Τα εισοδήµατα στο Διαδίκτυο

Τέρµα στο φορολογικό απόρρητο µε τη δηµοσίευση στο Ιντερνετ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Ελενα Λάσκαρη   | ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 19/10/2010 07:00 |
 Τα εισοδήµατα στο Διαδίκτυο

Τα εισοδήµατα εκατοµµυρίων φορολογουµένων σχεδιάζει να αναρτήσει στο Διαδίκτυο το υπουργείο Οικονοµικών, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους όσοι είναι εγγεγραµµένοι στο taxisnet να µπορούν να βλέπουν τι δήλωσε στην Εφορία και τι φόρο πλήρωσε ο κάθε φορολογούµενος, είτε πρόκειται για τον γείτονα είτε για τον υπουργό Οικονοµικών.

Οι υπέρµαχοι της συγκεκριµένης πρακτικής υποστηρίζουν ότι η άσκηση κοινωνικών πιέσεων θα οδηγήσει στον περιορισµό της φοροδιαφυγής, οι πολέµιοι κάνουν λόγο για το τέλος του φορολογικού απορρήτου και κατάφωρη παραβίαση προσωπικών δεδοµένων. Το υπουργείο Οικονοµικών, όπως προκύπτει από δηλώσεις του γενικού γραµµατέα Πληροφοριακών Συστηµάτων Διοµήδη Σπινέλλη, προωθεί την άµεση ανάρτηση των καταλόγων στο Διαδίκτυο για όλους τους φορολογουµένους, αφού προηγηθεί η γνωµοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα. «Ο µάγκας µε τα 5 πολυτελή αυτοκίνητα και τις βίλες θα πρέπει να έχει την αντίστοιχη φορολόγηση, δεν µπορεί να δηλώνει εισοδήµατα που δεν δικαιολογούν τον τρόπο ζωής του», είπε χθες στον Αntenna.

Διατάξεις που ήδη ισχύουν
Η υποχρέωση των Εφοριών να συντάσσουν καταλόγους φορολογουµένων προβλέπεται ήδη από τη δεκαετία του ’80 και περιγράφεται µε σαφήνεια στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος. Σύµφωνα µε τις διατάξεις που ήδη ισχύουν, ο προϊστάµενος κάθε Εφορίας συντάσσει καταλόγους µε το ονοµατεπώνυµο του φορολογουµένου ή την επωνυµία της επιχείρησης, τα δηλωθέντα εισοδήµατα και τον φόρο που αναλογεί. Ο κατάλογος τοποθετείται σε «πρόσφορη θέση» στις Εφορίες ώστε να έχει πρόσβαση όποιος επιθυµεί και µπορεί να δηµοσιοποιείται και από τις εφηµερίδες. Ορισµένα στελέχη του υπουργείου Οικονοµικών υποστηρίζουν ότι η διάταξη αυτή αφορά µόνο ελεύθερους επαγγελµατίες και επιχειρηµατίες. Αλλοι, ερµηνεύοντας την ίδια διάταξη, υποστηρίζουν ότι µπορεί να αφορά το σύνολο των φορολογουµέ νων, καθώς στην παράγραφο 9 του ίδιου άρθρου δίνεται η δυνατότητα στον υπουργό Οικονοµικών µε απόφασή του να προσδιορίζει ποιοι ακριβώς θα περιλαµβάνονται στους καταλόγους.

Η πρώτη λίστα
Με τον τελευταίο φορολογικό νόµο, προβλέφθηκε οι κατάλογοι αυτοί, να δηµοσιοποιούνται στο Διαδίκτυο! Οπως διευκρινίζουν στα «ΝΕΑ» πηγές του υπουργείου Οικονοµικών, ο σχεδιασµός αφορά τη δηµοσιοποίηση της πρώτης λίστας µε την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των φορολογικών δηλώσεων του 2009 µε την έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης, εφόσον γνωµοδοτήσει η Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Πρόσβαση στις λίστες θα έχουν όλοι όσοι έχουν κωδικούς πρόσβασης και υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις τους – ενώ θα υπάρχουν και περιορισµοί. Για παράδειγµα, εξετάζεται το ενδεχόµενο να µην µπορούν να δουν τα στοιχεία περισσότερων από 20 φορολογουµένων ανά µήνα, ενώ δεν θα είναι δυνατή η ανάκτηση πληροφοριών προηγούµενων ετών. «Με αυτόν τον τρόπο δυσχεραίνεται η µαζική εξαγωγή δεδοµένων προστατεύοντάς τα έτσι από επεξεργασία που δεν δικαιολογείται από τον σκοπό της διάταξης αυτής, όπως π.χ. την εµπορική εκµετάλλευση των οικονοµικών στοιχείων», λέει στα «ΝΕΑ» στέλεχος του υπουργείου Οικονοµικών που χειρίζεται την υπόθεση.

ΠΡΩΤΑ Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
Αµεση ανάρτηση των καταλόγων στο Διαδίκτυο, αφού προηγηθεί η γνωµοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Δηµοσίευση υπό όρους σε πολλές χώρες
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Μίνα Μουστάκα

ΣΕ ΑΡΚΕΤΕΣ πολιτείες της Αµερικής και σε χώρες της Βόρειας Ευρώπης επιτρέπεται η δηµοσιοποίηση των φορολογικών στοιχείων των πολιτών προσπερνώντας τα όρια της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων. Νοµικοί κύκλοι επισηµαίνουν ότι η πρόθεση του υπουργείου Οικονοµικών κατ’ εφαρµογήν του πρόσφατου φορολογικού νόµου για την υπό προϋποθέσεις ανάρτηση στο Διαδίκτυο φορολογικών δηλώσεων πολιτών µπορεί να είναι πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδοµένα, όµως ήδη έχει βρει πεδίο εφαρµογής σε άλλες χώρες. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η Φινλανδία όπου η νοµοθεσία για τη δηµοσιοποίηση των φορολογικών δεδοµένων δεν προσκρούει στην προστασία των προσωπικών δεδοµένων των πολιτών που βλέπουν δηµοσιοποιηµένα τα εισοδήµατά τους. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει απευθύνει προειδοποίηση προς τη Φινλανδία να προστατεύει τη βάση των φορολογικών δεδοµένων των πολιτών της, ιδιαίτερα όταν αυτά γίνονται αντικείµενο εκµετάλλευσης µε σκοπό την εµπορία. Υπέρ της ελεύθερης πρόσβασης που ισοδυναµεί µε την άρση του φορολογικού απορρήτου έχουν ταχθεί υπό όρους διάφορες πολιτείες στην Αµερική και χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, όπως η Νορβηγία και η Ιρλανδία. Προβληµατισµοί
Το θέµα, όπως λένε νοµικοί, είχε απασχολήσει στο παρελθόν και τη γειτονική Ιταλία. Κατά τη διάρκεια δηµόσιας διαβούλευσης είχαν τεθεί στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων προβληµατισµοί σχετικά µε το κατά πόσον η δηµοσιοποίηση των φορολογικών στοιχείων, ιδιαίτερα των υψηλά αµειβόµενων, τους βάζει στο...

στόχαστρο µε κίνδυνο να αυξηθεί ακόµη και ο δείκτης της εγκληµατικότητας. Σε κάθε περίπτωση πάντως, δικηγόροι που έχουν ασχοληθεί µε το πλέγµα προστασίας των προσωπικών δεδοµένων στη χώρα µας διατυπώνουν ενστάσεις για την εφαρµογή στην πράξη των νοµοθετικών προθέσεων του υπουργείου. «Η δηµοσιοποίηση των στοιχείων της φορολογικής δήλωσης στο Διαδίκτυο µπορεί να θεωρηθεί ότι εµπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 8 της ΕΣΔΑ (Ευρωπαϊκή Σύµβαση Δικαιωµάτων του Ανθρώπου) που προστατεύει την προσωπική ζωή των πολιτών» λένε χαρακτηριστικά νοµικές πηγές. Συµπληρώνουν δε ότι ακόµη και το εισόδηµα θεωρείται αναπόσπαστο µέρος των προσωπικών δεδοµένων, πολύ περισσότερο όταν από τη διαδικτυακή ανάρτηση γίνεται ευκολότερη η πρόσβαση στον καθένα προσωπικών στοιχείων όπως η οικονοµική εφορία (ΔΟΥ)

στην οποία ανήκει ο φορολογούµενος ή η διεύθυνση κατοικίας του, στοιχεία που εµπίπτουν στον στενό πυρήνα της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων.

139
χχχ
25/10/2010 13:51
η εποχή του παραλογισμού. Κρύβουν τα πρόσωπα των φονιαδων ,βαρυποινητων εμπορων του θανάτου και θελουν να βγαλουν στη φορα τα εισοδήματα αθώων πολιτών. Μήπως για να ξερουν οι κλέφτες που θα κτυπήσουν
χχχ
25/10/2010 13:51
η εποχή του παραλογισμού. Κρύβουν τα πρόσωπα των φονιαδων ,βαρυποινητων εμπορων του θανάτου και θελουν να βγαλουν στη φορα τα εισοδήματα αθώων πολιτών. Μήπως για να ξερουν οι κλέφτες που θα κτυπήσουν
john from sydney
21/10/2010 04:01
@ απορος 21/10/2010 01:25
Άρχισες ωραία φιλε μου αλλά τα μπέρδεψες στο τέλος.
Άν θέλεις να είσαι αποτελεσματικός και να σε παίρνουν στα σοβαρά αυτοί που σε διαβάζουν, πρέπει να είσαι και αμερόληπτος.
Το τελευταίο μέρος του πόστ σου, σου τα χάλασε όλα.
Είναι ωραίο να εκφράζουμε γνώμη για σημαντικά ζητήματα, αλλά όταν κρατάμε και μερικές αποστάσεις από τις κομματικές μας τοποθετήσεις και ταμπέλες, τα γραπτά μας εμπνέουν περισσότερο σεβασμό.
Διαφορετικά, χάνεται η ουσία....
Πολύβιος
21/10/2010 02:06
Μου κάνει εντύπωση ότι στο forum πλειοψηφικά οι γράφοντες επικρίνουν και απορρίπτουν ή εκφράζουν σκεπτικισμό για το μέτρο της δημοσιοποιησης. Την ίδια στιγμή κάποιοι επικαλούνται μια δημοσκόπηση φάντασμα που δείχνει τους πολίτες θετικούς. Ύποπτη την βλέπω. Και σε τελική ανάλυση ΔΗΜΟΨΗΦΙΑΣΜΑΤΑ για τα κιαίρια προβλήματα, Οικονομία, μετανάστευση, αλλαγές στην παιδεία.. Αλλά φοβούνται πολύ το λαό.
απορος
21/10/2010 01:25
Ειναι τραγικο λαθος να αναρτηθουν τα εισοδηματα των πολιτων στο Διαδυκτιο σε μια, κατα γενικη ομολογια διεφθαρμενη χωρα που κατελαβε την πρωτη θεση της ΕΕ στη διαφθορα. Οι υπέραχοι της συγκεκριένης πρακτικής υποστηρίζουν ότι η άσκηση κοινωνικών πιέσεων θα οδηγήσει στον περιορισό της φοροδιαφυγής....τι εννουν δηλαδη με την ασκηση κοινωνικων πιεσεων τις καταγγελιες και τις ρουφιανιες ??? Οι απατεωνες θα παραμεινουν απατεωνες ....το προβλημα ειναι τι γινεται με τους τιμιους ανθρωπους....γιατι ριχνετε στην πυρα τον κοσμο ???....απο Αφρικη και Μποτσουανα που ειμαστε θα γινουμε Φνιλανδια και Νορβηγια επειδη θα αναρτησετε τα εισοδηματα των πολιτων ??? Οποιος συναλλασεται με δημοσιες υπηρεσιες θα ελεγχεται απο τους αδιαφθορους δημοσιους υπαλληλους και θα του κοβουν ταριφα για λαδωμα. Το μυαλο σας στο αρμεγμα και τον πληρη εξευτελισμο του πολιτη. 100 εκατομμυρια ευρω ειναι το λαδωμα μονο απο τη Ζημενς... απο αυτα ξερουμε αυτα που πηρε ο Τσουκατος και ο Μαντελης ...τα αλλα που πηγανε ??? Επειδη εισαστε αχρηστοι και διεφθαρμενοι, πετατε το μπαλακι στο κοσμο για να βγαλουν τα ματια τους ??? Αν ο Καραμανλης ειναι υπευθυνος για την κατασταση που ειναι η χωρα να μπει φυλακη αλλιως να το βουλωσετε και να μην ξαναπειτε οτι αυτος φταιει ... Ολοι οσοι αποδεδειγμενα καταχραζονται δημοσιο χρημα στη φυλακη.... απο τη μια διαφθειρετε τη χωρα επι 36 χρονια και απ την αλλη θα μας ελεγχουν οι διεφθαρμενοι που διορισατε ??? Στην Αγγλια τρια μελη απο τη Βουλη των Λορδων παρακαλω παυθηκαν απο το κοινοβουλιο, η μια μεχρι το πασχα του 2012 και ειναι υποχρεωμενη να επιστεψει ολα τα λεφτα τα οποια πηρε διογκωνοντας τα εξοδα της 125.349 λιρες και 10 πεννες (αν δε τα επιστεψει θα παραταθει η ποινη) ο αλλος αντιμετωπιζει παυση 8 μηνων και επεστρεψε 27.446 λιρες και ο τριτος επεστρεψε και αυτος 41.982 λιρες παρ οτι εκανε εφεση για να δικαιολογησει τα εξοδα και θα τον παυσουν για 4 μηνες... αυτα στην Αγγλια που εχουν Μοναρχια ....και μιλαμε για Λορδους....εδω ρε απατεωνες τι εισαστε ??? Απο απατη σε απατη κι απο λαδωμα σε λαδωμα και γινεστε βουλευτες, υπουργοι και Πρωθυπουργοι και λογαριασμο δε δινετε σε κανεναν ... που εισουνα Γιωργακη πριν γινης Πρωθυπουργος ??? στον Αρη ζουσες ??? δεν εισουνα απο την παρεα του Παγκαλου ...του ολοι μαζι τα φαγαμε ??? τωρα σ επιασε το αδιαφθορο και θες να βγαλεις τα εισοδηματα των πολιτων στο Διαδυκτιο ??? Ποιους θα οφελησει αυτο Γιωργακη ??? Τους Τραπεζιτες ??? Τι ειναι τουτος που μπλεξαμε ρε παιδια ??? Τι θρασος ειναι αυτο που εχει και τι παθος να ξεπουληση την Ελλαδα και τους Πολιτες ??? Ερχεται κι η φοροκαρτα παιδια ...αν αυτα που κανει το Πασοκ, ΔΝΤ, αυξηση ΦΠΑ, μειωση μισθων συνταξεων επιδοματων Φοροκαρτα κλπ τα εκανε η ΝΔ, θα ειχαμε εμφυλιο πολεμο ....
Χρήστος Τσοκακτσής
21/10/2010 00:55
Η σημερινή Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ καλά θα έκανε να αναρτούσε στο διαδίκτυο μια λίστα με τις εταιρείες τις οποίες τα τελευταία χρόνια πριμοδοτούσαν ΠΑΣΟΚ & ΝΔ ή ΝΔ & ΠΑΣΟΚ για να την "κάνουν" σε γειτονικές Βαλκανικές χώρες με αποτέλεσμα να φέρουν τον Ελληνικό λαό σήμερα αντιμέτωπο στην πάγια Ανεργία, Απόγνωση και Κατάθλιψη. Επίσης ας αναρτούσε μία λίστα με τις εταιρείες εκείνες, που μέσα από την βάρβαρη οικονομική πολιτική της ΝΔ & ΠΑΣΟΚ ή ΠΑΣΟΚ & ΝΔ τις εξανάγκασαν και τις έφεραν σε σημείο τέτοιο ώστε να βάλουν σήμερα λουκέτο. Αυτά νομίζω θα έπρεπε να ενδιαφέρουν τον Έλληνα & την Ελληνίδα και όχι εάν οι γείτονες ή οι φίλοι τους με τον οποιοδήποτε τρόπο τα κατάφεραν καλύτερα από αυτούς. Αυτό το τελευταίο θα έπρεπε να είναι έργο καθαρά του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με τις Διωκτικές Αρχές ΣΔΟΕ/ΡΑΜΠΟ κ.λπ. ...και μάλιστα σιωπηλά και χωρίς φαμφάρες. Αλλά είναι η πολιτική τους τέτοια με στόχο πάντα τον αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης. Με λίγα λόγια θα δώσουν την χαρά στον κάθε "πικραμένο" (που η ζωή δεν του τα έφερε βολικά) να χαρεί όταν μάθει πως ο "μεγιστάνας φίλος ή γείτονάς του" πλέον δεν υπάρχει. Σ'' αυτό το σημείο ταιριάζει γάντι το ανέκδοτο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου που έκλεινε στο τέλος με την επιθυμία του ερωτηθέντος: - Να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα! Σ'' αυτή τη θέση θέλουν να μας φέρουν Νεοέλληνα. Όμως, για τα Δημόσια έργα που κατασκευάζονται με 2-πλάσιες και 3-πλάσιες δαπάνες, για τις μίζες, για τους υπεύθυνους του Χρηματιστήριου, για τους 20τόννους χρυσού των αποθεμάτων του Ελληνικού Κράτους που πουλήθηκαν και ένα σωρό σκάνδαλα της επικαιρότητας - πότε θα τα αναρτήσουν στο διαδίκτυο? Μήπως τελικά οι νέες εξαγγελίες περί “του εισοδήματος στο διαδίκτυο” ουσιαστικά είναι το “καμπανάκι” για να αναχωρήσουν και οι υπόλοιπες των εταιρειών για τις Βαλκανικές χώρες? Νεοέλληνες ας γίνουμε απαιτητικοί πολίτες ! Ας μην αποδεχτούμε τη μοιρολατρία που προσπαθούν να μας επιβάλουν ! Λογικά θα έπρεπε να τρέμουν οι “υπηρέτες” μας και όχι εμείς (ο λαός). Σε τούτο τον Ιερό χώρο που λέγεται Ελλάδα κατά τους προγόνους μας δικάστηκε ο θεός Άρης ! Εμείς οι Νεοέλληνες δεν είμαστε άξιοι να δικάσουμε με τον ποιο δημοκρατικό τρόπο (δια της ψήφου) τους κοινούς θνητούς Υπηρέτες μας ? Υ.Γ Πολλοί εκ των σχολιαστών τοποθετούνται πάρα πολύ σωστά. Δεν βλέπω το λόγο να κρύβονται πίσω από ψευδώνυμα. Εάν η εφημερίδα θέλει να σας πουλήσει – θα σας πουλήσει - χωρίς να το καταλάβετε! Σήμερα τίποτα δεν είναι κρυφό. Γράφοντας ελεύθερα (φυσικά χωρίς ύβρεις) δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα και κανέναν.
Obama
21/10/2010 00:03
Χα,χα,χα,χα,χα έτσι θα λυθεί το πρόβλημα της φοροδιαφυγής?

Πάρτε το χαμπάρι ελληναράδες. Το Ελλαδιστάν δεν ήτανε ποτέ κράτος και ποτέ δεν θα γίνει!!!
ΜΑ
21/10/2010 00:00
Για μένα που δεν έχω να κρύψω κάτι από την εφορία δεν με φοβίζει η ανάρτηση καθεαυτή, με φοβίζει όμως ότι θα μπορούν να το δουν οι γείτονες, οι φίλοι και οι άσπονδοι φίλοι. Π.χ. μου ζήτησε μια καμμένη να υπογράψω εγγυητής σε δάνειό της και δεν δέχτηκα. Το επιχειρημά μου ήταν ότι βγάζω λιγότερα από όσο βγάζω... Ή μια φίλη μου που είναι περίεργη με ρωτάει συνέχεια πόσα βγάζω; Γιατί να ξέρει δηλαδή; Επιπλέον τι νόημα έχει από τη στιγμή που οι περισσότεροι πραγματικά έχοντες έχουν ωραιότατες off- shore εταιρείες και δεν φαίνονται με τίποτα τα πραγματικά τους εισοδήματα...
ΑΕΚΤΖΗΣ
20/10/2010 22:48
Πραγματικα για αυτο το θεμα δεν εχω αποψη απο τη μια ειμαι υπερ γιατι επιτελους πρεπει να δουμε ποιοι κατεχουν τον πλουτο του λαου και πως φορολογουνται αλλα απο την αλλη ποσο ευκολο θα ειναι για επειτειδιους να χρησιμοποιησουν επικυνδυνα τα στοιχεια αυτα
ΓΕΜΠΕΛΣ ΑΕ
20/10/2010 21:49
Ντροπή καθόλου, έτσι; Η χώρα του ρουφιάνου; Μήπως αυτή η ανάπτυξη είναι μαύρη;
φεντεραλιστής
20/10/2010 21:48
Σιγά ρε παιδιά, ξαφνικά ανησυχείτε όλοι για απαγωγές...δηλαδή έχετε όντως τόσα λεφτά και φοβάστε ότι θα σας απαγάγουν? (μάλλον για αυτό ποστάρετε τα μηνύματα σας στη διάρκεια της ημέρας...δεν χρειάζεται να δουλεύετε...εισοδηματίες μάλλον είστε) Και μεταξύ μας, αν απαγάγουν κανά Παναγόπουλο, με τους απαγωγείς είμαι....ας μοιραστεί και λίγο το χρήμα (να τονωθεί και η αγορά!) @Γιώργο 19/8 09:18 Ναι, υπάρχουν εταιρίες που οι υπάλληλοι τους ξέρουν τους μισθούς όλων (και των διευθυντών/ιδιοκτητών), αλλά γίνεται για ιδεολογικούς λόγους (σοσιαλιστικής προέλευσης). Whole Foods (λιανική εταιρία τροφίμων στην Αμερική) και Semco (βιομηχανική εταιρία στη Βραζιλία) είναι δύο παραδείγματα (και στην Φιλανδία είναι ένα ξενοδοχείο, αλλά δεν θυμάμαι το όνομα). Για μένα ο μόνος λόγος για να μην εφαρμοστεί το μέτρο είναι ότι δεν θα έχει κανένα πρακτικό αποτέλεσμα: η δικαιοσύνη είναι το χειρότερο πράγμα στην Ελλάδα, υπάρχει ατιμωρησία, αγωγές παραγράφονται ή παίρνουν 7-8 χρόνια για να δικαστούν (γιατί δεν έχουμε λεφτά για περισσότερα δικαστήρια και δικαστές λέει!), αυτοί που έχουν τα μέσα τη γλυτώνουν κλπ, για αυτό και υπάρχει τόση οργή στον κόσμο. Δηλαδή, και να διαπιστώσεις ότι ο δερματολόγος σου που δεν κόβει ποτέ απόδειξη και διάγει βίο παμπλουσίου δηλώνει 10 χιλιάρικα στην εφορία και το καταγγείλεις, εχεις καμιά εμπιστοσύνη ότι θα γίνει τίποτα? θα αλλάξει τίποτα? Εδώ οι πολιτικοί δηλώνουν δημόσια το πόθεν έσχες κάθε χρόνο και τη βγάζουν λάδι. Έχει δίκοιο ένας σχολιαστής που λέει ότι αν θέλουν, και τα καγιέν τα βρίσκουν και όλα τα βρίσκουν (μέχρι και τις οφσορ οπου δηλώνονται όλα τα πολυτελή αμάξια και τα ακίνητα και οι ιδιοκτήτες τους δεν πληρώνουν φόρους), δεν χρειάζονται ανώνυμες καταγγελίες για αυτό. Προσωπικά δεν με νοιάζει να λέω σε φίλους πόσα βγάζω, αλλά βλέπω ότι πολλοί έχουν πρόβλημα να λένε, είναι ευαίσθητο θέμα, οπότε πάω πάσο, σεβαστό, δεν μπορώ να επιβάλλω την θεληση μου στους άλλους και να τους αναγκάσω να δημοσιοποιούν πόσα βγάζουν.
Κουτοφραγκος
20/10/2010 21:48
@Αρης
Η Νορβηγία δεν είναι η ίδια χώρα που σε υποχρεώνει να πληρώνεις με κάρτα; Η Νορβηγία δεν είναι εκείνη η Ευρωπαϊκή χώρα με τα αυστηρότερα κριτήρια μετανάστευσης; Η Νορβηγία δεν κατέχει στην Ευρώπη το ρεκόρ απελάσεων και το ρεκόρ αυτοκτονιών; Η Νορβηγία δεν είναι εκείνη η χώρα όπου οι Νεοναζοί σε επίσημα στοιχεία αγγίζουν το 32%; Μήπως οραματίζεσαι μια Ελλάδα σαν και τη Γερμανία του Γκέμπελς @Αρης

Στη Νορβηγια ζω και ολα αυτα που εγραψες ειναι αθλια ψεμματα..Αυτη η χωρα ψυφιζεται καθε χρονο απο τον ΟΗΕ η καλυτερη χωρα του κοσμου ..
Ο ιδιος εαυ εισαι χειροτερος και απο τον Γκεμπελς...Ετσι θα βοηθησεις το γκρεκισταν σου?
ΤΖΑΚ ο ΡΙΦΙΦΗΣ
20/10/2010 21:34
Γειά σου ρε πρόεδρε! Σε λίγες μέρες η συμμορία μου και εγώ θα έρθουμε για αφισσοκολλητάδες! Σε ευχαριστούμε που έδωσες ξανά πνοή στο επάγγελμά μας... Α, και μια χάρη βρε πρόεδρε! Τώρα που θα κόψετε και άλλο τους μισθούς στους δημόσιους, δεν κόβετε λίγο και την ομάδα ΔΙΑΣ να κάνουμε και λίγο πιο στο ρελαντί το μεροκάματο;
galatsi
20/10/2010 20:43
ντροπή!!!!!!!!!!!!!!!
ΑΡΗΣ
20/10/2010 20:03
Τόση Δημοκρατία έχουμε να δούμε από την Χούντα!!! Μπράβο και εις ανώτερα!!! Φακέλωμα, Προσωπικά δεδομένα στην φόρα, έλεγχος που πας, τι διαβάζεις, τι τρως. Αντί να φτιάξουμε το κράτος ώστε να λειτουργεί σωστά..δημιουργούμε μια κοινωνία χαφιέδων. Να τους χαίρεστε...
Παρατηρητής
20/10/2010 20:03
Διαφωνώ με την καθολική δημοσίευση στο διαδίκτυο, άσχετα τί κάνουν ή δεν κάνουν σε άλλες χώρες. Η ουσία είναι η Εφορία να κάνει όπως πρέπει τη δουλειά της και αν πιάνει παρανομίες που δεν τακτοποιούνται στο ακέραιο πάραυτα, τότε μόνο να γίνεται δημόσια διαπόμπευση (γιατί αυτό είναι τελικά η δημόσια ανακοίνωση της οικονομικής κατάστασής του καθενός). Και δεν είναι το ίδιο το να ξέρει ο υπάλληλος της εφορίας τί δήλωσες αλλά να μήν έχει το δικαίωμα να το ξεράσει σε τριτους με το να ξέρουν όλοι οι περίεργοι τί δηλώνει ο καθένας. Εκτός και το δημόσιο θέλει να βάλει τους πολίτες να καρφώνουν τον καθένα που υποπτεύονται ότι πρέπει να έχει περισσότερα από αυτά που δήλωσε.
MEP
20/10/2010 19:49
Αρχιζει να μου δημιουργείται η εντυπωση οτι η κυβέρνηση δεν κάνει τπτ αν δεν δώσει "θεαμα"στον λαό. Διαφωνώ με την έκθεση των οικονομικών στοιχειων ΤΩΝ ΠΆΝΤΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΗ ΘΕΑ. Αλλη δουλεια δεν θα εχουμε, να καίμε τα ματια μας στο ιντερνετ να τσεκάρουμε ποιος την εχει μεγαλύτερη τη φορολογική δηλωση..
@ G.O. 20/10/2010 10:04
20/10/2010 19:37
Η κατεύθυνση της κοινής γνώμης είναι ακριβώς η αντίθετη απ'' αυτή που λες. Το 63% είναι αντίθετο με τη δημοσίευση όλων των δηλώσεων,.
ΓΙΑΝΝΗΣ Σ.
20/10/2010 19:25
Θα μπορούσαν οι κατα τόπους εφορίες να βγάζουν στο διαδύκτιο τους επαγγελματίες χωρίς στοιχεία μόνο λίστες ανώνυμες να βλέπουν και το κράτος και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και οι πολίτες τι γίνεται.π.χ. φούρνος 1 πλήρωσε ΦΠΑ 10 Ευρώ φούρνος 2 πλήρωσε ΦΠΑ 20 ευρώ ....................................................... κουρείο 1 πλήρωσε ΦΠΑ 0 ευρώ κουρείο 2 πλήρωσε ΦΠΑ 5 ευρώ ..................................................... κομμωτήριο 1 ταβέρνα 1 κ.ο.κ.
Σταμάτης
20/10/2010 19:12
Χρυσές δουλειές για εκβιαστές, απαγωγείς, κλέφτες, αλλά και πλασιέ. Δεν θα χτυπάνε πια στον βρόντο. Θα ξέρουν από πριν. Την ίδια στιγμή οι πραγματικά πλούσιοι (που δεν δηλώνουν στην εφορία όπως πάντα) την βγάζουν πάλι λάδι.

Μιλάμε για τελείως χαζούς.
Doc
20/10/2010 18:41
Όλα αυτά κατά την ταπεινή μου γνώμη είναι πυροτεχνήματα. Μια χαρά γνωρίζουν ποιοι φοροδιαφεύγουν μόνο που στην Ελλάδα η ατιμωρησία πηγαίνει αντίστροφα με την μέγεθος της λαμογιάς, Όσο μεγαλύτερο το αδίκημα π.χ η φοροδιαφυγή τόσο δεν σε ακουμπάνε. Αν όμως χρωστάς 10 ευρώ θα σου κατασχέσουν μέχρι και τις κουρτίνες για να ξεχρεώσεις!
μακρόθεν
20/10/2010 18:01
@Άρη
Στην Νορβηγία όντως ισχύει η δημοσίευση των στοιχείων. Η Νορβηγία ΔΕΝ σε υποχρεώνει να πληρώσεις πουθενά με κάρτα, δέχονται παντού μετρητά. Τα αυστηρότερα κριτήρια μετανάστευσης και το ρεκόρ απελάσεων δεν ξέρω από που το βρήκες, απίθανο όμως μου φαίνεται καθώς ούτε τόσο μεταναστευτικό φόρτο έχει όπως χώρες σαν την Ελλάδα και την Ιταλία, υπάρχουν δε πολλαπλές δομές υποδοχής μεταναστών και γενικά η κοινωνία είναι πολύ ευαίσθητη σε τέτοια θέματα. Όσο για τους νεοναζί στο 32%, άγνωστο πάλι από που το βρήκες, το ακροδεξιό κόμμα που είναι μάλλον λαϊκιστικό κόμμα (τάζει λαγούς με πετραχείλια σε όλους) παρά ακροδεξιό πήρε στις τελευταίες εκλογές 22%.
Επί του μέτρου αν θέλεις την γνώμη μου δεν νομίζω ότι προσφέρει κάτι παραπάνω από πληροφορίες για κουτσομπολιό. Δουλειά του κράτους είναι να ελέγχει τους παραβάτες και να εφαρμόζει τον νόμο, για μένα ο πολίτης έχει δικαίωμα να μην ανακοινώνει στους γνωστούς και φίλους την οικονομική του κατάσταση.
Σε τι ακριβώς θα βοηθήσει;
20/10/2010 15:41
Αν μου εξηγήσει κάποιος πώς ακριβώς θα βοηθήσει το μέτρο αυτό στη πάταξη της φοροδιαφυγής, τότε το συζητάμε. Πολύ φοβάμαι, όμως, ότι απλά είναι ένα ακόμα τρικ να αλληλοφαγωνόμαστε και να μιζεριάζουμε, αντί να βλέπουμε την ουσία του θέματος. Π.χ. το ποιοί έχουν Καγιέν μπορεί πολύ εύκολα να διαπιστωθεί από τα αρχεία της διεύθυνσης συγκοινωνιών, και όπου οι κάτοχοί τους τις έχουν κάνει το γνωστό κόλπο με τις εταιρείες, αντιπαραβολή με τα μητρώα ανωνύμων εταιρειών κλπ. Μιλάμε για μηχανογραφική υποδομή επιπέδου πρωτοετούς φοιτητή πληροφορικής. Δεν έχει κανένα νόημα να ξεμπροστιάζεις κάποιον, εφόσον δεν τον τιμωρείς κιόλας. Κι αν σκοπεύεις να τον τιμωρήσεις, τότε δεν έχει νόημα να τον ξεμπροστιάσεις. Σε όσους λένε "αν είσαι τίμιος, δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς", απαντώ με το εξής ερώτημα: "αν είσαι τίμιος, έχεις κάτι να κερδίσεις;" Φαίνεται η τρομολαγνία έχει μπει τόσο πολύ στο πετσί μας, που ευτυχία τελικά θεωρείται το να μη φοβάσαι...
Ουστ
20/10/2010 15:30
Καλα τωρα σιγα να μη με νοιαζει να προστατευτουν οι πλουσιοι απο τους ληστες..Ασ με προστατεψει πρωτα καποιος απο τους πλουσιους και μετα τα ξαναλεμε..
ουστ και παλι ουστ
Ανεστης
20/10/2010 15:20
Το δουλεμα παει συνεφο!!
Ψηφιστε τους κοροιδα.,...
ΘΟΔΩΡΗΣ
20/10/2010 13:59
Αναρτήστε όλα τα στοιχεία των φορολογουμένων για να ξέρουν ποιον θα κλεβουν
Κωστας
20/10/2010 13:49
Δεν βλεπω γιατι οχι... Αφου αυτο που θα φαινεται ειναι αυτο που ΔΗΛΩΣΕΣ, οχι αυτο που ΕΧΕΙΣ. Αρα ποιο το προβλημα να ειναι φανερο; Αφου το δηλωσες στην εφορια ειναι πλεον ΔΗΜΟΣΙΑ πληροφορια, οχι ιδιωτικη..

Προβλημα υπαρχει μονο οταν αυτα τα δυο (δηλωσες-εχεις) ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ, οπως συμβαινει σε ΠΛΕΙΣΤΕΣ ΟΣΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ!

Αρα, γιατι να μην μπορω εγω που δηλωνω ολα τα επενιχρα εισοδηματα μου (και υφισταμαι ολες τις περικοπες του μνημονιου) να μην μαθω πχ οτι ο διπλανος μου ταπεινος επιχειρηματιας με το cayenne που κλεινει δυο θεσεις παρκινγκ και ολο ξεχνα να πληρωσει τα κοινοχρηστα, δηλωνει τα μισα απο μενα -κι αν;

Γιατι να μην ξερω οτι ο γιατρος/δικηγορος/συμβολαιογραφος του πανω οροφου απο την πελατεια του οποιου δεν μπορουμε να ησυχασουμε ανεβα-κατεβα στο ασανσερ μερα-νυχτα δηλωνει λιγοτερα απο την καθαριστρια της ιδιας πολυκατοικιας;

Γιατι να μην το ξερουμε αυτο; Πολλους, υπερβολικα πολλους βλεπω να κοπτονται για τα ``προσωπικα`` τους δεδομενα, κι εγω εκει διαβαζω οτι πολλοι, παρα πολλοι, κι ολοι ΑΝΑΜΕΣΑ μας, ΤΡΕΜΟΥΝ μια τετοια εξελιξη....

Οχι φιλοι, αν με κλεβεις -κι οταν δηλωνεις 10 αντι για 1000 ΜΕ ΚΛΕΒΕΙΣ, - θα πρεπε να υπαρχει τροπος να το ξερω, και τ''αλλα περι προσβολης της σφαιρας του -ταχα-ιδιωτικου, ειναι εκ του ΑΝΑΙΣΧΥΝΤΑ ΠΟΝΗΡΟΥ....
ΚΟΣΜΑΣ
20/10/2010 13:19
Εγώ , θα μάθω το εισόδημα ενός γείτονα, που τον ζηλεύω γιατί πήρε βάρκα. Και αν είναι μικρό και δεν δικαιολογεί την αγορά, δεν θα τον καταγγείλω στην εφορία. Θα βάλω να τον εκβιάζουν και θα κονομάμε. Τί λέτε? τσάμπα χρήμα θάναι και αφορολόγητοοοοοοοοοοοοοοο
ΠΡΟΦΗΤΗΣ
20/10/2010 13:17
Δεν υπάρχει τίποτε χειρότερο από ένα κράτος που παραδέχεται -έστω και έμμεσα-ότι δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του.
Τηλέφωνο καταγγελιών για το ένα ,τώρα το taxisnet για το άλλο.
Η σταδιακή μετατροπή του εκάστοτε "πρόθυμου" πολίτη στην εξέλιξη της ρουφιανιάς σε "έμπρακτο ενδιαφέρον " για την πατρίδα.Τι σημασία έχει για εμένα να δω τι δηλώνει ο γείτονας?Όσοι φοροδιαφεύγουν είναι γνωστοί σε όλους, πόσο μάλλον στις εφορίες.
Ο καθένας στη δουλειά του και το κράτος στη δική του.
Κ
20/10/2010 13:11
@ για δεσιμο 20/10/2010 10:20

εχει νοημα απο την στιγμη που ο διπλανος σου "απλος υπαλληλος" (με συγγενη 1ου βαθμου σε ανωτερη θεση στην Εκκλησια της Ελλαδως) που πανω κατω ξερεις τον μισθο του,βρεθηκε τα τελευταια 6 χρονια με 2 μεζονετες στην Εκαλη,αυτοκινητο των 80.000 ευρω (ιδιο με αυτο που εχουν καποιοι μητροπολιτες),3 εξοχικα σε "φιλετα"ανα την Ελλαδα , και επιπλεον να παιρνει επιστροφη φορου ..
@GO
20/10/2010 12:59
"η σφυγμομέτρηση της κοινής γνώμης δείχνει ότι το πλήθος των αναγνωστών κινείται υπέρ και μάλιστα με μεγάλη διαφορά" Πρώτον, από πού κι ως πού θα κυβερνούν οι δημοσκοπήσεις πού κάνει ο οποιοσδήποτε καί δεν αντιπροσωπέυει τίποτε. Αν θές την άποψη του λαού κάνεις δημοψήφισμα καί μάλιστα μαζί με τις νομαρχιακές να μας έρθει σχεδόν τζάμπα. Δεύτερον, η κοινή γνωμη και μάλιστα στην πιό επίσημη έκφρασή της εξέλεξε τον Καραμανλής 2 φορές πρωθυπουργό, 3 φορές τον Αντρέα, μία τον Μητσοτάκη, 2 τον Σημίτη καί τώρα τον Γιωργάκη. Τι συμπέρασμα βγάζεις;;;
ΓΤ
20/10/2010 12:42
αυτο το μετρο θα αποτελεση το GPS του κλεφτη που ειπε χθες και ο Λαζοπουλος... οι ληστες πλεον ουτε παρακολουθηση δε θα κανουν, μια ματια στη λιστα και βρηκανε τα θυματα τους
Τάσος
20/10/2010 11:55
Γιατί οι πολιτικοί πρέπει να τα βγάζουν όλα στή φόρα καί οι πολίτες όχι; Οι πολίτες δέν διαμορφώνουν την πολιτική; Κάποιοι απ''αυτούς δέν ασκούν περισσότερη πολιτική από τούς πολιτικούς;Καί τί θα πεί ,κινδυνεύουμε από τούς κλέφτες;καί πρέπει να κρύβουμε τά εισοδήματά μας;Τό ακριβό αμάξι κρύβεται;τό ακριβό σπίτι κρύβεται;Καί τα παιδιά κινδυνεύουν από κακοποιούς,θα κρύψουμε καί τα παιδιά; Αυτή είναι η πραγματικότητα,πάρτε το απόφαση.Υπάρχει εγκληματικότητα καί μάθετε να προστατεύεστε.
κπ
20/10/2010 11:19
Όσοι γνωρίζουν τα κόλπα, πολύ απλά θα δημιουργήσουν εταιρείες, θα γράψουν εκεί σπίτια, αυτοκίνητα, περιουσίες, και η εικόνα τους θα είναι κατακερματισμένη. Γιατί του δόλιου μισθωτού, που μπορεί να έχει κι ένα ενοίκιο εισόδημα από το σπιτάκι που κληρονόμησε, είναι εύκολο να τη δεις την εικόνα. Των πάμπλουτων εφοπλιστώ ν όμως, που κάθε καράβι είναι και μια εταιρεία, πώς θα τη δείτε τη συνολική εικόνα από το διαδίκτυο, με 20 αναζητήσεις το μήνα;
Όπως πολύ έντεχνα τον τελευταίο καιρό κάποιοι στρέφουν τους ιδιωτικούς υπαλλήλους κατά των δημοσίων, τους δημόσιους κατά των ιδιωτικών, τους εργαζόμενους κατά των συνταξιούχων και όλους μας κατά των γιατρών και των νταλικέριδων, μόνο και μόνο για οικονομικούς λόγους και χωρίς να εξετάζεται τι κόπο κάνει και πώς τα βγάζει πέρα ο καθένας, έτσι και αυτό είναι ένα μέτρο που διαιρεί τη μεσοαστική τάξη, στην οποία ανήκουμε πολλοί, για να βασιλεύουν οι απο πάνω.
Διαίρει και βασίλευε λοιπόν. Όμως θα έρθει η μέρα που θα τα μάθουμε κι εμείς τα κόλπα, και θα γίνει το κάθε διαμέριμα ΑΕ, κι άντε μετά να βγάλεις άκρη.
sotos
20/10/2010 11:19
Ναι και πάλι ναι. Όλα στο φως για όλους.
Ανέστιος
20/10/2010 10:42
Ντροπή και πάλι ντροπή. Όπως έγραψαν πολλοί ήδη, ας κοιτάξουν τα ρεμάλια στην εφορία να κάνουν τη δουλειά τους, δεν θα την κάνουμε εμείς! Αφού και τώρα είναι πανεύκολο να τους πιάσουν αλλά τους προσφέρουν "Περαίωση"! Κόφτε λοιπόν το δούλεμα ρεεεεεεεεεεεεεε.... θα σας πάρουμε με τις πέτρες (ακριβώς όπως το είπες Γιωργάκη!!!)
temis
20/10/2010 10:23
Σε μια χώρα που η πολιτική ''γίνονται πλούσιοι'' , Είναι νοητό η κοινωνία να βρίσκετε στην φτώχια... η τεμπέληδες πολιτική έγιναν πλούσιοι, και τώρα θέλουν το σύνολο στο διαδίκτυον για να έχουμε πολύ εργασία με τα 10 εκκ ενώ αν βάλουμε μόνο τους κλεφτές του δημοσίου πρωθυπουργούς υπουργούς και όλη την ομάδα που εργάζεται σε κλειδιά θέσεις στο δημόσιο τότε θα ξαναγίνουν στόχος ‘’αυτό φοβούνται’’ , ένα τώρα στα 12 εκκ στο διαδίκτυο θα χάνονται ‘ξέρουν το πώς ??, και θα τα ξανά πάρουν από την αγροτιά μας και η κατάντια θα προβληματίζει την εργατική τάξει που δεν έχει να πάρει για τα παιδιά της τα απαραίτητα βιβλία κλπ τα σχολειά πέφτουν λαμαρίνες σοβάδες αφήνοντας την ανέγερση καινούργιων και τεράστιων χριστιανικών εκκλησιών να διδάσκουν τη έκανε ο Αβραάμ και η σάρα!! Αναρωτιόμαστε γιατί δεν μας διδάσκουν για την Πηνελόπη η παπάδες ? το ελληνικό κράτος τι κάνει !! .Κατάληξη , και τα 5 κώματα εργάζονται για την εξαφάνιση του ΕΛΛΗΝΑ , κρίμα! Και σήμερα θέλουν όλους μας να τους ελέγξουν και τα ‘σώβρακα’ Αν μπορούμε άμεσα όλη μας! να τους διώξουμε από την Ελλάδα , δίνοντας την εξουσία μόνο σε ελεγμένα κατά 100% ελληνόπουλα, έχουμε πιθανότητες να ξεπληρώσουμε το ΔΝΤ ‘και να πάει στο καλό ‘’ και μακριά από την ωραία μας Ελλάδα . κ Υπουργέ πάρτε τα δισ που έκλεψε η πολιτική σας ''παρέα'' όπως λένε πολλή ? και βάλτε τους όλους στην φυλακή για πάντα .... ο έλληνας αυτό θέλει να δει ! για να πειστεί πλέον σε αυτά που λέτε ! . Και άμεσα επιβάλετε στην βουλή κάτι σαν το παρακάτω , και να γίνει νόμος. 1ον εφόσον ένας δημόσιος λειτουργός η υπάλληλος η υπουργός ,εφόσον κατηγορηθεί βάση θετικών στοιχείων, ότι καταχράστηκε 1 εύρο του ελληνικού δημοσίου, τότε άμεσα χωρείς ‘αναβολές και υποστήριξη συνδικάτα κλπ κλπ’’ να απολυθεί από την εργασία του χωρείς ουδεμία αποζημίωση. 2ον Εάν καταχραστή 2 εύρο τότε και 5 χρόνια (αμετάκλητη ) φυλάκιση 3ον Εάν καταχραστή 3 εύρο τότε και 30 χρόνια (αμετάκλητη) φυλάκιση . Είναι το σωτήριο ! και καλύτερο φάρμακο για την πάταξη και την σωστή διαδρομή της διαφάνειας
για δεσιμο
20/10/2010 10:20
Τι νοημα εχει η κοινοποιηση των εισοδηματων του καθε πολιτη,αφου προκειται για τα νομιμα και δηλωθεντα, δεν γνωριζω. Αυτο που θα ειχε αξια θα ηταν η κοινοποιηση και ο στιγματισμος των παρανομων εισοδηματων,τα μαυρα δηλαδη,που τεκμαιρονται απο την ακινητη περιουσια,τις καταθεσεις,τα ομολογα,τις μετοχες,τις οφσορ κλπ.Αυτα ομως δεν πρεπει να τα ξερει κανεις αφου κατα κυριο λογο αφορουν τους μετεχοντες στο συστημα εξουσιας (πολιτικοι,μεγαλοδημοσιογραφοι,εφοριακοι, τελωνες,μεγαλογιατροι,μεγαλοδικηγοροι,δικαστικοι,,,,,,,,οσοι υπογραφουν επιδοτησεις κλπ.κλπ,).Επειδη ζουμε σε χαλεπους καιρους και η Γαλια παντα ειναι στη μοδα,και μια σπιθα μπορει να βγαλει τον κοσμο στους δρομους, και να χαλασει η σουπα των διεθνων σιωνιστων τραπεζιτων και των κατα τοπους εξαπτερυγων τους,γινεται μια ομολογουμενως λυσαλεα προσπαθεια αποπροσανατολισμου του μεσου βολεμενου πολιτη, ωστε να τον στρεψουν με φοβικα συμπλεγματα ανασφαλειας,κατα των συμπολιτων του αδιακριτως, μετατρεποντας τον σε ρουφιανο του συστηματος. Δυστυχως εκχωρησαμε,συνειδητα η οχι, και μονο για τη βολεψη μας, τα δημοκρατικα μας δικαιωματα στους ντοπιους και ξενους εξουσιαστες που σαν αιμοβορες υαινες ζητανε και το τελευταιο ισως ιχνος αξιοπρεπειας που μας εμεινε,τη περηφανια μας,πρεπει λενε να γινουμε σα κι αυτους...ρουφιανοι του κερατα....
G.O.
20/10/2010 10:04
Παρατηρώ ότι οι περισσότεροι προαναφερθέντες στρέφονται κατά της εν λόγω απόφασης.Παρόλα αυτά η σφυγμομέτρηση της κοινής γνώμης δείχνει ότι το πλήθος των αναγνωστών κινείται υπέρ και μάλιστα με μεγάλη διαφορά!Τα συμπεράσματα δικά σας...
@ GOLDEN BOY 19/10/2010 09:50
20/10/2010 09:59
"Ρωτήσατε την κομισιόν της αρχής προστασίας απατεώνων;"
Μιά φορά να πεις κάτι που να στέκει λογικά. Μιά φορά μόνο.
Μ'' αυτό τον καημό θα πάμε.
@ Θωμάς 19/10/2010 08:42
20/10/2010 09:55
"Τι ακριβώς σκοπό εξυπηρετεί αυτό; Από τη μιά βοηθάει επίδοξους εγκληματίες να στοχοποιήσουν υποψήφια θύματα πού έχουν χρήματα. "
Αυτό ακριβώς είχα σκεφτεί κι εγώ. Απορώ πως δεν το σκέφτηκαν οι αρμόδιοι.
john from sydney
20/10/2010 09:52
Είμαι υπέρ της διαφάνειας, αλλά σφοδρός πολέμιος της ανάρτησης των προσωπικών οικονομικών δεδομένων στο διαδίκτυο, του κάθε πολίτη για να το βλέπει ο κάθε πικραμένος.
Η εφορία έχει το δικαίωμα να ζητά και την παραμικρή λεπτομέρεια για τα παραπάνω και να ρωτάει από που προήλθαν οι καταθέσεις, τα ακίνητα, οι μετοχές κτλ., κτλ.,κτλ.του κάθε φορολογούμενου.
Θα έλεγα έχει και την υποχρέωση να το κάνε και να πάει ακόμη πιο πέραι!
Αλλά πρέπει να έχει και την άλλη υποχρέωση να διαφυλάττει αυτά τα προσωπικά δεδομένα του πολίτη, για τον απλό λόγο ότι είναι προσωπικά....
Δεν με ενδιαφέρει τι κάνει η Ιρλανδία, η Νορβηγία και μερικές πολιτείες στις ΗΠΑ, διότι αυτό που κάνουν είναι λάθος.
Δεν έχει κανένας κερατάς το δικαίωμα (φίλος, εχθρός, συγγενής γείτονας, επαγγελματικός αντίπαλος, εγκληματίας, θεός, διάβολος κ.ο.κ.) να γνωρίζει τα οικονομικά δεδομένα του άλλου. Αυτό είναι μεγάλη κουτοπονηριά, δηλεί διοικητική ανικανότητα και οπωσδήποπτε θα έχει άσχημες κοινωνικές επιπτώσεις.
Εγώ είμαι φορολογούμενος σε τούτη τη χώρα για πενήντα χρόνια και σήμερα για παράδειγμα έστειλα μιά σημαντική επιταγή στην εδώ εφορία για την τρίμηνη δόση των φορολογικών υποχρεώσεων της εταιρίας μου.
Δεν μισώ τους φόρους, γιατί η φιλοσοφία μου είναι πως όχι μόνο είναι υποχρεωσή μου, αλλά και πως η εφορία φορολογεί μόνο τα κέρδη μου και όταν κερδίζεις πληρώνεις, κερδίζεις περισσότερα, πληρώνεις περισσότερα, μακάρι να κέρδιζα ένα δισ δολλάρια τον χρόνο και άς πλήρωνα 30% φόρο που είναι ο φόρος των εταιριών.
Αλλά μισώ την ικανότητα του κάθε κερατά να γνωρίζει τι κάνω εγώ με τον εαυτόν μου, τις επιχειρήσεις μου, την κομπανία μου, τα εσωρουχά μου.
Δεν έχει κανείς καμμία απολύτως δουλειά με τα οικονομικά μου, σόρρυ...Μόνο η πολιτεία μέσω τηε εφορίας.
Είναι πιό αποτελεσματικό να επιλέγει η κυβέρνηση ακέραιους εφοριακούς υπαλλήλους, με τους οποίους να κάνει γραπτή συμφωνία/συμβόλαιο. Κάθε (αποδεδειγμένη) δωροδοκία θα τιμωρείται εκτός από την αυτόματη απόλυση και χάσιμο των όποιων συνταξιοδοτοτικών δικαιωμάτων του , αλλά και κατάσχεση των αμαρτωλών φρούτων, ακινήτων, καταθέσεων κτλ. μαζί με την ποινή από δέκα χρόνια έως ισόβια φυλάκιση.
Και διόρισε ειδικούς δικαστικούς λειτουργούς να στήνουν πεντακόσιες με χίλιες παγίδες σε ισάριθμους εφοριακούς υπαλλήλους τον χρόνο, παράλληλα με άλλα μέτρα φοροδιαφυγής....έτσι για να φυλάει ο φόβος τα ερημα!
Αυτό πρέπι να κάνει η σημερινή ελλ. κυβέρνηση, το απαιτούν οι καιρόι!
Το αντίθετο θα είναι μιά σοβαρή αντικοινωνική πράξη.
Νεκταριος απο Κρητη
20/10/2010 09:49
θεωρω πως ολοι αυτοι που κανουν τους δηθεν ευαισθητους, εχουν κατι να κρυψουν και εχουν λερωμενη τη φωλια τους. εγω ειμαι ιδιωτικος υπαλληλος, παιρνω 16.000€ το χρόνο και θελω να δημοσιοποιουνται και τα στοιχεια για να δω ποσα δηλωνει και ο γειτονας μου που τρεχει συνεχεια σε ταξιδακια, εχει ακριβα αυτοκινητα, και πληρωνει πολυ λιγοτερη φορολογια απο οτι εγω, ή δεν πληρωνει καθολου, μια και υπαρχουν πολλα παραθυρακια, και ναι σε καποιες περιπτωσεις καλο είναι και να το καταγγελουμε, γιατι στην ουσια ολοι αυτοι οι μαγκες πλουτιζουν στην πλατη μας. αυτα που γλυτωνουν απο την εφορια τα πληρωνουμε εμεις οποτε ναι εχω καθε δικαίωμα να ξερω τι δηλωνει ο καθενας. οσο για τις βλακειες του στυλ οτι θα δουν οι ληστες απο εκει ποιος εχει χρηματα, ειναι εντελως λαθος, μια και ολοι ξερουμε ποιος εχει λεφτα και ποιος οχι, απλως θελουμε να δουμε και ποσα απο αυτα δηλωνει. δεν περιμενει ο ληστης να δει τη δηλωση του μεγαλογιατρου-δικηγορου-δημοσιογραφου-εμπορου για να δει αν εχει λεφτα. αν εχει ή οχι το ξερουμε ολοι μας, αν τα δηλωνει θελουμε να δουμε, για να μην πλουτιζουν με τις δικες μας πλατες. οταν μπαινετε στο facebook και σε καθε ειδους κοινωνικο δικτυο, εκει φαινονται τα προσωπικα δεδομενα σας. οταν δημοσιοποιειται η δηλωση μας φαινεται η εντιμοτητα μας. αντε πια με τις ψευτοευαισθησιες σας. στον αερα ολα τωρα!!!
ΑΡΜΕΝΗΣ
20/10/2010 08:44
Ειλικρινά, δεν καταλαβαίνω τη σκοπιμότητα του μέτρου. Εκτός από "χαρά του κουτσομπόλη", σε τι άλλο εξυπηρετεί;

Περιμένει ο κύριος Παπακωνσταντίνου να δράσουν οι πολίτες ως ΣΔΟΕ; Δηλαδή, πριν πάω σ'' ένα γιατρό, δικηγόρο, συμβολαιογράφο, μηχανικό κλπ, θα έχω εξετάσει τα περιουσιακά του στοιχεία και το ύψος του εισοδήματός του; Ή μήπως θα πιάσω σβάρνα γνωστούς συγγενείς και φίλους για να εξακριβώσω εάν έχουν δηλώσει το Cayenne τους; Κι αν πράγματι διαπιστώσω πως κάποιος απ'' αυτούς δεν έχει δηλώσει ένα εξοχικό που έχει, τι κάνω; Καταγγελία στην αρμοδία Δ.Ο.Υ.; Δεν ξέρω φίλοι μου αλλά αυτό το μέτρο, εάν βέβαια ισχύσει και δεν αποτελέσει μια σαπουνόφουσκα, περισσότερα προβλήματα θα δημιουργήσει (κατά τη γνώμη μου φυσικά), παρά θα επιλύσει.
Κ.ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ
20/10/2010 08:41
"Φορολογικό απόρρητο", "Προσωπικά δεδομένα", είναι έννοιες
που επινοήθηκαν για να κρύβονται από πίσω τους, φοροφυγάδες, λαμόγια και λωποδύτες! Βγάλτε τα όλα στην φόρα! Δεν με κόφτει καθόλου!
Αμετοχος
20/10/2010 07:58
Καλά δεν σκέφτονται ότι μ''αυτό τον τρόπο θα δώσουν λαβή για απαγωγές κ'' εκβιασμούς του μέσου έλληνα πολίτη, γιατί οι πλούσιοι που τα έχουν θα προστατευτούν ούτως ή άλλως με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.

Μπράβο Αυτή είναι Κυβέρνηση

Ουστ
κατια μπι
20/10/2010 06:53
να'' χουμε να λέμε. αφού δεν μπορεί να διασταυρώσει στοιχεία η γενική γραμματεία πληροφοριακών συστημάτων, ας αναρτηθούν τα στοιχεία στο ιντερνετ για να υπάρχει συλλογική ευθύνη και αλληλεγγύη. πάντως τα γραφεία συνοικεσίων και οι οίκοι ευγηρίας θα δουλέψουνε άψογα
Μποεμ
20/10/2010 05:32
Ο κυρ Μπαμπης ειχαι κεσατια, σκεβοτανε ο ερμος πως ναβγατισσει το μπηζαχτα. Οτι και ναβαζε κατου τηποτες δεν τουβγαινε, και ξαφνου σαν αστραπη τουρχεται, οποιος μπαινει στο ερμο του να πλερωνει ρε αδερφε οτι του βασταει ο απο μεσσα. Περασσε καιρος και απο κει πουλεγε κατι να ποιασει, εποιασε τον αμαλιαστο.
Ουστ
20/10/2010 02:29
Αντε επιτελους να αποκαλυφθει η αθανατη ελληνικη κλεφτουρια...ουστ και παλι ουστ...
Λήσταρχος Νταβέλης
20/10/2010 00:32
Καλησπέρα παίδες! Καλές δουλειές να έχουμε!
ΡΟΜΠΕΝ ΤΩΝ ΠΛΟΥΣΙΩΝ
20/10/2010 00:32
Στις επερχόμενες εκλογές θα ρίξω δαγκωτό ΠαΣΟΚ! Άντε, θέλουμε δημόσια και διευθύνσεις, ώρες απουσίας από την οικία και τα τοιαύτα, να κάνουμε επιτέλους ριφιφί για σεφτέ καθώς αυτή την εποχή έχουμε ξεπέσει σε κανά πορτοφολάκι στο ΜΕΤΡΟ.
AKHS
20/10/2010 00:30
@Βραδύνους 19/10/2010 09:40

Μπα; Τώρα μας έγινες Αμερικάνος υπήκοος και διεθνής τζετ σέτερ επιχειρηματίας; Και όλα αυτά που τόσο καιρό αραδιάζεις εδώ μέσα πάνε βόλτα;;;;΄Ε,ρε τί σου είναι ο κόσμος όταν το θέμα πηγαίνει στο προσωπικό παρά... Φίλε κρύψου γιατί αν ποστάρουμε τα κατά καιρούς γραφόμενά σου εδώ μέσα, θα γελάσουν και οι πέτρες.
ΛΟΥΛΗΣ Α.
20/10/2010 00:26
Καμία αντίρρηση! Όλα στα φόρα! Ξεκίνα με ΓΑΠ, Καταλληλότερο, Εβραίο, ΑΠ και Γκαντέμη! Σε 2η θέση, οι 300 τραχανάδες της Βουλής, οι τραπεζοτοκογλύφοι και ο Κλήρος. Σε 3η, οι δημόσιοι καρεκλοκένταυροι. Σε 4η τα κομματόσκυλα και οι δημοσιογράφοι και ύστερα, βάλε και σε ρεκλάμες εμάς τους ελ. επαγγελματίες.
ΑΡΗΣ
20/10/2010 00:23
@Εύγε. Το ίδο γίνεται και στην Νορβηγία. Μπορώ ανα πάσα στιγμή να μπώ στο διαδίκτυο και να δω τι δηλώνει ο γείτονάς μου. Fotis 19/10/2010 12:03

Η Νορβηγία δεν είναι η ίδια χώρα που σε υποχρεώνει να πληρώνεις με κάρτα; Η Νορβηγία δεν είναι εκείνη η Ευρωπαϊκή χώρα με τα αυστηρότερα κριτήρια μετανάστευσης; Η Νορβηγία δεν κατέχει στην Ευρώπη το ρεκόρ απελάσεων και το ρεκόρ αυτοκτονιών; Η Νορβηγία δεν είναι εκείνη η χώρα όπου οι Νεοναζοί σε επίσημα στοιχεία αγγίζουν το 32%; Μήπως οραματίζεσαι μια Ελλάδα σαν και τη Γερμανία του Γκέμπελς;
Σίσσυ
20/10/2010 00:21
Αν και αντιλαμβάνομαι τους λόγους δημοσιοποίησης μπας και υπάρξει περιορισμός της φοροδιαφυγής, εντούτοις πρόκειται για καταπάτηση προσωπικών δεδομένων. Προσωπικά ως μισθωτή είναι αδιανόητο να κρύψω το εισόδημά μου. Όμως δεν θα ήθελα οι άλλοι να ξέρουν π.χ. τι μισθό παίρνω. Πρέπει δηλ. ο κάθε συγγενής μου να γνωρίζει το ετήσιο εισόδημά μου ώστε να μου ζητά δανεικά (αυτό έχει γίνει και ίσως γι''αυτό να είμαι προκατειλημμένη); Όμως, αντί να πετάνε το μπαλάκι σε εμάς τους πολίτες γιατί η ίδια η εφορία δεν κάνει ελέγχους; Πόσους φοροφυγάδες έχουν πιάσει; Και από αυτούς πόσοι πλήρωσαν όλο το πρόστιμο και όχι γελοία ποσά μέσω διακανονισμού;
ΧΑΡΗΣ
20/10/2010 00:21
Επικίνδυνη σκέψη γιατί οι αετονήχιδες είναι πάρα μα πάρα πολλοί και το ID theft θα καλπάσει σε πρωτόγνωρο βαθμό. ΠΡΟΣΟΧΗ στην κλοπή λοιπών ατομικής ταυτότητας ή στην κατασκευή πλαστής! Θα γελάσει και ο κάθε πικραμένος. Θα γίνει το σώσε με τράπεζες, πλαστές επιταγές, εταιρείες φαντάσματα σαν τα ιπτάμενα καταστήματα της Ιταλίας, με τους μαΪμού συνταξιούχους, τους διπλομισθωτούς και λοιπά. Προσοχή! Αντί για καλό, κακό θα κάνει το μέτρο. Η διαφάνεια χρειάζεται αλλά υπάρχουν άλλοι τρόποι!
ΜΠΑΜΠΗΣ
20/10/2010 00:14
Και μετά θα αρχίσουν οι απαγωγές και τα λύτρα!......................
Igfat
20/10/2010 00:11
Πολύ ωραία!!! Ο κάθε εκβιαστής και απαγωγέας θα τα έχει έτοιμα μπροστά του, με χορηγό το υπουργείο. Ποιός θα είναι ο ηθικός αυτουργός ή ο άμεσος συνεργός γιά αυτά που θα γίνουν; Είναι επικίνδυνοι...
γκ
19/10/2010 23:07
Μιλάμε πλέον για χούντα με όλη τη σημασία της λέξης. Στις 7 Νοέμβρη ας δώσουμε ένα μήνυμα στο Γιωργάκη και τη χαζοπαρέα του ότι το παραμύθι τελειώνει σιγά-σιγά...
ΒΡ
19/10/2010 22:21
Ο Ηλίθιος , είναι σαν το νόμισμα , έχει δυο όψεις .
Από τη μια γελάς με αυτά που λέει και κάνει ,αλλά από την άλλη είναι επικίνδυνος σαν ξυράφι.
Αν δεν είναι ηλίθιος και κάνει τον ηλίθιο, ή γιατί έτσι του είπαν να κάνει , είναι δυο φορές επικίνδυνος.
Άκου εκεί μαγκιά !! Τη δικιά του αναποτελεσματικότητα τη μετατρέπει σε όπλο απασφαλισμένο και στραμμένο στους υπόλοιπους.
Δεν είμαι ικανός να κάνω τη δουλεία μου και τα τινάζω όλα στον αέρα.
Δικιά σου δουλειά  είναι ο έλεγχος , και δικιά μου (ΚΑΘΗΚΟΝ και υποχρέωσή μου στη Δημοκρατία) να σε ελέγχω αν έκανες τη δικιά σου δουλειά σωστά .
Επειδή δεν τους ελέγχουμε έχουν αποθρασυνθεί τελείως.
Και μας δουλεύουν και μας απειλούν!!
Αναγνώστης
19/10/2010 21:38
Έχουμε συνηθίσει να ακούμε τόσα κουφά καθημερινά που έχουμε αποκτήσει ένα είδος ανοσίας. Αλλά πάντα μετά την κατάλληλη προετοιμασία, βρίσκουν και πετάνε και κάτι καινούργιο πιο κουφό από όλα τα προηγούμενα. Είναι σαν κάποιοι όντας σε μεγάλο και συνεχές φαγοπότι και σε ευθυμία να μην πω αναισθησία και εκτός κάθε λογικής και ελέγχου πλέον, να παίζουν με τον πόνο του κόσμου, να δίνουν έτσι για πλάκα εντολές στην Κυβέρνηση για εφαρμογή των πιο τρελλλλών, φασιστικών, άστοχων, αναποτελεσματικών, αντικοινωνικών, διαλυτικών του κοινωνικού ιστού, μέτρων. Βολιδοσκοπώντας πάντα τις αντιδράσεις για τα επόμενα στάδια που θα ακολουθήσουν. Και τα γέλια τους νομίζω ακόμα και στα προβληματικά αυτιά μου, μου φαίνεται ότι ακούγονται προκλητικά εκκωφαντικά.
Αλλά οι περίεργοι είμαστε εμείς μάλλον, όχι αυτοί. Το κόλπο της υποκατάστασης και της μετακύλισης του λειτουργικού κόστους και της ευθύνης υπηρεσιών από το Κράτος στους πολίτες έχει ήδη εφαρμοσθεί με απόλυτη επιτυχία. Έτσι έγινε και η απογραφή των ΔΥ, έτσι θα γίνεται και η ηλεκτρονική συνταγογράφηση που ευαγγελίζονται, έτσι θα γίνεται και η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων όπου ο κάθε πολίτης πρέπει να διαθέτει πλέον τον εξοπλισμό του, την σύνδεση στο Διαδίκτυο και τον ανάλογο χρόνο για την πληκτρολόγηση των δεδομένων του, διαφορετικά θα πρέπει να πηγαίνει κάπου αλλού να πληρώνει. Όμως δεν τους φτάνει αυτό, θέλουν τώρα να υποκαταστήσουν και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς που θα έπρεπε να διαθέτουν, πάλι με τους ίδιους τους πολίτες δημοσιοποιώντας τα φορολογικά τους στοιχεία στο διαδίκτυο για κοινωνική άσκηση ξεκατινιάσματος. Ακολουθεί η απογραφή των συνταξιούχων και βλέπουμε … Με τις έτοιμες βάσεις δεδομένων θα παράγονται εύκολα και εύλογα πια και οι κατάλληλες διαρροϊκές ειδήσεις προαναγγελίας μέτρων και τα μέτρα που θα τις ακολουθούν. Μου κάνει εντύπωση όμως ότι δεν άκουσα και πολλούς να διαμαρτύρονται για αυτά τα φτηνά κόλπα όταν επιβάλλονταν. Ούτε φαίνεται να πολυσκάει κανείς για τα ειδικά επικοινωνιακά μέσα και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται καθημερινά. Καληνύχτα σε όλους …
ΚΟΣΜΑΣ
19/10/2010 19:21
Ανυπομονώ νάρθει η μέρα να ψηφίσωωωωωωωωωωωωωω...
Kανέλλος
19/10/2010 18:57
AΙσχρός και επικίνδυνος λαϊκισμός του χειρίστου είδους. Το εισόδημα και τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία ανήκουν στον στενό πυρήνα των απόρρητων προσωπικών δεδομένων και μόνον η πολιτεία μπορεί να το γνωρίζει και μόνο με τα αρμόδια όργανά της δηλ. όχι ο λιμενικός ή ο αστυνομικός αλλά ο εφοριακός όπως δεν κοιτάζει ο εφοριακός αλλά ο δικαστικός το ποινικό μητρώο. Θα μας εκθέσουν στον έσχατο κίνδυνο της εγκληματικότητας που θα αλιεύει στόχους ανάμεσα στους "έχοντες" χωρίς κανένα αντίκρυσμα στην σύλληψη της φοροδιαφυγής (η οποία επίσης ανήκει στο κράτος, και αν δεν μπορούν να τη συλλάβουν ας κάνουν χαρακίρι) Όσο για το ανόητο επιχείρημα ορισμένων ότι έτσι γίνεται στη Νορβηγία να υπενθυμίσω το δέίκτη εγκληματικότητας στη Σκανδιναβία; Επίσης εκεί δεν έχουν 1,5εικ. αδήλωτους λαιθρομετανάστες που καραδοκούν για πλιάτσικο...
ΜΙΧΑΛΗΣ Δ
19/10/2010 18:51
Ας βάλουν στο διαδίκτυο τα εισοδήματα μεγαλογιατρών μεγαλοεφοπλιστών μεγαλοδικηγόρων μεγαλοτραγουδιστών και όλων τον μεγαλο... τεοσπάντων!!! Τί νόημα έχει να ανεβεί στο δίκτυο η φορολογική δήλωση της κυρα Μαρίας που πρνει μια συνταξούλα ή το εισόδημα του υπαλλήλου των 700 ευρώ;;; Τέλοσπάντων θα δούμε!!!
Μιχάλης
19/10/2010 18:47
Θεωρώ το μέτρο απόλυτα σωστό! Ήμουν μεταξυ αυτών που το ζητούσαν εδώ και μήνες. Επιτέλους!

Και τα περί Προσωπικών Δεδομένων κ.λπ. να τα αφήσουν στην άκρη. Η κατάσταση είναι έκτακτη και αν η Αρχή δεν συμφωνεί, ας την βάλουν στο ψυγείο για 2-3 χρόνια. Όλα τα είχαμε, η προστασία των προσωπικών δεδομένων μας μάρανε.

Μόνο οι απατεώνες, οι αεριτζήδες και οι συστηματικοί φοροφυγάδες θα έχουν αντίρρηση με το μέτρο αυτό.

Προς ΚΜ 19/10/2010 15:25:
τα τριγλυκερίδια του άλλου ποσώς με ενδιαφέρουν. Αλλά με ενδιαφέρει να δω τι εισοδήματα δηλώνει ο μάγγας ο διπλανός μου με το 4Χ4 (για τα Σ/Κ και τη ΒMW για τις καθημερινές), που κάθε Σ/Κ το φορτώνει με τα σκι και όλα τα χρειώδη και τρέχει στον Παρανασσό. Θα ήθελα να ξέρω αν αυτά που δηλώνει και πληρώνει είναι περισσότερα από τα δικά μου που βλέπω Παρνασσούς μόνο από φωτογραφίες.

Αν μη τι άλλο, η ανάγνωση εισοδημάτων και φόρων θα προσφέρει κάποια απασχόληση μέσα στις κρύες νύκτες του χειμώνα, μια και το πετρέλαιο είναι πια απλησίαστο. Θα γελάσει κάθε πικραμένος.

Ακόμη, προβλέπω ότι οι καταγγελίες θα πέσουν σύννεφο. Δεν πειράζει. Η κατάσταση είναι έκτακτη και χρειάζονται έκτακτα μέτρα. Για όσους διαφωνούν με το μέτρο ισχύει το "όσοι έχουν τη μύγα μυγιάζονται".
Lykos
19/10/2010 18:39
Ο σκοπός του μέτρου αυτού φυσικά είναι να γίνουμε ρουφιάνοι. Αυτούς που το κράτος δεν μπορεί να τους ξεσκεπάσει, θα τους ξεσκεπάσουμε εμείς. (Με ότι αυτό συνεπάγεται σχετικά με την σωματική μας ακεραιότητα καθότι δεν είναι να πιστεύεις ότι θα διατηρηθεί η ανωνυμία μας).
Ας έχουμε επίσης υπόψη μας ότι την ρουφιανιά πολλοί αγάπησαν, τον ρουφιάνο όμως κανείς.
Πολίτης
19/10/2010 18:30
Ας κάνουμε όλοι προσφυγές για το μέτρο στην αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων για να τελειώνουμε με αυτά τα παραμύθια. Και αν περάσει εδώ υπάρχει και η Ευρώπη για να τους τραβήξει το αυτί. Όσο αφορά για τα καρφώματα μεταξύ πολιτών που προωθεί η κυβέρνηση να ξέρουν ότι επειδή το κράτος είναι σαθρό και όλα στην Ελλάδα μαθαίνονται, αυτός που θα καρφώσει το γείτονά του και ο γείτονάς του θα μάθει ποιος ήταν, μετά θα κοιμάται καλά ή θα ανυσηχεί μέρα νύχτα για το τι αντίποινα θα του κάνει ο καρφωμένος στην εφορία γείτονας. Η μήπως όταν ο άλλος θα έχει καταστραφεί εξαιτίας του γείτονά του θα βγει και θα τον ευχαριστήσει...... Έχουν τόσο καλή αστυνόμευση για να αποφύγουν τα έκτροπα; Επειδή όμως οι Έλληνες γνωρίζουν πολύ καλά τα παραπάνω το αποτέλεσμα του μέτρου θα είναι ένα καλό κουτσομπολιό στα κανάλια για τους επώνυμους και μέσα στις οικογένειες για τους γνωστούς και τους συγγενείς. Σοβαρευτείτε κύριοι. Μην ανοίγεται πόλεμο μεταξύ των πολιτών. Θα πάρετε μεγάλο μήνυμα με τις εκλογές που έρχονται.
Πειραιωτης Μαουνιερης
19/10/2010 18:14
Καποιος γραφει,το εξης. "Μα τι βλακείες λες; Τι νόημα έχει αυτό. Εγω βγάζω 70.000,00 το χρόνο και πληρωνω 500,00 ευρω φόρο.Τίποτα δηλαδή.Αφού ήδη έχει την δήλωσή μου η εφορία (αφού στη ουσία αυτή θα αναρτήσει), και μπορεί να με ελέγξει τι νόημα έχει να το ξέρεις εσύ ; να με κουτσομπολέψεις, να με καρφώσεις ή να μου κόψεις την καλημέρα; " Η απαντηση. ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΙΑ ΑΓΑΠΗΤΕ,ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΙΑ.
Αγύριγο κεφάλι
19/10/2010 18:12
Aντιλαμβάνεστε τι έχει να γίνει ,αν εφαρμοστεί αυτή η νέα ιδέα, με τους πολιτικούς που έχουν δηλώσει μικρότερη περιουσία από τον μέσο Έλληνα. Ο κάθε ένας που τύποις θα θεωρείται πλουσιότερος των πολιτικών θα επικαλείται ότι αδικείται αφού ο τρόπος διαβίωσης του σαφώς θα υπολείπεται του πλουσίου τρόπου διαβίωσης κάποιου εκ των πολιτικών. Γιά κάτι τέτοια που μέλλουν να συμβούν και μόνο, δεν θα ισχύσει αυτό το λεχθέν ως πυροτέχνημα. Απλώς που και που πετάμε και καμία μπούρδα, έτσι γιά να περνάει η ώρα ,αφού έτσι κι αλλιώς δεν έχουμε να κάνουμε και πολλά πράγματα καθόσον, πλέον, κυβερνάνε άλλοι (τρόικα) αντί ημών και εμείς επαναλαμβάνουμε σαν να ήσαν δικές μας τις αποστελλόμενες, σαν προκάτ, αποφάσεις τους προς εκτέλεση.
Πειραιωτης Μαουνιερης
19/10/2010 18:10
Πριν αρχισετε να κλαιτε για το ΣΔΟΕ που ερχεται,και πριν συνεχισετε να λετε διαφορα,μην ξεχνατε οτι η Χωρα,ειναι ηδη χρεωκοπημενη,και επομενως,salus populi,suprema lex est. Αν δεν πετυχει η κυβερνηση να μας φερει στην επιφανεια,αλιμονο μας,παμε για φουντο. Και θα μιλαμε πλεον για τραγωδια.
rovespiere
19/10/2010 18:06
Αχ τι ωραία, θα διαβάζουμε νωρίτερα για την θεία Αγλαϊα του Πάγκαλου και τα 58 διαμερίσματα! Επιτέλους να ΚΑΘΑΡΣΗ! Θα διαβάζουμε για τον ΤΟΛΗ και τα εκατομμύρια που χρωστά στην εφορία αλλά δεν τα πληρώνει. Να το ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ! Είδες πως καθαρισαν οι διεφθαρμένοι!
Χρήσατος Πάτρας
19/10/2010 18:04
Πολύ ...ωραία πρόταση από έναν κοπλεξικό άσχετο ξερόλα χαρτογιακά...!!

Καταπληκτική ιδέα πραγματικά, για τους πάσης φύσεως απατεώνες, επίδοξους απαγωγείς, διαρρήκτες και λοιπές επίλεκτες κατηγορίες ημεδαπών και αλλοδαπών συμπολιτών μας..

Πλέον θα τα έχουν όλα στο πιάτο τους χωρίς να χρειαστεί καν να κουνηθούν από λημέρι τους...!!

Εύγε και πάλι εύγε...!!

Έχουν να πέσουν αγωγές αποζημιώσεων για έκθεση σε κίνδυνο που θα πάνε σύννεφο..

Τα δικά σας στοιχεία κύριοι πολύξεροι χαρτογιακάδες που επιλέξατε να γίνεται δημόσια πρόσωπα να δημοσιεύονται στο διαδίκτυο..

Γιατί εσάς σας προστατεύουν λόχοι ολόκληροι από μπάτσους κάθε είδους, τους οποίους πληρώνουμε όλοι εμείς, ενώ εμάς δεν μας προστατεύει κανείς...

Τι άλλη ανοησία θα ακούσουμε Θεέ μου από τους ηλίθιους και άσχετους που μας κυβερνούν..;;


Χρήστος
Πειραιωτης Μαουνιερης
19/10/2010 17:59
Δε μας τα λες καλα κυρια μου.Μια χαρα τον νοιαζει το γειτονα αμα εσυ εχεις τη σπιταρονα σου με την πισινα,και εχεις δηλωσει 10 χιλιαρικα το χρονο,παιρνοντας και το επιδομα φτωχειας,οπως εγινε φετος. Γιατι αμα εσυ δεν πληρωνεις τα αναλογουντα,δεν ειναι μονον οτι εμενα με θεωρεις λαλακα που πληρωνω,και γελας μαζι μου,αλλα και επειδη εχεις μαυρα λεφτα,μπορεις να πληρωνεις τα οποια λεφτα γυρευει,ο απληστος πωλητης τροφης και ενδυσης και υποδησης,που χρειαζομαι και εγω,οσο πολλα και να ειναι,επειδη σου περισσευουν,λογω του οτι δεν εχεις πληρωσει φορο. Αρα,απο τη στιγμη που μου ανεβαζεις τον πληθωρισμο,οπως γινεται ακομη και τωρα,με τοση μειωση στους μισθους και στις συνβταξεις,με ενδιαφερει και με κοβει το ποσα εχεις,αν αυτα ειναι μαυρα,και δεν συμβιβαζονται με τις δηλωσεις που εχεις κανει στην εφορια. Γι αυτο,μην κολωνετε στην βρισια καταδοτης και ρουφιανος,που αμολανε σα μελανι,οι διαφοροι πονηροι,προσπαθωντας να γλυτωσουν απο την τσιμπιδα του ΣΔΟΕ,και πιειτε τους το αιμα. Η εκεινοι,ή εμεις.Μεχρι τελικης πτωσεως.
Nikos
19/10/2010 17:30
Τρελαθηκατε στην Ελλαδα
Τα ανθρωπινα δικαιοματα δεν τα υπολογιζετε

δηλαδη εγω θα καθομαι στο διαδυκτιο και θα ψαρευω ποιοσ πληρωσε και ποιος δεν πληρωσε την εφορια.

Ειναι λοιπον τοσο δυσκολο να γινουν νομοι σωστοι ουτως ωστε ο καθενας πολιτης να πληρωνη τους φορους και να διοριση το κρατος αξιοσεβαστους υπαληλους δια να ελεγχουν ως επισης επιτροπες πολιτων δια μα επαληθευουν αυτα αυτο το χαλι μονο στην ελλαδα εμφανιζεται
Marianna
19/10/2010 17:26
Σε λίγο θα μπείτε και μέσα στα ίδια μας τα σπίτια και θα ελέγχετε τι τρώμε, τι πίνουμε, ποιον επιλέγουμε για σύντροφο, πώς ντυνόμαστε! Δεν ξέρω γιατί αλλά τώρα τελευταία στην Ελλάδα έχω την αίσθηση ότι ζω σε παρθεναγωγείο και ξέρω πολύ καλά ότι τα παρθεναγωγεία ήταν νοσηρά ιδρύματα ... ΕΛΕΟΣ με αυτή την κατάσταση πια, ΕΛΕΟΣ!
Εργαζόμενος
19/10/2010 16:40
Αν ήμουνα φοροφυγάς εννοείται δεν θα ήθελα ένα τέτοιο μέτρο, ας βγάλουν στην δημοσιότητα όσους το δηλωθέν εισόδηματα περουσιακά τους στοιχεία δεν δικαιολογούνται
Νίκος
19/10/2010 16:36
Τα μαύρα χρήματα πότε θα βγουν στη φόρα, αυτό είναι το ζητούμενο! Από επικοινωνιακά τρικ σκίζει η κυβέρνηση, από δουλειά και αποτελέσματα στην πάταξη της φοροδιαφυγής και της μίζας πιάνει πάτο. Ας αφήσουν τις φαιδρότητες οι κυβερνώντες και ας σκεφτούν πώς θα αυξήσουν τα δημόσια έσοδα κυνηγώντας την απίστευτη σε μέγεθος φοροδιαφυγή.
Κ
19/10/2010 16:29
@ antonkas 19/10/2010 12:20

αληθεια?που το διαβασες,για στειλε μας το link,γιατι εγω δεν ξερω κατι τετοιο.
ΓΕ
19/10/2010 16:29
Μέχρι τώρα τα εισοδήματα και τις φορολογίες ελέγχονταν από τις αρμόδιες υπηρεσίες...δηλαδή τώρα που θα βγουν στο διαδίκτυο τι θα γίνει...θα πηγαίνω εγώ στο σπίτι του άλλου για να δω αν έχει πισίνα και μετά θα σερφάρω για να το διασταυρώσω...θα με πληρώνει το κράτος εμένα από τα κονδύλια του ΣΔΟΕ για το χρόνο μου ή όχι? Δηλαδή τώρα αν θέλει κάποιος να φοροδιαφύγει θα έχει απέναντί εμένα?
ΓΕ
19/10/2010 16:29
Μέχρι τώρα τα εισοδήματα και τις φορολογίες ελέγχονταν από τις αρμόδιες υπηρεσίες...δηλαδή τώρα που θα βγουν στο διαδίκτυο τι θα γίνει...θα πηγαίνω εγώ στο σπίτι του άλλου για να δω αν έχει πισίνα και μετά θα σερφάρω για να το διασταυρώσω...θα με πληρώνει το κράτος εμένα από τα κονδύλια του ΣΔΟΕ για το χρόνο μου ή όχι? Δηλαδή τώρα αν θέλει κάποιος να φοροδιαφύγει θα έχει απέναντί εμένα?
Marion
19/10/2010 16:20
και άντε και βγήκε στο internet η φορολογική μου δήλωση, και των γονιών μου και του φίλου μου και των γονιών μου και των συναδέλφων μου και και και ...
Ποιό ακριβώς δημόσιο συμφέρον θα εξυπηρετήσει εάν γνωρίζει ο καθένας τα εισοδήματά μου, την περιουσιακή μου κατάσταση και τα προσωπικά μου στοιχεία??
υπόλογη είμαι απέναντι στην εφορία για την απόδοσην των φόρων που αναλογούν στα έσοδά μου, όχι στον γείτονα.
Τι ακριβώς θα κάνει ο γείτονας εάν δει πως δηλώνω παραπάνω από όσα θα του άρεσε?? και ποτέ στον γείτονα δεν θα αρέσει πόσα λεφτά βγάζω.
DK
19/10/2010 15:38
στο τέλος δεν θα θέλει να ζει κανένας σ'' αυτή τη χώρα. Μόνο οι εξαθλιωμένοι.
κπ
19/10/2010 15:38
Ειλικρινά, δεν καταλαβαίνω σε τι εξυπηρετεί η ρύθμιση αυτή. Στο να "βεβαιώνομαι" ότι φίλοι και εχθροί ΄δήλωσαν ότι έπρεπε ναι πλήρωσαν ότι έπρεπε; Κι αν δεν το κάνουν; Θα γίνουμε όλοι "καρφιά" του ενός και του άλλου;
Η δουλειά του Κράτους είναι:
α) να κάνει το ίδιο τις διασταυρώσεις και να μην εκχωρεί τη δουλειά αυτή στον κάθε ζηλόφθονο πολίτη
β) να προστατεύει τα δεδομένα μου ώστε να μη μπορέι κανείς να τα χρησιμοποιήσει εναντίον μου.
γ) να μου αποδεικνύει ότι με κυβερνά νόμιμα.
Αν θέλουν λοιπόν, ας δημοσιεύουν μόνο τα στοιχεία των μετεχόντων στη διακυβέρνηση. Γιατί κατά τ''άλλα, ότι μπορώ να τους καρφώσω εγώ, μπορούννα το βρουν και μόνοι τους από τις διασταυρώσεις. Από κει και πέρα, μπορεί να είναι υποχρέωσή μου να δηλώσω τα εισοδήματά μου στο Κράτος, είναι όμως δικαίωμά μου να μπορώ να τα κρύψω από τον πατέρα μου ή από τον εξάδερφο ή από τον όποιο τρίτο που δεν γνωρίζω τις προθέσεις του.
ΣΤΑΘ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
19/10/2010 15:37
Κύριοι κυβερνώντες , (κυβερνώμενοι ) της Ελλάδος έχετε πάρει την άδεια της αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων ? αλλιώς με πιο δικαίωμα θα αναρτήσετε το όνομα μου στο διαδίκτυο , και επειδή θα το αναρτήσετε και θα γνωρίζει ο κάθε μακακας τι και πως θα εισπράξετε τα οφειλόμενα ? και ποίος θα εγγυηθεί την ασφάλεια μου από διάφορους επιτήδειους που καραδοκούνε ,καταλαβαίνετε τι θα κάνετε ! αυτό που κάποτε πέτυχε ο Α. Παπανδρέου με την κατάργηση της ποδιάς στα σχολεία , την επόμενη μέρα τα παιδία που κάνανε παρέα έως τότε χωριστήκανε σε ομάδες , τον φτωχών και πλουσίων ,χαλάσανε φίλιες δημιουργηθήκανε έχθρες ,το αποτέλεσμα ένα κοινωνικό χάος , και καλά αυτό έγινε στα σχολεία μα αυτό που πάτε τώρα να κάνετε είναι χειρότερο , εγκυμονεί κινδύνους , τι μας λέει ο γενικώς γραμματέας πληροφοριακών συστηάτων Διοήδης Σπινέλλης .

Ο άγκας ε τα 5 πολυτελή αυτοκίνητα και τις βίλες θα πρέπει να έχει την αντίστοιχη φορολόγηση, δεν πορεί να δηλώνει εισοδήατα που δεν δικαιολογούν τον τρόπο ζωής του, είπε χθες στον Αntenna.

Δηλαδή κύριε γενικέ ! επειδή εσείς είσαστε μακακες και δεν μπορείτε να εισπράξετε τα οφειλόμενα από τους φοροφυγάδες συνειδητά δημιουργείτε κομφούζιο μεταξύ τον Ελλήνων ,ελπίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα εισπράξετε τα οφειλόμενα .
Όχι κύριοι έτσι δεν εισπράττετε τίποτα , στρέφοντας τον ένα ενάντια του άλλου ,το μόνο που θα εισπράξετε στα σίγουρα , εάν αυτά που διαβάζω είναι όντως έτσι ,τότε η παλάμη είναι η άξια σας .
ΚΜ
19/10/2010 15:25
Πολυ ωραια προταση.Μετα απο αυτο να βγαλετε στο διαδικτυο ποσα τριγλυκεριδια εχουμε,το αγαπημενο μας χρωμα,σε τι Θεο πιστευουμε,και αλλες προτιμησεις..και υπαρχουν συμπολιτες που επικροτουν αυτο το μετρο ! Δεν παμε καλα !
Πανος Κετικιδης
19/10/2010 15:22
Με το αχ και βαχ βγαλαμε το θρησκευμα απο την ταυτοτητα, αλλα τωρα θα δειξουμε τι εχουμε και τι δεν εχουμε και αυριο θα αναγκαστουμε να πουμε και πως μας αρεσει να κανουμε σεξ...
Kou.Bi
19/10/2010 15:15
Ώντως χρειάζεται διαφάνεια.Αλλά εγώ θα ήθελα να ξέρω ποιός κοιτάει το τι δηλώνω. Είναι απλούστατο και καλό θα ήταν να γίνει παράλληλα με την εφαρμογή του νέου νόμου!
@arts 19/10/2010 12:54
19/10/2010 15:07
Μα τι βλακείες λες; Τι νόημα έχει αυτό. Εγω βγάζω 70.000,00 το χρόνο και πληρωνω 500,00 ευρω φόρο.Τίποτα δηλαδή.Αφού ήδη έχει την δήλωσή μου η εφορία (αφού στη ουσία αυτή θα αναρτήσει), και μπορεί να με ελέγξει τι νόημα έχει να το ξέρεις εσύ ; να με κουτσομπολέψεις, να με καρφώσεις ή να μου κόψεις την καλημέρα;
Πειραιωτης Μαουνιερης
19/10/2010 15:05
Δηλαδη κυρια μου,ο ελεγχος σε μαρανε,ή αν εκλεβε το φορο ή το ΦΠΑ;
Ναπολέων
19/10/2010 14:54
Η ηλιθιότητα είναι ανίκητη και αιώνια. Ο πανικός που ακολουθεί τη λαθεμένη και αναποτελεσματική πολιτική οδηγεί σε σπασμωδικές προτάσεις χωρίς στόχευση και χωρίς συναίσθηση των επιπτώσεων. Επειδή ο ειλικρινής φορολογούμενος θα "αποκαλυφθεί" στο φιλοθεάμων κοινό, ο ανειλικρινής θα αισθανθεί την κοινωνική πίεση για να δηλώσει τα δικά του εισοδήματα; Ποιό λαμπρό μυαλό το σκέφτηκε; Αν η αγαπητή μας εφορία ήθελε νόμιμα και απλά να δεί ποιά είναι τα εισοδήματα που δηλώνουν διάφοροι γνωστοί και άγνωστοι θα άνοιγε τα κιταπια της και θα τα έβλεπε. Τα αδήλωτα θα παραμείνουν αδήλωτα. Βλέπω ήδη το Σπινέλλη να κρύβεται όταν τον κυνηγούν οι εκβιαζόμενοι φορολογούμενοι από τις "νόμιμες" και παράνομες μαφίες που λειτουργούν στη χώρα μας. Στον πρώτο εκβιασμό και απαγωγή, ο Σπινέλλης θα πάει για ηθική αυτουργία.
Ενας μετανιωμένος ψηφοφόρος
19/10/2010 14:30
Aργεί πολύ ακόμη η 7η Νοεμβρίου ??????
Μ.Π
19/10/2010 14:15
Ο άγκας ε τα 5 πολυτελή αυτοκίνητα και τις βίλες θα πρέπει να έχει την αντίστοιχη φορολόγηση, δεν πορεί να δηλώνει εισοδήατα που δεν δικαιολογούν τον τρόπο ζωής του Από την ποιότητα του λόγου του ανδρός καταλαβαίνεις και την ποιότητα των ιδεών του...
Κατινα
19/10/2010 13:58
Μπραβο Πρασιννογρουροι. Ετσι κερδιζονται οι εκλογες!! Βρισκετε και τα κανετε.....
nikos4878
19/10/2010 13:56
Ντροπή τους μόνο που το σκέφτονται ! Είναι σαν παίζουν το παιχνίδι των κακοποιών,των εκβιαστών,των απαγωγέων και των ληστών ! Οπότε αν τύχαινε να έχω ενα τεράστο ποσό δεν θα το έβαζα σε τράπεζα, ούτε θα το δήλωνα στην εφορία όχι για να γλυτώσω φόρο, αλλά να γλυτώσω απο αυτούς τους δολοφόνους ,εγώ και τα παιδία μου...
Γιωργακης
19/10/2010 13:52
Απο προπαγανδα καλα παμε. Κατι γερμανους του 40 τους ξεπερασαμε!!!
MINISTER
19/10/2010 13:35
ρε πανε καλα? εγω σαν υπάλληλος θα είμαι απο τους πιο πλουσιος. αφου μπαίνει το συνολικό εισόδημα με κρατήσεις.
και σου λενε οτι σε οο το κοσμο το κανουν για να σου πουν δεν μπορεις να οχι. ψεματα.
anna k
19/10/2010 13:15
με την άρση του φορολογικού απορρήτου διευκολύνονται τα πράγματα για όσους/ες ψάχνούν συντρόφους με "λεφτά αισθήματα" ... ε;
eo@com.com
19/10/2010 13:13
Για οσους περιμένουν να παρουν καμια καλη προσφορά απο εργοδοτη ας το ξεχάσουν. Θα κοιταει status στο facebook - taxisnet ποσα εβγαλες αγορι μου περσι;;; ααα τοσα;;; παρε τοσα * 1,05. Μιλαμε για απιστευτη στρεβλωση.
ΚΟΣΜΑΣ
19/10/2010 13:07
Η κατοχική κυβέρνηση κάνει κινήσεις εντυπωσιασμού. Πλήρωσε μέχρι σήμερα κανείς? κι όταν λέω κανείς , εννοώ <<μεγάλος>>. Σήμερα ακούμε πως η ΒΟΝΤΑΦΟΝ ακύρωασε το πρόστιμο-μαμούθ που πομποδώς της είχαν υποβάλει. Ένας όμως καφετζής(πραγματικά καφετζής) στα Γιάννενα , μόλις προχθές πληρωσε 5.000 γιατί δεν εδωσε μια απόδειξη σε έναν ελληνικό καφέ.
Στέλλα Ανδρέου
19/10/2010 13:04
Είναι πασίγνωστα πράγματα! Αντί οι υπηρεσίες να κάνουν όπως οφείλουν τη δουλειά τους, παραδίνουν τους Έλληνες πολίτες στην ομαδική ανθρωποφαγία, το φασιστικό κουτσομπολιό των αυθαίρετων συμπερασμάτων, στη λογική της κλειδαρότρυπας. Πέρα από το γεγονός ότι αποτελεί κατάφωρη παραβίαση δημοκρατικών δικαιωμάτων του ατόμου θα οδηγήσει σε έναν εξευτελισμό των συνανθρώπινων σχέσεων. Οι μικροαστοί θα αναμετριούνται και θα αλληλοβαθμολογούνται με επίσημα πλέον κρατικά στοιχεία. Το ΠΑΣΟΚ το έχει ξανακάνει άλλωστε με τις ανώνυμες καταγγελίες στην ΥΠΕΔΑ, όταν στον ίδιο άνθρωπο πλάκωναν απανωτοί έλεγχοι που υποκινούνταν από τον κοινωνικό φθόνο και την έχθρα των γειτόνων! Εύγε! Η δημοκρατία μας όλο και βαθαίνει, όλο και εξευγενίζεται!
Πάρης
19/10/2010 13:01
Σε καμία περίπτωση να μην επιτραπεί. Οι εκβιασμοί και η εγκληματικότητα σίγουρα θα αυξηθούν. Από την άλλη ο κάθε υπάληλος σε μία μεγάλη εταιρεία θα βλέπει τα εισοδήματα τόσου των συναδέλφων του όσο και των προϊσταμένων του. Για να μην πω ότι με πρήζει για δανεικά ο ξάδερφος (λαμόγιο, τζογαδόρος κλπ) και τον αποφεύγω λέγοντας ότι δεν έχω. Αν δει τα στο διαδίκτυο τα ενοίκια που εισπράττω και τον μισθό μου... που θα κρυφτώ. Να σας πω και το εξής: είχα φίλη που πριν μία δεκαετία περίπου κέρδισε μεγάλο ποσό στο ΛΟΤΤΟ. Αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το χωριοό της
Στράτος Χ
19/10/2010 12:56
Εμένα με ρώτησε κανείς αν θέλω να μπαίνει ο καθένας και να βλέπει που μένω, τηλέφωνα μου, αφμ και λοιπά; Δεν θέλω. Και πάω στοίχημα πως το 99% δεν θέλει, αν μάθει τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Πρόκειται για τη χαρα του κλέφτη και του απατεώνα αν δημοσιευτουν τα στοιχεία των πολιτών στο Ίντερνετ. Πλαστές ταυτότητες, πιστωτικές που δεν ξέρατε ότι είχατε βγάλει κλπ. Επίσης για τη χαρά των εταιρειών που πουλάνε προσωπικά στοιχεία για Σπαμ. Μην αναρωτηθείτε πως έγινε αν σας παίρνουν και 10-30 τηλέφωνα την ημέρα για "ενημερώσεις", ή αν σας έρχονται γράμματα με "προσφορές" στο σπίτι. τα στοιχεία σας θα είναι διαθέσιμα και θα τα βλέπουν όλοι. Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων πρέπει να κάνει το καθήκον της. Εδώ προστατεύουν τα ονόματα παιδεραστών και σκληρών εγκληματιών απο το να ακούγονται σε τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες και το Ίντερνετ. Όσο για τους "κυρίους" που το σκέφτηκαν αυτό; Τόσοι κλέφτες κυκλοφορούν και τους ξέρετε. Μερικοί είχαν βγει και βουλευτές. Αντί να δημοσοποιήσετε τα στοιχεία αυτών που αποδεδειγμένα έχουν κλέψει - τύπου Μαντέλη, Τσοχατζόπουλου - βγάζετε τα στοιχεία των πολιτών; Άντε και εις ανώτερα σαΐνια!
arts
19/10/2010 12:54
Φυσιολογικό επακόλουθο. Εφόσον δεν σεβόμαστε τα χρήματα που πληρώνουν οι (πολύ λίγοι δυστηχώς) συνεπείς φορολογούμενοι, το κράτος είναι αναγκασμένο να μας αντιμετωπίσει διαφορετικά.
SPYROS
19/10/2010 12:45
Μου φαινεται οτι ο κος Σπινελλης (μαλλον εκτελων διαταγες) κανει κατι ακρως παρανομο. Δημοσιοποιει ουσιαστικα την φορολογικη δηλωση του καθε ελληνα η οποια γινεται διαθεσιμη σε τραπεζες, εμπορικα κυκλωματα, διαφημιστικες εταιρειες αλλα και υψηλους απατεωνες! Τι εννοω με αυτο! Ποσες φορες σας εχουν ενοχλησει με την ''παροχη'' ασφαλιστικων προγραμματων, πιστωτικων καρτων, δανειων, κλπ, κλπ? Απειρες! Ε, τωρα μπορειτε να παραιτηθειτε ελευθερα απο τις δουλειες σας γιατι δεν θα εχετε χρονο για οτιδηποτε αλλο εκτος απο το να απαντατε σε τηλεφωνηματα ''παροχων'' διαφορων ''υπηρεσιων'' και βεβαια να περιμενετε και καποια στιγμη που καποιοι επιτηδειοι θα επεξεργαστουν αυτες τις πληροφοριες επ''ωφελεια τους, να σας χτυπησουν και την πορτα ''διαφοροι''! Δεν ξερω για εσας αλλα εγω θα κανω ενα τηλεφωνημα και μια εγγραφη αιτηση στην αρχη προστασιας προσωπικων δεδομενων να δω τι εχει να πει ακριβως επ''αυτου, γιατι εμενα μου φαινεται κατι ακρως παρανομο! Ποιον ακριβως σκοπο εξυπηρετει αυτο? Η εφορια και το υπουργειο των οικονομικων εχουν αυτες τις πληροφοριες. Ποιος αλλος τις χρειαζεται????????
Αφελής
19/10/2010 12:43
Κι εγώ που δηλώνω όλα μου τα εισοδήματα, που είναι ομολογουμένως πολλά, (ενδεχομένως διότι δεν μπορώ να τα κρύψω) να πρέπει τώρα να φοβάμαι μήπως απαγάγουν τα παιδιά μου για λύτρα;
antonkas
19/10/2010 12:20
στην νορβηγια που εγινε αυτο ηχαν πολες απαγογες ανθροπων για λυτρα.και σκεφτοντε να το καταργισουν
geros
19/10/2010 12:19
Δεν πειράζει.....λέγε λέγε κάτι μένει....Ας βγούν στη φόρα τα εισοδήματα να μάθουμε πού κυμαίνεται το μπάτζετ μερικών....Ασχετα απο τις προθέσεις της κυβέρνησης δεν ειναι κακό ο κάθε εντιμος και βαριά φορολογούμενος πολίτης να ξέρει τι γίνεται στη χώρα...
Τ.Θ.
19/10/2010 12:11
Ασε που οι γυναίκες που θα θέλουν καλό γαμπρό θα γίνουν όλες έξπερτ στο ιντερνετ. Καταραμένη φτώχεια!!!!


Αυτό είναι το λιγότερο, το ότι θα κάνει τη ζωή εύκολη στον κάθε εκγληματία (κλέφτη, διαρήκτη, απαγωγέα κτλ.) που τώρα θα ξέρει που να χτυπήσει στοχευμένα και χωρίς ρίσκο που το βάζεις!
fanis
19/10/2010 12:07
Αφού κ. Υπουργέ τον μάγκα με τα 5 αυτοκίνητα και τα δύο κότερα, τον ξέρετε κι αν δεν τον ξέρετε μπορείτε πανεύκολα να τον βρείτε, τι νόημα έχει άρση του απορρήτου? Λέτε κάποιος να είναι κάτοχος πέντε φερράρι και να μπορεί να κρυφτεί ακόμα κι αν δεν τις δηλώνει? Ή θα ντραπεί αν δει τα στοιχεία του ο Αρτέμης Μάτσας? Και τελικά υπάρχουν έλεγχοι από τους υπαλήλους της εφορίας, ή κοιτάζουν τις δηλώσεις και δεν ξέρουν τι έχουν μπροστά τους. Σκεφτείτε το μέγεθος της βλακείας όλων σας, να έχετε δήλωση ιατρού π.χ. που δηλώνει κάτω του αφορολόγητου και είστε μοσχάρια να μην σας κάνει κλίκ να πάτε για έλεγχο. Ξεκουμπιστείτε ανίκανοι όλοι σας, σας βαρεθήκαμε.
Stamatia
19/10/2010 12:06
Αυτά που συμβαίνουν είναι ανεπίτρεπτα.

Και έπειτα κάτι τέτοιο δηλώνει απλώς την ανικανότητα των ιθυνοντων να μπορέσουν να διασταυρώσουν τα εισοδήματα αυτών που λένε ότι δεν μπορούν να πιάσουν.

Συνεχώς σπασμωδικές κινήσεις χωρίς καμία ουσία! Έμπρός στον δρόμο που χάραξε ο MacArthy...
Fotis
19/10/2010 12:03
Εύγε. Το ίδο γίνεται και στην Νορβηγία. Μπορώ ανα πάσα στιγμή να μπώ στο διαδίκτυο και να δω τι δηλώνει ο γείτονάς μου.
Ο ανορθογραφος
19/10/2010 11:58
Κουροφέξαλα τα προσωπικά δεδομένα και ότι δήθεν θα αυξήσει τις απαγωγές
και την εγκληματικότητα. Καιρός όλοι να πληρώνουν τους φόρους τους και
όχι να ζουν σε βάρος των υπολοίπων. Ακόμα δε να έχουν την ανέδυα να πaiρνουn
και τα βοηθήματα
gp
19/10/2010 11:53
Τι να πει κανείς, μας κυβερνούν άνθρωποι οι οποίοι κανονικά θα έπρεπε να νοσηλεύονται σε άσυλο ανιάτων. Αλήθεια, πόσα να καθαρίζουν το μήνα? Κανά πεντοχίλιαρο?
''Αστο καλύτερα
19/10/2010 11:49
Ωχ , δηλαδή θα φανούν και οι συνδικαλιστές του ιδιωτικού τομέα με μισθούς 4.000 μηνιαίως????
Ανέστιος
19/10/2010 11:46
Δυστυχώς, και πάλι μετατίθεται η εφαρμογή των νόμων (πάταξη της φοροδιαφυγής) στον πολίτη. Δηλαδή αντί να δει η εφορία ποιος είναι "ο μάγκας με τα 5 αυτοκίνητα και τις βίλες" που φοροδιαφεύγει, θα πρέπει να το δει ο γείτονάς του και να τον καρφώσει. ΟΚ, τότε να μας δώσετε και επίδομα εφοριακών, αστυνομικών κ.λπ. αφού θα κάνουμε τη δουλειά τους. Επίσης, ποιος μου λέει ότι θα πληρώσουν τελικά; Μήπως δεν γίνονται τόσες και τόσες καταγγελίες για διάφορα θέματα αλλά οι "μάγκες" ξεγλιστράνε; Προσωπικά νομίζω ότι η δημοσίευση μπορεί ίσως να λειτουργήσει θετικά ως "κράξιμο" και διαπόμπευση των φοροκλεπτών. Και ίσως τους συνετίσει αφού π.χ. ο καθένας θα βλέπει αν ο γιατρός του, ο υδραυλικός του κ.λπ. φοροδιαφεύγουν. Θα μου πείτε και τι έγινε; Έγινε ότι ίσως σκεφτούμε επιτέλους ότι αυτός που είναι ασυνείδητος ως προς τις υποχρεώσεις του στο κοινωνικό σύνολο μπορεί να είναι ασυνείδητος και ως προς τη δουλειά του. Στη χώρα τη δικιά μας όμως που το να κλέβεις το κράτος μετράει για μαγκιά δεν μου φαίνεται ότι θα φτουρήσει αυτή η ιστορία. Από την άλλη είναι κατάφωρη παραβίαση της προσωπικής ζωής με κινδύνους από κακοποιούς κ.λπ. Ας σκεφτούμε και την περίπτωση ενός που δεν επιδεικνύει τον πλούτο του αλλά κάνει π.χ. φιλανθρωπικά έργα ή τα φυλάει για τα παιδιά του. Τώρα αυτός θα φαίνεται πλούσιος και ίσως γίνει στόχος κακοποιών. Ίσως και οι γείτονες/συγγενείς του να τον αντιμετωπίζουν διαφορετικά απ''ότι θα ήθελε (δηλαδή σε στύλ: πω πω ρε συ, βγάζεις τόσα; δεν μου δανείζεις και μένα που έχω ανάγκη, έλα ρε συ, κ.λπ) Επομένως τελικά λέω όχι στη δημοσίευση. Το κράτος να κάνει τη δουλειά του με αυστηρότατες ποινές και δήμευση περιουσίας που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί. Και για τους επαγγελματίες κλείσιμο της επιχείρησης, για τους υπαλληλους απόλυση κ.λπ. Ας γίνει 1 φορά και θα δείτε πόσοι θα τρέξουν να δηλώσουν τα εισοδήματά τους. Είναι τόσο απλό που καταντάει ύποπτο το ότι δεν το κάνουν.
Nikos G
19/10/2010 11:38
Επιστροφη του φασισμου, θα καρφωνει ο ενας τον αλλο επιτηδες ισα ισα για να τραβιεται ο συνανθρωπος λογω κακιας και οχι γιατι παρανομησε. Μετα θα εχουν και οι κατινες της γειτονιας κατι για να κουτσομπολευουν. Επειδη το κανουν οι Αμερικανοι και οι Βορειο Ευρωπαιοι πρεπει να το κανουμε και εμεις; Αυτοι εχουν υποστει πλυση εγκεφαλου απο τον φασισμο και τον Big Brother, δεν μπορουν να δουν παραπερα......Δεν μας ειπαν ομως για αυτη την "διαφανεια" των πολιτικων και κουμπαρων που θα ειναι και αυτοι στην online λιστα, να υποθεσω οτι φυσικα δεν θα αναφερονται τα λεφτα που ειναι κρυμμενα στις offshore εταιριες τους και τους τραπεζικους λογαριασμους στα εξωτικα νησια του Ειρηνικου. Η κοροιδια δεν εχει τελος σε αυτη την χωρα....
Ελλην Πολιτης
19/10/2010 11:11
Το θεμα μας δεν ειναι η δημοσιοποιηση (κατα την γνωμη μου) αλλα αυτοι που κλεβουν να πληρωσουν. Δυστυχως στην Ελλαδα νοιαζομαστε μονο για το φαινεσθε και οχι για το ειναι. Αληθεια ποσοι απο τους γιατρους του Κολωνακιου πληρωσαν καποιο προστιμο?? Ο Βοσκοπουλος γατι δεν δικαζεται με προταιρεοτητα για να εισπραξει το κρατος αυτα που του οφειλουν? Βλεπετε και που το μαθαμε τι εγινε. ΤΙΠΟΤΑ. Τις φορολογικες δηλωσεις τον βουλευτων δεν μας τις λενε καθε χρονο?? Πως τον επομενο βρισκονται με ακομα περισσοτερα σπιτια και ακομα περισσοτερες καταθεσεις και ακομα περισσοτερα δανεια που πληρωνουν απο τον μισθο που δεν τους φτανει??? Τι αλλο θελετε για να δειτε οτι χανουμε το δασος ?!?!?!
Π.Λ.
19/10/2010 10:58
Δηλαδή με άλλα λόγια η δουλειά των ελεγκτών του ΣΔΟΕ μετακυλύεται στους φορολογούμενους. Εμπρός καλοθελητές, ρουφιανέψτε. Και απο χαφιέδες, μπόλικους.
Γρηγόρης
19/10/2010 10:54
Ιδέα παρανοϊκών εγκεφάλων. Σκεφτήτε τι εκβιασμοί, ληστείες, απαγωγές και ρουφιανιές θα γίνουν σαν αποτέλεσμα αυτής της παράνομης δημοσίευσης.

Αντί να πιάσουν τη φοροδιαφυγή ασχολούνται με τη δημοσίευση των δηλωμένων εισοδημάτων. Πολύ έξυπνο. Ποιος το σκέφτηκε πρώτος;

oracle
19/10/2010 10:46
ωραία, θα απαγάγω ακόμα πιο στοχευμένα !
Νίκος Μακαρούνης
19/10/2010 10:38
Κύριε Υπουργέ, ποιός σας είπε ότι ο μάγκας με τα 5 πολυτελή αυτοκίνητα και τις βίλες θα δηλώσει τα πραγματικά του εισοδήματα επειδή εσείς προτίθεστε να δημοσιεύσετε την ψευδή δήλωσή του;;;; Αφού, πιθανότατα ,έγινε μάγκας με τις "άκρες" του στο κόμμα και τις πολιτικές σας,αλλού πρέπει να ψάξετε για την καταπολέμιση της φοροδιαφυγής ( και της διαφθοράς;)
ΠΟΛ
19/10/2010 10:33
Το ερώτημα. Θα συμπεριλάβει και τις offshore ατασθαλείες και εκτός χώρας καταθέσεις ;; Οχι για να ξέρουμε αν μας κοροιδεύουν ή μας επεξεργάζονται.
Alexandridis Georgios
19/10/2010 10:23
Ειναι ενδιαφερον καποιος υπουργος οταν πρεπει να παρουσιαση εργο και αναστημα τι γκαφες μπορει να κανει.Και το χειροτερο ειναι η περιπτωση του κυριου Παπακωνσταντινου..Ο κυριος Παπανδρεου ειναι στην ιδια ελεεινη κατασταση που ητανε ο Καραμανλης. Οσο ο Καραμανλης ητανε ομηρος του Αλογοσκουφη αλλο τοσο ομηρος ειναι ο κυριος Παπανδρεου στην απερισκεψια του κυριου Παπακωνσταντινου που ειναι υπουργος του.Κυριε προεδρε ο Καραμανλης οταν εδιωξε τον Αλογοσκουφη ητανε αργα..εσυ μη το παρεις πατριωτικα αλλα ο ανθρωπος αυτος με τον Ραγκουση ειναι το τελος σου..πρεπει να φυγει συντομα.Ποιος ο λογος να ξερει η Κατινα τι εκανε και ποσα εχει η Μαρικα..δηλαδη ποιος ο λογος προσωπικα στοιχεια να ειναι σε κοινη θεα..αυτο ειναι η χαρα του εκβιαστη του τοκογλυφου και πολλων αλλων. Ποιος ο λογος ο ελληνας πολιτης να ειναι σε συνεχη φοβια και παρατεταμενο αγχος.Εαν κυριε Παπανδρεου το ξεχασατε ειστε ο πρωθυπουργος της Ελλαδος και οχι ο υπατος αρμοστης του ΔΝΤ...Αυτο σημαινει οτι πρεπει εκτος απο εισπρακτορες των Γερμανων να αγαπατε τον λαο σας να αγαπατε τους Ελληνες διοτι ....ο καιρος εχει γυρισματα και ειναι σιγουρο οτι παλι θα του χτυπησεις την πορτα κυριε Παπανδρεου..και για πες μου κυριε προεδρε ΠΟΣΑ θα κερδισει το κρατος απο την διαμποπευση αυτου λαου...Η δουλεια σας ειναι αλλη οχι αυτο το κατιναριο
G.O.
19/10/2010 10:17
Είμαι υπέρ του μέτρου αν και το λέω με βαριά καρδιά.Θεωρώ απλά ότι στη χώρα μας θα δημιουργούσε περισσότερα θετικά αποτελέσματα παρά αρνητικά.Άλλωστε το ρητό λέει "καθαρός ουρανός αστραπές δε φοβάται".
Ηλίας Μαργέλλος
19/10/2010 10:14
Καλημέρα σας. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, τό εμπόριο ναρκωτικών, η πορνεία, τό εμπόριο όπλων, τό λαθερεμπόριο πετρελαίου καί τσιγάρων, είναι από τά πιό επικερδή "επαγγέλματα" ή "επιχειρήσεις". Αμέσως μετά είναι οι απαγωγές! Έχουν σκεφτεί οι "ανεγκέφαλοι" "εγκέφαλοι" τού Υπουργείου Οικονομικών, τί πρόκειται νά συμβεί στό μέλλον; Απλούστατα μέ πρόσχημα τήν οικονομική κρίση καί τήν διαφθορά αλλά καί τήν φοροδιαφυγή, τήν οποία συντηρούν οι πολιτικοί, βρίσκουν προφάσεις γιά τήν δημιουργία τέτοιων Νόμων, στό βωμό μιάς νόμιμης αλλά καί "αόρατης" "κοινοβουλευτικής" Δικτατορίας! Καί εάν περιμένουν ψήφους μέ τήν νόμιμη ληστεία πού μας γίνεται, τότε έχουμε νά κάνουμε μέ φαντασιό-πληκτους δημαγωγούς πολιτικούς! Ευχαριστώ Ηλίας Μαργέλλος.
ωραία ιδέα
19/10/2010 10:05
ετοιμαστείτε για εκβιασμούς, απαγωγές, διαρρήξεις.
ας γίνει η ζωή μας ένα μεγάλο ρηάλιτυ
είναι τραγικοί...
Νίκος Κ.
19/10/2010 10:00
Μπράβο σοσιαλιστές. Είστε πάντα ένα βήμα μπροστά για το κράτος του Όργουελ. Τα προσωπικά δεδομένα βγάλτε τα όλα στη φόρα. Προτείνω πλέον να βάλετε και κάμερες στα σπίτια μας να βλέπετε πως τρώμε, πως κοιμόμαστε και πως... Επιτέλους τώρα κι εγώ ο μελλοντικός διαρήκτης και ληστής, θα εργάζομαι επιστημονικά. Δεν θα χτυπώ ότι νάναι, χάνοντας τον πολύτιμο χρόνο μου... Πριν χτυπήσω θα έχω κάνει επιστημονικά τη μελέτη μου, για τα σπίτια που θα "επισκεφθώ", τους ανθρώπους που θα ληστέψω και θα ξέρω από πριν, ποιοί έχουν να μου δώσουν λύτρα, στις απαγωγές που θα επιχειρήσω... Επιτέλους δεν θα κινδυνεύω με αποτυχία των ευγενών δραστηριοτήτων μου. Έτσι περιορίζονται σημαντικά οι πιθανές αποτυχίες μου. Όλοι οι απατεώνες, απαγωγείς, διαρήκτες και ληστές, ψηφίζουμε δαγκωτό... ΠΑΣΟΚ. Ο αγώνας μας ΤΩΡΑ δικαιώνεται. Γιώργο αρχηγέ, εσύ μας οδηγείς. Είσαι ο σωτήρας μας.
Αντώνης
19/10/2010 10:00
Ωραία αγκίστρια μας ρίχνουν για να τσιμπάμε...
GOLDEN BOY
19/10/2010 09:50
Ρωτήσατε την κομισιόν της αρχής προστασίας απατεώνων;
μιχαλης
19/10/2010 09:42
Καλα γιατί δεν δημοσιέυουν μόνο αυτούς που δηλώνουν κάτω από το αφορολόγητο όριο (ως ένδειξη ότι αποκρύπτουν εισοδήματα). Ουτως ή άλλως με βίλλα, πισίνα, τζιπ, φιλιπινέζα, με 60000 δήλωση καθαρίζεις αν και βγάζεις 160000. Ασε που οι γυναίκες που θα θέλουν καλό γαμπρό θα γίνουν όλες έξπερτ στο ιντερνετ. Καταραμένη φτώχεια!!!!
Βραδύνους
19/10/2010 09:40
Παραδέχομαι ότι σε λαμογιοληστοκρατούμενες καταστάσεις όπως αυτές που χαρακτηρίζουν εναπόδεικτα πλέον την ελληνική πραγματικότητα, ορισμένα μέτρα διαφανείας είναι εκ των πραγμάτων επιβεβλημένα. ΟΜΩΣ:
Είμαι φορολογούμενος πολίτης τριών διαφορετικών χωρών μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα με την εφορία της οποίας οι δοσοληψίες μου είναι ασήμαντες. Σημαντικό όμως είναι το απόρρητο των προσωπικών μου δεδομένων! Αυτό το διαπίστωσε πολύ καλά ένας ρόμπας εφοριακός που σε μια από τις επισκέψεις μου στην υπηρεσία του άρχισε με ανακριτικό στυλάκι να μου υποβάλλει ερωτήσεις για τις επενδύσεις και καταθέσεις μου στο εξωτερικό. Φυσικά ο τσαμπουκάς του έπεσε αρκετούς ορόφους όταν κατάλαβε ότι σε πολίτες των ΗΠΑ τσαλιμάκια τέτοιου είδους δεν περνάνε. Αντίθετα, οφείλω να συγχαρώ ανάλογες υπηρεσίες στην Αυστραλία και την Αγγλία... Πολιτισμένοι άνθρωποι! ___ Βραδύνους ο Ελλην
Μοτζάκης Κώστας
19/10/2010 09:32
Σαν πρώτη ιδέα δεν φαίνεται και άσχημο.
Εχει μιά διαύγεια και αρέσει.
Αλλά..!
1) Το ΑΦΜ μου θα φαίνεται δημόσια στο internet.
Είναι σαν να κυκλοφορώ με την αστυνομική μου ταυτότητα καρφιτσωμένη στο πέτο..
2) Η διεύθυνση κατοικίας μου που αναγράφεται στη δήλωση;
κι αυτή φάτσα κάρτα;
Αυτά σαν πρώτη γρήγορη σκέψη.
Γενικά λέω "ναι" αλλά να προστατευτούν καλά τα προσωπικά μας δεδομένα και προσοχή στις παραβιάσεις.
Αν η δήλωση βγεί σαν από σκάνερ στο internet , θα το έλεγα παράνομο. Κάποια στοιχεία πρέπει να κρυφτούν προστατευτούν απλά και μόνο γιατί θα βοηθήσουν στην ανερχόμενη εγκληματικότητα που η αστυνομία αδυνατεί τώρα να ελέγξει.
Βέβαια στην κίνηση αυτή διαβλέπονται και άλλα σημεία / προεκτάσεις που σας αφήνω να τα φανταστείτε.
Έίναι όμως μιά κίνηση ανακούφησης για τον αγανακτισμένο έλληνα φορολογούμενο.
Ευχαριστώ.
Γιώργος
19/10/2010 09:18
Και δεν είναι και πρωταπριλιά πως τον είπαμε; Διομήδη Σπινέλλη; Από το ονοματεπώνυμο καταλαβαίνεις τι γίνεται...Αραγε μπορεί να μας πεί αν η ιδέα είναι δική του και αν ναι΄, έχει δουλέψει αυτός ο κύριος ποτέ του ή μέχρι τώρα το έπαιζε φοιτητής συνδικαλιστής πολιτικός; Σε ποιά εταιρεία στον κόσμο (και στην Φινλανδία) ξέρει ο κάθε υπάλληλος τι μισθό έχει ο άλλος; και από πότε αυτό συνιστά διαφάνεια και σωστή λειτουργία; και τι περιμένει δηλαδή ο ηλίθιος; Αν ο διευθυντής μου πληρώνει λιγότερα από μένα εγώ πως θα αποδείξω ότι παίρνει παραπάνω από όσα δήλωσε όταν θα πάω να τον καρφώσω στην εφορία; Σε τέτοια απόγνωση βρίσκονται;
κοστας
19/10/2010 09:08
μπραβο. ετσι ο καθε εγκληματιας-ληστης-απαγωγεας θα βρισκει πιο ευκολα το στοχο του.
Λουκια Θ.
19/10/2010 08:58
Αντε επι τελους να εφαρμοστει για να δω τις δηλωσεις της εφοριακου γειτονισας μου που κανει τη διαδρομη Αθηνα-Ν.Υορκη σαν Πατησια-Κολιατσου και του μπατσου επισης γειτονα που κυκλοφορει με καγιεν που κρυβει στο απεναντι υπογειο παρκινγκ ενω το επισημο οχημα του ειναι ενα παλιο φιατακι του 90.
Αντε με το καλο να εφαρμοστει για να μου φυγουν οι υποψιες.
Πλούταρχος Λευκαδίτης
19/10/2010 08:57
Άλλη μια μπαρούφα από τους Χάρυ Πότερ - τουλάχιστο αυτός ξέρει και πέντε πράγματα περισσότερα από τον Τζέφρη και τον Παπακωνσταντίνου - της πολιτικής.... Και εσείς κύριε Σπινέλλη, κρατηθείτε λίγο με το "σοσιαλισμό" που σας διακρίνει, θα σκίσετε καμιά κάλτσα και όχι τίποτε άλλο, κοστίζουν κιόλας...
costas dourtounis
19/10/2010 08:56
Οταν δεν μπορεις να παραγεις πολιτικη παραγεις μνησικακια και χαος.Δυσκολευομαι να πιστεψω οτι οι κυβερνωντες ειναι τοσο ηλιθιοι.Απλα ειναι αρκετα κουτοπονηροι ωστε να πιστυεουν πως θα στρεψουν την προσοχη του κοσμου απο τα μειζον-την ανυπαρξια και την ανικανοτητα τους-στο ελλασον-τι βγαζει και τι δηλωνει ο γειτονας,ο μπατζανακης κλπ.Η κουτοπονηρια ομως δεν μπορει να σε κρατησει εσαει στον αφρο.Κυριοι προσεχως βουλιαζετε.....
Maxmara
19/10/2010 08:49
Δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό.
Όλοι θα βλέπουν πόσο ΚΟΡΟΙΔΟ είμαι σαν μισθωτός που πληρώνω τα μισά στην μαύρη τρύπα που λέγεται "κράτος".
Θωμάς
19/10/2010 08:42
Τι ακριβώς σκοπό εξυπηρετεί αυτό; Από τη μιά βοηθάει επίδοξους εγκληματίες να στοχοποιήσουν υποψήφια θύματα πού έχουν χρήματα. Από την άλλη αν υποτεθεί ο σκοπός είναι ο γείτονας να δεί την δήλωση του φοροφυγά καί να τον καταγείλει, το κόστος επεξεργασίας των ψευδών συναγερμών είναι περισσότερο από το όφελος, αφήνοντας κατά μέρος τα νομικά θέματα. Πρόκειται γιά λαικίστικο έργο πανηλίθιων!