Αρσενικό στην ατµόσφαιρα!

Η τοξική χηµική ουσία κρύβεται στα µικροσωµατίδια του... καθαρού αέρα της Αθήνας

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΣΤΈΦΑΝΟΣ ΚΡΙΚΚΗΣ   | ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 27/01/2011 07:00 |
 Αρσενικό στην ατµόσφαιρα!
Τα δείγµατα για τις εξειδικευµένες µετρήσεις ελήφθησαν από τους τρεις επιστήµονες στη διάρκεια ηµερών όπου η ατµόσφαιρα ήταν φαινοµενικά πεντακάθαρη, χωρίς ανέµους και µεταφορά σκόνης. Κι όµως υπήρχαν µικροσωµατίδια (τα γνωστά PM 2,5) που αποτελούνταν µόνο από αρσενικό

Αρσενικό στην ατµόσφαιρα της Αθήνας ανακάλυψαν επιστήµονες που εξέτασαν για πρώτη φορά τη χηµική σύσταση των αιωρούµενων µικροσωµατιδίων στον αέρα του Λεκανοπεδίου.

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας των ελλήνων ειδικών, τα µικροσωµατίδια (ρύποι) που υπάρχουν στον (καθαρό) αέρα που αναπνέουµε όχι µόνο προέρχονται από επικίνδυνα βαρέα µέταλλα αλλά από το πιο τοξικό χηµικό στοιχείο που υπάρχει, το αρσενικό.

Η έρευνα, που θα δηµοσιευτεί στην επιθεώρηση πυρηνικής φυσικής «Nuclear Instruments and Methods in Physics Research», στηρίχτηκε σε εξειδικευµένες µετρήσεις στη Γερµανία και είναι η πρώτη του είδους που διενεργείται στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη.

Το αρσενικό είναι γνωστό δηλητήριο και σύµφωνα µε τη λίστα που εκδίδει κάθε χρόνο η ΥπηρεσίαΠεριβαλλοντικής Προστασίας των ΗΠΑ (Enviromental Protection Agency) αποτελεί την πιο τοξική χηµική ουσία.

Μάλιστα, όπως διαπίστωσαν οι έλληνες επιστήµονες που έκαναν τις εξειδικευµένες µετρήσεις στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Καρλσρούης, στον υποθετικά καθαρό ουρανό της Αθήνας υπήρχαν µικροσωµατίδια (τα γνωστά PM 2,5) που αποτελούνταν µόνο από αρσενικό, χωρίς άλλη πρόσµειξη από βαρέα µέταλλα.

«Η ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ αυτή µας κάνει να πιστεύουµε ότι το αρσενικό προέρχεται κατά πάσα πιθανότητα από την καύση ντίζελ και ενδεχοµένως κακής ποιότητας. ∆ηλαδή από αυτοκίνητα, λεωφορεία ή καυστήρες θέρµανσης και πιθανώς όχι από βιοµηχανικές µονάδες», λέει στα «ΝΕΑ» ο λέκτορας Ορυκτολογίας - Ορυκτοχηµείας στο Πανεπιστήµιο Αθηνών Θανάσης Γκοντελίτσας.

Ο ίδιος διενήργησε την έρευνα µαζί µε τον αναπληρωτή καθηγητή στο Εργαστήριο Κλιµατολογίας και Ατµοσφαιρικού Περιβάλλοντος Παναγιώτη Νάστο και τον Θεόδωρο Μερτζιµέκη, επίκουρο καθηγητή Φυσικής στο Πανεπιστήµιο Αθηνών και επιστηµονικό συνεργάτη του Ινστιτούτου Πυρηνικής Φυσικής στον «∆ηµόκριτο».

Οι τρεις επιστήµονες συνέλεξαν από λόφους της Αθήνας δείγµατα αέρα και µε ειδικά φίλτρα παγίδευσαν τα αιωρούµενα σωµατίδια που είχαν αεροδυναµική διάµετρο από 10 µικρόµετρα (PM 10) µέχρι 2,5 µικρόµετρα (PM 2,5) τα οποία είναι και εισπνεύσιµα. Τα δείγµατα αυτά ελήφθησαν στη διάρκεια ηµερών όπου η ατµόσφαιρα ήταν φαινοµενικά πεντακάθαρη, χωρίς ανέµους και µεταφορά σκόνης. «Οι λίγες προηγούµενες µελέτες για τα PM 2,5 της Αθήνας δίδουν µόνο ολικές χηµικές αναλύσεις χωρίς να αναφέρουν το τι περιέχει το κάθε µικροσωµατίδιο ξεχωριστά», εξηγεί στα «ΝΕΑ» ο Θανάσης Γκοντελίτσας. «Τα αποτελέσµατα µάς προκάλεσαν ιδιαίτερη αίσθηση όχι µόνο γιατί είδαµε για πρώτη φορά ότι οι µεµονωµένοι ρύποι αποτελούνταν από συγκεκριµένους συνδυασµούς βαρέων µετάλλων αλλά κυρίως επειδή υπήρχαν και σωµατίδια, και µάλιστα σε εισπνεύσιµο µέγεθος, που αποτελούνταν µόνο από αρσενικό» προσθέτει.

Καθώς στην Ελλάδα δεν υπάρχει σε κανέναν ερευνητικό φορέα ο εξοπλισµός, για να χαρτογραφηθεί µε σαφήνεια η σύσταση των σωµατιδίων που επιβαρύνουν τον αέρα της πόλης, οι τρεις επιστήµονες πέτυχαν κι έλαβαν την άδεια να διενεργήσουν τις εξειδικευµένες µετρήσεις τους στον κυκλικό επιταχυντή ηλεκτρονίων (σύγχροτρο) του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Καρλσρούης στη Γερµανία.

Πιθανότατα προέρχεται από την καύση ντίζελ κακής ποιότητας

ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΡΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ οι επιστήµονες µελέτησαν τη σύσταση µικροσωµατιδίων µε αεροδυναµική διάµετρο από 10 µικρόµετρα (PM 10) µέχρι 2,5 µικρόµετρα (PM 2,5) που είναι εισπνεύσιµα. Και διαπίστωσαν ότι:

Τα PM 10 περιέχουν βανάδιο, χρώµιο, κοβάλτιο, νικέλιο, χαλκό, ψευδάργυρο, κασσίτερο, µόλυβδο, αρσενικό.

Τα PΜ 2,5 που εισχωρούν στους πνεύµονες αποτελούνται κυρίως από συνδυασµό ψευδαργύρου - βαναδίου ή µόνο από αρσενικό ή µόλυβδο.

υποπτεύονται ότι τα σωµατίδια από αρσενικό και βαρέα µέταλλα προέρχονται από καύσεις κακής ποιότητας ντίζελ.