Τι αλλάζει στο ΑΣΕΠ για τους εκπαιδευτικούς

Η ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Έρευνα του Χρήστου Κάτσικα  | ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 24/04/2010 12:04 |

Μετά τη μεταβατική περίοδο προσλήψεων και με αναμορφωμένο περιεχόμενο θα πραγματοποιηθεί ο νέος διαγωνισμός των εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ). Η μοριοδότηση θα αφορά για πρώτη φορά, εκτός των άλλων, τη γνώση ξένων γλωσσών και πληροφορικής. Προϋπόθεση της συμμετοχής των αδιόριστων εκπαιδευτικών στο διαγωνισμό θα είναι πλέον το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Επάρκειας ή το μεταπτυχιακό στην Παιδαγωγικήτις Επιστήμες της Αγωγής, ή τις Επιστήμες της Εκπαίδευσης.

Όπως ήδη είναι γνωστό το νέο σύστημα προσλήψεων και διορισμών των εκπαιδευτικών θα βασίζεται στον κανόνα ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί που θα προσλαμβάνονται σε όλα τα σχολεία και τις δομές εκπαίδευσης  οφείλουν να έχουν συγκεντρώσει την βαθμολογική βάση, σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Ο νέος διαγωνισμός (7ος στη σειρά) θα πραγματοποιηθεί ανάμεσα στο Φθινόπωρο του 2011 και το Φεβρουάριο του 2012, δηλαδή μετά το τέλος της μεταβατικής περιόδου διορισμών, που περιλαμβάνει τις προσλήψεις εκπαιδευτικών για τα σχολικά έτη 2010/11 και 2011/12. Την περίοδο αυτή θα προσληφθούν οι εναπομείναντες διοριστέοι του προηγούμενου διαγωνισμού του ΑΣΕΠ (6ου) καθώς και όσοι αναλογούν στην Κατηγορία του 40% μαζί με κάποιους που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες (συνολικά περίπου 3.000 εκπαιδευτικοί για το 2010/11). Από το 2012/13 θα αρχίσουν οι προσλήψεις από τον κατάλογο επιτυχόντων του 7ου διαγωνισμού των εκπαιδευτικών. Οι επιτυχόντες αυτού του διαγωνισμού θα παίρνουν επιπλέον μόρια (εκτός από τα μόρια της επιτυχίας στο διαγωνισμό) και από τα εξής:

Α. Κοινωνικά κριτήρια (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, τα άτομα με αναπηρία). Η ύπαρξη περισσοτέρων από τρία τέκνα και η μόνιμη αναπηρία μοριοοτείται με 5 μόρια)

Β. Μόρια θα  δίνονται και  στην προϋπηρεσία και ιδιαίτερα στην προϋπηρεσία άνω των 24 μηνών. Σύμφωνα με πληροφορίεςτο νομοσχέδιο, που όλα δείχνουν ότι θα κατατεθεί στη Βουλή αυτή την εβδομάδα, προβλέπει ως βαθμολογική βάση στο διαγωνισμό κατά μέσο όρο το 55 (αλλά οι 50 μονάδες σε κάθε ενότητα)με άριστα το 100 και στη μοριοδότηση της προϋπηρεσίας ως ανώτατο όριο τις 17,50 μονάδες.

Γ. Μόρια που αφορούν το βαθμό πτυχίου, τις επιπλέον σπουδές όπως μεταπτυχιακός - διδακτορικός τίτλος (από 2-5 μόρια), δεύτερο πτυχίο (στις επιστήμες της αγωγής ή σε γνωστικό αντικείμενο σχετικό με τα μαθήματα που διδάσκονται στην ίδια βαθμίδα εκπαίδευσης ή στη διδακτική), καθώς και (για πρώτη φορά) μόρια για γνώση ξένης γλώσσας (1-2 μόρια) και πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ (1 μόριο)

Ωστόσοαλλαγές θα γίνουν και στον ίδιο το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Ο διαγωνισμός θα εξακολουθήσει να γίνεται κάθε δυο χρόνια ωστόσο δεν θα προκηρύσσεται  συγκεκριμένος αριθμός θέσεων όπως γινόταν μέχρι τώρα και επίσης δεν θα αφορά πλέον κάθε φορά όλες τις ειδικότητες αλλά μόνο αυτές για τις οποίες έχουν καταγραφεί ελλείψεις. Ήδη έχει συγκροτηθεί επιτροπή στην οποία συμμετέχουν στελέχη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και του ΑΣΕΠ η οποία επεξεργάζεται αλλαγές στο περιεχόμενο. Αυτές οι αλλαγές, σύμφωνα με τις πρόσφατες ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας θα δίνουν έμφαση στη «παιδαγωγική κατάρτιση και την διδακτική ικανότητα των διαγωνιζομένων καθώς και στις γενικές γνώσεις πέρα από το ιδιαίτερο αντικείμενο των σπουδών».   

ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Για να συμμετέχει υποψήφιος εκπαιδευτικός σε πανελλήνιο διαγωνισμό για την είσοδό του στην εκπαίδευση θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό παιδαγωγικής κατάρτισης. Η παιδαγωγική κατάρτιση παρέχεται : α) με πρόγραμμα στο πλαίσιο των σπουδών που ξεκινά σε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα ΑΕΙ άμεσα ή μετά την αποφοίτηση, ενταγμένο στα Προγράμματα των Πανεπιστημιακών Τμημάτων με τη μορφή «Ειδικού Προγράμματος Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής»,  β) Μέσω της απόκτησης Μεταπτυχιακού Τίτλου Ειδίκευσης στην Παιδαγωγική, τις Επιστήμες της Αγωγής, ή τις Επιστήμες της Εκπαίδευσης γ) με την κατοχή πτυχίου παιδαγωγικών τμημάτων ΑΕΙ και δ) με την κατοχή πτυχίου της ΑΣΠΑΙΤΕ.

Το πιστοποιητικό παιδαγωγικής κατάρτισης, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας θα δίνεται σε δύο επίπεδα: ένα γι’ αυτούς οι οποίοι είναι στα Πανεπιστήμια και ένα για αυτούς που όταν βγουν από αυτά θελήσουν αργότερα να πάρουν αυτό το πιστοποιητικό.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο η Παιδαγωγική επάρκεια θα πιστοποιείται με βεβαίωση «επιτυχούς παρακολουθήσεως ειδικού προγράμματος σπουδών τουλάχιστον εξαμηνιαίας διάρκειας, το οποίο προσφέρεται από τμήμα ΑΕΙ ή από ομάδες συνεργαζόμενων τμημάτων εντός του ίδιου ΑΕΙ»

Είναι φανερό ότι με αυτό τον τρόπο καθιερώνεται η αποσύνδεση του πτυχίου από το επάγγελμα καθώς όσοι πλέον θα ολοκληρώνουν π.χ. τη Φιλολογία ή το Μαθηματικό ή το Φυσικό κλπ δεν θα έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν θέση στη σχολική εκπαίδευση εάν δεν παρακολουθήσουν έξτρα και ένα πρόγραμμα 8-10 μαθημάτων παιδαγωγικών και διδακτικής).

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ «ΠΑΤΡΟΝ» ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Το Υπουργείο Παιδείας προχωράει σε νέο «χειρισμό» του εργασιακού βίου του εκπαιδευτικού προσωπικού, ανατρέποντας δεδομένα που αφορούν αφενός στην «αριθμητική» των προσλήψεων, αφετέρου στους όρους πρόσληψης και στις εργασιακές σχέσεις του διδακτικού προσωπικού.

Είναι φανερό ότι οι νέοι όροι πρόσληψης των εκπαιδευτικών «πατάνε» πάνω στην οικονομική κρίση αλλά κυρίως χρησιμοποιούν την οικονομική κρίση ως ευκαιρία για την ανατροπή των μέχρι σήμερα όρων των προσλήψεων. Ουσιαστικά, δυσκολεύουν δραματικά την είσοδο των εκπαιδευτικών στη σχολική εκπαίδευση (πιστοποιητικό παιδαγωγικής κατάρτισης, διαγωνισμός χωρίς προκήρυξη θέσεων, διετής δοκιμαστική περίοδος κλπ) για να νομιμοποιήσουν μια ειλημμένη απόφαση που δεν είναι άλλη από τη σημαντική μείωση των προσλήψεων για τα επόμενα χρόνια. Η σχολική εκπαίδευση μόνο τα επόμενα δυο χρόνια θα προσλάβει περίπου 30.000 λιγότερους μόνιμους, αναπληρωτές και ωρομίσθιους (ή με τη νέα ονομασία αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου). Μόνο το νέο σχολικό έτος οι προσλήψεις εκπαιδευτικών θα είναι μειωμένες κατά 17.000 ! Τα κενά, θα κληθούν να καλύψουν οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί με την πρωτοφανή ρύθμιση (περιέχεται στο πολυνομοσχέδιο) για αύξηση του ωραρίου τους (5 ώρες την εβδομάδα υποχρεωτική υπερωρία), με τις μετακινήσεις από βαθμίδα σε βαθμίδα (από τη δευτεροβάθμια στην πρωτοβάθμια) και με την καθιέρωση δεύτερης ειδικότητας του εκπαιδευτικού(π.χ ένας κοινωνιολόγος που έχει και πτυχίο φιλολογίας να παίρνει ως δεύτερη ανάθεση φιλολογικά μαθήματα)

Η θεσμοθέτηση του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής Κατάρτισης στην πραγματικότητα δεν έρχεται να εξυπηρετήσει τίποτε περισσότερο από τηναποσύνδεση του πτυχίου από κάθε επαγγελματικό δικαίωμα. Ουσιαστικά, πολύ γρήγορα, οι πτυχιούχοι των καθηγητικών σχολών θα χωρίζονται σε αυτούς που θα έχουν απλά το πτυχίο μιας σχολής και σ΄ αυτούς που θα έχουν το δικαίωμα να εξασκήσουν το επάγγελμα του εκπαιδευτικού. Παράλληλα είναι σίγουρο ότι πολύ γρήγορα θα ιδιωτικοποιηθεί το κόστος φοίτησης για το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Κατάρτισης όπως φαίνεται και από τις προειδοποιητικές βολές διαφόρων φορέων .

37
Θρασύβουλος 123
27/04/2010 07:04
@ Βιργινία Βιλλιώτη 26/4/2010 14:06
"Δεν θα έπρεπε λοιπον να εκπαιδέυονται με κάποιο τρόπο όλοι αυτοί. "

Ναι, θα πρέπει να υπάρχει εκπαίδευση στα παιδαγωγικά, αλλά δεν μπορούν να αντικατασταθούν ένα σωρό μαθήματα που έχουν σχέση με τη βασική επιστήμη (Φιλοσοφία, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Βιολογία) με μια σειρά παιδαγωγικών μαθημάτων.

Αν θέλουν οι φοιτητές να πάρουν αυτά τα "παιδαγωγικά" ως "επιπλέον" των απαιτούμενων, έτσι ώστε παίρνοντας το βασικό πτυχίο να παίρνουν και το πιστοποιητικό εκπαιδευτικής κατάρτισης, καλώς.

Και πάλι όμως το αποτέλεσμα θα είναι κόπος και δαπάνες χωρίς αντίκρισμα, αφού πάλι -εκ των πραγμάτων- πολύ μικρό ποσοστό από αυτούς θα διοριστεί. Ποιος θα είναι ο κερδισμένος; Φυσικά αυτοί που κάνουν (και επέβαλαν) αυτά τα μαθήματα και θα μοσχοπωλούν τα βιβλία τους, που θα άξιζε κάποιος να τους ρίξει μια ματιά για να βγάλει συμπέρασμα περί τίνος πρόκειται.

Επιμένω ότι τη λεγόμενη "παιδαγωγική κατάρτιση" θα πρέπει να την αποκτούν ΜΟΝΟ όσοι έχουν ήδη επιλεγεί για τη Μέση Εκπαίδευση εξεταζόμενοι ΜΟΝΟ στο γνωστικό τους πεδίο. Την κατάρτιση αυτή οι νεοδιορισμένοι εκπαιδευτικοί θα την αποκτούν με τη μορφή σεμιναρίων λίγων μηνών. Οι δαπάνες θα είναι πολύ λιγότερες και "στοχευμένες".
Βιργινία Βιλλιώτη
26/04/2010 14:06
Λίγα λόγια για το πιστοποιητικό παιδαγωγικής κατάρτισης. Πρώτα απ'' όλα υπάρχουν σχολές που δεν έχουν ιδέα απο διδασκαλία όπως οι φιλολογικές, μαθηματικών, φυσικών κ.α. Κάνουν μόνο μία διδακτική κι αυτη με το ζόρι.Το γνωρίζω πολύ καλά γιατι πέρασα κι εγώ απο κει. Δεν θα έπρεπε λοιπον να εκπαιδέυονται με κάποιο τρόπο όλοι αυτοί. Επιπλέον θα δοθεί δουλεία σε πολύ κόσμο με διδακτορικούς τίτλους που δυστυχώς είναι άεργοι για πολλά χρόνια. Αλλά έχουμε μάθει στην ελλάδα να μην μας αρέσει τόποτα απολύτως αρκεί να βολέυει την δική μας πλάτη. Τι λένε λοιπόν όλοι αυτοί οι εκπαιδευτικοί που έιναι στουσ δρόμους και εμποδίζουν τουσ μαθητές απο την μάθηση και την δωρεάν παιδεία, οτι τους υποβαθμίζειτο κράτος που για να βρείς σωστό καθηγητή πρέπει να κάνεις ειδική αίτηση. Οι μισοί έιναι αδιάφοροι, οι άλλοι άσχετοι οι άλλοι τρελοί. Εμένα το παιδί μου ποιός θα το προστατευσει απο όλουσ αυτούς που όχι μόνο δεν κάνουν καλα τη δουλειά τουσ αλλα και δεν θα αφήσουν αυριο το παιδί μου και τον κόπο της οικογένειας μου να δίνω λεφτά στα ιδιαίτερα για την αχρηστία και αδιαφορία τους, να δώσουν εξετάσεις. Αυτοί έιμαστε μια χούντα δημοσίων υπαλλήλων. Και όλα αυτα που λέγονται παραπάνω στα σχόλια εξυπηρετούν μόνο ατομικά συμφέροντα.
Βιργινία Βιλλιώτη
26/04/2010 13:10
Δεν καταλαβαίνω γιατί να θέλει κανείς να διοριστεί στο δημόσιο σχολείο τη στιγμή που οι αποδοχές του είναι μηδαμηνές. Επίσης δεν καταλαβαίνω γιατί πειράζει ορισμένους να κάνουν 5 ώρες παραπάνω, μιας και οι ώρες διαδασκαλείας δεν έιναι και τόσες πολλές και όποιος έχει δουλέψει στον ιδιωτικό τομέα το γνωρίζει καλά αυτό. Και τέλος έλεος πια με αυτή τη μονιμότητα. Πρέπει να βρούμε άλλους τρόπους να βγάλουμε το ψωμί μας γιατί απλά το επάγγελμα του καθηγητή είναι κορεσμένο όπως και πολλά άλλα. Πόσοι πια να στιμωχτούν σε αυτο το ελληνικό δημόσιο. Καλά θα κάνει να απαξιωθεί γαιτι έτσι κι αλιώς δεν προσφέρει καμία υπηρεσία σε κανέναν μόνο προβλήματα δημιουργεί και καλλιεργεί γενιές βαρεμένων και άχρηστων. Ας κάνοθνε πρώτα καλά τη δουλεία τους όλοι αυτοί που μιλάνε και μετά βλέπουμε. Αντε γιατι δεν ξέρουμε τι μας γίνεται σ'' αυτην τη χώρα.
yiannis 407
26/04/2010 12:11
Ειχα δικιο λοιπόν που αρνούμαι όλα αυτά τα χρόνια να κάνω τον ωρομίσθιο τρέχοντα σε ολα τα κορφοβούνια για να μαζέψω μόρια, μόρια και να μη δω ποτέ τελικά τον διορισμό. Βγήκα στην αγορά και επιζώ. Δεν είναι καλύτερα αλλά δε ζω με ψευδαισθήσεις. Χημικός σπούδασα και αυτό κάνω. Δεν θέλω να είμαι εισέτι υποψήφιος καθηγητής. Αυτό το άφησα σε άλλους και καλά έκανα.......
Θρασύβουλος 123
26/04/2010 11:22
Κύριε Κάτσικα,

γιατί θα πρέπει να πάρουν πιστοποιητικό παιδαγωγικής κατάρτισης όλοι οι υποψήφιοι για καθηγητές, όταν οι πιθανότητες να διοριστούν είναι 1 στις 10 έως και 1 στις 50, ανάλογα με το πτυχίο;

Μήπως για να τρώνε μέχρι σκασμού οι διάφοροι "παδαγωγοί" και να πουλάνε τα κακογραμμένα βιβλία τους στους άμοιρους νέους;

Γιατί δεν παριορίζουν το πιστοποιητικό αυτό μόνο σε όσους περάσουν τις εξετάσεις ΑΣΕΠ, σαν ένα είδος επαγγελματικού σεμινάριου λίγων μηνών πριν αρχίσουν ή ακόμη και παράλληλα με το διδακτικό έργο;

Είναι δυνατόν να βάζουν σε δεύτερη μοίρα το γνωστικό αντικείμενο;

Στο ΑΣΕΠ θα πρέπει να εξετάζεται μόνο στο γνωστικό αντικείμενο και η διδακτική πάνω στο γνωστικό αντικείμενο.

Αν δεν γνωρίζεις καλά το γνωστικό σου αντικείμενο (αναγκαία συνθήκη) δεν υπάρχει η παραμικρή περίπτωση να κάνεις σωστό μάθημα, όσο καλά και να έχεις ενημερωθεί στα λεγόμενα "παιδαγωγικά".

Ποια είναι αυτή η χούντα που προΐσταται στο παιδαγωγικό ινστιτούτο; Έχει η κ. Δραγώνα σχέση με την όλη υπόθεση;
Έλενα
26/04/2010 10:08
Έχω το γυιό μου που φαγώθηκε να σπουδάσει Μαθηματικός, και το πέτυχε και μάλιστα με πολύ καλή σειρά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Για να τον σπουδάσω περπάτησα και με σχισμένο παπούτσι, και έρχεται σήμερα η κ. Υπουργός και ο κάθε υπουργός και παίζει στην πλάτη κάθε υποψήφιου και κάθε γονέα? Τι να πω. Κρίμα που πίστευα στο Σοσιαλισμό. Μα θα μου πείτε έπρεπε να το γνωρίζεις νωρίτερα ότι τα παιδιά τα βάζουν στο τρυπάκι της φοίτησης για να κινείτε το χρήμα και όχι για να βγάλουν ένα κομμάτι ψωμί. Διαφορετικά θα έπρεπε να εισάγονται στις Σχολές τόσοι όσοι θα απορροφούνταν.
kate
26/04/2010 09:05
Καλά...Πάλι τα ίδια. Δεν καταλαβαίνω γιατί κάποιοι θεωρούν πανεπιστημιακά τμήματα "Καθηγητικές Σχολές" τη στιγμή που δεν υπάρχει ούτε σαν επιλογή το μάθημα των παιδαγωγικών. Αλλά αν είναι είναι τέτοια η στενομυαλιά μας είμαστε άξιοι της τύχης μας , αν ένας πτυχιούχος αδυνατεί ή -ακόμη χειρότερο αρνείται- να δει το προφανές καλά να πάθουμε....
Καλά γράφει κάποιος " η αλλαγή θα φανεί όταν ο γονιός δε θα χρειάζεται να πληρώνει φροντιστήρια ". Συμφωνώ τότε θα παρέχεται πλήρης και ποιοτική εκπαίδευση. Αλλά όταν ακούς από γονείς λυκειόπαιδων ότι στα σχολεία απλώς παρίστανται οι καθηγητές , τι να πεις? Γιατί να τους πληρώνουμε, γιατί να μην αξιολογούνται σ υ ν εχ ώ ς και για κ ά θ ε χ ρ ό ν ο πως όλοι οι εργαζόμενοι?
kate
26/04/2010 09:05
Καλά...Πάλι τα ίδια. Δεν καταλαβαίνω γιατί κάποιοι θεωρούν πανεπιστημιακά τμήματα "Καθηγητικές Σχολές" τη στιγμή που δεν υπάρχει ούτε σαν επιλογή το μάθημα των παιδαγωγικών. Αλλά αν είναι είναι τέτοια η στενομυαλιά μας είμαστε άξιοι της τύχης μας , αν ένας πτυχιούχος αδυνατεί ή -ακόμη χειρότερο αρνείται- να δει το προφανές καλά να πάθουμε....
Καλά γράφει κάποιος " η αλλαγή θα φανεί όταν ο γονιός δε θα χρειάζεται να πληρώνει φροντιστήρια ". Συμφωνώ τότε θα παρέχεται πλήρης και ποιοτική εκπαίδευση. Αλλά όταν ακούς από γονείς λυκειόπαιδων ότι στα σχολεία απλώς παρίστανται οι καθηγητές , τι να πεις? Γιατί να τους πληρώνουμε, γιατί να μην αξιολογούνται σ υ ν εχ ώ ς και για κ ά θ ε χ ρ ό ν ο πως όλοι οι εργαζόμενοι?
Συν/χος καθηγητης
25/04/2010 22:57
Θαναση παιδι μου,δυστυχως επεσες σε ασχημους καιρους. Θυμαμαι καποτε,προ αμνημονευτων ετων,που υπηρχαν οι αδιοριστοι Θεολογοι,που μενανε ετσι,για πολλα χρονια,και ειτε αποτελματωνονταν,ειτε αλλαζαν προσανατολισμο,και τρωγανε ψωμακι. Ενα απο τα μετρα που παιρνανε,ηταν να πανε στη Φιλολογια,οσοι απ αυτους,ηταν καλοι στα Ελληνικα,και ειχαν και ορεξη,οποτε τελειωνοντας,διοριζονταν ως φιλολογοι. Σημερα,οπως δεν εχεις καταλαβει,και δυστυχως,αφου εχεις τελειωσει Παν/μιο,δεν υπαρχει σαλιο,οποτε,οπως ελεγε και η γιαγια μου,"οχι οπως ηξερες παιδακι μου,αλλα οπως βρηκες". Που πα να πει,οτι οχι 30 και 35 ανα ταξη,αλλα και 40,και 50,και 60,και 90. Ναι,τοσα,και δεν ειναι τυχαιοι οι αριθμοι αυτοι.Εχω μπει εγω μεσα σε ταξεις με αυτους τους μαθητες.(Το 90,ηταν σε μια Α Γυμνασιου θυμαμαι). Και φιλος μου της Αγγλικης,μπηκε στο Αιγαλεω,σε τμημα με 120!!! μαθητες.Ναι,τοσους.Σε ενα αμφιθεατρο. Και οταν πηγε στην Επιθεωρηση,εντρομος απο αυτο που ειδε,και ειπε στον Επιθεωρητη,οτι δεν μπορει να κανει μαθημα με τοσους μαθητες,αυτος του απηντησε. Και ποιος σου ειπε να κανεις μαθημα;Να τους απασχολεις μονον θελουμε. Καταλαβες τωρα,για τι πραμα μιλαμε;
Αθανάσιος
25/04/2010 19:22
κ. Διευθυντά, με όλο τον σεβασμό: Σπουδαία η κυοφορούμενη μεταρρύθμιση της φασίζουσας σοσιαλίστριας κ. Διαμαντοπούλου: 17.000 μειώσεις στους διορισμούς εκπαιδευτικών, στοίβαγμα 30-35 μαθητών ανά αίθουσα, υπερωρίες μονίμων εκπαιδευτικών ( πληρωμένες αδρά!!!! με 5-6 ευρώ/ανά ώρα), διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων από γνωστικώς ασχέτους και κακοπληρωμένους εκπαιδευτικούς, πέταγμα των αναπληρωτών κυρίως αλλά και των ωρομίσθιων στον κάδο ανακύκλωσης εν είδει "ευχαριστώ " που επί χρόνια γύριζαν ανά την Επικράτεια και μάζευαν προϋπηρεσία στάλα-στάλα με την ελπίδα της πρόσληψης.......... , βάπτισμα των νέων ωρομισθίων ως αναπληρωτών με μειωμένο ωράριο!!! ( ίσως πρέπει να διεκδικήσει το Νόμπελ ευρεσιλεξίας ). Κατάπτυστο και αντισυνταγματικό νομοσχέδιο πρέπει να αποσυρθεί άμεσα και να ξεκινήσει ειλικρινής διάλογος με ΟΛΜΕ & ΔΟΕ από μηδενική βάση με όρους δημοκρατικούς χωρίς προαποφασισμένα και ειλημμένες αποφάσεις που παραπέμπουν στην επταετία. Νομίζω πρέπει να ληφθεί μέριμνα για τους ήδη υπηρετούντες αναπληρωτές που έχουν ώριμο δικαίωμα διορισμού και είναι αδικία να μην απορροφηθούν έστω και σε βάθος όσου χρόνου χρειασθεί.
ΔΙΩΞΤΕ ΤΟΥΣ ΟΛΟΥΣ
25/04/2010 17:39
Αν πρόκειται να γίνουν περικοπές σε ΔΥ τεμπέληδες, αρχίστε από αυτούς στους οποίους και θα πρέπει να αποδίδεται το κατάντημα της Δημόσιας Παιδείας!
Ελενη
25/04/2010 16:31
ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ!!!!!! Τους σιχάθηκα. Έτσι πως κάνουν, αν τελικά ποτέ διοριστούμε, θα έχουμε αγανακτήσει τόσο μα τόσο πολύ που όλη η όρεξη και το μεράκι που τρέφαμε κάποτε για τα παιδιά και για το αντικείμενο μας θα έχει χαθεί. Θα γίνουμε κι εμείς σαν τους πλείστους καθηγητές αυτή τη στιγμή και το σχολείο θα παραμένει για πάντα το μέρος "φωτίζει" μόνο όταν καίγεται.
Μουσικός Πανεπιστημίου
25/04/2010 14:25
Είναι απαράδεκτο και ντροπιαστικό για το ελληνικό κράτος να ζητάει επιπλέον πιστοποιητικό παιδαγωγικής κατάρτισης από μια σχολή που καταρτίζει ήδη παιδαγωγούς- καθηγητές! Και σαν να μη φτάνει αυτό, το σύστημα μας δοκιμάζει ξανά και ξανά, ν φορές ξανά μέχρι να εγκαταλείψουμε, τη στιγμή που ενδέχεται και να έχουμε επιτύχει όλες αυτές τις φορές στις δοκιμασίες αυτές. Όχι μόνο εξευτελίζει και υποβιβάζει τους αποφοίτους κάθε πανεπιστημιακού κλάδου αλλά ενισχύει ακόμα περισσότερο την κερδοσκοπία και τη γραφειοκρατεία. Φαίνεται για την απόσβεση του ελλείματος γίνονται τα πάντα...
θεμηστοκλης
25/04/2010 11:52
Πάμε στο μηχανισμό λένε !! αλλά πως ?
Και το Θέμα που είναι τα λεφτά ποιεί τα πήραν τι γίνετε ?.
Είναι σίγουρο ότι τα χρήματα που πάνε στο Λονδίνο, για αγορά τέτοιον ακριβών κατοικιών που σήμερα πολλές εφημερίδες αναφέρουν , είναι μεγάλο μέρος από τους 300 της βουλής ! (όπως πχ ο Τσοχατζόπουλος και πολλούς άλλους που αναφέρει ο κ Τριανταφυλοπουλος .Όλη αυτή ! '''' η Μάγκες'''' του ελληνικού δημοσίου βλέπετε έχουν ακόμη την ‘ασπίδα’ να μην δικάζοντα κε πήραν στο ''σβάρνα'' το ‘corruption’ , και ο επιχειρηματίες και πολίτες σήμερα καλούνται να πληρώσουν ακόμη κε με τα μοναδικά τους σπίτια που κατοικούν την παιδία τους !., αδικία λοιπών ! κε αγανάκτηση που θα φέρει μερικά κοινωνικά στρώματα να επαναστατήσουν κράτος τι κάνει ? , μάλλον τίποτα, κε Θάνε δύσκολο να τα βγάλει πέρα , διότι μέχρι σήμερα η επιχείρηση που παράγει ΦΠΑ και φόρο, δεν την ξύπνησε κοιμάται ακόμη χωρίς τροφή όπως η άρκτος τον χειμώνα, η τροφή τελειώνει ώμος ! , μάλλον θέλουμε να κοιμάται μαζί με την επιχείρηση κε όλη η ελληνική κοινωνία, κε να έρθει ο ''μπαμπούλας'' να μας Βάλη τάξη και να στρογγυλό κάτσει κε να πληρώνεται . Μήπως ! βάλουν κανένα σκοπιανό ? τι λέτε , η κανένα τούρκο Αττίλα Κίσινγκερ ? μετά, να μας κάνει κουμάντο ? αλλά μήπως όπως λένε πολύ η κρίση θα μας ξυπνήσει ! . Μα τον ‘ΔΙΑ’ μας Θάνε καλό .
Γνώμη μου σαν μόνη λύσει αν και είναι δύσκολη ,
αλά ''αναποτελεσματική''
Πρέπει Άμεσα χωρείς να σκεφτεί ο πολιτικώς το ΚΟΣΤΟΣ, να ψηφήσει νόμο περί προστασίας της ελληνικής κοινωνίας .
ότι η ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ για να μην ύπαρξη ΣΤΟΠ λοιπόν με έναν νόμο με διάρκεια τουλάχιστον μια 10 αιτία ..
'''''''' Εφόσον και εάν , ένας δημόσιος υπάλληλος η λέγετε Γραφέας η Δήμαρχος η Υπουργός , Καταχραστή 1 εύρο τότε άμεσα να απελαθεί από την εργασία του χωρείς ουδεμία αποζημίωση.
Εάν καταχραστή 2 εύρο τότε και 5 χρόνια φυλακή.
Εάν καταχωστεί 3 εύρο τότε και 30 χρόνια φυλακή.

Είναι δύσκολο αλλά και το μοναδικό μέσον που μπορεί να επιβάλει σήμερα στον κακό δημόσιο υπάλληλο να μην σκεφτεί της ‘’καμπανούλες η μεγάλοκομπίνες του’’ .

Ο κ Πρωθυπουργός μαζί με τον κ Υπουργό δαημοσύνης για την προστασία και περισσότερο για την καλή διαχείριση και ΑΝΟΔΟ της ελληνικής οικονομίας ,να δώσει άμεση εντολή , να γίνει αυτός ο αμετάκλητος νώμος χωρείς ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ, ο τρόμος το Κακόν δημοσίων υπαλλήλων που έφεραν την Ελλάδα στην καταστροφή.

Μάντω
25/04/2010 10:02
κ. Κάτσικα αν έχω καταλάβει καλά το 40% θα προσλαμβάνεται από τον Ενιαίο πίνακα προσωρινών αναπληρωτών,και όχι από τους πίνακες καθαρής προϋπηρεσίας;
Γιάννης Ρ.
25/04/2010 09:06
κ. Κάτσικα να ξέρετε ότι αυτές οι αφάνταστες δυσκολίες που βάζουν για να διοριστεί κάποιος εκπαιδευτικός γίνεται για να νομιμοποιήσουν τους ελάχιστους διορισμούς που σκοπεύουν να κάνουν. Κανείς άλλος λόγος δεν υπάρχει
Κακομοίρης
25/04/2010 09:01
Δείχνει να κατευθύνεται προς τον ορθολογισμό το νέο νομοσχέδιο. Επιτέλους, όχι άλλοι αγράμματοι στην εκπαίδευση από τα παραθυράκια του παρόντος συστήματος διορισμών.
Υπάρχει πρόβλημα στην απαίτηση για 5 ώρες τη βδομάδα υποχρεωτική υπερωρία. Υπάρχουν εκπαιδευτικά όρια. Δεν είναι δυνατόν ο ευσυνείδηιτος εκπαιδευτικός να αντέξει να παράγει το απαιτούμενο έργο αυξημένων απαιτήσεων. Πόσο μάλλον όταν δεν υπάρχουν και ανταποδοτικά κίνητρα.
Παράλληλα, το σύνθημα "πρώτα ο μαθητής" υπάρχει περίπτωση να εκκλειφθεί από γονείς και μαθητές με τέτοιο τρόπο ώστε να αποποιούνται ακόμα περισσότερο τις ίδιες ευθύνες τους. Η δε πλήρης κατάργηση της βάσης εισαγωγής στην τριτοβάθμια επιτείνει το ίδιο πρόβλημα. Ή θα λαΪκίζουμε ή θα εξορθολογίζουμε.
ΦΩΤΗΣ
24/04/2010 22:01
Νέες συνελεύσεις αδιόριστων, ωρομίσθιων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε όλη την Ελλάδα

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
την Κυριακή 25/4, στις 6μμ,
στα γραφεία της ΔΟΕ (Ξενοφώντος 15Α, Σύνταγμα)

ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
την Κυριακή 25/4, στις 12 το μεσημέρι
στην ΕΔΟΘ (Προξένου Κορομηλά 51)

ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ
την Κυριακή 25/4, στις 7μμ
στα γραφεία της Α ΕΛΜΕ Αχαΐας (Κορίνθου και Μανιακίου 6)

ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
την Τετάρτη 28/4, στις 8.30μμ
στο Καπετανάκειο

ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ
το Σάββατο 24/4, στις 6μμ
στο κτίριο Παπαρισβα

ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
τη Δευτέρα 26/4, στις 9.30μμ,
στα γραφεία της ΕΛΜΕ (Φρατζή 10)

ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ
την Κυριακή 25/4, στις 6.30μμ
στα γραφεία της ΕΛΜΕ Χανίων (1ο Γυμνάσιο Χανίων)

ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ
την Παρασκευή 30/4, στις 7.30μμ
στα γραφεία του Διδασκαλικού Συλλόγου (Ακαδημία)
ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗ

το Σάββατο 24/04 στις 7μμ

στα γραφεία της ΕΛΜΕ Πιερίας

ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ

τη Δευτέρα 26/04 στις 7μμ

στα Τεχνικά Λύκεια

ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ

την Κυριακή 02/05

Αλέκα
24/04/2010 21:56
Όχι μόνο διατηρείται ο απαράδεκτος θεσμός του ωρομισθίου, αλλά ωρομισθοποιείται ο θεσμός του αναπληρωτή, με την εισαγωγή του θεσμού του αναπληρωτή με μειωμένο ωράριο. Με το πρόσχημα του περιορισμού του ωρομισθίου θα επιχειρηθεί παράλληλα και ο περιορισμός των αναπληρωτών.

Επιχειρείται η αύξηση του ωραρίου των μόνιμων εκπαιδευτικών μέσω της υποχρέωσης για 5ωρη υπερωρία ως προϋπόθεση για να προσληφθούν αναπληρωτές. Η 5ωρη υπερωρία θα λαμβάνεται υπόψη προκειμένου να υπολογίζονται τα κενά στα σχολεία, σύμφωνα με την υπουργό Παιδείας.

Θεσμοθετείται η υποχρεωτική παραμονή των εκπαιδευτικών για 3 χρόνια στην οργανική θέση του πρώτου διορισμού, που θα λειτουργήσει ουσιαστικά σαν στρατιωτική θητεία για τον νέο εκπαιδευτικό. Αντίθετα, η υπουργός αρνείται οποιαδήποτε στήριξη στον νέο εκπαιδευτικό, ώστε να παραμείνει εθελοντικά στη θέση του.

Εισάγεται με τη διαδικασία του δόκιμου εκπαιδευτικού η ουσιαστική αμφισβήτηση της μόνιμης εργασίας του νέου εκπαιδευτικού. Έτσι, ο εκπαιδευτικός που κατέχει δύο πτυχία (βασικό και παιδαγωγικό) έχοντας επιτύχει στις αντίστοιχες εξετάσεις και μετά από πιθανώς πολλαπλές επιτυχίες στον ΑΣΕΠ για να διοριστεί, θα ξανακρίνεται στη 2ετία από τριμελή επιτροπή αξιολογητών για το εάν είναι ικανός ως εκπαιδευτικός ή όχι. Είμαστε αντίθετοι σε κάθε προσπάθεια αξιολόγησης – χειραγώγησης των εκπαιδευτικών και της αμφισβήτησης της επαγγελματικής τους υπόστασης.

Θεσμοθετείται η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου σε πρώτη φάση ως εσωτερική διαδικασία, που συνδέεται με την υλικοτεχνική υποδομή, την εξεύρεση πόρων από το ίδιο το σχολείο, την απώλεια διδακτικών ωρών, τις επιδόσεις των μαθητών κ.λπ., που οδηγεί απευθείας στο Σχολείο της Αγοράς. Η εκτίμηση επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι, σύμφωνα με την υπουργό Παιδείας, ο ΟΟΣΑ θα κληθεί από το υπουργείο για να αξιολογήσει το εκπαιδευτικό μας σύστημα!

Παρά τις διακηρύξεις της Υπουργού Παιδείας και τη στοχοποίηση των εκπαιδευτικών που επιχείρησε το προηγούμενο διάστημα, αυτοαναιρείται, διατηρώντας το bonus των μορίων (έστω και μειωμένο) για όσους αποσπώνται στο υπ. Παιδείας και τις υπηρεσίες του.

Τίθεται ως προϋπόθεση για να επιλεγεί εκπαιδευτικός ως στέλεχος η συμμετοχή του σε προγράμματα αξιολόγησης.

Παρά το θετικό γεγονός της κατάργησης της βάσης του 10, που πρώτη η ΟΛΜΕ ανέδειξε ως αίτημα από τη θεσμοθέτησή του, το νέο σύστημα πρόσβασης συνδέεται ξανά με τις επιδόσεις των μαθητών στο Λύκειο.
χρηστος
24/04/2010 21:56
εχουμε φτασει πια στο σημειο 4 χρονια σπουδων να μην σε καθιστουν ικανο να διδαξεις!!!! δηλαδη τι παραπανω θα μαθει καποιος αποφοιτος με τα παιδαδωγικα σεμιναρια!!!
και απο την στιγμη που οι καθαρες καθηγητοσχολες χανουν και το παγιο επαγγελματικο τους δικαιωμα στην παιδεια τι αλλες προοπτικες εχουν?? (την ερευνα στην Ελλαδα??? χαχαχαχα....)
κυρια διαμαντοπουλου παιζεται με το κοπο και το μελον χιλιαδων νεων επιστημονων.....
ΕΛΜΕ
24/04/2010 21:21
Η περίφημη μεταβατική περίοδος των 2 ετών είναι κυριολεκτικά κοροϊδία, μιας και έχει ήδη νομοθετηθεί η δραματική μείωση του συνολικού αριθμού διορισμών.

Η επιτυχία στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ δεν οδηγεί στο διορισμό, αλλά σε μια λίστα αναμονής πιθανού διορισμού για λίγους. Επιβε-βαιώνεται πανηγυρικά η εκτίμηση της ΟΛΜΕ ότι ο πραγματικός στόχος αλλαγής του συστήματος διορισμών είναι η μείωση του α-ριθμού των διοριζόμενων εκπαιδευτικών.

Όχι μόνο διατηρείται ο απαράδεκτος θεσμός του ωρομισθίου αλλά ωρομισθοποιείται ο θεσμός του αναπληρωτή, εισάγοντας το θεσμό του αναπληρωτή με μειωμένο ωράριο.

Επιχειρείται η αύξηση του ωραρίου των μονίμων εκπαιδευτικών μέσω της υποχρέωσης για 5ωρη υπερωρία ως προϋπόθεση για να προσληφθούν αναπληρωτές.

Θεσμοθετείται η υποχρεωτική παραμονή των εκπαιδευτικών για 3 χρόνια στην οργανική θέση του πρώτου διορισμού που θα λει-τουργήσει ουσιαστικά σαν στρατιωτική θητεία για το νέο εκπαιδευ-τικό.

Εισάγεται με τη διαδικασία του δόκιμου εκπαιδευτικού η ου-σιαστική αμφισβήτηση της μόνιμης εργασίας του νέου εκπαιδευτι-κού. Έτσι, ο εκπαιδευτικός που κατέχει δύο πτυχία (βασικό και παιδαγωγικό) έχοντας επιτύχει στις αντίστοιχες εξετάσεις και μετά από πιθανά πολλαπλές επιτυχίες στον ΑΣΕΠ για να διοριστεί, θα ξανακρίνεται στη 2ετία από τον Αξιολογητή για το εάν είναι ικα-νός για εκπαιδευτικός ή όχι.

Είμαστε αντίθετοι σε κάθε προσπάθεια αξιολόγησης – χειραγώ-γησης των εκπαιδευτικών και της αμφισβήτησης της επαγγελματι-κής τους υπόστασης.

Θεσμοθετείται η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου σε πρώτη φάση ως εσωτερική διαδικασία που συνδέεται με την υλι-κοτεχνική υποδομή, την εξεύρεση πόρων από το ίδιο το σχολείο, την απώλεια διδακτικών ωρών, τις επιδόσεις των μαθητών, κ.λπ., που οδηγεί απευθείας στο Σχολείο της Αγοράς.

Παρά τις διακηρύξεις της Υπουργού Παιδείας και τη στοχοποίη-ση των εκπαιδευτικών που επιχείρησε το προηγούμενο διάστημα, αυτοαναιρείται, διατηρώντας το bonus των μορίων (έστω και μειω-μένο) για όσους αποσπώνται στο Υπ. Παιδείας και τις υπηρεσίες του.

Τίθεται ως προϋπόθεση για να επιλεγεί εκπαιδευτικός ως στέ-λεχος, η συμμετοχή του σε προγράμματα αξιολόγησης.

Παρά το θετικό γεγονός της κατάργησης της βάσης του 10, που πρώτη η ΟΛΜΕ ανέδειξε ως αίτημα από τη θεσμοθέτησή του, το νέο σύστημα πρόσβασης συνδέεται ξανά με τις επιδόσεις των μαθητών στο Λύκειο.

Τέλος, παρά τα μεγάλα λόγια και τις διακηρύξεις της Υπουργού Παιδείας για διαβούλευση, διάλογο, κ.λπ. η πραγματικότητα είναι πως η κα Διαμαντοπούλου αρνήθηκε όλο αυτό το διάστημα την ουσιαστική διαπραγμάτευση με την ΟΛΜΕ.

Παρά το γεγονός ότι, όσον αφορά στο εργασιακό καθεστώς, στις υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών (μεταθέσεις, απο-σπάσεις, τοποθετήσεις, μοριοδότηση, κ.λπ.) και τις προσλήψεις, η ΟΛΜΕ έχει καταθέσει ένα πλαίσιο προτάσεων, το Υπουργείο Παι-δείας επιδεικτικά τις αγνοεί. Επίσης, δεν απαντά, ουσιαστικά αρνεί-ται να συζητήσει, τις τεκμηριωμένες προτάσεις της Ομοσπονδίας για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.
ΠΡΟΚΑΤ
24/04/2010 21:10
Από την στιγμή που η 50χρονη εμπειρία της ΑΣΠΑΙΤΕ στην παιδαγωγική κατάρτιση αποτελεί σημείο αναφοράς στην εκπαίδευση των τεχνολόγων εκπαιδευτικών, αξίζει κανείς να διερωτηθεί γιατί στο σχέδιο νόμου δεν γίνεται καμία απολύτως αναφορά στον ουσιαστικό και καθοριστικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Σχολή στην επιτυχή διοργάνωση σχετικών προγραμμάτων πιστοποιητικού παιδαγωγικής επάρκειας, με δεδομένη την επιστημονική γνώση και τεχνογνωσία που ήδη κατέχει στο συγκεκριμένο θέμα. Η ΑΣΠΑΙΤΕ αποτελεί στην Ελλάδα φορέα παροχής Παιδαγωγικής κατάρτισης-επάρκειας των εκπαιδευτικών και το καινοτόμο πλαίσιο λειτουργίας της έχει από το 1968 αναγνωρισθεί σύμφωνα με την έκθεση του ΟΟΣΑ ως πρότυπο στη Ευρώπη.


Με δεδομένο ότι το ζητούμενο όλων μας είναι η αναβάθμιση της εκπαίδευσης και του ρόλου των εκπαιδευτικών, θεωρούμε ότι η ΑΣΠΑΙΤΕ μπορεί και οφείλει να παίξει ένα ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών της ΤΕΕ και για το λόγο αυτό πιστεύουμε ότι είναι σοβαρότατη παράλειψη, του προς διαβούλευση Νομοσχεδίου για το Νέο Σχολείο, η μη συμμετοχή της ΑΣΠΑΙΤΕ.

Ελπίζουμε στην τελική διαμόρφωση του νόμου να συμπεριλαμβάνεται και η ΑΣΠΑΙΤΕ, ως σημαντικού φορέα εκπαίδευσης στη χορήγηση του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.

Κ.Τ
24/04/2010 21:09
Το νομοσχέδιο έχασε το ηθικό του έρεισμα και την αποδοχή του κόσμου πριν ακόμα κατατεθεί όσο και αν προσπάθησαν και προσπαθούν για το αντίθετο τα κανάλια και αρκετοί δημοσιογράφοι.
STATHIS
24/04/2010 19:11
Με αυτό τον τρόπο ανατρέπονται βίαια, για μια ακόμη φορά, οι υπάρχουσες διαδικασίες και αντιμετωπίζεται ο εκπαιδευτικός ως αναλώσιμο προϊόν. Η περίφημη μεταβατική περίοδος των 2 ετών είναι κυριολεκτικά κοροϊδία, μιας και έχει ήδη νομοθετηθεί η δραματική μείωση του συνολικού αριθμού διορισμών. Η επιτυχία στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ δεν οδηγεί στο διορισμό, αλλά σε μια λίστα αναμονής πιθανού διορισμού για λίγους
kleos
24/04/2010 19:02
Στη χώρα μας αντιστοιχούν μόλις 8,2 μαθητές ανά εκπαιδευτικό, πολύ λιγότεροι δηλαδή απ’ ό,τι στη Φινλανδία, όπου ο αντίστοιχος δείκτης είναι 12,5 και οι επιδόσεις των μαθητών οι καλύτερες στον κόσμο. Στη χώρα μας οι επιδόσεις των μαθητών στις φυσικές επιστήμες και τα μαθηματικά είναι 28ες στο σύνολο των 30 χωρών του ΟΟΣΑ και στην κατανόηση κειμένου 27ες στις 30.

Τάκης Ρ.
24/04/2010 19:01
Για να πιάσει κάποιος την οροφή στην προϋπηρεσία, δηλαδή τα 17,5 μόρια, χρειάζεται να έχει στο βιογραφικό του 60 μήνες εργασίας η οποία αντιστοιχεί σε εφτά χρόνια εργασίας ως αναπληρωτής ή σε 20 χρόνια ως ωρομίσθιος
Μίλτος
24/04/2010 18:57
Το νομοσχέδιο είναι τερατούργημα
αλεχ
24/04/2010 18:33
Θυμάται κανείς τον Παπανούτσο; Από τότε έχει να γίνει σοβαρή δουλειά για την Παιδεία. Οι εκπαιδευτικοί εξευτελισμένοι, άνευροι και κακοπληρωμένοι .Οι συνδικαλιστές τους βολεψάκηδες και ανίκανοι να αρθρώσουν πειστικό λόγο για οτιδήποτε.Το υπουργείο εδώ και χρόνια ζει στο κόσμο του. Εκπαιδευτική πολιτική σε συνδυασμό με πολιτική σκοπιμότητα. Νέα πανεπιστήμια με κριτήριο τα συμφέροντα των σουβλατζήδικων και των δημάρχων. Κατάργηση του δέκα στις εισαγωγικές και άσχετοι στα ΤΕΙ της επαρχίας για να μεταγραφούν στη συνέχεια .Καθηγητές των οποίων η εκλογή εξατράται και από τις παρατάξεις και ενδιαφέρονται να στ΄ήνουν μεταπτυχιακά επί πληρωμή σε δημόσια πανεπιστήμια. Ειλικρινά ζητώ τις απόψεις σας.
Στ.
24/04/2010 16:52
Με τα μόρια που βάζουν στην προυπηρεσία θα ψάχνουν ωρομίσθιο με το κιάλι
M.l
24/04/2010 16:51

Δεν αναφέρετε τίποτα για διορισμούς από άλλες κατηγορίες (24μηνο, 30μηνο, πολύτεκνοι), άρα αυτοί εντάσσονται στο 40% (σύμφωνα, πάντα, με τις μεταβατικές διατάξεις του νομοσχεδίου)
ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ
24/04/2010 16:48
ΟΛΜΕ

Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία όχι μόνο δεν στηρίζεται ο εκπαιδευτικός και το έργο του, αλλά δέχεται συνεχή κτυπήματα στα εργασιακό του καθεστώς.

Σε μια περίοδο που οι επιχειρούμενες αλλαγές, επιδιώκουν να συνδέσουν το νέο σχολείο με τη νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης (σχέδιο Καλλικράτης), να κατακερματίσουν τον όποιο ενιαίο χαρακτήρα της Παιδείας έχει απομείνει και να διαμορφώσουν εργασιακές σχέσεις συμβατές με το αποκεντρωμένο σχολείο.

Σε μια περίοδο όπου το Υπ. Παιδείας με το σύνθημα πρώτα ο μαθητής επιχειρεί να φέρει σε αντιπαράθεση τον εκπαιδευτικό ως εργαζόμενο και επιστήμονα με τον μαθητή, ενώ είναι γνωστό πως, αν δεν στηριχτεί πολύπλευρα στο έργο του ο εκπαιδευτικός (επιστημονικά, εργασιακά, οικονομικά), δεν μπορεί να υπάρξει βελτίωση στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Καλούμε τους συλλόγους διδασκόντων να μη συμμετάσχουν στη διαδικασία αυτή.

Άννα Μ.
24/04/2010 16:46
Πολυτεκνοι και αμεα θα ενταχθουν στο 40% ή θα απορροφηθουν ανεξαρτητα απο αυτο το ποσοστό;
Χρυσούλα
24/04/2010 16:35
Έμαθα ότι δίνει 2,5 μόρια στην ξένη γλώσσα και 2,5 στο μεταπτυχιακό. Αν αυτό είναι αλήθεια μιλάμε για μεγάλη αδικία
Μιχάλης
24/04/2010 15:32
Είναι απαράδεκτο το Υπουργείο Παιδείας. ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ

----------Από ΤΑ ΝΕΑ Administrator------

Προειδοποίηση: Από την 1η Μαΐου δεν θα δημοσιεύονται σχόλια με κεφαλαία ή/και λατινικά στοιχεία. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον υπολογιστή σας στην ελληνική γλώσσα μέσα από τον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel) των Windows.

ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
24/04/2010 13:23
ΚΕ ΚΑΤΣΙΚΑ, ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΑΡΕΧΕΤΕ.ΕΙΜΑΙ ΑΔΙΟΡΙΣΤΗ ΘΕΟΛΟΓΟΣ, ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑ ΤΟΥ ΑΣΕΠ 2008 ΚΑΙ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΤΟ ΕΞΗΣ, ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΔΙΟΡΙΣΤΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ?ΕΧΩ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΟΤΙ Η ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΚΑΠΟΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ.ΠΩΣ ΘΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΠΟΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΥΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΕΠ?
ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

----------Από ΤΑ ΝΕΑ Administrator------

Προειδοποίηση: Από την 1η Μαΐου δεν θα δημοσιεύονται σχόλια με κεφαλαία ή/και λατινικά στοιχεία. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον υπολογιστή σας στην ελληνική γλώσσα μέσα από τον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel) των Windows.

Σωτήριος Καραλής
24/04/2010 12:30
Έχω αποληθεί από ιδιωτικό σχολείο λόγω κατάργησης τουσχολείου(έκλεισε) στις 09/09/1995 έχοντας 35 μήνες και κατι προυπηρεσία.Σύμφωνα με το νόμο 3194/2003 άρθρο 5 η προυπηρεσία μετράει για όσους απολήθηκαν από ιδιωτικά σχολεία κατά τα έτη 1996 και μετά.Δεν είναι άδικο να μετράει για αυτούς και όχι για μένα;Θα μετρήσει η προυπηρεσία μου με το νέο νομοσχέδιο; Είμαι 47 χρονών τρίτεκνος και απελπισμένος...........
christos
24/04/2010 12:28
Η " υπουργός " να αλλάξει το σχολείο , δεν καταλαβαίνει ότι δεν μας ενδιαφέρουν οι προσλήψεις των εκπαιδευτικών ; μας ενδιαφέρει να μην πληρώνουμε φροντιστήρια για να μάθουν γράμματα τα παιδιά μας , να έχουν ελέυθερο χρόνο , να αλλάξουν τα βιβλία ( μίζες και εκεί ) , να υπάρξει επαγγελματικός προσανατολισμός , να σταματήσουν την εισαγωγή νέων ανέργων σε σχολές που δεν προσφέρουν τίποτε , να αλλάξει ο τρόπος των εξετάσεων . " σοσιαλιστές " είναι ας δούνε τι γίνεται σε άλλες χώρες και να το εφαρμόσουν και εδώ , δεν περιμένουμε από άχρηστους να ανακαλύψουν τον τροχό . ΕΛΕΟΣ .