε στο 10,3%, από 10,6% προηγουμένως.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ η μεταβολή του ελλείμματος των ετών 2009 και 2010 οφείλεται κυρίως στην αλλαγή του τρόπου καταγραφής των συναλλαγών που σχετίζονται με το πρόγραμμα στήριξης των τραπεζών του 2008 από την Κυβέρνηση. Η αλλαγή στην καταγραφή ήταν αναγκαία επειδή διαπιστώθηκε ότι υπήρχε μεγάλη απόκλιση ανάμεσα στις πληρωμές σε ταμειακή βάση και την καταγραφή σε δεδουλευμένη βάση των συναλλαγών στο πλαίσιο του προγράμματος στήριξης των τραπεζών.

Η αναθεώρηση αυτή ήταν αποτέλεσμα δύο κυρίως παραγόντων. Πρώτον, στις προμήθειες που καταβάλλουν οι τράπεζες στο κράτος για τις κρατικές εγγυήσεις που παρέχονται σε αυτές για τον διατραπεζικό δανεισμό. Οι προμήθειες αυτές καταγράφονται πλέον σε δεδουλευμένη βάση και όχι σε ταμειακή βάση όπως στο παρελθόν. Δεύτερον, στις προνομιούχες μετοχές που εκδόθηκαν από τις τράπεζες για το κράτος.

Οι μετοχές αυτές αναταξινομήθηκαν στους χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούς από την κατηγορία ‘’μετοχές’’ στην κατηγορία ‘’δάνεια’’ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΕΣΛ 95. Το 10% εισπρακτέο εισόδημα για αυτά τα περιουσιακά στοιχεία έχει τώρα αντίστοιχα αναταξινομηθεί ως “τόκοι” αντί για “μερίσματα” και έχει καταγραφεί σε δεδουλευμένη βάση. Η επίπτωση των ανωτέρω αλλαγών στην καταγραφή του ελλείμματος σαν ποσοστό του ΑΕΠ είναι 0,2% και για τα δύο έτη 2009 και 2010.

 Οι λοιπές διαφορές σχετικά με το έλλειμμα οφείλονται, ως επί το πλείστον, σε επικαιροποιημένα στοιχεία για τις πληρωτέες υποχρεώσεις, σε αναθεωρημένους λογαριασμούς φορέων γενικής κυβέρνησης, και στις μεταβολές στο μητρώο των φορέων γενικής κυβέρνησης.

Κατά 0,1% αναθεωρήθηκε και το δημόσιο χρέος για τα έτη 2009 και 2010 (στο 129,4% του ΑΕΠ και 145% του ΑΕΠ αντιστοίχως) εξέλιξη που οφείλεται κυρίως σε επικαιροποιημένα δεδομένα σχετικά με τα δάνεια που έχουν λάβει οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ).

4
Κ.ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ
23/04/2012 17:00
Κι'όμως, ο Καραμανλής είχε λάβει μέτρα! Με 15,6% έλλειμμα, έκανε 60,000 προσλήψεις stage στο Δημόσιο, ώστε το ελλειμμα να καβατζάρει το 20%. Επιδότησε και την αγορά πολυτελών αυτοκινήτων ώστε, ναί μεν να εισπράξει κάποιους έστω και μειωμένους φόρους, αλλά, να τινάξει τα πέταλα στο εμπορικό έλλειμμα! Βέβαια, πρόγραμμα έχει και ο Σαμαράς! Θα μειώσει λέει τους φόρους και θα τονώσει την οικοδομή, ώστε να καλύψουμε το έλλειμα εξάγοντας σπίτια!
nikos skikoglou
23/04/2012 15:05
αυτο δεν ειναι ποσοστο χρεους, ειναι τελικη απο αυτοκινητο
Φον Φούφουτος.
23/04/2012 13:42
Η σωτηρία είναι εδώ και η ανάπτυξη στρίβει στην γωνία.
νικος
23/04/2012 12:45
μπραβο με το καλο να φτασει 200 αυτο θα πει αναπτυξη ..ερχεται