Αποκλειστικά στα «ΝΕΑ»

Οι νέες αντιστοιχίες των πανεπιστημιακών τμημάτων για τους υποψήφιους των Πανελλαδικών

'Ερευνα του Χρήστου Κάτσικα  | ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 01/02/2010 17:49 |

«ΤΑ ΝΕΑ» παρουσιάζουν κατ' αποκλειστικότητα τις νέες αντιστοιχίες των πανεπιστημιακών τμημάτων για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών εξετάσεων του 2010.
 
Η γνώση του λαβύρινθου των αντιστοιχιών είναι απαραίτητη για εκείνους τους υποψηφίους, οι οποίοι στοχεύουν σε μετακινήσεις από μια πόλη σε άλλη αλλά και από ένα τμήμα σε άλλο μέσω μετεγγραφής.

Σημειώνουμε ότι οι αντιστοιχίες τμημάτων ισχύουν αφενός μόνο για τα τμήματα που εδρεύουν σε διαφορετικές πόλεις και αφετέρου μόνο για μετεγγραφές φοιτητών εσωτερικού που έχουν εισαχθεί σε πανεπιστημιακό τμήμα ύστερα από επιτυχή συμμετοχή τους σε εξετάσεις μαθημάτων που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο.
 

ΜΕΡΟΣ Α΄


Αντίστοιχα τμήματα

 
Αντίστοιχα θεωρούνται μεταξύ τους τα αναφερόμενα εντός της ίδιας παραγράφου
πανεπιστημιακά τμήματα ως ακολούθως:
1.                    «Φιλολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Κρήτης
και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και «Ελληνικής Φιλολογίας» του
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.


2.                    «Ιστορίας και Αρχαιολογίας» του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Πανεπιστημίου Κρήτης,
«Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας» του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας, «Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών» του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, «Ιστορίας και Εθνολογίας» του Δημοκριτείου
Πανεπιστημίου Θράκης, «Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας» του
Πανεπιστημίου Αιγαίου και «Ιστορίας» του Ιονίου Πανεπιστημίου (για τα τρία
τελευταία μόνο για την κατεύθυνση ιστορίας).


3.                    «Κοινωνικής Ανθρωπολογίας» του Παντείου Πανεπιστημίου
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και «Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και
Ιστορίας» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.


4.                    «Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας» του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
«Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
«Φιλοσοφίας» του Πανεπιστημίου Πατρών και «Φιλοσοφικών και Κοινωνικών
Σπουδών» του Πανεπιστημίου Κρήτης και μόνο για τις αντίστοιχες κατευθύνσεις.


5.                    «Προγράμματος Ψυχολογίας του τμήματος Φιλοσοφίας
Παιδαγωγικής Ψυχολογίας»  του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών και «Ψυχολογίας» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του
Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και του
Πανεπιστημίου Κρήτης.


6.                    «Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας» του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης.


7.                    «Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας» του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης.


8.                    «Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας» του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης.


9.                    «Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας» του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και «Ιταλικής Γλώσσας και
Φιλολογίας» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και μόνον για την
κατεύθυνση Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.


10.                 «Θεολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.


11.                 «Κοινωνικής Θεολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών και «Κοινωνικής και Ποιμαντικής Θεολογίας» του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.


12.                 «Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης» του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών,  του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, του Πανεπιστημίου Κρήτης, του
Πανεπιστημίου Αιγαίου, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας.


13.                 «Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία» του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου
Πατρών, «Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης» του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, «Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών» του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, «Επιστημών Εκπαίδευσης
στην Προσχολική Ηλικία» του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, «Παιδαγωγικού
Προσχολικής Εκπαίδευσης»  του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας και «Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού
Σχεδιασμού» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.


14.                 «Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής» του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών και
«Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.


15.                 «Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού» του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης (Θεσ/νίκης και Σερρών), του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.


16.                 «Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών» του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, «Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών» του
Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και του
Πανεπιστημίου Πειραιώς, «Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών
Σπουδών» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
και «Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης» του Δημοκριτείου
Πανεπιστημίου Θράκης.


17.«Νομικής» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου
Θράκης.


18. «Κοινωνιολογίας» του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών
Επιστημών, του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Πανεπιστημίου Αιγαίου.


19.«Κοινωνικής Πολιτικής» του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και
Πολιτικών Επιστημών και «Κοινωνικής Διοίκησης» του Δημοκριτείου
Πανεπιστημίου Θράκης.


20.«Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης» του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, «Πολιτικών Επιστημών» του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, «Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας» του  Παντείου
Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και «Πολιτικής Επιστήμης»
του Πανεπιστημίου Κρήτης, «Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων» του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και «Πολιτικών Επιστημών» του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης.


21.«Οικονομικών Επιστημών» ή «Οικονομικής Επιστήμης» του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης,  του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πανεπιστημίου
Πειραιώς, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών,
του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Πανεπιστημίου
Κρήτης,  του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.


22.«Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης» του Παντείου Πανεπιστημίου
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και «Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης»
του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος.


23. «Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων» του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών, του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, «Διοίκησης Επιχειρήσεων» του
Πανεπιστημίου Πατρών και του Πανεπιστημίου Αιγαίου καθώς και «Διοίκησης
Επιχειρήσεων» του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.


24.«Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών καθώς
και «Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής» του Πανεπιστημίου
Πειραιώς.


25. «Ναυτιλιακών Σπουδών» του Πανεπιστημίου Πειραιώς και «Ναυτιλίας και
Επιχειρηματικών Υπηρεσιών» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.


26. «Χημείας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών, του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Πανεπιστημίου Κρήτης.


27.«Φυσικής» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών, του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Πανεπιστημίου Κρήτης.


28. «Μαθηματικών» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών, του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,  του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Πανεπιστημίου
Αιγαίου.


29. «Στατιστικής Ασφαλιστικής Επιστήμης» του Πανεπιστημίου Πειραιώς και
«Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών» του
Πανεπιστημίου Αιγαίου.


30. «Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών, «Πληροφορικής» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πανεπιστημίου
Πειραιώς, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Ιονίου Πανεπιστημίου,
«Εφαρμοσμένης Πληροφορικής» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και
Κοινωνικών Επιστημών, «Επιστήμης Υπολογιστών» του Πανεπιστημίου Κρήτης,
«Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και
«Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική» του Πανεπιστημίου Στερεάς
Ελλάδος, «Πληροφορικής και Τηλεματικής» του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.


31. «Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών» του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και «Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Τεχνολογίας Υπολογιστών» του Πανεπιστημίου Πατρών.


32. «Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής» του Πανεπιστημίου
Πατρών, «Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών» του Πολυτεχνείου
Κρήτης, «Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων» του
Πανεπιστημίου Αιγαίου, «Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων» του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και «Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.


33.«Μηχανολόγων Μηχανικών» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, «Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών
Μηχανικών» του Πανεπιστημίου Πατρών, «Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας» του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και «Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων» του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.


34. «Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης» του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου
Θράκης και του Πολυτεχνείου Κρήτης


35.«Χημικών Μηχανικών» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Πατρών.


36. «Μηχανικών Περιβάλλοντος» του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και του
Πολυτεχνείου Κρήτης.


37. «Επιστήμης των Υλικών» του Πανεπιστημίου Πατρών και «Επιστήμης και
Τεχνολογίας Υλικών» του Πανεπιστημίου Κρήτης.


38. «Αρχιτεκτόνων Μηχανικών» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών, του
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, του Πολυτεχνείου Κρήτης και του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.


39. «Πολιτικών Μηχανικών» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου
Θράκης, του Πανεπιστημίου Πατρών και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.


40.«Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
και  του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.


41.«Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης και «Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής
Ανάπτυξης» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.


42. «Θεατρικών Σπουδών»  του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών, του Πανεπιστημίου Πατρών και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.


43. «Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, «Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων» του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και «Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και
Φυσικών Πόρων» του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.


44. «Γεωπονίας» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, «Επιστήμης
Φυτικής Παραγωγής» και «Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών»,
«Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων», «Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και
Γεωργικής Μηχανικής» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, «Γεωπονίας,
Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος»  και «Γεωπονίας Ιχθυολογίας
και Υδάτινου Περιβάλλοντος» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και μόνο για τις
αντίστοιχες κατευθύνσεις.


45. «Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου
Αθηνών,  «Γεωπονίας» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (μόνο για
την κατεύθυνση 'Αγροτικής Οικονομίας' της σχολής) και «Αγροτικής Ανάπτυξης»
του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.


46. «Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος» του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών και «Γεωλογίας» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Πατρών.


47. «Γεωγραφίας» του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Χαροκοπείου
Πανεπιστημίου.


48.«Ιατρικής»  του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών, του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης,  του
Πανεπιστημίου Κρήτης και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.


49. «Οδοντιατρικής» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.


50.«Νοσηλευτικής» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.


51. «Φαρμακευτικής» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Πατρών.


52. «Κτηνιατρικής» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.


53. «Βιολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών και του
Πανεπιστημίου Κρήτης.


54. «Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης» του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, «Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής
Επικοινωνίας» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και «Επικοινωνίας
Μέσων και Πολιτισμού» του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών
Επιστημών.


55. «Σλαβικών Σπουδών» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
και «Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών» του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών

 


ΜΕΡΟΣ Β΄


Μη αντίστοιχα τμήματα

 
Μη αντίστοιχα θεωρούνται τα παρακάτω πανεπιστημιακά τμήματα:
 
1.                    «Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών»
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου   Αθηνών.
2.                    «Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης» του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
3.                    «Μουσικών Σπουδών» του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών.
4.                    «Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών» του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου.
5.                    «Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών» του Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
6.                    «Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών» του
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
7.                    «Θεωρητικών Σπουδών Τέχνης» της Ανωτάτης Σχολής Καλών
Τεχνών.
8.                    «Κινηματογράφου» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης.
9.                    «Μουσικών Σπουδών» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης.
10.                 «Θεάτρου» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
11.                 «Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας» του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών.
12.                 «Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας» του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών.
13.                 «Στατιστικής» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
14.                 «Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου
Αθηνών.
15.                 «Δημόσιας Διοίκησης» του  Παντείου Πανεπιστημίου
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.
16.                 «Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας» του
Πανεπιστημίου Πειραιώς.
17.                 «Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων» του
Πανεπιστημίου Πειραιώς.
18.                 «Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών» του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών.
19.                 «Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης» του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών.
20.                 «Διοίκησης Τεχνολογιών» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών.
21.                 «Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών» του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων.
22.                 «Επιστήμης Τεχνολογίας Υλικών» του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων.
23.                  «Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης» του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
24.                 «Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και
Τροφίμων» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
25.                 «Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος & Νέων
Τεχνολογιών»  του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
26.                 «Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής» του Δημοκριτείου
Πανεπιστημίου Θράκης.
27.                 «Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών»
του Δημοκριτείου  Πανεπιστημίου Θράκης.
28.                 «Εφαρμοσμένων Μαθηματικών» του Πανεπιστημίου Κρήτης.
29.                 «Μηχανικών Ορυκτών Πόρων» του Πολυτεχνείου Κρήτης.
30.                 «Μεσογειακών Σπουδών» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
31.                 «Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης» του Πανεπιστημίου
Αιγαίου.
32.                 «Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων» του
Πανεπιστημίου Αιγαίου.
33.                 «Επιστημών της Θάλασσας» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
34.                 «Περιβάλλοντος» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
35.                 «Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας» του
Πανεπιστημίου Αιγαίου.
36.                 «Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας» του Ιονίου
Πανεπιστημίου.
37.                 «Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας» του Ιονίου
Πανεπιστημίου.
38.                 «Τεχνών Ήχου και Εικόνας» του Ιονίου Πανεπιστημίου.
39.                 «Μουσικών Σπουδών»  του Ιονίου Πανεπιστημίου.
40.                 «Ειδικής Αγωγής» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
41.                 «Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας» του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας.
42.                 «Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής» του Χαροκοπείου
Πανεπιστημίου.
43.                 «Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας» του Χαροκοπείου
Πανεπιστημίου.
44.                 «Επιστήμης και Τεχνολογίας   Τηλεπικοινωνιών» του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
45.                 «Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού» του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου.
46.                 «Βαλκανικών Σπουδών» του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας.
47.  « Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής» του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι μη
αντίστοιχο.
 
Σημειώσεις:
Σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του Ν. 3282/2004 (ΦΕΚ Α' 208), όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 3443/2006 (Φ.Ε.Κ. Α' 41), τροποποίηση
ή συμπλήρωση της Απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για
τις αντιστοιχίες των πανεπιστημιακών τμημάτων, η οποία είναι διαπιστωτικού
χαρακτήρα και εκδίδεται κατόπιν απόφασης του Σ.Α.Π.Ε., είναι δυνατή μόνο
στις περιπτώσεις που ιδρύονται νέα τμήματα ή μεταβάλλεται το γνωστικό
αντικείμενο υφιστάμενων τμημάτων.

18
μελος ΔΕΠ
03/02/2010 11:19
Επειδή γνωρίζω από πρώτο χέρι τα θέματα μετεγγραφών μάθετε παρακαλώ το εξής καταπληκτικό: Μπορείς να πάρεις μετεγγραφή (αν είσαι στις ομάδες που δικαιούνται) ακόμη και αν έχεις περάσει στον τόπο κατοικίας σου!!! Πώς; Διαβάστε παρακάτω: ΝΟΜΟΣ 3282//1.11.2004 Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού και άλλες διατάξεις.(ΦΕΚ 208/Α), άρθρο 1, παρ 6: "Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των προηγούμενων παραγράφων, δικαίωμα μετεγγραφής υφίσταται μόνο για ένα από τα δύο Τμήματα, κατ’ επιλογή του ενδιαφερομένου, που είναι πλησιέστερο στον τόπο της κατοικίας των γονέων και είναι αντίστοιχο με το Τμήμα προέλευσης...." Απίστευτο; Το κόλπο βρίσκεται στην φράση "ένα από τα δύο Τμήματα". ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ; Δεν αρκεί το ένα Τμήμα; Γιατί χρειάζεται δυνατότητα επιλογής; Κανονικά, θα έπρεπε να υπάρχει ρητή διατύπωση που να αποκλείει μετεγγραφή σε Τμήμα που βρίσκεται πιο μακριά από τον τόπο κατοικίας από αυτό που ήδη έχει περάσει ο υποψήφιος. ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΥΤΟ; Το κορυφαίο δε σημείο ειναι στο πώς πιστοποιείται ο τόπος μόνιμης κατοικίας των γονέων: αρκεί ένας λογαριασμός ΔΕΚΟ, κ.λπ. Ωραία, περνάει το παιδί σου στα Χανιά, εσύ μένεις στα Χανιά αλλά (αν έχεις χρήματα) προτιμάς να σπουδάσει στην Αθήνα και "δυστυχώς" υπάρχουν 2 αντίστοιχα τμήματα πιο κοντά από το Αθηναϊκό. Κανένα πρόβλημα! Αρκεί να δικαιούσαι τη μετεγγραφή (να είσαι π.χ. πολύτεκνος, να έχεις λόγο υγείας, κ.λπ.). Νοικιάζεις ένα σπίτι στην Αθήνα (θα σου χρειαστεί αφού η μετεγγραφή θα γίνει όπως θα δούμε) και έχεις έναν λογαριασμό ΔΕΚΟ που δείχνει ότι μένεις Αθήνα! Και καθάρισες!!! Δεν το πιστεύετε; Δείτε την παρ. 7 του αρ. 1 του ίδιου νόμου: "Έγγραφο δημόσιας αρχής ή υπηρεσιών ή λογαριασμών οργανισμών κοινής ωφέλειας, από το οποίο να προκύπτει ο τόπος κατοικίας των γονέων." Αυτά τα ωραία! Και επειδή την λαμογιά την έχουμε στο αίμα μας μία είναι η καθαρή λύση: κατάργηση όλων των μετεγγραφών και δανειοδότηση των οικονομικά αδυνάτων ώστε να μπορούν να σπουδάσουν όπου πέτυχαν. Με μοναδική ίσως εξαίρεση σοβαρότατα κινητικά προβλήματα (τετραπληγικών π.χ.).
Stavros
02/02/2010 18:29
@ e.p. Sosto , alla pos tha ikanopoiithei o ellinas oti ekane tin lamogia toy???
e.p.
02/02/2010 13:44
να καταργηθούν οι μετεγραφές χρήματα για φοιτητικές εστίες να μπορούν νασπουδάζουν όλοι χωρίς να χρεώνονται τα σπίτια
dimos
01/02/2010 23:26
Οι μετεγγραφές για λόγους οικονομικούς (παρ. 2 και 3 του άρθρου 1 του ν. 3282/2004) δεν επιτρέπεται να ξεπερνούν σε ποσοστό το 10% του αριθμού των εισακτέων στο Τμήμα υποδοχής. Ειδικά για τα Ιδρύματα του Λεκανοπεδίου Αττικής και του Νομού Θεσσαλονίκης το ποσοστό των μετεγγραφών αυτών δεν επιτρέπεται να ξεπερνά το 5%. Υπέρβαση του ποσοστού μετεγγραφής δεν επιτρέπεται σε καμία απολύτως περίπτωση. Αν υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι με τις ίδιες προϋποθέσεις, προηγούνται τα τέκνα των οικογενειών που έχουν ένα τουλάχιστον αδελφό ή αδελφή που φοιτά σε Πανεπιστήμιο ή Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) που βρίσκεται σε διαφορετική πόλη από τον τόπο μόνιμης κατοικίας των γονέων (τρία ή περισσότερα σπίτια) (Φ.5/122975/B3/04 υπουργική απόφαση – Β’ 1687) εφόσον ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού εισοδήματός τους δεν είναι μεγαλύτερος του ποσού των πέντε χιλιάδων ευρώ του μέσου όρου του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος των άλλων υποψηφίων. Διευκρινίζεται ότι με τον όρο υποψήφιοι με τις ίδιες προϋποθέσεις νοούνται οι υποψήφιοι που βρίσκονται στο γ΄ εξάμηνο σπουδών, που έχουν επιτύχει στο Τμήμα προέλευσης σε όλα τα μαθήματα των δύο πρώτων εξαμήνων και των οποίων ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος των τριών τελευταίων ετών δεν υπερβαίνει το ποσό των 45.000 €. Αν υπάρχει ίσος μέσος όρος οικογενειακού εισοδήματος, για την αποφυγή της υπέρβασης, λαμβάνεται υπόψη η συνολική βαθμολογία που έχουν πετύχει οι υποψήφιοι στο Τμήμα προέλευσης. Αν και η συνολική βαθμολογία είναι ίδια, γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοδύναμων υποψηφίων από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος υποδοχής (παρ. 3 άρθρου 1 ν.3282/2004).
Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετεγγραφής για οικονομικούς λόγους έχουν τα τέκνα των γονέων των οποίων ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος των τριών τελευταίων οικονομικών ετών δεν υπερβαίνει το ποσό των τριανταπέντε χιλιάδων ευρώ. Στις περιπτώσεις αυτές δικαίωμα υποβολής αίτησης για μετεγγραφή έχουν μόνο όσοι βρίσκονται στο τρίτο εξάμηνο σπουδών τους και εφόσον έχουν πετύχει στο Τμήμα προέλευσης σε όλα τα υποχρεωτικά και με επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα των δύο πρώτων εξαμήνων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών ή σε ίσο τουλάχιστον αριθμό μαθημάτων του ατομικού προγράμματος σπουδών του υποψήφιου για μετεγγραφή φοιτητή ή σπουδαστή (παρ. 2 άρθρου 1 ν.3282/2004).
2.Τα τέκνα των οποίων ένας τουλάχιστον γονέας είναι τυφλός ή κωφάλαλος ή νεφροπαθής που υποβάλλεται σε αιμοκάθαρση ή πάσχει από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκει στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχει κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%, μετεγγράφονται σε ποσοστό 1% του αριθμού των εισακτέων στο Τμήμα υποδοχής. Στις περιπτώσεις αυτές, για την αποφυγή της υπέρβασης του ποσοστού μετεγγραφής, μεταξύ υποψηφίων με τις ίδιες προϋποθέσεις λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος του οικογενειακού εισοδήματος, ή, αν υπάρχει ίσος μέσος όρος εισοδήματος, η συνολική βαθμολογία που έχουν πετύχει οι υποψήφιοι στο Τμήμα προέλευσης ή ο συνολικός αριθμός μορίων που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι κατά την τελευταία συμμετοχή τους στις εξετάσεις των μαθημάτων που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο. Αν και η συνολική βαθμολογία είναι ίδια, γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοδύναμων υποψηφίων από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος υποδοχής (παρ.5 εδ. β άρθρου 1 ν.3282/2004). Στην περίπτωση αυτή, δικαίωμα υποβολής αίτησης για μετεγγραφή έχουν όσοι ευρίσκονται στο Α’ εξάμηνο σπουδών εκτός εάν ο λόγος μετεγγραφής προκύψει μεταγενέστερα.
ΧΡΙΣΤΙΝΑ Ι.
01/02/2010 23:25
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΧΩΡΙΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ
(μέλη πολύτεκνων και πολυμελών οικογενειών, παιδιά θυμάτων της τρομοκρατίας, ορφανοί από έναν ή δύο γονείς, διακριθέντες στον τομέα του αθλητισμού, πάσχοντες από σοβαρές ασθένειες).

1) Πολύτεκνοι γονείς και τέκνα πολυτέκνων (παρ.1 εδ.α άρθρου 1 ν. 3282/2004).
Ως πολύτεκνοι θεωρούνται όσοι πληρούν μια εκ των προϋποθέσεων του άρθρου πρώτου του ν. 1910/44, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν.3454/06.
2) Γονείς και τέκνα πολυμελών οικογενειών με τρία ζώντα τέκνα από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, εφόσον κανένα από αυτά δεν υπερβαίνει το εικοστό έκτο έτος της ηλικίας του, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων αγάμων μητέρων με τρία μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα που δεν υπερβαίνουν το ανωτέρω όριο ηλικίας (παρ.1 εδ.α άρθρου 1 ν. 3282/2004).
3) Τέκνα των φονευθέντων ή καταστάντων πλήρως ανικάνων για την εκτέλεση των καθηκόντων τους σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 1897/90 (Α΄ 120) (παρ.1 εδ.β άρθρου 1 ν.3282/2004 και ν.2083/92 -Α΄ 159).
4) Ορφανοί φοιτητές ή σπουδαστές από τον ένα ή και από τους δύο γονείς, εφόσον ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος των τριών τελευταίων οικονομικών ετών δεν υπερβαίνει το ποσό των τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ. Για τον υπολογισμό του μέσου όρου του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος των τριών τελευταίων οικονομικών ετών των ορφανών από τον έναν ή και τους δύο γονείς δε λαμβάνεται υπόψη το ατομικό εισόδημα του αποβιώσαντος γονέα ή των αποβιωσάντων γονέων που είχαν τυχόν δηλώσει κατά την τελευταία τριετία πριν από την αίτηση μετεγγραφής (παρ.1 εδ. γ άρθρου 1 ν.3282/2004 και παρ. 2 άρθρου 12 ν. 3577/2007).
5) Φοιτητές και σπουδαστές που κατά τη διάρκεια των σπουδών τους σε Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. πέτυχαν αθλητική διάκριση που επιτρέπει κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας την εγγραφή τους καθ’ υπέρβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το λόγο αυτό (παρ.1 εδ.δ΄ άρθρου 1 ν.3282/2004). Ειδικότερα οι ανήκοντες στην παράγραφο 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/99 (Α΄ 121), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 18 του ν. 3708/08 (ΦΕΚ 210 Α΄).
6) Φοιτητές και σπουδαστές που εγγράφηκαν σε Τμήμα Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. για έναν από τους λόγους υγείας που κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε ποσοστό θέσεων 3% επί του αριθμού εισακτέων σε οποιοδήποτε Τμήμα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λόγω κάλυψης του προβλεπόμενου ποσοστού από υποψήφιους με μεγαλύτερη βαθμολογία δεν μπόρεσαν να εγγραφούν στο αντίστοιχο Τμήμα προτίμησής τους ή που κατά τη διάρκεια των σπουδών τους υπέστησαν μια από τις σοβαρές ασθένειες που αναφέρονται στις παραπάνω διατάξεις. Επίσης, δικαίωμα μετεγγραφής έχουν και όσοι πάσχουν από τις παραπάνω σοβαρές ασθένειες και εγγράφηκαν σε Τμήμα Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. μετά από συμμετοχή στις εξετάσεις των μαθημάτων που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, χωρίς να έχουν κάνει χρήση του σχετικού δικαιώματος εγγραφής καθ’ υπέρβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για έναν από τους λόγους αυτούς (παρ.5 εδ.α άρθρου 1 ν.3282/2004).
Ειδικότερα, στους δικαιούχους μετεγγραφής ανεξαρτήτως ποσοστού της περίπτωσης αυτής υπάγονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2640/98 (Α΄ 206) όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, οι τυφλοί, οι κωφάλαλοι, οι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία και δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, οι πάσχοντες από συγγενή υδροκεφαλία με μόνιμη τεχνητή παροχέτευση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού (shunt), συνοδευόμενη και από άλλες διαμαρτίες, όπως αραχνοειδής κύστη με φαινόμενα επιληπτικής κρίσης, καθώς επίσης οι πάσχοντες από μυϊκή δυστροφία Duchenne, από βαριά αγγειακή δυσπλασία του εγκεφαλικού στελέχους, από κακοήθεις νεοπλασίες (λευχαιμίες, λεμφώματα, συμπαγείς όγκους), από το σύνδρομο του Bund Chiari, από τη νόσο του Fabry, από βαριά ινοκυστική νόσο (παγκρέατος, πνευμόνων), από σκλήρυνση κατά πλάκας, από βαρειά μυασθένεια θεραπευτικώς αντιμετωπιζόμενη με φαρμακευτική αγωγή, οι νεφροπαθείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση, οι πάσχοντες από συγγενή αιμορραγική διάθεση - αιμορροφιλίες και υποβαλλόμενοι σε θεραπεία με παράγοντες πήξεως, οι υποβληθέντες σε μεταμόσχευση μυελού των οστών ή μεταμόσχευση κερατοειδούς χιτώνος ή μεταμόσχευση οργάνων νεφρού, καρδιάς, πνευμόνων, ήπατος και παγκρέατος, οι πάσχοντες από ινσουλινοεξαρτώμενο νεανικό διαβήτη τύπου 1, οι πάσχοντες από σύνδρομο Evans, οι πολυμεταγγιζόμενοι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, οι έχοντες κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%, οι πάσχοντες από φαινυλκετονουρία, από συγγενή θρομβοφιλία και υποβάλλονται σε θεραπεία αντιπηκτικής αγωγής δια βίου, από αρρυθμογόνο δυσπλασία δεξιάς κοιλίας με εμφυτευμένο απινιδωτή, καθώς και από τη νόσο GAUCHER..
ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση του ενδιαφερομένου.
2. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3. Βεβαίωση εγγραφής που εκδίδεται από το Τμήμα προέλευσης.
4. Ατομικό δελτίο επιτυχίας ή αναλυτικό πιστοποιητικό σπουδών.
5. Αντίγραφο του προγράμματος σπουδών θεωρημένο από τη Γραμματεία
του Τμήματος προέλευσης.
6. Έγγραφο δημόσιας αρχής ή υπηρεσιών ή λογαριασμών οργανισμών κοινής ωφελείας, από το οποίο να προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας των γονέων ή βεβαίωση του Τμήματος από την οποία προκύπτει η φοιτητική ή σπουδαστική ιδιότητα του αδελφού ή της αδελφής στην περίπτωση που υπάρχει αδελφός ή αδελφή που φοιτά σε Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. σε πόλη άλλη από αυτή της μόνιμης κατοικίας των γονέων.
7. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του ενδιαφερομένου για την ακρίβεια του περιεχομένου των υποβληθέντων δικαιολογητικών, όπου θα βεβαιώνεται ο τόπος μόνιμης κατοικίας των γονέων, αλλά και θα γίνεται ιδιαίτερη μνεία της γνώσης των συνεπειών της υποβολής αναληθούς δήλωσης ή ανακριβών, ψευδών ή πλαστών δικαιολογητικών.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1. Πιστοποιητικό της οικογενειακής τους κατάστασης και πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (σε καμία περίπτωση το βιβλιάριο ταυτότητας πολυτέκνων).
Πιστοποιητικό της οικογενειακής τους κατάστασης ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, που αποδεικνύει την πολυτεκνική ιδιότητα και πιστοποιεί την ταυτότητα του πολυτέκνου με τις τυχόν στο μεταξύ επελθούσες μεταβολές των στοιχείων και της οικογενειακής τους κατάστασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του ν.1910/1944, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του ν.3454/2006 (ΦΕΚ 75 Α’).
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή και ληξιαρχικές πράξεις γέννησης των τέκνων. Εάν δεν υπάρχουν, η ηλικία αποδεικνύεται από τα μητρώα αρρένων για τους άνδρες και από το γενικό μητρώο δημοτών για τις γυναίκες.
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3. Αντίγραφο πράξης συνταξιοδότησης από τον οικείο συνταξιοδοτικό φορέα.
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 4. Αντίγραφα εκκαθαριστικών σημειωμάτων της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για το συνολικό οικογενειακό εισόδημα του ενδιαφερομένου των τριών τελευταίων οικονομικών ετών ή, αν δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση, σχετική βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για το λόγο μη υποβολής της και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνονται τα απαιτούμενα ως άνω στοιχεία, από τα οποία θεμελιώνεται ο λόγος απαλλαγής από την υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα όλων των φορολογούμενων μελών της οικογένειας του υποψηφίου, από κάθε πηγή, είτε δηλώνεται χωριστά είτε από κοινού.
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 5. Βεβαίωση εγγραφής αθλητή στον ειδικό πίνακα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 6. Ιατρική γνωμάτευση από πανεπιστημιακό ή κρατικό νοσηλευτικό ίδρυμα ύστερα από εισαγωγή τους σε αυτό, καθώς και το κατά περίπτωση κατάλληλο αποδεικτικό υλικό που θα τους ζητηθεί και θα πιστοποιεί την ασθένεια από την οποία πάσχουν. Η εισαγωγή και γνωμάτευση αυτή και το προσκομιζόμενο λοιπό αποδεικτικό υλικό εξετάζονται από πενταμελή υγειονομική επιτροπή που συγκροτείται εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για μετεγγραφή με απόφαση του πρύτανη του Πανεπιστημίου υποδοχής ή του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. και η οποία αποτελείται από:
– Τρία μέλη Δ.Ε.Π. του ιατρικού τμήματος του Πανεπιστημίου υποδοχής ή του πλησιέστερου προς αυτό Πανεπιστημίου με ειδικότητα χειρουργική, παθολογική και εργαστηριακή, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με κλήρωση από το συνολικό αριθμό των μελών Δ.Ε.Π. αντίστοιχων ειδικοτήτων του οικείου τμήματος της βαθμίδας του καθηγητή εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για μετεγγραφή.
– Έναν εκπρόσωπο του ιατρικού συλλόγου της περιφέρειας της έδρας του Πανεπιστημίου υποδοχής, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον οικείο σύλλογο.
– Ένα μέλος δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής της Περιφέρειας στην οποία ανήκει το Πανεπιστήμιο υποδοχής, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον οικείο Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας.
Το όλο έργο της υγειονομικής επιτροπής συντονίζει ο αντιπρύτανης ακαδημαϊκών υποθέσεων ή ο αντιπρόεδρος της διοικούσας επιτροπής του Πανεπιστημίου υποδοχής.
Η υγειονομική επιτροπή της παραγράφου αυτής μπορεί, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, να παραπέμπει υποχρεωτικά εκ μέρους του Πανεπιστημίου υποδοχής υποψήφιους για εισαγωγή και περαιτέρω εξέταση και γνωμάτευση σε πανεπιστημιακό ή κρατικό νοσηλευτικό ίδρυμα. Εφόσον το σχετικό αίτημα για εισαγωγή και περαιτέρω εξέταση υποβληθεί έστω και από ένα μέλος της επιτροπής, η παραπομπή είναι υποχρεωτική.
Η υγειονομική επιτροπή που συγκροτείται και λειτουργεί κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου επιλαμβάνεται των αιτήσεων μετεγγραφής για τους λόγους υγείας της περίπτωσης αυτής των σπουδαστών Τ.Ε.Ι. Η επιτροπή αυτή συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. υποδοχής και το έργο της επιτροπής συντονίζει ο αντιπρόεδρος ακαδημαϊκών υποθέσεων ή ο αντιπρόεδρος της διοικούσας επιτροπής του Τ.Ε.Ι. υποδοχής.
Στις προβλεπόμενες θέσεις των μελών Δ.Ε.Π. ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με κλήρωση ιατροί αντίστοιχων ειδικοτήτων από το συνολικό αριθμό των μελών Ε.Π. της βαθμίδας του καθηγητή της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. υποδοχής ή του πλησιέστερου προς αυτό Τ.Ε.Ι. ή του ιατρικού τμήματος του πλησιέστερου Πανεπιστημίου.
Οι ιατρικές εξετάσεις και γνωματεύσεις και τα λοιπά αποδεικτικά στοιχεία που συγκεντρώνονται από τις αντίστοιχες υγειονομικές επιτροπές σε κάθε τμήμα υποδοχής διέπονται από τις διατάξεις του νόμου για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ν. 2472/97 (Α΄50).
υποψήφια
01/02/2010 21:25
Για τους υποψήφιους των εσπερινών σχολείων ισχύουν οι μετεγγραφές παρακαλώ;
ΓΡΑΣΕΠ
01/02/2010 21:04
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ 2009-2010
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΜΙΑ
2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕΡΡΩΝ
3 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΜΙΑ
4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΜΙΑ
5 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΜΙΑ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
1 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
2 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ "1.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
2.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
3.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
4.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
5.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕΡΡΩΝ
6.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
7.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ)
8.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ
9.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ"
3 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
4 ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ "1.ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
2.ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ)
3.ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ (ΑΜΦΙΣΣΑ)
4.ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ)"
5 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ "1.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΣΠΕΤΣΕΣ)
2.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ
3.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
4.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
5.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ)
6.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)"
ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
1 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜHΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜHΤΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
2 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ "1.ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
2.ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)"
3 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΜΙΑ
4 ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ / ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΜΙΑ
5 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΜΙΑ
6 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ "1.ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ
2.ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ"
7 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ "1.ΚΟΙΝ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
2.ΚΟΙΝ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)"
8 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ "1.ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
2.ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ"
9 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α'' "1.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
2.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
3.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
4.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΑΜΙΑΣ
5.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
6.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
7.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ)"
10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Β'' "1.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
2.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
3.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
4.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΑΜΙΑΣ
5.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
6.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
7.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ)"
11 ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΜΙΑ
12 ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ (ΑΙΓΙΟ)
13 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΜΙΑ
14 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ "1.ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
2.ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ (ΑΙΓΙΟ)
3.ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ"
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ KAMIA
2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ "1.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
2.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
3.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΛΑΜΙΑΣ
4.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ)"
3 ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΚΑΜΙΑ
4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
5 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ "1.ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
2.ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
3.ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ"
6 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΜΙΑ
7 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΜΙΑ
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
1 ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΔΡΑΜΑ)
2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ "1.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ
2.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)
3.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
"


ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
1 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ "1.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΑΘΗΝΑΣ
2.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΗΡΗΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
3.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
4.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
5.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ)
6.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
7.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕΡΡΩΝ
8.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ
9.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ"
2 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ "1.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
2.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
3.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
4.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
5.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
6.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
7.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
8.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
9.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
10.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΡΕΒΕΖΑ)"
3 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΜΙΑ
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
1 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΜΙΑ
2 ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ "ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ)

"
3 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ "1.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
2.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
3.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
4.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ
5.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
6.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
7.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
"
4 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ "1.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
2.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
3.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
4.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
5.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
6.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
7.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ "
5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΜΙΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ "1. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
2. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
1 ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ "1.Ε.Π.Δ.Ο. ΙΟΝΙΩΝ (ΛΕΥΚΑΔΑ)
2.Ε.Π.Δ.Ο. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
3.Ε.Π.Δ.Ο. ΠΑΤΡΑΣ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ)"
2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΜΙΑ
3 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
1 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)
2 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΜΙΑ
3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Υ "1.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΣΠΑΡΤΗ)
2.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΕΡΡΩΝ
3.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
4.ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ)
5.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΛΑΜΙΑΣ
6.ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
"
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ- ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
1 ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΜΙΑ
2 ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ "1.ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
2.ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
3.ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ"
3 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ "1.ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
2.ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
3.ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ)
4.ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
5.ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ"


ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
1 ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ)
2 ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ "1.ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
2.ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
3.ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)"
3 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ "1.ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
2.ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
3.ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
4.ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)
5.ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΡΗΤΗΣ"

"
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ" "
1.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
2.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΣΠΑΡΤΗ)

"

ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΜΙΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ (ΜΟΥΔΑΝΙΑ)
"
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
1 ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΜΙΑ
2 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ "1.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ. ΑΘΗΝΑΣ
2.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ. ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
3.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ. ΘΕΣ/ΚΗΣ
4.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ. ΛΑΡΙΣΑΣ
5.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ. ΠΑΤΡΑΣ
6.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ. ΠΕΙΡΑΙΑ"
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
1 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ "1.ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
2.ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ"
2 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ "1. ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
2.ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ"
3 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ "1.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α'' & Β'' ΑΘΗΝΑΣ
2.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
3.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
4.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΑΜΙΑΣ
5.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
6.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
7.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ)"
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ "1.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
2.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
3.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
4.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
5.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
6.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
7.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
8.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
9.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
10.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ"
2 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ


ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
1 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
2 ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ "1.ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
2.ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ)
3.ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ (ΑΜΦΙΣΣΑ)
4.ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣΗ ΠΑΤΡΑΣ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ)
"
3 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ "1.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
2.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
3.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
4.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
5.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
6.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΡΕΒΕΖΑ)
7.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
8.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
9.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
10.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ"
4 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ "1.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ. ΑΘΗΝΑΣ
2.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ. ΠΑΤΡΑΣ
3.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ. ΛΑΡΙΣΑΣ
4.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ. ΗΠΕΙΡΟΥ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ)
5.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ. ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
6.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ. ΠΕΙΡΑΙΑ (ΣΠΕΤΣΕΣ)"
ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
1 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
2 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ "1.ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
2.ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)"
3 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ "1.ΙΑΤΡ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
2.ΙΑΤΡ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ"
4 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ "1.ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
2.ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ "
5 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ "1.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α'' Β'' ΑΘΗΝΑΣ
2.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
3.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΑΜΙΑΣ
4.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
5.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
6.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
7.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ)"
6 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ "1.ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
2.ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ (ΑΙΓΙΟ)
3.ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ"
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
1 "
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ " ΚΑΜΙΑ
2 ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ "1.ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
2.ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ)
3.ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)"
3 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ "1.ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
2.ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
3.ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
4.ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)
5.ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΡΗΤΗΣ"
ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
1 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ "1.ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
2.ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
3.ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ "
2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ "1.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
2.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
3.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΛΑΜΙΑΣ
4.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ)"
3 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΜΙΑ
4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
5 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ "1.ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
2.ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
3.ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ"
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
1 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ "1.ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΗΤΕΙΑ)
2.ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)"
2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ "1.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
2.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)
3.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ"
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΜΙΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΙΛΚΙΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΜΙΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ "
ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) "


ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

1 "
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ " ΚΑΜΙΑ
2 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
1 "
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ " ΚΑΜΙΑ
2 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΜΙΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
1 ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ "1.Ε.Π.Δ.Ο. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
2.Ε.Π.Δ.Ο. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΓΡΕΒΕΝΑ)
3.Ε.Π.Δ.Ο. ΠΑΤΡΑΣ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ)"
2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ "1. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΣΠΑΡΤΗ)
3. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ)

"
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ
1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
2 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ "1.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΑΘΗΝΑΣ
2.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΠΕΙΡΑΙΑ
3.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ
4.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΠΑΤΡΑΣ
5.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΛΑΡΙΣΑΣ
6.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
7.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΚΑΒΑΛΑΣ
8.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΣΕΡΡΩΝ
9.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΚΡΗΤΗΣ"


ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ "1.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
2.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
3.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
4.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
5.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
6.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΡΕΒΕΖΑ)
7.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
8.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
9.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
10.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ"
2 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ "1.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΑΘΗΝΑΣ
2.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)
3.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΛΑΡΙΣΑΣ
4.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΠΑΤΡΑΣ
5.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΚΡΗΤΗΣ
6.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΠΕΙΡΑΙΑ
7.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΣΕΡΡΩΝ
8.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ
9.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ)"
3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΜΙΑ
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
1 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ "1.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
2.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
3.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
4.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ
5.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
6.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)
7.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)"
2 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ "1.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
2.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
3.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
4.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
5.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
6.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
7.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ "
3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΜΙΑ
4 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ "

1.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΕΡΡΩΝ
2.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΛΑΜΙΑΣ
3.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
4. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΣΠΑΡΤΗ)
5.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Υ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) 6.ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ)"
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
1 ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ "1.ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΛΑΜΙΑΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ)
2.ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)"
2 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
1 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ "1.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α'' Β'' ΑΘΗΝΑΣ
2.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
3.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΑΜΙΑΣ
4.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
5.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
6.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
7.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ"


ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
1 ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΜΙΑ
2 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
3 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΡΕΒΕΖΑ)
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
1 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ "1.ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
2.ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
3.ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
4.ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
5.ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)"
2 "
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ " "1. ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
2. ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
"
3 "
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ " " 1.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 2.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)
"
ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ "1.ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
2.ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)"
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ "1. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
2.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΛΑΜΙΑΣ
3.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΕΡΡΩΝ
4.ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
5.ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ)
6.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)
7.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ 8.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΛΕΥΚΑΔΑ)


"


ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ "1.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
2.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
3.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
4.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
5.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
6.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
7.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
8.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
9.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)
10.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΡΕΒΕΖΑ)"
2 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ "1.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ. ΑΘΗΝΑΣ
2.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ. ΘΕΣ/ΚΗΣ
3.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ. ΠΑΤΡΑΣ
4.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ. ΛΑΡΙΣΑΣ
5.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ. ΗΠΕΙΡΟΥ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ)
6.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ. ΠΕΙΡΑΙΑ (ΣΠΕΤΣΕΣ)"
3 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ "1.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΑΘΗΝΑΣ
2.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΠΕΙΡΑΙΑ
3.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ
4.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΠΑΤΡΑΣ
5.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΛΑΡΙΣΑΣ
6.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΣΕΡΡΩΝ
7.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΚΑΒΑΛΑΣ
8.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
9.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ)"
ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ "1.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
2.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ"
2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ "1.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α'' Β'' ΑΘΗΝΑΣ
2.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
3.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
4.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
5.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΑΜΙΑΣ
6.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
7.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ)"
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
1 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ "1.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
2.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
3.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
4.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ
5.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)
6.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
7.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ"
2 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ "1.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
2.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
3.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
4.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
5.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
6.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
7.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ "
3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ "1.ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
2.ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕΡΡΩΝ
3.ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ) "
4 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΜΙΑ
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
1 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ "1.ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
2.ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
3.ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
4.ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
5.ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) "
2 "
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ " "1.ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
2.ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
"
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΜΙΑ
2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ "1.ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
2.ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
3.ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ (ΑΜΦΙΣΣΑ)
4.ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ)"
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΙΟΝΙΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ "1.ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
2.ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)"
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ
1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ "1.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
2.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
3.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
4.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΛΑΜΙΑΣ"
2 ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)


ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
1 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ "1.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
2.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
3.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
4.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
5.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α'' Β'' ΑΘΗΝΑΣ
6.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
7.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ)"
2 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ "1.ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
2.ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
3.ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ (ΑΙΓΙΟ)"
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
1 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ "1.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
2.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
3.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
4.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
5.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
6.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
7.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ"
2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ "1.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
2.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
3.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
4.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ)"
3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Υ "1.ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 2.ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ)
3.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛ/ΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
4.ΠΛΗΡΟΦ. & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΕΡΡΩΝ
5.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)
6.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛ/ΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΣΠΑΡΤΗ)

"
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ "1. ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
2. ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
3. ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ)
4. ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ) "
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ "1.ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)
2.ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΔΡΑΜΑ)"


ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
1 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΜΙΑ
2 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ "1.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΑΘΗΝΑΣ
2.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΠΕΙΡΑΙΑ
3.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ
4.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΠΑΤΡΑΣ
5.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΣΕΡΡΩΝ
6.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΚΑΒΑΛΑΣ
7.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
8.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ)
9.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΚΡΗΤΗΣ"
3 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ "1.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
2.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
3.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
4.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
5.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
6.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΡΕΒΕΖΑ)
7.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
8.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
9.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
10.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ"
4 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ "1.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ. ΑΘΗΝΑΣ
2.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ. ΠΕΙΡΑΙΑ (ΣΠΕΤΣΕΣ)
3.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ. ΘΕΣ/ΚΗΣ
4.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ. ΠΑΤΡΑΣ
5.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ. ΗΠΕΙΡΟΥ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ)
6.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ. ΚΡΗΤΗΣ"
ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
1 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ "1.ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
2.ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ"
2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ "1.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α'' Β'' ΑΘΗΝΑΣ
2.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
3.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
4.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
5.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΑΜΙΑΣ
6.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
7.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ)"
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
1 ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΜΙΑ
2 ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ "1.ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
2.ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)
3.ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ"
3 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ "1.ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
2.ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)
3.ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ)
4.ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
5.ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΡΗΤΗΣ"
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
1 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ "1.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
2.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
3.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
4.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ
5.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)
6.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
7.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)"
2 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ "1.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
2.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
3.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
4.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
5.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
6.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
7.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) "
3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ "1.ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
2.ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
3.ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΑΤΡΑΣ"
4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ "1.ΠΛΗΡΟΦ. & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΛΑΜΙΑΣ
2.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΕΡΡΩΝ
3.ΒΙΟΜΗΧ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
4.ΤΗΛ/ΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ)
5.ΠΛΗΡΟΦ. & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)
6.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛ/ΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΣΠΑΡΤΗ)
7.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ 8. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΛΕΥΚΑΔΑ)

"
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
1 ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ "1.ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΛΑΜΙΑΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ)
2.ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΔΡΑΜΑ)"

2 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΚΑΜΙΑ

3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ "1.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
2.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ
3.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ "

4 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ 2. ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΗΤΕΙΑ)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
1 ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
2 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ "1. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
2.ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
3. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕΡΡΩΝ "


ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ "1.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
2.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
3.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
4.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
5.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
6.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
7.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
8.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)
9.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΡΕΒΕΖΑ)
10.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ"
2 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ -ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΜΙΑ
3 ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ "1.Ε.Π.Δ.Ο. ΠΑΤΡΑΣ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ)
2.Ε.Π.Δ.Ο. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΛΕΥΚΑΔΑ)
3.Ε.Π.Δ.Ο. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΓΡΕΒΕΝΑ)"
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
1 ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΜΙΑ
2 ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ "1.ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
2.ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

"
3 "
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ " ΚΑΜΙΑ
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΝΕΟΪΔΡΥΘΕΝ) 1. ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 2. ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3. ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ "
1. ΠΛΗΡΟΦ. & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 2.ΠΛΗΡΟΦ. & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 3.ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
4.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
5.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛ/ΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΣΠΑΡΤΗ)
6.ΠΛΗΡΟΦ. & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)


"


ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
1 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ "1.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΑΘΗΝΑΣ
2.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΠΕΙΡΑΙΑ
3.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ
4.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΛΑΡΙΣΑΣ
5.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΣΕΡΡΩΝ
6.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΚΑΒΑΛΑΣ
7.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
8.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ)
9.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΚΡΗΤΗΣ"
2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)
3 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ "1.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
2.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
3.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
4.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
5.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
6.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
7.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
8.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)
9.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΡΕΒΕΖΑ)
10.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ"
4 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ "1.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
2.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ)
3.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ
4.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
5.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
6.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΣΠΕΤΣΕΣ)"
ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ "1.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
2.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ"
2 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ "1. ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
2. ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ"
3 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ "1.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α'' Β'' ΑΘΗΝΑΣ
2.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
3.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
4.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
5.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΑΜΙΑΣ
6.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
7.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ)"
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
1 ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ 1.ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ)
2 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ "1.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
2.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
3.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ
4.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
5.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
6.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
7.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ"
3 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ "1.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
2.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
3.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
4.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
5.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
6.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
7.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ "
4 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ "1.ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
2.ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
3.ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ"
ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΓΙΟΥ
1 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ "1.ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
2.ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ
3.ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ"
2 ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ "1.ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
"
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
1 ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ "1.Ε.Π.Δ.Ο. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
2.Ε.Π.Δ.Ο. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΛΕΥΚΑΔΑ)
3.Ε.Π.Δ.Ο. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΓΡΕΒΕΝΑ)"
2 ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 2. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ) 4. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ (ΑΜΦΙΣΣΑ)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΥΡΓΟΥ
1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΜΙΑ
2 ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΜΙΑ


ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
1 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΑΘΗΝΑΣ 2.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΠΑΤΡΑΣ 3.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ 4.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΛΑΡΙΣΑΣ 5.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΣΕΡΡΩΝ 6.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΚΑΒΑΛΑΣ 7.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 8.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ) 9.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΚΡΗΤΗΣ
2 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 1.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ 2.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 3.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 5.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 6.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 7.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 8.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) 9.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΡΕΒΕΖΑ) 10.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
1 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 1.ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 2.ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3.ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
2 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 1.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 2.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 3.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 4.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ 5.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 6.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 7.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 1.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 2.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ 3.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΛΑΜΙΑΣ 4.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ)
4 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ KAMIA
5 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΜΙΑ
6 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 2. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 3. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 4. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 5. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 6. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 7. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
7 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 2.ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 3.ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΠΕΤΣΩΝ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ. ΑΘΗΝΑΣ 2.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ. ΗΠΕΙΡΟΥ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) 3.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ. ΘΕΣ/ΚΗΣ 4.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ. ΚΡΗΤΗΣ 5.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ. ΛΑΡΙΣΑ 6.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ. ΠΑΤΡΑΣ


ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
1 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ "1.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΑΘΗΝΑΣ
2.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΠΕΙΡΑΙΑ
3.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ
4.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΠΑΤΡΑΣ
5.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΛΑΡΙΣΑΣ
6.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΚΑΒΑΛΑΣ
7.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
8.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ)
9.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)"
2 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ "1.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
2.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
3.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
4.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
5.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
6.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΡΕΒΕΖΑ)
7.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
8.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
9.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
10.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ"
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
1 ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΜΙΑ
2 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ "1.ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
2.ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
3.ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ) "
3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ "1.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΛΑΜΙΑΣ
2.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
3.ΠΛΗΡΟΦ. & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)
4.ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
5.ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ)
6. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΣΠΑΡΤΗ)
"
4 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ "1.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
2.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
3.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
4.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
5.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
6.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
7.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ "
ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ


ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
1 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ "1.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΑΘΗΝΑΣ
2.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΠΕΙΡΑΙΑ
3.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΠΑΤΡΑΣ
4.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ)
5.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΛΑΡΙΣΑΣ
6.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΚΑΒΑΛΑΣ
7.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)
8.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΣΕΡΡΩΝ
9.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΚΡΗΤΗΣ
"
2 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ "1.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
2.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
3.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
4.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
5.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
6.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
7.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΡΕΒΕΖΑ)
8.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
9.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
10.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ"
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
1 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ "1.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
2.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
3.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
4.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ
5.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
6.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
7.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ"
2 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ "1.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
2.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
3.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
4.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
5.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
6.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
7.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ "
3 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ "1.ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
2.ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ
3.ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ "
4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΚΑΜΙΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΗΒΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΓΡΕΒΕΝΑ)
Βαγγέλης
01/02/2010 21:02
Καλά με τις θέσεις εισακτέων τι θα γίνει φέτος γιατί δεν τις ανακοινώνουν να ξέρουμε τώρα που δηλώνουμε μάθημα άρα και πεδίο; γιάτί αυτή η καθυστέρηση κ. Κάτσικα;
Roula
01/02/2010 21:00
Me tis antistixies ton tei ti ginete
fifirikos
01/02/2010 20:57
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ 2009-2010
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΜΙΑ
2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕΡΡΩΝ
3 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΜΙΑ
4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΜΙΑ
5 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΜΙΑ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
1 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
2 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ "1.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
2.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
3.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
4.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
5.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕΡΡΩΝ
6.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
7.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ)
8.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ
9.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ"
3 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
4 ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ "1.ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
2.ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ)
3.ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ (ΑΜΦΙΣΣΑ)
4.ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ)"
5 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ "1.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΣΠΕΤΣΕΣ)
2.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ
3.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
4.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
5.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ)
6.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)"
ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
1 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜHΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜHΤΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
2 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ "1.ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
2.ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)"
3 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΜΙΑ
4 ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ / ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΜΙΑ
5 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΜΙΑ
6 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ "1.ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ
2.ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ"
7 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ "1.ΚΟΙΝ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
2.ΚΟΙΝ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)"
8 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ "1.ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
2.ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ"
9 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α'' "1.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
2.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
3.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
4.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΑΜΙΑΣ
5.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
6.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
7.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ)"
10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Β'' "1.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
2.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
3.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
4.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΑΜΙΑΣ
5.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
6.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
7.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ)"
11 ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΜΙΑ
12 ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ (ΑΙΓΙΟ)
13 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΜΙΑ
14 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ "1.ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
2.ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ (ΑΙΓΙΟ)
3.ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ"
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ KAMIA
2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ "1.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
2.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
3.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΛΑΜΙΑΣ
4.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ)"
3 ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΚΑΜΙΑ
4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
5 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ "1.ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
2.ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
3.ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ"
6 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΜΙΑ
7 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΜΙΑ
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
1 ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΔΡΑΜΑ)
2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ "1.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ
2.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)
3.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
"


ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
1 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ "1.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΑΘΗΝΑΣ
2.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΗΡΗΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
3.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
4.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
5.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ)
6.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
7.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕΡΡΩΝ
8.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ
9.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ"
2 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ "1.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
2.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
3.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
4.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
5.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
6.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
7.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
8.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
9.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
10.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΡΕΒΕΖΑ)"
3 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΜΙΑ
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
1 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΜΙΑ
2 ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ "ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ)

"
3 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ "1.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
2.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
3.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
4.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ
5.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
6.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
7.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
"
4 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ "1.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
2.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
3.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
4.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
5.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
6.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
7.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ "
5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΜΙΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ "1. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
2. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"
Ζέτα
01/02/2010 20:49
Με τις μετεγγραφές θα αλλάξει τίποτε τελικά;

Ευχαριστώ
Stavros
01/02/2010 20:26
I Ellada tis plagias odou. dilono thraki gia na spoudaso athina, diorizomai Xio gia na paro metathesi athina, trexo se nosokomeia gia pistopoiitika se vouleytes ypourgous kai to vrady leme pou katantisan oi ''alloi'' tin Ellada. AISXOS kyrie Katsika poy to synthreite kai to eylogeite, NA NTREPESTE OLOI poy katafeygete se ayta
kiki
01/02/2010 20:23
καλες οι αντιστοιχίες των σχολών αλλά αυτό το κακό με τις μεταγραφες πρέπει να σταματήσει.Ας βρει το υπουργείο αλλό τρόπο (ας δώσει σε κάθε τρίτεκνο πολύτεκνο ένα επίδομα και να μένουν οι φοιτητές στις πόλεις και τις σχολές που περνουν ο καθένας.ΟΙ υπόλοιποι γονείς που έχουμε ένα ή δύο παδιά ,και που δεν αποκλείεται να εισάγονται σε διαφορετικές πόλεις πρέπει να συντηρούμε τρία σπίτια?
ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
01/02/2010 19:01
ΆΠΟ ΕΠΑΛ ΙΣΧΥΟΥΝ;
Ε.
01/02/2010 19:00
Μπράβο ΜΠΡΆΒΟ
ΤΑΣΟΣ
01/02/2010 18:06
επιτέλους μπήκε το τμήμα διοίκησης επιχειρήσεων της Θράκης. κ Κάτσικα είσθε μεγάλος. Αν δεν επιμένατε στο άρθρο σας εκείνο για το παράλογο του πράγματος ακόμη θα ψάχνονταν στο Υπουργείο και θα υποφέραμε εμείς
Μ.Β.
01/02/2010 18:01
Αγαπητέ κ. Κάτσικα την κατάλληλη στιγμή πάντα στο πλευρό των υποψηφίων. Να είσθε καλά

Μ. Βουρλιώτης
γονέας
01/02/2010 17:59
Συγχαρητήρια για την ετοιμότητα