ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2011

Μυστικά και παγίδες στο Μηχανογραφικό

Οι αθέατες πλευρές και τι να προσέξετε Με ποιον τρόπο οι υποψήφιοι θα επιλέξουν σωστά τις σχολές που επιθυµούν

ΤΟΥ Χρήστου Κάτσικα xkatsikas@xkatsikas.gr   | ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 30/05/2011 07:00 |
 Μυστικά και παγίδες στο Μηχανογραφικό

Η συµπλήρωση και κατάθεση του Μηχανογραφικού Δελτίου από τους χιλιάδες υποψηφίους όλων των κατηγοριών (τελειόφοιτους, απόφοιτους, κατηγορία 10%) είναι το καµπανάκι που χτυπά προειδοποιώνταςγια την τελευταίαστροφή στον σκληρό αγώνα δρόµου «για µια θέση στονήλιο» της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης.

Το «ηλεκτρονικό χαρτόνι» του Μηχανογραφικού Δελτίου έχει ολισθηράσηµεία και κρύβει παγίδες καιευκαιρίες. Ηουσιαστική µελέτη του Οδηγού για τη συµπλήρωση του Μηχανογραφικού που µοιάζει µε σπαζοκεφαλιά, µπορεί να βοηθήσει τους υποψηφίους στον τρόπο σωστής επιλογής των τµηµάτων που επιθυµούν, να τους πληροφορήσει για τα τµήµατα που παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες,για τις καινοτοµίες στοφετινό Μηχανογραφικό και γιατον τρόπο επιλογής των εισαγοµένων, µε σκοπό να ξεκαθαρίσουν το θολό τοπίο των σχολών ΑΕΙ και ΤΕΙ ώστε οι κρίσιµες επιλογές για τις σπουδές και κατ’ επέκταση το επάγγελµα να είναι πιο κοντά στιςπροσδοκίες και τα όνειρά τους!

Μέσα απόαυτές τιςσελίδες του Οδηγού δίνονται οι απαντήσεις σε όλες κυριολεκτικά τις ενδεχόµενες απορίες του φετινού υποψηφίου, αντιµετωπίζονται µε σαφήνεια οι προβληµατισµοί που εκφράζονται συνήθως για διάφορα σηµαντικά ζητήµατα επιλογής των σπουδώνκαι ξεκαθαρίζεταιποιοι συνδυασµοί ΕπιστηµονικώνΠεδίων και Κατευθύνσεων δενοδηγούν σε απώλειες µορίωνγια τους υποψήφιους.


Βήµα βήµα η συµπλήρωση

Με έναν προσωπικό κωδικό πρόσβασης θα µπορούν από φέτος οι υποψήφιοι για τα ΑΕΙ να εισέρχονται στην ηλεκτρονική σελίδα του υπουργείου Παιδείας και να συµπληρώνουν το μηχανογραφικό ∆ελτίο τους. μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων, οι υποψήφιοι θα µπορούν να πειραµατιστούν µε τους συνδυασµούς των σχολών που επιθυµούν, ενώ θα οριστικοποιήσουν τις επιλογές τους έως τα τέλη Ιουνίου, δηλαδή λίγες ηµέρες µετά την ανακοίνωση των βαθµών.

Το νέο σύστηµα θα τεθεί σε λειτουργία από φέτος και κάθε υποψήφιος µέσα από οκτώ προσεκτικά ηλεκτρονικά βήµατα θα συµπληρώνει το μηχανογραφικό ∆ελτίο του 2011.

συγκεκριµένα:

(1) Κάθε υποψήφιος για να µπει στο σύστηµα θα χρησιµοποιεί τον αριθµό Εξετάσεων που έχει ήδη.

(2) Στο σύστηµα θα µπορεί να βλέπει τις σχολές και να κάνει όσους συνδυασµούς επιθυµεί. (3) μετά το τέλος της διαδικασίας, το σύστηµα θα επιστρέφει στον υποψήφιο έναν Κωδικό ∆ελτίου για το ηλεκτρονικό μηχανογραφικό ∆ελτίο που κατέθεσε. με τη χρήση του κωδικού, ο υποψήφιος µπορεί να µπει στο σύστηµα και να διορθώσει το μηχανογραφικό. (4) ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα συµπλήρωσης περισσότερων του ενός ∆ελτίων, µε την ίδια διαδικασία. Για κάθε ∆ελτίο, το σύστηµα θα δίνει στον υποψήφιο τον σχετικό ξεχωριστό κωδικό.

(5) Τελικά ο υποψήφιος θα επιλέξει ένα μηχανογραφικό ∆ελτίο από όσα έχει συµπληρώσει και θα πάει στο σχολείο του για να υποβάλει το οριστικό μηχανογραφικό.

(6) με τη χρήση του κωδικού, ο διευθυντής του σχολείου θα µπορεί να εντοπίσει το καταχωρισµένο μηχανογραφικό ∆ελτίο και µε τη συγκατάθεσή του υποψηφίου, θα προχωρεί τη διαδικασία.

(7) ακόµη και σε αυτήν τη φάση, ο υποψήφιος θα µπορεί να κάνει αλλαγές. οµως, µε την οριστική υποβολή, το ∆ελτίο «κλειδώνει» και κανείς δεν µπορεί να κάνει αλλαγές.

(8) Το τελικό μηχανογραφικό καταχωρίζεται ηλεκτρονικά στην κεντρική υπηρεσία του υπουργείου Παιδείας. Εάν ο υποψήφιος έχει καταχωρίσει περισσότερα του ενός δελτία, µετά την οριστική υποβολή αυτά σβήνονται από την κεντρική ηλεκτρονική βάση.


Επτά συµβουλές για την επιλογή

Στο πλαίσιο της επιλογής τµηµάτων ΑΕΙ - ΤΕΙ και συµπλήρωσης των Μηχανογραφικών, συνοψίζουµε επτά βασικές συµβουλές - προτροπές για τους υποψηφίους και τους γονείς τους.

(1) Ανεξάρτητα από τον βαθµό πρόσβασης που έχουν οι υποψήφιοι, είναι συνετό να «σταυρώσουν» όλα τα τµήµατα που ανήκουν στα Επιστηµονικά Πεδία που έχουν επιλέξει. Να σηµειώσουµε στο σηµείο αυτό ότι αρκετοί υποψήφιοι δεν πέτυχαν την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση εξαιτίας κακών εκτιµήσεων τόσο για τους βαθµούς πρόσβασής τους όσο και για τις βάσεις εισαγωγής των τµηµάτων. Μάλιστα κάποιες φορές, µε τον πληθωρισµό των αριστούχων, από τη µια η υπερεκτίµηση του βαθµού πρόσβασης και από την άλλη η υποτίµηση των βάσεων εισαγωγής των τµηµάτων οδήγησε αρκετούς υποψήφιους στο να σταυρώσουν ελάχιστα τµήµατα στο Μηχανογραφικό τους, µε αποτέλεσµα να αποκλειστούν από την εισαγωγή τους, όταν οι βάσεις εισαγωγής, στο γιγάντωµά τους, ξεπέρασαν τα µόρια των υποψηφίων.

(2) Να έχουν υπόψη τους οιυποψήφιοι ότι κανένα τµήµα δεν µπορεί να εγγυηθεί πλέον µε σιγουριά την πλήρη και άµεση απορρόφηση των πτυχιούχων του. Στους επίσηµους και ανεπίσηµους καταλόγους ανεργίας καιετεροαπασχόλησης συµµετέχουν µε µικρότερα ή µεγαλύτερα ποσοστά όλες ανεξαιρέτως οι ειδικότητες στις οποίες παραπέµπουν οι σπουδές όλων των τµηµάτων ΑΕΙ - ΤΕΙ. Η έρευνα και η εµπειρία από τους χώρους απασχόλησης κάνει σαφές ότι χρειάζεται µεγάλη προσοχή στην επιλογή τουεπαγγέλµατος. Συγκεκριµένα επισηµαίνουµε ότι σε πολλές περιπτώσεις η επιλογή σπουδών µε βάση στενά τις προοπτικές επαγγελµατικής αποκατάστασης δεν αποτελεί ιδιαίτερα ασφαλές κριτήριο, καθότι η αγορά εργασίας είναι υπό συνεχή αναµόρφωση. Τι συστήνουµε; Να αποφεύγουν να επιλέγουν τις σπουδές τους µε βάση τις «στενές» ανάγκες της αγοράς εργασίας. Οσο παράδοξη και αν φαίνεται η παραπάνω πρόταση, οφείλουµε να λάβουµε υπόψη µας ότι για έναν νέο/µια νέα ηλικίας 18 ετών, από την ώρα που θα πετύχει την είσοδό του στο πανεπιστήµιο µέχρι την ώρα που θα βγει στην αγορά εργασίας, θα έχουν περάσει επτά έως και δέκα χρόνια (πτυχίο - µεταπτυχιακό και στρατός για τους άντρες). Το δεκαετές αυτό χρονικό διάστηµα έχει ως συνέπεια ότι η επιλογή σπουδών απέχει χρονικά τόσο πολύ από την είσοδο στον επαγγελµατικό χώρο, που µπορεί να αποδειχτεί εντελώς εσφαλµένη.

(3) Στα πλαίσια αυτά συµβουλεύουµε τους υποψηφίους να σηµειώνουν πρώτα στα Μηχανογραφικά ∆ελτία τους τα τµήµατα που πραγµατικά προτιµούν, ανεξάρτητα από τις εκτιµήσεις για τις βάσεις εισαγωγής τους. Είναι καλύτερο ο υποψήφιος να σπουδάζει στο τµήµα για το οποίο ενδιαφέρεται, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι οι 3 στους 4 φοιτητές που διακόπτουν τις σπουδές τους δηλώνουν ότι οι προσδοκίες και τα ενδιαφέροντά τους βρέθηκαν σε αντιπαράθεση µε το αντικείµενο σπουδών και τα µαθήµατα των τµηµάτων στα οποία πέτυχαν την εισαγωγή τους.

Να σηµειώσουµε εδώ ότι δεκάδες αριστούχοι που σπρώχτηκαν από γονείς και «κοινή γνώµη» σε τµήµατα ΑΕΙ µε αποκλειστικό κριτήριο την υψηλή τους βαθµολογία (π.χ. Ιατρική ή Η/Υ), χωρίς πραγµατικά να τους ενδιαφέρει το αντικείµενο σπουδών, βρέθηκαν την επόµενη χρονιά στους καταλόγους της κατηγορίας του 10%, επιδιώκοντας εξαρχής την πρόσβασή τους σε τµήµα που πραγµατικά τους ενδιαφέρει.

(4) Επειδή η Τριτοβάθµια Εκπαίδευση δεν αποτελεί πλέον την οροφή των σπουδών, καθώς έχει ήδη δηµιουργηθεί κι ένας παραπάνω όροφος µεταπτυχιακών σπουδών και εξειδίκευσης, ας επιλέγουν οι υποψήφιοι τµήµατα µε γερή και πλατιά γνωστική βάση, έτσι ώστε αργότερα µε το τέλος των προπτυχιακών σπουδών τους να µπορούν να συνεχίσουν για µεταπτυχιακές σπουδές. Π.χ. ένας υποψήφιος που θέλει να σπουδάσει νέες τεχνολογίες µπορεί να το πετύχει µε την εισαγωγή του σε κάποιο χαµηλόβαθµο τµήµα Μαθηµατικών και στη συνέχεια να προχωρήσει σε µεταπτυχιακές σπουδές Η/Υ.

(5) ΑΕΙ εκτός τόπου µόνιµης κατοικίας ή ΤΕΙ κοντά στην περιοχή του υποψήφιου; Να ένα δίληµµα χιλιάδων υποψηφίων, που µε ταµόριά τους πετυχαίνουν π.χ. στο Τµήµα Πληροφορικής Ιωαννίνων (ΑΕΙ) και στο Τµήµα Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας. Εδώ οι υποψήφιοι πρέπει να συνυπολογίσουν τόσο τον παράγοντα «κόστος σπουδών», καθώς η φοίτηση σε τµήµα εκτός τόπου µόνιµης κατοικίας επιβαρύνει την οικογένεια του υποψηφίου συνολικά µε πάνω από 30.000 ευρώ(για τα 4-5 χρόνια σπουδών), καθώς και το γεγονός ότι π.χ. από το τµήµα Μηχανολογίας του ΤΕΙ Πειραιά όσο και από το τµήµα Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας οι υποψήφιοι µπορούν είτε να περάσουν µε κατατακτήριες µετά το τέλος των σπουδών τους σε αντίστοιχα πανεπιστηµιακά τµήµατα (π.χ. ο πτυχιούχος του ΤΕΙ Μηχανολογίας στο τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ) είτε να συνεχίσουν σε µεταπτυχιακές σπουδές.

(6) Οπως είναι γνωστό από φέτος δεν υπάρχει η δυνατότητα να πάρει κάποιος µετεγγραφή. Ετσι οι επιλογές στο Μηχανογραφικό ∆ελτίο πρέπει να σηµειωθούν µε «διαφορετική λογική», από αυτή που υπήρχε µέχρι τώρα, σύµφωνα µε την οποία µπορούσε κάποιος µε λιγότερα µόρια να πετύχει τελικά την είσοδό του στο τµήµα που επιθυµούσε µέσω της µετεγγραφής. Οποιος υποψήφιος δικαιούται µετεγγραφή µπορεί να διεκδικήσει θέση και µέσω των θέσεων εισακτέων ειδικών κατηγοριών.

Η κατηγορία του 10%
Φέτος είναι η τελευταία χρονιά της κατηγορίας του 10%.
Αυτό οφείλουν να το λάβουν υπόψη οι φετινοί και οι περσινοί υποψήφιοι, καθώς από του χρόνου δεν θα έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν θέση παρά µόνο µε τη συµµετοχή τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, εξεταζόµενοι δηλαδή στα πανελλαδικώς εξεταζόµενα µαθήµατα
Από φέτος δεν υπάρχει η δυνατότητα να πάρει κάποιος φοιτητής µετεγγραφή

Οι περιορισµοί των Επιστηµονικών Πεδίων

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν µέχρι δύο Επιστηµονικά Πεδία. Οιµαθητές της Θεωρητικής Κατεύθυνσης που θέλουν να δηλώσουν εκτόςαπό το 1ο και το 2οή το 4ο Επιστηµονικό Πεδίο θα πρέπει να έχουν επιλέξει τα Mαθηµατικά & Στοιχεία Στατιστικής. Το 3ο Επιστηµονικό Πεδίο θα πρέπει να έχουν επιλέξει τη Βιολογία. Το 5ο Επιστηµονικό Πεδίο θα πρέπει να έχουν επιλέξει τα Mαθηµατικά & Στοιχεία. Στατιστικής και τις Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας (ως 7ο πανελλαδικώς εξεταζόµενο µάθηµα).

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ αν επιλέξουν ως δεύτερο Επιστηµονικό Πεδίο το 2ο Πεδίο των Θετικών Επιστηµών ή το 4ο Πεδίο των Τεχνολογικών Επιστηµών, έχουν ως µαθήµατα αυξηµένης βαρύτητας (για τα Πεδία αυτά) τα Μαθηµατικά και τη Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας και οι συντελεστές τους µειώνονται σε 0,9 και 0,4αντιστοίχως και το άριστα από 20.000 γίνεται 18.600 µόρια. Αν επιλέξουν τµήµατα του 3ου Επιστηµονικού Πεδίου, έχουν ως µαθήµατα αυξηµένηςβαρύτητας (για το Πεδίο αυτό) τη Βιολογία και τη Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας και οι συντελεστές τους µειώνονται σε 0,9 και 0,4 αντιστοίχως και το άριστα από 20.000

γίνεται 18.600 µόρια. Αν επιλέξουν τµήµατα του 5ου Επιστηµονικού Πεδίου, έχουν ως µαθήµατααυξηµένης βαρύτητας (για το Πεδίο αυτό) τοµάθηµα Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας και τα Μαθηµατικά Γενικής Παιδείας, των οποίων οι συντελεστές είναι αντιστοίχως 1,3 και 0,7, δηλαδή δεν υφίστανται µείωση.

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ που θέλουν να δηλώσουν:

Το 2ο και το 4ο Επιστηµονικό Πεδίο, ή το 2ο και το 3ο Επιστηµονικό Πεδίο, ή το 3ο και το 4ο Επιστηµονικό Πεδίο, µπορούν να έχουν επιλέξουν οποιοδήποτε πανελλαδικώς εξεταζόµενο µάθηµα Γενικής Παιδείας επιθυµούν.

Αν δηλώσουν ένα εκ των 2ου, 3ου ή 4ου Επιστηµονικών Πεδίων και το 1ο Επιστηµονικό Πεδίο, θα πρέπει να έχουν επιλέξει την Ιστορία.

Αν δηλώσουν ένα εκ των 2ου, 3ου ή 4ου Επιστηµονικών Πεδίων και το 5ο Επιστηµονικό Πεδίο, θα πρέπει να έχουν επιλέξει τα Mαθηµατικά & Στοιχεία Στατιστικής και τις Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας (ως 7ο πανελλαδικώς εξεταζόµενο µάθηµα). Για τους υποψηφίους της Θετικής Κατεύθυνσης, αν ενδιαφέρονται µόνο για το 3ο Επιστηµονικό Πεδίο, τα µαθήµατα αυξηµένης βαρύτητας είναι η Βιολογία (1,3) και η Χηµεία Κατεύθυνσης (0,7). Αν ενδιαφέρονται για το 2ο και το 4ο Επιστηµονικό Πεδίο ή για ένα από αυτά, τότε έχουν ως µαθήµατα αυξηµένης βαρύτητας (για τα Πεδία αυτά) τα Μαθηµατικά (1,3) και τη Φυσική Κατεύθυνσης (0,7). Για το 5ο Επιστηµονικό Πεδίο έχουν ως µαθήµατα αυξηµένης βαρύτητας (για το πεδίο αυτό) το µάθηµα Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας (1,3) και τα Μαθηµατικά Γενικής Παιδείας (0,7). Μόνο η διεκδίκηση τµηµάτων του 1ου Επιστηµονικού Πεδίου (γεγονός σπάνιο) µειώνει και τους συντελεστές. Στην περίπτωση αυτή τα µαθήµατα αυξηµένης βαρύτητας είναι η Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας (0,9) και η Νεοελληνική Ιστορία Γενικής Παιδείας (0,4) και η µέγιστη βαθµολογία που µπορεί να συγκεντρώσει ο υποψήφιος είναι τα 18.600 µόρια.

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (και των δύο κύκλων) που θέλουν να δηλώσουν: Το 2ο και το 4ο Επιστηµονικό Πεδίο µπορούν να επιλέξουν οποιοδήποτε πανελλαδικώς εξεταζόµενο µάθηµα Γενικής Παιδείας επιθυµούν. Ενα εκ των 2ου ή 4ου Επιστηµονικών Πεδίων και το 1ο Επιστηµονικό Πεδίο θα πρέπει να έχουν επιλέξει την Ιστορία. Ενα εκ των 2ου ή 4ου Επιστηµονικών Πεδίων και το 3ο Επιστηµονικό Πεδίο θα πρέπει να έχουν επιλέξει τη Βιολογία. Ενα εκ των 2ου ή 4ου Επιστηµονικών Πεδίων και το 5ο Επιστηµονικό Πεδίο θα πρέπει να έχουν επιλέξει τα Mαθηµατικά & Στοιχεία Στατιστικής και τις Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας (ως 7ο πανελλαδικώς εξεταζόµενο µάθηµα). Οι υποψήφιοι της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης, αν ενδιαφέρονται για το 2ο και το 4ο Επιστηµονικό Πεδίο ή για ένα από αυτά, τότε έχουν ως µαθήµατα αυξηµένης βαρύτητας (για τα Πεδία αυτά) τα Μαθηµατικά (1,3) και τη Φυσική Κατεύθυνσης (0,7). Για το 5ο Επιστηµονικό Πεδίο έχουν ως µαθήµατα αυξηµένης βαρύτητας (για το Πεδίο αυτό) το µάθηµα Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας (1,3) και τα Μαθηµατικά Γενικής Παιδείας (0,7). Η διεκδίκηση τµηµάτων του 1ου Επιστηµονικού Πεδίου ή του 3ου Επιστηµονικού Πεδίου αλλάζει τα µαθήµατα αυξηµένης βαρύτητας και µειώνει και τους συντελεστές. Ετσι, τα µαθήµατα αυξηµένης βαρύτητας στην περίπτωση διεκδίκησης τµηµάτων του 1ου Επιστηµονικού Πεδίου είναι η Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας (0,9) και η Νεοελληνική Ιστορία Γενικής Παιδείας (0,4) και στην περίπτωση επιλογής τµηµάτων του 3ου Επιστηµονικού Πεδίου η Βιολογία Γενικής Παιδείας (0,9) και η Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας (0,4). Οπως γίνεται κατανοητό, και στις δύο τελευταίες περιπτώσεις η µέγιστη βαθµολογία που µπορούν να συγκεντρώσουν οι υποψήφιοι της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης είναι τα 18.600 µόρια.


Η επιλογή Επιστηµονικών Πεδίων χωρίς απώλεια µορίων

Κάθε υποψήφιος έχει βεβαίως τη δυνατότητα, ανεξάρτητα από το αν ακολουθεί τη Θεωρητική, τη Θετική ή την Τεχνολογική Κατεύθυνση, να δηλώσει όποιο Επιστηµονικό Πεδίο επιθυµεί. Στην πράξη όµως τα πράγµατα δεν είναι ακριβώς έτσι.

Με δεδοµένο ότι κάθε υποψήφιος µπορεί να δηλώσει στο Μηχανογραφικό ∆ελτίο του σχολές και τµήµατα από δύο το πολύΕπιστηµονικά Πεδία, πρέπει λογικά όχι µόνο να συνδυάσει τα Πεδία µε το µεγαλύτερο συνολικό άθροισµα σχολών και τµηµάτων, αλλά κυρίως να λάβει υπόψη του τα µαθήµατα αυξηµένης βαρύτητας που απαιτεί κάθε Επιστηµονικό Πεδίο. Γιατί, αν χάνει µόρια, τότε του είναι πρακτικά άχρηστος ο µεγάλος αριθµός τµηµάτων που µπορεί να δηλώσει. Και µόρια χάνει ουποψήφιος όταν δηλώσει Επιστηµονικό Πεδίο που απαιτεί µαθήµατααυξηµένης βαρύτητας τα οποία δεν περιλαµβάνονται στην Κατεύθυνση που ακολουθεί. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι άλλο είναι η θεωρία του συστήµατος και άλλο η πράξη.

Στην πράξη δεν µετακινείσαι από οποιαδήποτε Κατεύθυνση σε οποιοδήποτε Επιστηµονικό Πεδίο, αλλά από συγκεκριµένες Κατευθύνσεις σε συγκεκριµένα Επιστηµονικά Πεδία, προκειµένου να µην έχεις κόστος σε µόρια και συνεπώς να αυξήσεις τις πιθανότητες επιτυχίας.

Τις περισσότερες ευκαιρίεςκίνησης στα ΕπιστηµονικάΠεδία θα έχουν οι υποψήφιοι της Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης καιτις λιγότερες οι υποψήφιοι της Θεωρητικής Κατεύθυνσης, οι οποίοι, αν δεν πάρουν έβδοµο µάθηµα (Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας), είναι αναγκασµένοι να κινηθούν χωρίς απώλεια µορίων µόνο στο 1ο Επιστηµονικό Πεδίο. Η δυνατότητα κίνησης σε άλλα Πεδία δεν αποκλείεται, ωστόσο απαιτεί την επιλογή έκτου µαθήµατος (Μαθηµατικά ή Βιολογία), «ξένου» προς την Κατεύθυνση που έχουν επιλέξει, και το κυριότερο χάνουν µόρια (1.400 στα 20.000).


9+1 απαντήσεις στις απορίες σας

(1) Πόσα Επιστηµονικά Πεδία µπορώ να επιλέξω;

Ο υποψήφιος έχει δικαίωµα να επιλέξει δύοΕπιστηµονικάΠεδία.Αν θέλει πάντως,ασφαλώς καιέχει το δικαίωµα να δηλώσειµόνο ένα Επιστηµονικό Πεδίο.Hπείραωστόσο λέει ότι καλύτερα είναι για τον καθένα να εξαντλείτο δικαίωµα πουτου δίνεται και άρα να δηλώσει δύοΕπιστηµονικά Πεδία.

(2) Για πόσα τµήµατα µπορώ να δηλώσω προτίµηση;

Μπορείςναδηλώσεις προτίµηση για όλα τα τµήµατα τωνδύο Επιστηµονικών Πεδίωνπουθαεπιλέξεις. Κίνηση ηοποία σεσυµφέρει, γιατί αυξάνεις τιςπιθανότητες επιτυχίας σου σεκάποιο απότα τµήµατακαι τις σχολέςτης ΤριτοβάθµιαςΕκπαίδευσης.

(3) Με ποια σειρά µε συµφέρει να δηλώσω τις προτιµήσεις µου;

Συµφέρον σουείναι ναδηλώσεις τιςπροτιµήσειςσουµεβάσητις πραγµατικές σου επιθυµίες, ανεξάρτητα από το πού πιθανολογείς ότι θα κυµανθούν οι βάσεις.

(4) Αν έχω εξεταστεί σε περισσότερες από µία ξένες γλώσσες, ο βαθµός ποιας γλώσσας λαµβάνεται υπόψη για την εισαγωγή σετµήµατα που απαιτούν εξέταση σε µία από τις τέσσερις ξένες γλώσσες;

Λαµβάνεται υπόψη η ξένη γλώσσα στηνοποίαπήρεςτονµεγαλύτερο βαθµό. Ανένας υποψήφιος,για παράδειγµα, έχειδιαγωνιστεί σετρεις ξένες γλώσσεςκαι έχειβαθµολογηθεί µε15/20 στααγγλικά, µε17/20 στα γαλλικά καιµε 9/20 σταγερµανικά και έχει δηλώσει προτίµηση για τα Τµήµατα ΜέσωνΜαζικής Ενηµέρωσης (MME), τότεγια την εισαγωγή του θα συνυπολογιστεί στο σύνολο των µορίων του ο βαθµός των γαλλικών, που είναι ο υψηλότερος.

(5) Εάν δηλώσω τµήµατα που περιλαµβάνονται και στα δύο Επιστηµονικά Πεδία που έχω επιλέξει – τα λεγόµενα κοινά τµήµατα – σε ποιο από αυτά θα πρέπει να σηµειώσω την προτίµησή µου;

Μπορείς νασηµειώσεις τηνπροτίµησή σουγιαταλεγόµενακοινά τµήµατα σεόποιο απότα δύοΕπιστηµονικά Πεδίαεπιθυµείς.Είναι το ίδιο πράγµα. Αν,για παράδειγµα, έχεις επιλέξει το 1ο Πεδίο των Νοµικών κ.λπ.Επιστηµών καιτο 2οΠεδίο των Θετικών Επιστηµών και επιθυµείς να δηλώσεις τα Παιδαγωγικά Τµήµατα, πουπεριλαµβάνονται και στα δύοΠεδία, µπορείςνα σηµειώσεις τις προτιµήσεις σου γι’αυτά σε όποιο από τα δύο επιθυµείς. Πρόσεξε όµως, πρέπεινα τα δηλώσειςµία φορά και µόνο.

(6) Εάν βγάζω διαφορετικό σύνολο µορίων στα δύο Επιστηµονικά Πεδία που έχω επιλέξει, ποιο σύνολο µορίων θα ληφθεί υπόψη κατά την επιλογή για να εισαχθώ σε τµήµατα που περιλαµβάνονται και στα δύο Πεδία που έχω δηλώσει;

Θαληφθείυπόψη το µεγαλύτερο σύνολοµορίων.Συνεχίζονταςστο παραπάνω παράδειγµα, αν ο υποψήφιος που έχει δηλώσει το Παιδαγωγικό Αθήνας βγάζει µεγαλύτερο σύνολο µορίων στο 1ο Πεδίο, είναι αυτό ακριβώς το σύνολο µορίων που θα ληφθεί υπόψη για την εισαγωγή του στο τµήµα, ανεξάρτητα από το αν έχει σηµειώσει την προτίµησή του για το συγκεκριµένο τµήµα στα κουτάκια του 2ου Πεδίου. Προσοχή, όµως. Αν,για παράδειγµα, έναςυποψήφιος δηλώσει το 1ο και το3ο Πεδίο και σηµειώσει προτίµηση στο 1ο Πεδίο γιατα Παιδαγωγικά Τµήµατα, πουείναι κοινά µε το 2οΠεδίο, για την επιλογήτου θα ληφθεί υπόψητο σύνολο µορίων που συγκέντρωσε στο 1ο Πεδίο, ακόµα και αν στο 3ο συγκεντρώνει µεγαλύτερο σύνολο µορίων, γιατί τα Παιδαγωγικά δενπεριλαµβάνονται στο 3ο Πεδίο.

(7) Είµαι περσινός απόφοιτος, έδωσα Πανελλαδικές Εξετάσεις πέρυσι, έδωσα και φέτος. Μπορώ να καταθέσω Μηχανογραφικό ∆ελτίοκαι για το 90% των θέσεων µέσω των Πανελλαδικών και για το 10% των θέσεων χωρίς εξετάσεις;

Κατηγορηµατικάόχι. Καιαντο επιχειρήσεις,θασε«συλλάβει»ο υπολογιστής.Γιατίεφόσονέδωσες φέτοςεξετάσεις,όλαταπερυσινά σου δεδοµένα έχουν ακυρωθεί, κατά συνέπειαδενυπάρχεισύνολοµορίων προηγούµενηςχρονιάςµετο οποίο να µπορέσεις ναδιεκδικήσεις το 10% των θέσεων.

(8) Αν έχω 12 και δηλώσω 1η προτίµηση τη Νοµική και ένας άλλος έχει 15 αλλά τη δηλώσει 2η προτίµηση, έχω πιθανότητες να µπω εγώ ή εκείνος;

Εκείνος θα µπει και όχι εσύ. Επειδή όµως αυτό το ερώτηµα έρχεται και συνεχώς επανέρχεται, θα προσπαθήσω να το κάνω περισσότερο κατανοητό µε παράδειγµα: ο A υποψήφιος έχει συγκεντρώσει 15.600 µόρια και έχει δηλώσει 1η προτίµηση το Τµήµα Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και 2η το αντίστοιχο τµήµα της Αθήνας, ενώ ο B υπο ψήφιος έχει συγκεντρώσει15.580

µόρια και έχει δηλώσει ως 1η προτίµηση το τµήµα Μαθηµατικών της Αθήνας και ως 2η προτίµηση το αντίστοιχο τµήµα του Αιγαίου.

Εκδίδονται τα αποτελέσµατα και η βάση εισαγωγής είναι 15.570 για το Μαθηµατικό της Αθήνας και 14.010

για το Μαθηµατικό του Αιγαίου.

Ο A υποψήφιος, παρά το γεγονός ότι µε τα 15.600 µόρια που είχε συγκεντρώσει έµπαινε στο Μαθηµατικό της Αθήνας, θα µπει τώρα στο Μαθηµατικό του Αιγαίου, γιατί αυτό είχε δηλώσει ως πρώτη προτίµηση. Ο B υποψήφιος, παρά το γεγονός ότι είχε συγκεντρώσει 15.580 µόρια – λιγότερα δηλαδή από τον A υποψήφιο – θα εισαχθεί στο τµήµα της Αθήνας, γιατί το είχε δηλώσει ως 1η προτίµηση. Με άλλα λόγια, αν παροµοιάσουµε τον κάθε υποψήφιο µε ένα όχηµα, το σύνολο µορίων είναι η ποσότητα βενζίνης που κουβαλάει στο ντεπόζιτό του και η προτίµηση που θα δηλώσει είναι ο προορισµός στον οποίο επιθυµεί να σταµατήσει. Μπορεί να ξεκινήσεις από την Αθήνα και να θέλεις να πας Θεσσαλονίκη. Αν όµως η βενζίνη που έχεις στο ρεζερβουάρ φτάνει µόνο για τη διαδροµή ώς τη Λαµία, θα σταµατήσεις στη Λαµία και ας χτυπιέσαι εσύ ότι θέλεις να πας στη Θεσσαλονίκη. Αν πάλι η βενζίνη που έχεις σου φτάνει ώς τη Θεσσαλονίκη αλλά, επειδή εσύ φοβάσαι ότι µπορεί και να µη φτάσει, ενώ θέλεις να πας στη Θεσσαλονίκη, δηλώνεις ότι θέλεις να σταµατήσεις στον Βόλο, θα σταµατήσεις όντως στον Βόλο και θα σου περισσέψει βενζίνη.

Αν όµως παραµέριζες τον φόβο σου και έλεγες βάζω πλώρη για Θεσσαλονίκη ακόµα κι αν η βενζίνη έφτανε µόνο για να πας στον Βόλο, τον Βόλο δεν τον έχανες µε τίποτα, αντιθέτως τώρα έχασες τη Θεσσαλονίκη.

Με άλλα λόγια, µε τη δήλωση προτίµησης καθορίζεις πού θέλεις να σε πάνε τα µόρια πουσυγκέντρωσες. Αν δεν έχεις όµωςσυγκεντρώσει ικανή ποσότητα µορίων, όσο και να «µαγειρέψεις» την προτίµηση, δεν πρόκειται να σε «πάει» µακρύτερα από τον προορισµό για τον οποίο φτάνει η... βενζίνη.

(10) Αν συµπληρώσω Μηχανογραφικό για το 10% των θέσεων, επιτύχω σε µια σχολή, αλλά τελικά αποφασίσω ότι δεν επιθυµώ να εγγραφώ και θέλω να παραµείνω στην άλλη σχολή, όπου ήδη έχω µπει, έχω αυτή τη δυνατότητα;

Ασφαλώς και έχεις αυτή τηδυνατότητα. Το γεγονός ότι καταθέτεις Μηχανογραφικό ∆ελτίο για το 10% των θέσεων δεν ακυρώνειτην εγγραφή που έχειςκάνει στο τµήµα όπου έχεις ήδη επιτύχει. Συνεχίζεις δηλαδή να είσαι κανονικά φοιτητής ή σπουδαστής. Αλλά και όταν µε το καλό βγουν τααποτελέσµατα, αν αποφασίσεις ότι δεν θα εγγραφείς στη νέα σχολή όπου πέτυχες, συνεχίζεις κανονικά τη φοίτησήσου στην παλαιά σχολή.


Οι αθέατες πλευρές των επιλογών

ΣΤΟ 1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ οι πτυχιούχοι: (1) του Τµήµατος Φιλοσοφίας Πάτρας εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ02 Φιλολόγων, όπως και αυτοί του Τµήµατος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και ∆ιαχείρισης Πολιτισµικών Αγαθών του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου. (2) του ΤµήµατοςΕκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Μακεδονίας (κοινό τµήµα του 1ου και 2ου Πεδίου), κατεύθυνσης Ειδικής Αγωγής, εντάσσονται στο ΠΕ71 ∆ασκάλων Ειδικής Αγωγής, ενώ της Συνεχούς Εκπαίδευσης στο ΠΕ72 Εκπαιδευτικών Ενηλίκων. Επίσης πρόσφατα εντάχθηκαν και στο ΠΕ10 Κοινωνιολόγων. Προσοχή, στο αντίστοιχο τµήµα της Κορίνθου δεν υπάρχει η πρώτη κατεύθυνση.

(3) του Τµήµατος∆ηµόσιας ∆ιοίκησης Παντείου (κοινό τµήµα του 1ου και 5ου Πεδίου)εγγράφονται στο Οικονοµικό Επιµελητήριο (χωρίς να εξεταστούν στο ΑΟΘ).

(4) των Τµηµάτων Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας φέρουν τον τίτλο του κοινωνιολόγου. Αν όµως µετεγγραφούν στο Τµήµα Ιστορίας - Αρχαιολογίας, που αντιστοιχίζεται, κατοχυρώνουν τον επαγγελµατικό τίτλο του Φιλολόγου.

ΣΤΟ 2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ οι πτυχιούχοι: (5) της Σχολής Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου της κατεύθυνσης Μαθηµατικού Εφαρµογών (κοινό τµήµα του 2ου και 4ου Πεδίου) και εκείνοι του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Κρήτης εντάσσονται στο ΠΕ03 Μαθηµατικών.

(6) της Σχολής Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών του ΕθνικούΜετσόβιου Πολυτεχνείου της κατεύθυνσηςΦυσικού Εφαρµογών (κοινό τµήµατου 2ου και 4ου Πεδίου)εντάσσονται στο ΠΕ04 Φυσικών.

(7)  του Τµήµατος Γεωγραφίας εντάσσονται στο ΠΕ04Γεωλόγων για την εκπαίδευση, καθώς και στο ΠΕ Περιβάλλοντος γιαπρόσληψη σε φορείς του ∆ηµοσίου.

(8) του Tµήµατος Στατιστικήςκαι Αναλογιστικών - Χρηµατοοικονοµικών Μαθηµατικών Αιγαίου(Σάµος) µπαίνουν στον κλάδο ΠΕ09 Οικονοµολόγων και εγγράφονται στο Οικονοµικό Επιµελητήριο Ελλάδος. ΣΤΟ 3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ οι πτυχιούχοι: (9)  του Τµήµατος Βιοχηµείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας (κοινό τµήµα του 3ου και 4ου Πεδίου)εντάσσονται στο ΠΕ04 Χηµικών.

(10) τουΤµήµατοςΒιολογικών Εφαρµογών και Τεχνολογιών Ιωαννίνων (κοινό τµήµα του3ου και 4ου Πεδίου) και Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης εντάσσονται στο ΠΕ4 Βιολόγων.

ΣΤΟ 4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ οι πτυχιούχοι: (11) του Τµήµατος ∆ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας καθώς και του Τµήµατος Βιοµηχανικής ∆ιοίκησης και Τεχνολογίας (κοινά τµήµατα του 4ου και 5ου Πεδίου) εντάσσονται στο ΠΕ09Οικονοµολόγων και εγγράφονται και στο Οικονοµικό Επιµελητήριο.

(12) του ΤµήµατοςΠολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (κοι νό τµήµα του 1ου και 4ου Πεδίου), Ψηφιακών Συστηµάτων, Επιστήµης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών, Επιστήµης και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πληροφορικής µε Εφαρµογές στη Βιοϊατρική (κοινά τµήµατα του 2ου και 4ου Πεδίου), εντάσσονται στο ΠΕ19 Πληροφορικής.

(13) του Tµήµατος Μηχανικών Οικονοµίας και∆ιοίκησης Αιγαίου, εφόσον επιλέξουντην κατεύθυνση Χρηµατοοικονοµική Μηχανική, έχουν τη δυνατότητα εγγραφής στο Οικονοµικό Επιµελητήριο Ελλάδος.
Φιλοσοφία
Στο 1ο Επιστηµονικό Πεδίο οι πτυχιούχοι του Τµήµατος Φιλοσοφίας Πάτρας εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ02 Φιλολόγων, όπως και αυτοί του Τµήµατος Ιστορίας, αρχαιολογίας και ∆ιαχείρισης Πολιτισµικών αγαθών του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου

Με ποιον τρόπο γίνεται η επιλογή εισαγοµένων στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ µετέχει στην επιλογή µόνο των σχολών και των τµηµάτων για τα οποία δήλωσε προτίµηση στο Μηχανογραφικό ∆ελτίο και µε βασικό κριτήριο τον αριθµό των µορίων που του δίνουν ο γενικός βαθµός πρόσβασης και οι βαθµοί των δύο µαθηµάτων αυξηµένης βαρύτητας.

Ειδικότερα κάθε υποψήφιος έχει, ανάλογα µε τις επιλογές του, ένα σύνολο µορίων για τις σχολές κάθε Επιστηµονικού Πεδίου, εκτός εκείνων για τις οποίες απαιτείται εξέταση σε ειδικό µάθηµα, οπότε ειδικά και µόνο γι’ αυτές έχει διαφορετικό σύνολο µορίων µε την προσθήκη του γινοµένου του βαθµού στο ειδικό µάθηµα µε τον αντίστοιχο συντελεστή. Για τις σχολές που είναι κοινές στα δύο Επιστηµονικά Πεδία, τα οποία επέλεξε ο υποψήφιος, λαµβάνεται υπόψη για την επιλογή του στις συγκεκριµένες σχολές το µεγαλύτερο από τα δύο σύνολα µορίων από αυτά που αντιστοιχούν σε κάθε Επιστηµονικό Πεδίο που επέλεξε ο υποψήφιος, ανεξάρτητα από το Επιστηµονικό Πεδίο στο οποίο δήλωσε την προτίµησή του. Αντίθετα, για τα τµήµατα που είναι κοινά σε δύο Επιστηµονικά Πεδία, από τα οποία ο υποψήφιος επέλεξε µόνο το ένα, λαµβάνονται υπόψη τα µόρια που αντιστοιχούν στο επιστηµονικό πεδίο προτίµησης του υποψηφίου.

Η επιλογή γίνεται κατά φθίνουσα σειρά µορίων και µέχρι τη συµπλήρωση του αριθµού θέσεων για κάθε σχολή. Σε περίπτωση ισοβαθµίας δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων στην τελευταία θέση εισακτέων κάποιου τµήµατος προηγείται αυτός που έχει µεγαλύτερο γενικό βαθµό πρόσβασης, και αν υπάρχει ισοβαθµία και στον γενικό βαθµό πρόσβασης προηγείται αυτός που έχει µεγαλύτερο άθροισµα βαθµών στα δύο µαθήµατα αυξηµένης βαρύτητας του οικείου Επιστηµονικού Πεδίου. Αν και πάλι υπάρχει ισοβαθµία, εισάγονται όλοι οι ισοβαθµούντες, ανεξάρτητα από τη σειρά που δήλωσε το συγκεκριµένο τµήµα ο καθένας τους.

Η ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ λαµβάνεται υπόψη ως τρίτο στη σειρά κριτήριο µόνο σε περίπτωση που υπάρχει ισοβαθµία µε τον τελευταίο εισαγόµενο σε στρατιωτική ή αστυνοµική σχολή, οπότε προηγείται αυτός που δήλωσε τη σχολή αυτή µε προγενέστερη προτίµηση.

Ο υποψήφιος πρέπει να γνωρίζει ότι αν µε το σύνολο των µορίων του εισάγεται σε περισσότερες από µία σχολές από αυτές που έχει δηλώσει προτίµηση, τότε θα εισαχθεί σ’ αυτή που έχει δηλώσει µε προγενέστερη προτίµηση. Για τον λόγο αυτό η σειρά των προτιµήσεων πρέπει να εκφράζει την πραγµατική επιθυµία του υποψηφίου και όχι να προσδιορίζεται από την πιθανολογούµενη επιτυχία ή αποτυχία του σύµφωνα µε τις βάσεις προηγούµενου έτους.

Μπορεί να δηλώνει µε όποια σειρά επιθυµεί τις σχολές, ανεξάρτητα από το Επιστηµονικό Πεδίο που περιλαµβάνονται. ∆ηλαδή αν υποτεθεί ότι επιλέγει σχολές από το 2ο και το 4ο Επιστηµονικό Πεδίο, µπορεί να δηλώσει ως πρώτη προτίµηση, σηµειώνοντας την ένδειξη 1 στην οικεία θέση, το Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ του 4ου Επιστηµονικού Πεδίου, ως δεύτερη προτίµηση, µε την ένδειξη 2, το Τµήµα Μαθηµατικών Αθήνας του 2ου Επιστηµονικού Πεδίου, ως τρίτη προτίµηση, µε την ένδειξη 3, το Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ του 4ου Επιστηµονικού Πεδίου κ.ο.κ. Ο υποψήφιος που δηλώνει προτίµηση για σχολή η οποία περιλαµβάνεται και στα δύο Επιστηµονικά Πεδία που επέλεξε τη δηλώνει ΜΟΝΟ µία φορά από όποιο Επιστηµονικό Πεδίο επιθυµεί.


Η επαγγελµατική αποκατάσταση καθορίζει τις προτιµήσεις

ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ για το Δηµόσιο, δικηγόροι και ιατροί η ελληνική παράδοση και µηχανικοί και οικονοµολόγοι για τον ιδιωτικό τοµέα, να ποιες ήταν οι επιλογές των υποψηφίων στις τελευταίες Πανελλαδικές Εξετάσεις. Οι προτιµήσεις των υποψηφίων για τα Πανεπιστήµια και τα TEI φωτίζουν τον χάρτη των επιλογών σπουδών και βεβαίως των επαγγελµατικών προτιµήσεων καθώς και τις αθέατεςαλλαγές που συντελούνται. Είναι φανερόότι η αγωνίατης επαγγελµατικής αποκατάστασης µέσα σ’ ένα περιβάλλον ολοένα και αυξανόµενης ανεργίας πρωτοστατεί στις επιλογές σπουδών των νέων. Ονειρα, επιθυµίες, κλίσεις, δίνουν γρήγορα τη θέση τους σε µια ρεαλιστική προσαρµογή στην οποία ο«µηχανοδηγός» είναι η κατάσταση στην αγορά εργασίας, δηλαδή η επαγγελµατική προοπτική των σπουδών.

Ωστόσο φέτοςιδιαίτερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, σε ένα κοµβικό σηµείο των επιλογών των υποψηφίων θα βαρύνει η οικονοµική κρίση και οι συνέπειές της. Ολα τα στοιχεία που έχουµε στη διάθεσή µας φανερώνουν ότιένα µεγάλοτµήµα υποψηφίων φέτος περισσότερο από άλλες φορές θα κάνει έναν ρεαλιστικό υπολογισµό και θα στραφεί σε σχολές της περιοχής τους ακόµη κι αν αυτές δεν είναι της άµεσης προτεραιότητάς τους. Στη στροφή αυτή δεν βαραίνουν µόνο τα οικονοµικά προβλήµατα των οικογενειών αλλά και µια άλλη πλευρά της κρίσης, η οποία δεν επιτρέπει να υπάρχουν πολλές προσδοκίες όσον αφορά την επένδυση στις σπουδές. Κι ανµια φορά κιέναν καιρό η εκπαίδευση, το πανεπιστήµιο, το πτυχίο προβάλλονταν σαν µιααδιάβροχη επένδυση,όπου η οικογένειαδανείζονταν ήπουλούσε ό,τι είχε και δεν είχε για να σπουδάσει το παιδί, σήµερα η ολοένα και αυξανόµενη ανεργία και η µείωσηκάθε προσδοκίας για ξεπέρασµά της έχει κλονίσει τα πάντα.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΠΟΥ 30 ΧΡΟΝΙΑ, την ακαδηµαϊκήχρονιά 1981-1982, γιατη συντριπτική πλειονότητα των ερωτηθέντων, η απάντηση στην ερώτηση «µε ποιους τρόπους επιτυγχάνεται ηκοινωνική άνοδοςστη σηµερινή ελληνικήκοινωνία;» ήταν«οι πανεπιστηµιακές σπουδές»! Επρόκειτο, βέβαια, για µια πεποίθηση που «χρώσταγε» τα οικοδοµικά υλικά του σχηµατισµού της σε εκείνη την περίοδο (και ακόµη προγενέστερα) στην οποία, πράγµατι, η εκπαίδευση για ταλαϊκά στρώµατα ήταν µια επένδυση για τα παιδιά τους προστατευµένη από τονπληθωρισµό καθώς διαδραµάτιζε αποφασιστικό ρόλο στην ένταξη εκατοντάδων χιλιάδων νέων από όλα τα κοινωνικά στρώµατα στις πολλαπλές νέες θέσεις εργασίας που αναφύονταν κατά χιλιάδες.

Είκοσι οκτώχρόνια αργότερα, σήµερα, το «κλειδί του παραδείσου», το Πανεπιστήµιο, που τηνπροηγούµενηπερίοδο πρόβαλλε σαν το σκαλοπάτι που έπρεπε ν’ ανέβουν τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών για να «αποκατασταθούν -εξασφαλιστούν», δεν υπάρχει πια. Ακυρώνεται έτσι ένα ολόκληρο φάσµα κοινωνικών προσδοκιών, συγκροτηµένο εδώ καιαρκετές δεκαετίες για τηδυνατότητα εργασιακής απασχόλησης µέσα από την πρόσβαση στην εκπαίδευση και τα διαπιστευτήριά της. Στους δύο παρακάτω πίνακες µπορείτε να δείτε τα τµήµατα που συγκέντρωσαν τα τελευταία χρόνια τις περισσότερες πρώτες προτιµήσεις.

15
Γλυκερια Τ.
04/06/2011 01:08
Γνωρίζετε μήπως πότε ακριβώς θα ανακοινωθούν οι βαθμοί μας και ποια θα είναι η χρονική προθεσμία για την κατάθεση των μηχανογραφικών?
Ολυμπία Μάρνη
01/06/2011 00:41
Τετάρτη 01-06-2011 σήμερα και ακόμα δεν βγήκαν οι θέσεις για τους υποψήφιους των Σχολών Αστυφυλάκων!!! Είμαι 18 χρονών και σας ρωτώ μπορώ ακόμη να ονειρευτώ όταν συμβαίνουν όλα αυτά, μπορώ ακόμη να ελπίζω; με κούρασε η αδικία βαρέθηκα πραγματικά!!!!! Όλη μου τη ζωή αγωνιζόμουν όπως και πολλά άλλα παιδιά για να πετύχω τον στόχο μου, να κάνω αυτό που πραγματικά αγαπώ και θέλω, δηλαδή να περάσω με τις Πανελλήνιες εξετάσεις, στη Σχολή Αστυφυλάκων, αλλά αυτό μάλλον δεν έχει καμία αξία για κάποιους που μας κυβερνούν!!!
μαρνελλου αντωνια
31/05/2011 20:43
ποτε επιτελους θα βγει το μηχανογραφικο στη δημοσιοτητα τοσο μυστικοτητα πια
Ορφεας Λ.
31/05/2011 20:12
Εδωσα φετος εξετασεις για πρωτη φορα.ανηκω σε πολυτεκνη οικογενεια.δυο απο τα αδερφια μου σπουδαζουν στο Ε.Μ.Π τμημα ημμυ και πολυτ.Κρητης τμημα ηλ.μηχαν.υπολ. αντιστοιχα.με ενδιαφερουν και τα δυο προαναφερθεντα τμηματα.Πρεπει να δηλωσω και τα αντιστοιχα τμημ. πατρας και θρακης για να διεκδικησω το ΕΜΠ η αρκει μονο το ΕΜΠ τοσο στη πρωτη οσο και στην ειδικη κατηγ..?..επισης να δηλωσω στην ειδικη κατηγ.και το πολυτ.κρητης αφου εχω αδερφο εκει? ειμαι κατοικος Αθηνων...διαβασα το νεο νομο αλλα δυστυχως δεν εβγαλα ακρη...μπορειτε να με βοηθησετε?
υποψήφια 2011
31/05/2011 13:19
θα μπορούσατε να δώσετε μια πρώτη εκτίμηση για την πρώση των βάσεων ανά επιστημονικό πεδίο?Στα κρατικά κανάλια ανακοίνωσαν χθες πτώση από 200 έως 600 μόνο μόρια.Λίγα δεν είναι για τα φετινά θέματα?Ειδικά για επαγγέλματα που έχουν ως συντελεστή μαθηματικά ή φυσική κατεύθυνσης.Είπαμε φέτος αυτοί που έβαλαν τα θέματα δε θέλουν να μπούνε τα παιδιά στο πανεπιστήμιο, αλλά στο τέλος τα πεανεπιστήμια θα μείνουν άδεια με τόσο υψηλές βάσεις και τόσο δύσκολα θέματα!!!!!!!!!!!έλεος!!!!!!!!!!
υποψήφια
30/05/2011 23:46
κ. Κάτσικα ευχαριστούμε για την άρτια παρουσίαση του μηχανογραφικού. Ωστόσο θα θέλαμε να γράψετε και για τις επαγγελματικές προοπτικές των σπουδών
Σπύρος Π.
30/05/2011 21:16
(4) των Τηάτων Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας φέρουν τον τίτλο του κοινωνιολόγου. Αν όως ετεγγραφούν στο Τήα Ιστορίας - Αρχαιολογίας, που αντιστοιχίζεται, κατοχυρώνουν τον επαγγελατικό τίτλο του Φιλολόγου. αφού είπαμε οι μετεγγραφές τέλος.... καλό το copy paste κύριε Κάτσικα από άλλες χρονιές αλλά και λίγη προσοχή σε αυτά που αναπαράγουμε δεν βλάπτει....
μαθήτρια
30/05/2011 20:50
και τι φέτος δεν είναι άδικο; Δεν ξέρω απο που να ξεκινήσω απο την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων, απο τα θέματα που ήταν τα πιο δύσκολα των τελευταίων 20 ετών. Όλη μου τη ζωή αγωνιζόμουν όπως και πολλά αλλα παιδία για να πετύχω τον στόχο μου να κάνω αυτο που πραγματικά αγαπώ αλλα μάλλον αυτο δεν έχει καμία αξία για κάποιους!!! Κατά την προσωπική μου άποψη οι άνθρωποι αυτοι που έβαλαν αυτα τα θέματα εγκλημάτησαν ναι εγληματησαν , γιατι γνώριζαν εκ των προτέρων οτι οι μαθητές σεν θα γράψουν!!!!! Διοτι υπάρχει μεγάλη διαφορά απο τα θέματα να είναι δύσκολα και απαιτητικά για τους καλά διαβασμένους και άλλο αυτο που συνέβει φετος. Επιπλ''εον, είχα και την ιδιαίτερη τιμή να μου κόψουν και την μεταγραφή όπως και σε παρα πολλά αλλα παιδιά και σας ρωτώ πως εμένα θα με συντηρούν οι γονείς μου αν περάσω κάπου μακριά; Τί θα πρέπει να κάνουν ;;; Είμαι 18 χρονών και σας ρωτώ μπορώ ακόμη να ονειρευτώ όταν συμβαίνουν όλα αυτά , μπορώ ακόμη να ελπίζω , με κούρασε η αδικία βαρέθηκα πραγματικά!!!!!
μαθήτρια
30/05/2011 20:48
και τι φέτος δεν είναι άδικο; Δεν ξέρω απο που να ξεκινήσω απο την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων, απο τα θέματα που ήταν τα πιο δύσκολα των τελευταίων 20 ετών. Όλη μου τη ζωή αγωνιζόμουν όπως και πολλά αλλα παιδία για να πετύχω τον στόχο μου να κάνω αυτο που πραγματικά αγαπώ αλλα μάλλον αυτο δεν έχει καμία αξία για κάποιους!!! Κατά την προσωπική μου άποψη οι άνθρωποι αυτοι που έβαλαν αυτα τα θέματα εγκλημάτησαν ναι εγληματησαν , γιατι γνώριζαν εκ των προτέρων οτι οι μαθητές σεν θα γράψουν!!!!! Διοτι υπάρχει μεγάλη διαφορά απο τα θέματα να είναι δύσκολα και απαιτητικά για τους καλά διαβασμένους και άλλο αυτο που συνέβει φετος. Επιπλ''εον, είχα και την ιδιαίτερη τιμή να μου κόψουν και την μεταγραφή όπως και σε παρα πολλά αλλα παιδιά και σας ρωτώ πως εμένα θα με συντηρούν οι γονείς μου αν περάσω κάπου μακριά; Τί θα πρέπει να κάνουν ;;; Είμαι 18 χρονών και σας ρωτώ μπορώ ακόμη να ονειρευτώ όταν συμβαίνουν όλα αυτά , μπορώ ακόμη να ελπίζω , με κούρασε η αδικία βαρέθηκα πραγματικά!!!!!
alektor
30/05/2011 17:00
Μήπως λόγω των περικοπών κόψανε τελείως τους εισακτέους για φέτος; λέω μήπως
Μιχάλης Η.
30/05/2011 14:24
κ. Κάτσικα ακόμη δεν ξέρουμε τον ακριβή αριθμό των εισακτέων ανά τμήμα ούτε στις ειδικές ούτε στις γενικές κατηγορίες. Τι γίνεται; Γιατί ο κ. Πανάρετος παίζει με τα νεύρα των παιδιών μας και τα δικά μας νεύρα; Γράφτε κάτι σας παρακαλώ.

Κ.Λ.
30/05/2011 11:46
κ. Κάτσικα καλημέρα. Πότε θα γράψετε για τις βάσεις να ξέρουμε τι μας γίνεται; Να ξέρετε καλά ότι όλοι οι γονείς από εσάς περιμένουν γιατί δεν έχουν εμπιστοσύνη αλλού.

Ευχαριστούμε

Κ.Λ
Γονείς υποψηφίων 2011
30/05/2011 11:19
ΑΝΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΑΕΙ-ΤΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΛΥΚΕΙΩΝ 2011 ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ 10%

ΑΘΗΝΑ 29-05-2011

Δεν αποτελεί έκπληξη, τα τελευταία τριάντα χρόνια, ο/η κάθε νέος/α Υπουργός Παιδείας να επιχειρεί να αφήσει τη δική του σφραγίδα στο εξεταστικό σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ-ΤΕΙ. Εκπαιδευτικοί ερευνητές και αναλυτές έχουν μιλήσει διεξοδικά για το φαινόμενο και για τις επιπτώσεις του σε μαθητές και εκπ/κά συστήματα της χώρας και γι'' αυτό κάθε αναφορά σ'' αυτό περιττεύει.

Όμως, όσα έχουν συμβεί μετά την ανάληψη της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας ΔΒΜΘ από την τελευταία Υπουργό ξεπερνούν κάθε προηγούμενο ως προς την ταχύτητα , θέτοντας σε κίνδυνο την αξιοπιστία του συστήματος εισαγωγής στα ΑΕΙ-ΤΕΙ. Με υπουργικές αποφάσεις που εξαγγέλλονται και εφαρμόζονται λίγες ημέρες πριν την έναρξη των εξετάσεων και σχεδιάζονται κυριολεκτικά στο πόδι από τους φωστήρες των υπουργικών γραφείων, αδιαφορώντας πλήρως για το ψυχικό και υλικό κόστος, αναστατώνεται η εκπαιδευτική κοινότητα και τινάζονται κυριολεκτικά στον αέρα σχέδια και όνειρα παιδιών και οικογενειών.

Για να γίνουμε σαφέστεροι, την περσινή χρονιά 2009-2010 τροποποιήθηκε η διαδικασία εισαγωγής στα ΑΕΙ-ΤΕΙ σε ποσοστό θέσεων 10%. Για τους μη γνωρίζοντες, η δυνατότητα αυτή έως το 2009 δινόταν στους αποφοίτους που επιθυμούσαν να υποβάλουν για δεύτερη φορά αίτηση εισαγωγής στα ΑΕΙ-ΤΕΙ σε ποσοστό 10% επί των θέσεων, χωρίς χρονικό προσδιορισμό του χρόνου αποφοίτησης. Στόχος της δυνατότητας αυτής ήταν να δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία εισαγωγής στα ΑΕΙ-ΤΕΙ σε περίπτωση λανθασμένης επιλογής. Το μέτρο αυτό, όμως, εξελίχθηκε σε τροχοπέδη για τους μεσαίους μαθητές που είχαν προβεί σε λανθασμένη πρώτη επιλογή σχολής, δίνοντας τη δυνατότητα σε αποφοίτους σχολών με υψηλές βάσεις εισαγωγής να διεκδικούν ένα δεύτερο πτυχίο μετά την αποφοίτησή τους από την πρώτη τους σχολή. Γι'' αυτό το λόγο και οι βάσεις πρόσβασης σε ποσοστό θέσεων 10% ήταν ασύλληπτα ανώτερες από τις βάσεις εισαγωγής σε ποσοστό 90%.

Εύστοχα, το Υπουργείο αντιλήφθηκε αυτή την αδικία και στις αρχές του σχ. έτους 2009-10 τροποποίησε το νόμο εισαγωγής και όρισε ότι δικαίωμα εισαγωγής επί των θέσεων 10% θα έχουν μόνον οι απόφοιτοι των δύο τελευταίων ετών. Στην περίπτωση αυτή, όμως, το Υπουργείο, αν και είχε καλές προθέσεις, δεν υπολόγισε ότι το ποσοστό 10% ήταν τεράστιο για τους αποφοίτους που είχαν το δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση και γι'' αυτό το λόγο εμφανίστηκαν τεράστιες αποκλίσεις στις βάσεις των εισακτέων του 2010 σε ποσοστό 10% και 90% αντίστοιχα στις σχολές με μεγάλη ζήτηση. Ενδεικτικά αναφέρω τα ακόλουθα παραδείγματα:

Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Παν. Πειραιά 10%: 12.513 - 90%: 17.394 μόρια

Γεωλογικό Παν. Αθήνας 10%: 11.396 - 90%: 15.347 μόρια

Μαθηματικό Σάμου 10%:6.310 - 90%: 15.067 μόρια

Βέβαια, υπάρχουν άπειρα παραδείγματα και με πολύ μεγαλύτερες αποκλίσεις, αλλά και βάσεις εισαγωγής σε σχολές ΑΕΙ κάτω από 4.000 μόρια.

Ξαφνικά, το ΥΠΔΒΜΘ λίγες, μόλις, ημέρες πριν την έναρξη των Πανελλαδικών εξετάσεων 2011, ανακοινώνει μια σειρά μέτρων για την πρόσβαση στα ΑΕΙ-ΤΕΙ που φέρνουν τα πάνω κάτω, καταργώντας αυθαίρετα, μεταξύ των άλλων, και τη δυνατότητα δεύτερης ευκαιρίας με την υποβολή αίτησης σε ποσοστό 10% για τους φετινούς υποψηφίους των ΑΕΙ-ΤΕΙ. Όμως, συνεχίζει να επιτρέπει στους αποφοίτους των ετών 2009, 2010 να εισαχθούν σε ποσοστό 10% επί των θέσεων, ενώ είχαν προηγηθεί οι αστοχίες που προαναφέρθηκαν κατά την εφαρμογή της ρύθμισης το προηγούμενο έτος.

Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τις άλλες αλλαγές, όπως τη μείωση του αριθμού των θέσεων στα κεντρικά πανεπιστήμια, τον περιορισμό των μεταγραφών των πολυτέκνων, κ.ά, σε περιβάλλον οικονομικής κρίσης, κατατάσσει τους αποφοίτους του 2011 σε υποδεέστερη θέση σε σχέση με τους αποφοίτους των προηγούμενων ετών, στερώντας τους ίσες ευκαιρίες πρόσβασης σε ΑΕΙ-ΤΕΙ.

Θα μπορούσε, βέβαια, να υποστηρίξει το Υπουργείο ότι οι απόφοιτοι του 2011 συναγωνίζονται με ίσους όρους μεταξύ τους, γιατί διεκδικούν τις ίδιες θέσεις σε ποσοστό 90%. Την ίδια στιγμή, όμως, σε εκπ/κούς και γονείς εγείρονται τα ακόλουθα ερωτήματα:

Με ποιο σκεπτικό, για πρώτη φορά στα χρονικά των Πανελληνίων και Πανελλαδικών εξετάσεων, στερείται η δυνατότητα στους εξεταζόμενους μαθητές να υποβάλλουν αίτηση εισαγωγής την επόμενη χρονιά σε ποσοστό θέσεων, όταν ποτέ, τα τελευταία τριάντα χρόνια δεν έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο;

Γιατί φέρεται το ΥΠΔΒΜΘ με τόση σκληρότητα σε εφήβους δεκαοκτώ ετών και δεν αναγνωρίζει την πιθανότητα λανθασμένης επιλογής σχολής;

Γιατί θα πρέπει αυτά τα παιδιά να τιμωρούνται για τις αστοχίες του ΥΠΔΒΜΘ κατά τα προηγούμενα χρόνια;

Για ποιο λόγο το ΥΠΔΒΜΘ δε δίνει τη δυνατότητα εισαγωγής σε ποσοστό 10% επί των θέσεων και για τα επόμενα χρόνια έως και την οριστική αλλαγή του συστήματος εισαγωγής στα ΑΕΙ-ΤΕΙ, όπως συνέβαινε και στο παρελθόν;

Στο σημείο αυτό, ας μας επιτραπεί, ως εκπαιδευτικοί και γονείς αποφοίτου του 2011 να εκφράσουμε την άποψή μας. Γνώμη μας είναι, ότι οι απόφοιτοι του 2011 θυσιάζονται στο βωμό της προχειρότητας και της οικονομικής κρίσης, που επιβάλλει περικοπές στα πανεπιστήμια και αλλαγές στο εκπ/κό σύστημα. Μια δίκαιη αντιμετώπιση των φετινών εισακτέων, μετά από τα όσα ευτράπελα προηγήθηκαν την περσινή χρονιά, θα προέβλεπε την μείωση του ποσοστού 10% επί των θέσεων σε 2 ή 3 % για τους εισακτέους των προηγούμενων ετών με ανάλογη αύξηση των θέσεων για τους εισακτέους σε ποσοστό 90%. Έτσι, δε θα παρατηρηθούν ξανά οι τρομακτικές αποκλίσεις των βάσεων στα ποσοστά θέσεων 10% και 90%. Δίκαιο, επίσης, θεωρούμε ότι είναι να δοθεί η δυνατότητα δεύτερης ευκαιρίας, σε όποιο ποσοστό κριθεί σκόπιμο από τους εκπαιδευτικούς ερευνητές, στους αποφοίτους του 2011 και εξής μέχρι την οριστική κατάργηση του υπάρχοντος συστήματος εισαγωγής. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η ισότητα ευκαιριών και δεν καθορίζεται το μέλλον των παιδιών μας από συγκυριακές τροποποιήσεις του συστήματος εισαγωγής σε ΑΕΙ-ΤΕΙ.

Χρόνος υπάρχει ακόμα, αρκεί να υπάρχει και καλή διάθεση να αναγνωριστεί και να αποκατασταθεί η λανθασμένη εκτίμηση.

Αγανακτισμένοι εκπ/κοί - γονείς αποφοίτου 2011.
Υποψήφια
30/05/2011 11:13
Τελικά ισχύει για το 10% ότι τελειώνει φέτος; Δεν είναι μεγάλη αδικία αυτό για μας τους φετινούς υποψήφιους;
Ελένη
30/05/2011 11:12
Πότε επιτέλους το Υπουργείο θα δώσει το μηχανογραφικό; ΕΛΕΟΣ ΠΙΑ