Νέα επετηρίδα μέσω Ασφαλιστικού

Το νέο σύστημα μπλοκάρει την αποστρατεία λόγω προαγωγής νεωτέρου

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Λουκάς Δημάκας   | ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 06/07/2010 07:00 |
 Νέα επετηρίδα μέσω Ασφαλιστικού
▅Βάσει του νέου Ασφαλιστικού, τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας θα μπορούν να συνταξιοδοτούνται στα 53 χρόνια- αν έχουν εισαχθεί στη στρατιωτική σχολή στα 18 τους- έπειτα από 35 έτη πραγματικής υπηρεσίας

Τουλάχιστον 12 χρόνια χωρίς σύνταξη- μέχρι το 65ο έτος της ηλικίας τους- θα μένουν με το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο όσοι στρατιωτικοί (και αστυνομικοί και πυροσβέστες) επιλέξουν να παραιτηθούν προτού συμπληρώσουν 35 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας.

Το σημαντικό αυτό αντικίνητρο για τις εκούσιες αποχωρήσεις από το Στράτευμα περιλαμβάνεται στο υπό ψήφιση σχέδιο νόμου για τη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος του Δημοσίου. Παράλληλα με νομοσχέδιο που ακολουθεί θα διασφαλίζεται από την πολιτεία- όπως δήλωσε ο υπουργός Αμυνας κ. Ευάγγ. Βενιζέλος- η παραμονή των στρατιωτικών στην ενεργό υπηρεσία επί τουλάχιστον 35 χρόνια από την είσοδό τους στη στρατιωτική σχολή. Ακόμα και σε ορισμένες οριακές περιπτώσεις που προβλέπει το ευρισκόμενο σε τελική επεξεργασία σχέδιο νόμου «περί ιεραρχίας και προαγωγών», η παραμονή στις Ενοπλες Δυνάμεις θα διασφαλίζεται με την τοποθέτηση των αξιωματικών εκτός οργανικών θέσεων ώστε να συμπληρώνουν τα προβλεπόμενα συντάξιμα χρόνια. Τέτοιες περιπτώσεις θα είναι η προαγωγή νεωτέρου, οπότε ο υπερκερασθείς θα μπαίνει σε μη οργανική θέση (παράλληλη επετηρίδα). Επίσης, ανέφερε ο υπουργός, οι τοποθετήσεις και οι μεταθέσεις των στρατιωτικών θα διενεργούνται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να διασφαλίζονται πέραν των 35 χρόνων υπηρεσίας και οι προϋποθέσεις αναγνώρισης των (έως 5) πλασματικών ετών. Για τις περιπτώσεις της αυτεπάγγελτης αποστρατείας (π.χ. λόγω σοβαρών παραπτωμάτων) πριν από τη συμπλήρωση 40 ετών συντάξιμης υπηρεσίας, η σύνταξη θα καταβάλλεται μετά τη συμπλήρωση του χρόνου που αναλογεί στα 35 χρόνια πραγματικής ή με τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας.

Βάση των ρυθμίσεων αυτών- που σχετικά με τους ένστολους αφορά όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1ης Ιανουαρίου 2015 και μετά καθώς και για όσους εντάσσονται από τώρα και στο εξής στη στρατιωτική υπηρεσία- αποτελεί ο νέος γενικός κανόνας, σύμφωνα με τον οποίο το δικαίωμα σύνταξης και καταβολής της θεμελιώνεται με τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας ή στα 40 χρόνια συνολικής υπηρεσίας. Αυτά συνυπολογίζονται αθροιστικά ως εξής:

35 χρόνια πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας (συμπεριλαμβανομένης της φοίτησης στη στρατιωτική σχολή).

Μέχρι 5 χρόνια που λογίζονται ως συντάξιμα (πλασματικά) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Τυχόν χρόνος διαδοχικής ασφάλισης.

Δηλαδή ένας νέος που μπαίνει στη στρατιωτική σχολή 18 ετών μπορεί να πάρει σύνταξη όταν είναι (18+35=) 53 ετών. Μέχρι τώρα μπορούσε να φύγει αν ήθελε όταν ήταν ακόμη και (18+25=) 43 ετών. Με τον νέο νόμο αν θέλει να φύγει προτού θεμελιώσει δικαίωμα, φεύγει, αλλά τη σύνταξη θα την πάρει όταν γίνει 65 ετών. Αν σε εξαιρετική περίπτωση αποστρατευθεί αυτεπαγγέλτως, τότε θα παίρνει τη σύνταξη όταν συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας του ή την ηλικία που αντιστοιχεί στα 35 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας.

Η ΡΥΘΜΙΣΗ
Οποιος αποχωρεί ή αποβάλλεται από το Στράτευμα πριν από την 35ετία, θα συνταξιοδοτείται στο 65ο έτος

Πράσινο φως από το Ελεγκτικό Συνέδριο

ΜΕ ΑΣΗΜΑΝΤΕΣ παρατηρήσεις, που αφορούν κυρίως τη διατύπωση των επιμέρους διατάξεων, «πέρασε» από την Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου η τροπολογία με τις νέες συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις όσων υπηρετούν στις Ενοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας.

Η διαπίστωση που κυριάρχησε κατά την επεξεργασία του νομοθετήματος είναι ότι οι νέες ρυθμίσεις είναι συναφείς με εκείνες που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο για τους δημοσίους υπαλλήλους, για τις οποίες δεν προέκυψε συνταγματικό κώλυμμα. Ετσι, οι μόνες παρατηρήσεις που θα διατυπωθούν στο σχετικό πρακτικό της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θα αναφέρονται στην ανάγκη διευκρινίσεων των ασαφειών.

Σημειώνεται ότι με την εν λόγω τροπολογία επιβαρύνονται με έως δέκα χρόνια επιπλέον υπηρεσίας όσοι υπηρετούν στις Ενοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας, καθώς αυξάνεται το όριο συνταξιοδότησης στα τριάντα πέντε χρόνια πραγματικής υπηρεσίας συν πέντε πλασματικά, ανάλογα με την υπηρεσία τους. Στον χρόνο πραγματικής υπηρεσίας θα υπολογίζονται και οι σπουδές στις στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές, ενώ θα προσμετρώνται και πέντε χρόνια πλασματικής υπηρεσίας. Για τους ιπτάμενους και άλλες κατηγορίες ειδικοτήτων υψηλής επικινδυνότητας, ο χρόνος συνταξιοδότησης αυξάνεται από τα 18 στα 25 χρόνια, συν 15 πλασματικής υπηρεσίας.

Από τη ρύθμιση αυτή δεν θίγονται όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα έως 31/12/2010, όπως άλλωστε ισχύει και για τις άλλες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων.


Η κλιμάκωση των ορίων

ΟΠΩΣ ΔΗΛΩΣΕ ο κ. Βενιζέλος με τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στην τροπολογία του Ασφαλιστικού, διασφαλίζονται πλήρως τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα που έχουν θεμελιωθεί ή θεμελιώνονται μέχρι 31/12/2010.

Αυτό το δικαίωμα δεν θίγεται αν ο στρατιωτικός εξακολουθήσει να παραμένει στην ενεργό υπηρεσία. Για τους στρατιωτικούς που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις υφιστάμενες διατάξεις μέχρι 31/12/2010 προβλέπεται κλιμάκωση του χρόνου πραγματικής υπηρεσίας κατά 1 έτος τη χρονιά και αθροιστικά.


Οι επικίνδυνες ειδικότητες

ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ λαμβάνουν επιδόματα λόγω επικίνδυνης ειδικότητας (πιλότοι, αλεξιπτωτιστές, βατραχάνθρωποι, υπηρετούντες σε υποβρύχια κ.λπ.) θα απαιτούνται πλέον 25 έτη πραγματικής υπηρεσίας (αντί 18-20 σήμερα) οπότε και θα τους αναγνωρίζονται επιπλέον τουλάχιστον 15 έτη ως συντάξιμα, υπερκαλύπτοντας έτσι την προϋπόθεση των 40 ετών συντάξιμης υπηρεσίας.


Οι μακράς θητείας

ΕΠΙΣΗΣ με την τροπολογία επιλύονται διάφορες συνταξιοδοτικές εκκρεμότητες, όπως π.χ. αρκετών χιλιάδων εθελοντών μακράς θητείας και εφέδρων αξιωματικών μακράς διαρκείας καθώς αναγνωρίζεται ο χρόνος ασφάλισής τους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ως πραγματικός χρόνος υπηρεσίας.

14
μανωλης
18/07/2010 11:33
ο λαός ψηφισε για οποιον δεν το καταλαβε.ολα τα αλλα είναι μπούρδες.υγείαν ναχωμε και μυαλό οταν ψηφίζομε
τι ποιος;
15/07/2010 19:02
Ειμαι στρατιωτικος και σου γραφω τουτο:Κανεις δεν διαφωνει μαζι σου . Επιθυμουμε να εργαζομαστε οπως ολος ο εργαζομενος κοσμος , και στα δυσκολα και στα καλα ομως .Ετσι λοιπον εμεις οι νεοι Αξκοι ,δημοσιοι υπαληλλοι (ειναι η κατηγορια που μας εντασετε ολοι εσεις) σας ζητουμε να βροντοφωναξετε προς την πολιτεια ,για λογαριασμο μας , οπως φωναξατε οτι ειναι αδικια να συνταξιοδοτουμαστε (εφ'' οσον το επιθυμουμε) στα 25 χρονια υπηρεσιας: ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΛΗΤΟΥΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΜΑΣ ΓΑΛΗΝΗ , ΟΧΙ ΣΤΑ ΑΠΛΗΡΩΤΑ 24ΩΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗ , ΝΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΝΤΑΞΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ , ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΤΡΑΜΠΟΥΚΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΕΞΕΛΕΚΤΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΛΟΓΟ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΙΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΑΣ, ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ-ΥΠΑΛΗΛΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ (ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΝ ΝΙΩΣΑΤΕ ΣΤΟ ΠΕΤΣΙ ΣΑΣ ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΝΟΜΑΣΑΤΕ ΧΟΥΝΤΑ) . Ζητηστε λοιπον να αλλαξουν και ολα αυτα που δεν τα εχετε εσεις .Μηπως επειδη δεν ειναι προνομια θα σωπασετε ολοι εσεις που μιλατε για δικαιωσυνη; Οριστε διδαξτε με την συμπεριφορα σας, δειξτε οτι δεν λειτουργειτε με την νοοτροπια ΝΑ ΨΟΦΙΣΕΙ ΚΑΙ Η ΚΑΤΣΙΚΑ ΤΟΥ ΓΕΙΤΟΝΑ ΕΜΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΑΡΑΔΕΣ ΜΟΥ !!!!
μανος
10/07/2010 22:44
ηθελα να απαντησω στον πρωην δεξιο οτι ο ιπταμενος και ο καθε στρατιωτικος που οταν εσυ καθεσαι το βραδυ στο σπιτακι σου και πινεις την μπυριτσα σου αυτος πεταει και υπερασπιζεται το σπιτακι σου . επισης να ξερεις οτι δεν πρεπει να νοιωθεις περιφανος που αυτοι οι μαυροκορδατοι - φαναριωτες της βουλης προσπαθουν να φτιαξουν ενα γερασμενο στρατο γιατι αν περιμενεις εναν 60χρονο στρατιωτικο απο τον θεσμο των εθελοντων να ανεβαινει στα πλοια και τα αεροπλανα του στρατου για να πολεμησει για την πατριδα τοσο και εσυ θα μπορεις και εσυ στα 60 να κανεις τον κοκκορα . δεν μπορω να απεργησω -δεν μπορω να μιλησω -δεν θα μπορω πλεον καποια στιγμη να πολεμησω αρα το ασφαλιστικο τους το μονο που καταφερε ειναι να ξεφτιλισει τις ενοπλες δυναμεις.
Ανέστιος
06/07/2010 16:24
Πρώην ΠΑΣΟΚε, ξέρω κάποιον ιπτάμενο 45 ετών συν/χο, επίσης άλλον (της στεριάς) 48 ετών συν/χο. Δεν ξέρω αν παίρνουν 1000 ευρώ, αλλά νομίζω μια χαρά είναι για να τα τσεπώνεις και να κάνεις και καμμιά δουλειά ακόμη, όταν άλλοι λιώνουν ως τα 65 και βάλε. Μη λέμε λοιπόν ότι μας κατέβει, το σύστημα ήταν τελείως παλαβό. Τώρα αν έφταιξαν αυτά για τη χρεωκοπία δεν το ξέρω, αλλά δεν αποκλείεται κιόλας. Οι πολλές μικρές ματσαραγκιές είναι που κάνουν τη ζημιά όχι οι μεγάλες. Π.χ. αν 500.000 συμπατριώτες κλέβουν ή απλά παίρνουν από 10.000 το χρόνο από το κράτος ο καθένας (άλλος από φόρο, άλλος με σύνταξη-μαϊμού ή και κανονική, κ.λπ.) ξέρεις πόσο μας κάνουν; 5 δις ευρώ !!!!! Πώς είπατε; Ναι, ακριβώς τόσο. Για να "φάνε" τόσα 1000 υπουργοί, διευθυντές, αξιωματούχοι, κλπ πρέπει να κλέβουν από 5 εκ ευρώ το χρόνο ο καθένας !!!! Ποιο λέτε είναι το πιθανότερο; Και που''σαι; 5 δισ επί 20 χρόνια, μας κάνουν 100 δις, μαζί και με τους τόκους ίσως και 200 (με τα ληστρικά επιτόκια που παίζουν διεθνώς). Άρα, νάτο μάνι-μάνι το χρέος. Είπατε τίποτε ;;;; Είναι καιρός να σοβαρευτούμε αγαπητοί συμπατριώτες. Προς χμ: αν πάθανε βλάβες οι στρατιωτικοί από την υπηρεσία να διεκδικήσουν αποζημιώσεις, και βεβαίως αν δεν μπορούν να εργαστούν και σύνταξη, δεν βλέπω όμως γιατί το πρόβλημα στα γόνατα σε εμποδίζει να πας σε ένα γραφείο μετά τα 40 και να κάνεις τη δουλειά που τώρα κάνουν τα διάφορα βύσματα.
Μιχάλης.
06/07/2010 15:20
Αυτό που έπρεπε να γίνει εδώ και χρόνια στην Ελλάδα, ήταν να κοπούν οι πρόωρες συντάξεις. Καμία πρόωρη σύνταξη κάτω από τα 60. Αν αυτό είχε γίνει από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα.
καποιος πρωην ΠΑΣΟΚΟΣ
06/07/2010 14:24
Συμφωνώ απόλυτα με τον Α.Ι ΨΕΜΑΤΑ-ΨΕΜΑΤΑ -ΨΕΜΑΤΑ.
Οι άσχετοι του Υπουργείου Αμυνας κοροιδεύουν τόσα χρόνια αρχικά τον Πρωθυπουργό , μετά τον κόσμο και στη συνέχεια όλους εμάς τους Στρατιωτικούς?
Θεσμοθετείτε τάχα λέτε την παράλληλη επετηρίδα λές και δεν υπάρχει αυτή σήμερα? Τόσα ψέματα? Δεν ντρέπεστε?
Λέτε επίσης οτι ένας νέος που μπαίνει στη στρατιωτική σχολή 18 ετών μπορεί να πάρει σύνταξη όταν είναι (18 35=) 53 ετών. Ε λοιπόν αυτό ισχύει και σήμερα για αυτούς που είχαν εισέλθει στο στράτευμα μετά το 1993 με τον Νόμο ΣΙΟΥΦΑ. Τόσα ψέματα? Δεν ντρέπεστε?
Αλήθεια ξέρετε πολούς Ιπταμένους να εφευγαν στά 18 χρόνια με Μειωμένη Σύνταξη και να ζούν με 1000 ΕΥΡΩ.
Είστε άραγε σοβαροί?
Αλλά τι να περιμένει κανείς από την ομάδα της ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΌΤΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΑΝΕΛΘΟΝΤΑ ΑΕΡΟΠΟΡΟ ΥΠΑΣΠΙΣΤΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ που έχει μαζευτεί στι ΥΕΘΑ και ασχολείτε με εκδικητικές μεταθέσεις και μάλιστα δημοκρατικών Αξιωματικών επειδή δεν τους γουστάρει.
Μάκης Π.
06/07/2010 14:14
Αγαπητέ Γιώργο Κ. , σε ερωτώ εάν ένας πυρηνικός φυσικός που ακτινοβολείται καθημερινά και επιτρέπεται να λάβει μέχρι χ ποσότητα ραδιενέργειεας, θα πρέπει να φύγει νωρίτερα από τη δουλειά του με βάση ειδικές διατάξεις; Ναι ή όχι ; Διότι αν κατά τη γνώμη σου δεν πρέπει , τότε μάλλον εσύ ή κι εγώ αν θέλεις πρέπει να κάνουμε τη δουλειά του......αλλά τι θα γίνει που δεν τα πάμε καλά με την πυρηνική φυσική ;; Και δεν είναι τώρα που δεν τα πάμε καλά , είναι ίσως χρόνια πριν, όταν ήμασταν 16-18 χρονών και γουστάραμε κάτι άλλο από το να βγάλουμε τα μάτια μας στις θεωρίες της Φυσικής. Έτσι λοιπόν κάποιος έγινε π.χ. αστυνομικός , κυκλοφορεί κι οπλοφορεί βέβαια, αλλά......δεν παίρνει κι όρκο ότι, θα γυρίσει σπίτι του σώος ! Κάθε μέρα έτσι φίλε μου, κάθε μέρα , επί χρόνια ....... Και για κάποιον που λέει έτσι απερίσκεπτα περί αναδρομικών, θα του πώ ότι, όταν οδηγείς και ανάβει πράσινο φανάρι περνάς ελεύθερα. Αλοίμονο αν σου έδιναν κλήση επειδή μετά από 2-3 λεπτά το φανάρι έγινε κόκκινο !! Το ίδιο ισχύει και για όσους δεν έδιναν αποδείξεις και φοροδιαφεύγανε για δεκαετίες τώρα...... Ας πάνε αναδρομικά φυλακή λοιπόν !!!
αχ
06/07/2010 13:12
Εσύ χμ, που αγαπάς την πατρίδα περισσότερο κάνε δώρο στο ΓΑΠ το μισθό σου και την υγεία σου μπας και σωθούμε...!!!
αχ
06/07/2010 13:11
Προς όλους τους καραγκιόζηδες που μιλάνε για σύνταξη στα 65...!!Πόσους βαθμούς μειωπία έχετε ρε γερόντια στα 65 σας???Πιστεύετε οτι ο πιλότος θα μπορεί να πετάει ακόμα???Ξέρετε την επίδραση των G στο σώμα και τα μάτια????ΌΟΟχι, όλοι κάθεστε στο γραφείο και μεγαλώνετε τη μπάκα με τα σάντουιτς, και μετά πάτε για φραπεδιά και αθλητικά...!!!Ξέρετε πόσοι βάτραχοι παθαίνουν ζημιές απο τις βουτιές και τα βάθη που καταδύονται???Ξέρετε τι κάνει αυτό στον οργανισμό???στα 65 είσαι ΑΧΡΗΣΤΟΣ πλεον....!!!!!!!Αυτά απο έναν πρώην αλεξιπτωτιστή(κληρωτό)....αα...ξέρετε πόσοι έχουν βγάλει προβλήματα στα γόνατα απο το αλεξίπτωτο????Μη μιλάτε λοιπόν σχολιαστές του λάπτοπ και αγωνιστές της εργασίας του γραφείου...!!!!
χμ!!
06/07/2010 12:17
Ωραιοι πατριωτες παιρνουν συνταξη περισσοτερα χρονια απο οσο δουλευουν ,,
Αυτο ειναι αγαπη για την πατριδα ρε γαμωτο!!!!
Α.Ι
06/07/2010 12:17
Mια τρύπα στο νερό. ΨΕΜΑΤΑ-ΨΕΜΑΤΑ -ΨΕΜΑΤΑ.
Μία μόνο ερώτηση? Γιατί κύριοι άσχετοι του Υπουργείου Αμυνας κοροιδεύετε τόσα χρόνια αρχικά τον Πρωθυπουργό , μετά τον κόσμο και στη συνέχεια όλους εμάς τους Στρατιωτικούς? Αν ήταν να γινουν όλα αυτά τα οποία σχεδόν όλα ίσχυαν και παλαιότερα γιατί αφήσατε τόσα χρόνια να αποστρατευτούν χιλιάδες Αξιωματικοί και να διαλυθούν οι Ενοπλες Δυνάμεις και μην υπάρχουν ούτε οι βασικοί επιτελείς σε κάθε πόστο?
Αλήθεια δεν γνωρίζατε ότι ο Νόμος Σιούφα του 1993 υποχρέωνε τους πάντες να αποχωρούν μετά τα 35 έτη υπηρεσιας για αυτούς που προσεληφθηκαν μετα το 1993?
Εσείς τι διαφορετιό κανατε? Αυξήσατε μόνο από 18 σε 25 χρόνια τα υποχρεωτικά των Αξιωματικών των ειδικών δυνάμεων και των Ιπταμένων. Αλήθεια ξέρετε πολούς Ιπταμένους να εφευγαν στά 18 χρόνια με Μειωμένη Σύνταξη και να ζούν με 1000 ΕΥΡΩ.Είστε άραγε σοβαροί?
Θεσμοθετείτε τάχα λέτε την παράλληλη επετηρίδα λές και δεν υπάρχει αυτή σήμερα? Τόσα ψέματα? Δεν ντρέπεστε?
Το μόνο που κανατε αναγκαστηκά λόγω ΕΟΚ ήταν η ισότητα μεταξύ Ανδρων και Γυναικων ως προς τα χρόνια.
ΑΥΤΟ ΒΕΒΑΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΦΕΡΑΤΕ ΜΕ ΣΙΓΟΥΡΙΑ ΗΤΑΝ Η ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΛΟΒΕΡΔΟΥ ,ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΡΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ. ΤΩΡΑ ΤΡΕΞΤΕ ΝΑ ΠΡΟΛΑΒΕΤΕ.
Γιωργος Κ.
06/07/2010 12:16
Να τελειώνουμε με τους συνταξιούχους των 45 και 50 ετών στην Ελλάδα.
Κανένας να μην παιρνει σύνταξη σε τέτοιες ηλικίες, ό,τι επάγγελμα και να κάνει!
ng
06/07/2010 10:09
Για τις γυναίκες στος στρατό και τη σύνταξή τους δεν υπάρχει καμιά αναφορά.
Χαρακατηριστικό παράδειγμα γυναίκα υπαξιωματικός με 3 παιδιά βγαίνει στη σύνταξη στα 35!!!
Αναδρομικά
06/07/2010 09:29
Αυτό πρέπει να δουλέψει και αναδρομικά για όσους ''εχουν ήδη βγεί πριν τα 65 , κάνοντας τους μείωση 30% μέχρι να γίνουν 65.