Οι νέες αντιστοιχίες των τμημάτων ΑΕΙ-ΤΕΙ

Έρευνα του Χρήστου Κάτσικα  | ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 01/07/2009 13:48 | ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 01/07/2009 13:57 |

Η γνώση του λαβύρινθου των αντιστοιχιών είναι απαραίτητη για εκείνους τους υποψηφίους, οι οποίοι στοχεύουν σε μετακινήσεις από μια πόλη σε άλλη αλλά και από ένα τμήμα σε άλλο μέσω μετεγγραφής.

Σημειώνουμε ότι οι αντιστοιχίες τμημάτων ισχύουν αφενός μόνο για τα τμήματα που εδρεύουν σε διαφορετικές πόλεις και αφετέρου μόνο για μετεγγραφές φοιτητών εσωτερικού που έχουν εισαχθεί ή θα εισαχθούν με τις πανελλήνιες εξετάσεις Γενικού Λυκείου (και όχι από τα ΤΕΕ ή την κατηγορία 10%).

Η αντιστοιχία των τμημάτων ισχύει μόνο για μετεγγραφές φοιτητών εσωτερικού, οι οποίοι έχουν εισαχθεί ή εισάγονται κατά περίπτωση σε πανεπιστημιακό τμήμα ύστερα από επιτυχή συμμετοχή τους σε εξετάσεις μαθημάτων που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, και μόνο για τμήματα που εδρεύουν σε διαφορετικές πόλεις. Τα τμήματα που θεωρούνται αντίστοιχα μεταξύ τους και εδρεύουν στα πολεοδομικά συγκροτήματα Αττικής και Θεσσαλονίκης δεν υπάγονται στις διατάξεις για μετεγγραφή φοιτητών.

Μέρος Α': Αντίστοιχα Τμήματα

Αντίστοιχα θεωρούνται μεταξύ τους τα αναφερόμενα εντός της ίδιας παραγράφου πανεπιστημιακά τμήματα ως ακολούθως:

1.      «Φιλολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και «Ελληνικής Φιλολογίας» του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

2.      «Ιστορίας και Αρχαιολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Πανεπιστημίου Κρήτης, «Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, «Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, «Ιστορίας και Εθνολογίας» του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, «Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας» του Πανεπιστημίου Αιγαίου και «Ιστορίας» του Ιονίου Πανεπιστημίου (για τα τρία τελευταία μόνο για την κατεύθυνση ιστορίας).

3.      «Κοινωνικής Ανθρωπολογίας» του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και «Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

4.      «Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, «Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,  «Φιλοσοφίας» του Πανεπιστημίου Πατρών και «Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών» του Πανεπιστημίου Κρήτης και μόνο για τις αντίστοιχες κατευθύνσεις.

5.      «Προγράμματος Ψυχολογίας του τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής Ψυχολογίας»  του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και «Ψυχολογίας» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και του Πανεπιστημίου Κρήτης.

6.      «Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

7.      «Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

8.      «Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

9.      «Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και «Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και μόνον για την κατεύθυνση Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

10. «Θεολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

11. «Κοινωνικής Θεολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και «Κοινωνικής και Ποιμαντικής Θεολογίας» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

12. «Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών,  του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

13. «Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Πατρών, «Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, «Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, «Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία» του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, «Παιδαγωγικού Προσχολικής Εκπαίδευσης»  του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και «Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

14. «Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών και «Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

15. «Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Θεσ/νίκης και Σερρών), του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

16. «Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, «Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών» του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, «Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών και «Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης» του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

17.«Νομικής» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

18. «Κοινωνιολογίας» του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

19.«Κοινωνικής Πολιτικής» του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και «Κοινωνικής Διοίκησης» του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

20.«Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης» » του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, «Πολιτικών Επιστημών» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, «Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας» του  Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και «Πολιτικής Επιστήμης» του Πανεπιστημίου Κρήτης, «Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

21.«Οικονομικών Επιστημών» ή «Οικονομικής Επιστήμης» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,  του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Πανεπιστημίου Κρήτης,  του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

22.«Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης» του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και «Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης» του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος.

23. «Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών καθώς και «Διοίκησης Επιχειρήσεων» του Πανεπιστημίου Πατρών και του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

24.«Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών καθώς και «Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής» του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

25. «Ναυτιλιακών Σπουδών» του Πανεπιστημίου Πειραιώς και «Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

26. «Χημείας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και του Πανεπιστημίου Κρήτης.

27.«Φυσικής» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και του Πανεπιστημίου Κρήτης.

28. «Μαθηματικών» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,  του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

29. «Στατιστικής Ασφαλιστικής Επιστήμης» του Πανεπιστημίου Πειραιώς και «Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

30. «Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, «Πληροφορικής» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Ιονίου Πανεπιστημίου, «Εφαρμοσμένης Πληροφορικής» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, «Επιστήμης Υπολογιστών» του Πανεπιστημίου Κρήτης, «Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και «Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική» του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος, «Πληροφορικής και Τηλεματικής» του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

31. «Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και «Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών» του Πανεπιστημίου Πατρών.

32. «Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής» του Πανεπιστημίου Πατρών, «Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών» του Πολυτεχνείου Κρήτης, «Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων» του Πανεπιστημίου Αιγαίου, «Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και «Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

33.«Μηχανολόγων Μηχανικών» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, «Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών» του Πανεπιστημίου Πατρών, «Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και «Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

34. «Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης» του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και του Πολυτεχνείου Κρήτης

35.«Χημικών Μηχανικών» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Πατρών.

36. «Μηχανικών Περιβάλλοντος» του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και του Πολυτεχνείου Κρήτης.

37. «Επιστήμης των Υλικών» του Πανεπιστημίου Πατρών και «Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών» του Πανεπιστημίου Κρήτης.

38. «Αρχιτεκτόνων Μηχανικών» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, του Πολυτεχνείου Κρήτης και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

39. «Πολιτικών Μηχανικών» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, του Πανεπιστημίου Πατρών και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

40.«Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και  του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

41.«Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και «Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

42. «Θεατρικών Σπουδών»  του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πανεπιστημίου Πατρών και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

43. «Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, «Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και «Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων» του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

44. «Γεωπονίας» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, «Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής» και «Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών», «Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων», «Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, «Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος»  και «Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και μόνο για τις αντίστοιχες κατευθύνσεις.

45. «Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών,  «Γεωπονίας» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (μόνο για την κατεύθυνση ‘Αγροτικής Οικονομίας’ της σχολής) και «Αγροτικής Ανάπτυξης» του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

46. «Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και «Γεωλογίας» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Πατρών.

47. «Γεωγραφίας» του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

48.«Ιατρικής»  του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης,  του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

49. «Οδοντιατρικής» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

50.«Νοσηλευτικής» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

51. «Φαρμακευτικής» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Πατρών.

52. «Κτηνιατρικής» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

53. «Βιολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών και του Πανεπιστημίου Κρήτης.

54. «Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, «Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και «Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού» του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

 55. «Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών και «Σλαβικών Σπουδών» του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μέρος Β': Μη Αντίστοιχα Τμήματα

Μη αντίστοιχα θεωρούνται τα παρακάτω πανεπιστημιακά τμήματα:

 

1.          «Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου   Αθηνών.

2.          «Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

3.          «Μουσικών Σπουδών» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

4.          «Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

5.          «Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

6.          «Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

7.          «Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης» της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.

8.          «Κινηματογράφου» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

9.          «Μουσικών Σπουδών» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

10.     «Θεάτρου» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

11.     «Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

12.     «Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

13.     «Στατιστικής» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

14.     «Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

15.     «Δημόσιας Διοίκησης» του  Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

16.     «Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας» του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

17.     «Ψηφιακών Συστημάτων» του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

18.     «Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών.

19     «Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών.

20.     «Διοίκησης Τεχνολογιών» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών.

21.     «Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

22.     «Επιστήμης Τεχνολογίας Υλικών» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

23.     «Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

24.     «Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

25.     «Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος & Νέων Τεχνολογιών»  του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

26.     «Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής» του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

27.     «Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών» του Δημοκριτείου  Πανεπιστημίου Θράκης.

28.     «Εφαρμοσμένων Μαθηματικών» του Πανεπιστημίου Κρήτης.

29.     «Μηχανικών Ορυκτών Πόρων» του Πολυτεχνείου Κρήτης.

30.     «Μεσογειακών Σπουδών» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

31.     «Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

32.     «Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

33.     «Επιστημών της Θάλασσας» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

34.     «Περιβάλλοντος» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

35.     «Πολιτισμικής Πληροφορικής» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

36.     «Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας» του Ιονίου Πανεπιστημίου.

37.     «Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας» του Ιονίου Πανεπιστημίου.

38.     «Τεχνών Ήχου και Εικόνας» του Ιονίου Πανεπιστημίου.

39.     «Μουσικών Σπουδών»  του Ιονίου Πανεπιστημίου.

40.     «Ειδικής Αγωγής» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

41.     «Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

42.     «Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής» του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

43.     «Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας» του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

44.     «Επιστήμης και Τεχνολογίας   Τηλεπικοινωνιών» » του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

45.     «Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

46.     «Βαλκανικών Σπουδών» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

25
researcher
04/07/2010 08:39
Παίδες,

Ανοίξτε λίγο το Λεξικό του Μπαμπινιώτη (την τελευταία τρίτη έκδοση) στο ακρωνύμιο Τ.Ε.Ι. και διαβάστε τι γράφει.

Αυτά.
Αγγελόπουλος Χρήστος
07/07/2009 18:13
Παιδιά των ΤΕΙ μην αναθαρρεύτε, το επίπεδο των σπουδών σας , των δασκάλων σας και των συμφοιτητών σας είναι χαμηλότατο , είστε δημιούργημα των πολιτικών παροχών, της ανάπτυξης του τοπικού τουρισμού . Είμαι γνώστης πολύ καλά του επιπέδου σπουδών σας . Πληροφοριακά αναφέρω ότι στίς εξετάσεις του ΑΣΕΠ για τους ΤΕΙ κανένας δεν πέρασε τη βάση ,όμως τους διόρισαν στη μέση εκπαίδευση .ΧΑ!
Konstantinos Dedas
03/07/2009 18:27
@HMMYS όσο κάνεις εσύ 10 εξάμηνα άλλο τόσο τα ΤΕΙ της ΣΤΕΦ κάνουν 8...Μόνο που τα παιδιά των ΤΕΙ δουλεύουν κάνοντας υποχρεωτική πρακτική και παράλληλα πτυχιακή,ενώ εσύ μόνο μια πτυχιακή και παίρνεις και master,μπράβο είσαι τιτανοτεράστιος!
Εγώ πάντως διαφορική ξέρω να λύνω μαζί με άλλα θέματα,όμως σε αντίθεση με σένα είμαι κάθε μέρα κάτω στο ΤΕΙ και κάνω εργαστήρια,έχω δει ό,τι τύπο μηχανής μπορείς να φανταστείς,ξέρεις τι σημαίνει αυτό;Ή μήπως να σ''το γράψω καθαρεύουσα που την κατέχεις;
Δεν έχω εμπάθεια απέναντι σας,αυτό είναι κάτι που δε θα έχεις την τύχη να μάθεις ποτέ γιατί δεν θα ζήσεις τι είναι να σου στερεί το ίδιο το κράτος το δικαίωμα να ασκήσεις το επάγγελμα σου με αξιοπρέπεια!Το μόνο για το οποίο χαίρομαι πραγματικά είναι ότι,αυτά τα 26 παιδιά όταν έρθει η ώρα θα φάνε τις "δουλειές σας",επειδή ασχολούνται με τα μαθήματά τους και όχι με το σκεπτικό είμαι ο καλύτερος και οι άλλοι δεν αξίζουν...κι εύχομαι πραγματικά ο προϊστάμενος σου αύριο-μεθαύριο να είναι ΤΕΙτζής και να σου κάνει τη ζωή πατίνι αγαπητέ μου φοβερέ επιστήμονα...

Υ.Γ. Μην ασχοληθείς με εμπόριο μηχανολογικών,μπορεί να με βρεις μπροστά σου! ;)
Konstantinos Dedas
03/07/2009 18:16
@tha_mas_trelanete άκουσε να δείς...
Επειδή σπουδάζω μηχανολόγος σε ΤΕΙ να σου πω κάτι,σαφώς και η θεωρία είναι μικρότερη και τα θέματα στο τέλος είναι βατά (δε λέω γελοία),μην ξεχνας όμως τα εργαστήρια και πόσα μαθαίνεις πάνω στο επάγγελμα σου μ''αυτό τον τρόπο...στο δικό μου τμήμα ξεκινήσαμε 110 άτομα και τώρα μείναμε οι 26...όπως και τα πανεπιστήμια έτσι και τα ΤΕΙ έχουν τα προβλήματά τους...άλλο είναι το θέμα όμως!
Αν παρακολουθούσες τη συζήτηση από την αρχή θα καταλάβαινες για τι πράγμα μιλάω...
Είπα ότι τα ΤΕΙ είναι ΑΕΙ από το 2001 και πως αυτός ο διαχωρισμός είναι σκόπιμος,καταλαβαίνεις τι εννοώ...δεν είπα ότι τα ΤΕΙ είναι καλύτερα απ''τα Πανεπιστήμια και τα Πολυτεχνεία,στο φινάλε τα ΤΕΙ λειτουργούν πολύ λιγότερο από τα Πανεπιστήμια (άρα έχουν λιγότερη εμπειρία) και η χρηματοδότηση τους ξέρεις πόση είναι;1 προς 5 υπέρ των Πανεπιστημίων!!!Είναι σα να μονομαχούμε κι εγώ να έχω μια πιστόλα του ''40 κι εσύ καλάσνικοφ!Με πιάνεις;Ας δώσει η πολιτεία πρώτα χρήματα στα ΤΕΙ και μετά ας τα κρίνει...και μη κάνεις σα τον ηλίθιο που πόσταρε χθες!Όσο τα ΤΕΙ έγιναν "σε μια νύχτα" όπως λέει Ανώτατα έτσι και τα πτυχία Πολυτεχνείων έγιναν master...ας σταματήσει αυτό το παραμύθι πια...έλεος!
tha_mas_trelanete
03/07/2009 12:53
Καλα ρε μιλατε σοβαρα??στα τει οταν κανουνε μαθηματα ηλεκτρολογιας εννοουν :"συνδεουμε το κοκκινο με το κιτρινο και μετα παταμε το κουμπακι" με λιγα λογια το επιπεδο των φοιτητων αλλα πανω απο ολα η θεληση τους να εργαστουν και να γινουν επιστημονες ειναι εξαιρετιικα χαμηλα,φυσικα με καποιες εξαιρεσεις. οταν δινουν εξετασεις υπαρχουν δυο περιπτωσεις, 1. ευκολα θεματα σε βαθμο αηδιας 2.επαναλαμβανονμενα θεματα προηγουμενων ετων. Να μιλησουμε για εξισωση και ομοιοτητα αντιστοιχων σχολων οταν ο ηλεκτρολογος των ΤΕΙ δε θα μπαινει με ενα βαθμο της ταξης του 10 με αποτελεσμα να μην καταλαβαινει βασικα μαθηματικα και αποτερο αποτελεσμα να ριχνει το συνολικο επιπεδο της σχολης του. αυτα περι ανωτερων και κατωτερων απο προσωπικη εμπειρια και με συμπαθεια προς τα ΤΕΙ
HMMYS
03/07/2009 12:13
Κάτσε ρε Γιώργο. Κατ''αρχάς, κάνουν 3.5 κ όχι 4 χρόνια μαθήματα στα ΤΕΙ και ειλικρινά από επίπεδο είναι μέρα με νύχτα, ούτε μια διαφορική εξίσωση δεν μπορούν να λύσουν στα ΤΕΙ. Καμία σύγκριση τα μαθήματα στα πρώτα 3 έτη κ έχουν κ διαφορετική χροιά. Εξάλλου, μην βλέπεις μόνο το 1/3 των φοιτητών που θα πάρουν στανταρ ροή, κ σε ΤΕΙ υπάρχουν ροές,μην το ξεχνάς
HR Officer
03/07/2009 12:00
Η σημαντικότερη διαφοροποίηση των ΤΕΙ και των Πανεπιστημίων είναι το επίπεδο (στατιστικός μέσος όρος) των καθηγητών και των φοιτητών. Η διαφοροποίηση οφείλεται στη διαδικασία επιλογής (βαθμολογία εξετάσεις, πτυχία κ.λ.π) αλλά και στους οικονομικούς πόρους που διατίθεντε από το κράτος.
Τα παραπάνω βέβαια δεν ισχύουν απόλυτα γιοα κάθε φοιτητή και για κάθε καθηγητή και κατά συνέπεια γι ακάθε σχολή.
Σε κάθε περίπτωση στον ιδιωτικό τομέα ξεχωρίζουν οι ικανότεροι σε κάθε επίπεδο (κατάρτησης και χαρακτήρα) όχι με βάση τα ακαδημαικά προσόντα αλλά με βάση την απόδοση τους.

Δυστυχώς για όλους μας ταμπέλες υπάρχουν μόνο στο δημόσιο.

Ηλ/γος Μηχανικός ΑΠΘ, ΜΒΑ ΠΑΜΑΚ
ΠΡΙΤΑΝΕΙΟ
03/07/2009 10:13
ΡΕ ΤΕΜΠΕΛΗΔΕΣ ΤΩΝ ΤΕΙ ΝΑ ΒΓΑΛΕΤΕ Π.Ε ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΑ ΜΗΛΑΤΕ ....ΠΡΕΠΕΙ ΤΕΙ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΟΤΙΜΑ ....ΜΟΝΟ ΟΙ ΒΑΛΚΑΝΟΚΛΕΥΤΕΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΛΑΟΙ ΕΔΩ ΙΔΙΟΙ ΑΠΑΤΕΣ
Γιώργος
03/07/2009 09:01
Δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη διαχωρισμός ΤΕΙ και Πανεπιστημίων. Στη χώρα μας, τα ΤΕΙ μπορούν πραγματικά να βγάλουν μηχανικούς υψηλού επιπέδου στις ειδικότητές τους. Για παράδειγμα ο ηλεκτρολόγος μηχανικός ΤΕΙ διδάσκεται 4 χρόνια αμιγώς ηλεκτρολογικά μαθήματα ενώ ο αντίστοιχος ηλεκ/γος μηχανικός και μηχανικός Η/Υ του πολυτεχνείου που πέρνει ροή/ειδίκευση ηλεκτρονικών υπολογιστών από το 3ο έτος και μετά δεν κάνει σχεδόν κανένα μάθημα της ειδικότητας του ηλεκτρολόγου. Βεβαίως, το πρόβλημα στα ΤΕΙ δεν είναι το πρόγραμμα σπουδών το οποίο είναι εξαιρετικό, στα πρότυπα των Γερμανικών Πανεπιστημίων Εφαρμοσμένων Τεχνών. Είναι το σαμποτάζ που γίνεται εκ των έσω αλλά και η άγρια επίθεση και συκοφάντηση των ΤΕΙ από τη συντεχνία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) η οποία σχεδόν με μίσος επιτίθεται στα ΤΕΙ και ειδικά στις σχολές μηχανικών των ΤΕΙ (σχολές ΣΤΕΦ). Αποτέλεσμα είναι να μην έχουν ακόμα εκδοθεί τα επαγγελματικά δικαιώματα και τα τμήματα να τελούν υπό καθεστώς ομηρίας με ότι συνεπάγεται αυτό.
nikost!
03/07/2009 08:52
Συγνώμη αλλα πραγματικα δεν μπορω να καταλαβω με ποια λογικη σκεφτεσται.
υπαρχουν ΤΕΙ οπως της φυσικοθεραπειας,ραδιολογιας-ακτινολογιας,εργοθεραπειας,λογοθεραπειας που δεν υπαρχουν αντιστοιχα τμηματα σε ΑΕΙ.Η προσφορα των αποφοιτων τους ειναι μοναδικη στην ιατρικη επιστημη.Η Ελληνικη κοινωνια (δηλαδη ολοι μας)θα πρεπει να σταματησουμε να τα υποβαθμιζουμε.μην ξεχναμε οτι υπαρχουν και τμηματα αει που περνεις πτυχιο για την πλακα σου π.χ. θεολογικες μουσικων σπουδων κτλπ.(ειμαι αποφοιτος σε ενα πο αυτα) αξιολογα μεν αλλα με παρα πολυ χαμηλο επιπεδο.
Στο εξωτερικο αυτα τα τμηματα ειναι μονο ΑΕΙ με κανονικα ECTS.πραγματικα απο μας εξαρταται αν τα τμηματα αυτα τα καλα (δηλαδη αυτα που αξιζουν και οχι τμηματα της πλακας που εχουν και αντιστοιχο τμημα ΑΕΙ) να τα ποωθησουμε και να τα αναβαθμισουμε!!!
Παράλογος
03/07/2009 01:45
Φυσικά απο τους πρώτους που ξεκαρδίστηκε όταν μπήκε ταμπέλα επικεφαλίδα στο ΤΕΙ η λέξη Ανώτατο ήμουν και εγώ ... Ήταν σαν να πρέπει να απαντήσει το ΤΕΙ στη κριτική "λογικών" σχετικά με την επάρκειά του ... Πέρασε αρκέτος καιρός να το πάρουν αυτό χαμπάρι οι ηθύνοντες και να την κατεβάσουν .. Απλα κάνοντας ένα τελευταίο σχόλιο έχοντας ζήσει την σχιζοφρένεια της ελληνικής εκπαίδευσης έχω να πω μόνο οτι σέβομαι απεριόριστα ανθρωπους που ήταν πραγματικοί δάσκαλοι (καί ας τους θεωρούαν γραφικούς και ανισόρροπους) και ας αναγκαζόνταν να φέρουν μαρκαδόρους για τον πίνακα από το σπίτι (λόγω υψηλής χρηματοδότησης των ΤΕΙ) και οι οποίοι ήταν απόλυτα αξιοπρεπείς, και άλλο τόσο σιχαίνομαι αυτους που πέτυχα δυστυχώς στο δρόμο μου οι οποίοι ήταν λαμόγια ολκής (αλλά πολύ λογικοί άνθρωποι) με μόνο σκοπό στο κούφιο τους κεφάλι το κέρδος. Τελικά όμος και οι δύο κατηγορίες με βοήθησαν. Κατάλαβα τι δεν θέλω να γίνω και επίσης τι πρέπει να γίνω. Άρα λοιπόν κάθε εμπόδιο για καλό καθώς δυστυχώς στον κόσμο του παραλόγου οι "λογικοί" είναι πλειοψηφία ...
Konstantinos Dedas
02/07/2009 22:44
Λογικέ φυσικά και πάντα θα είμαι ένας ΤΕΙτζής,που ασκεί ελεύθερο επάγγελμα,πληρώνει το κράτος που τον έχει γραμμένο και σέβεται τους γύρω του...σε αντίθεση μ''ένα βλάκα σαν εσένα,απ''αυτούς που έχει γεμίσει η κοινωνία μας και επιβαρύνουν τις ζωές μας...κάτι τύποι σαν εσένα χρεώνουν τη χώρα μου...
Δεν έχω να πω τίποτα άλλο...όπως βλέπεις,γελάει ο κόσμος με το μήνυμα σου και μαζί με αυτούς και εγώ...
giorgos
02/07/2009 20:37
autes oi anoisies mono stin ellada yparxoun. ime kathigitis se ena apo ta top universities stin pagkosmia katataaksi. ime gia polla admissions tutor gia PhD. Gia mas ki gia kanena bretaniko aksioprepes uni den exoun simaia ta ECTS klp. Antimetopizoume apofoitous TEI AEI ellinikon me ton idio tropo kai dexomaste TEO eksisou gia PhD. Theoroume de ta ellinika AEI teleio kseftilismena kai ma apasxolei mono to potential tou applicant. auta.
NADIA
02/07/2009 17:53
@agronomist. Καλή η ιδέα αλλα δεν πάει έτσι... Με 342 ECTS (>300) εχεις το δικαίωμα να ξεκινήσεις ενα PhD και μονο. Δεν σου δίνει το 1,75 του PhD. Οπότε ειναι το ίδιο αν έχεις 300 ή 342(Αν κατάλαβα καλά τι εννοείς) Και φυσικά τα ΤΕΙ δεν έχουν το ίδιο επίπεδο με τα ΑΕΙ.. Με τιτλο ΑΕΙ μπορείς να πας κατευθείαν για PhD και έχεις πάνω απο 300 ECTS, με τιτλο ΤΕΙ εχεις μέχρι 240 ECTS και μπορεις να πάρεις ένα PhD μονο αν παρεις πρώτα ένα master . Αυτές οι διαφορές υπάρχουν για κάποιο λόγο... Αλλα αυτό ΔΕΝ σημάινει οτι τα ΤΕΙ δεν ειναι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ. Ολα μετριούνται με ECTS ακόμη και το επίπεδο των σπουδών. ΤΑ ΤΕΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ, ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Αυτή ειναι η αρχή που ισχύει σε όλη την Ευρωπαική ένωση. Δείτε αυτο το σχεδιάγραμμα http://www.qrossroads.eu/public/_upload/fck/image/degree_structures/degree_structure-Bologna.gif Τα ΤΕΙ ανήκουν στις σπουδές απο 180 μέχρι 240 ECTS. Σχεδόν όλες οι χώρες της ευρωπαικής ένωσης έχουν ιδρύματα που δίνουν απο 180-240 ECTS. Ολα αυτά ειναι τα Bachelors. Αλλά εμείς θέλουμε πάντα να τονίζουμε την διαφορετικότητα των άλλων μπας και ανεβούμε εμεις ακόμη πιο ψηλά!!!
ΠΑΡΑ-ΛΟΓΙΚΟΣ
02/07/2009 17:34
Αρχικά ήταν το "Χάος" !!!!στην συνέχεια........ και φτάσαμε στα ΤΕΙ!!! Ρε συ ανώτατε ΠΑΡΑΛΟΓΕ!!! Τι χολή ήταν αυτή;!!!!
Φίλε μου ΠΑΡΑΛΟΓΕ: "για να αισθανθείς ΑΝΩΤΑΤΟΣ θα πρέπει να υπάρχει ένας ανώτερος ή να τον δημιουργήσεις." Οπότε σκόπιμα και συστηματικά συντηρείτε τη διαφορά μεταξύ ΑΕΙ και ΤΕΙ μέσα από τα ΜΜΕ. Έτσι για να αισθάνεστε ΑΝΩΤΑΤΟΙ. Συνταγματικά υπάρχουν τρεις επιταγές για να θεωρείται ένα ίδρυμα ΑΝΩΤΑΤΟ: α) να είναι Ν.Π.Δ.Δ. β) να είναι αυτοδιοικούμενο και γ) οι σπουδές να είναι πάνω από τρία χρόνια. Απ'' όσο γνωρίζω αυτές τις προϋποθέσεις τις καλύπτουν τα ΤΕΙ όπως τα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ και τα ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΑ. Θα έπρεπε να γνωρίζεις ότι ούτε στον νόμο ίδρυσης των Πανεπιστημίων αναφέρει ότι είναι ΑΝΩΤΑΤΑ ιδρύματα αλλά ούτε στον νόμο ίδρυσης των ΤΕΙ. Επίσης κανένα πανεπιστήμιο ή πολυτεχνείο δεν αναφέρει την λέξη ΑΝΩΤΑΤΟ π.χ. Ανώτατο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Θεωρείται δεδομένο. Σε πείσμα να αποδείξεις ότι είσαι ανώτατος δημιουργείς συνομοσιολογίες για "αναβαθμίσεις που έγιναν σε μία νύχτα χωρίς καμία ποιοτική αναβάθμιση " λες και γνωρίζεις από πρώτο χέρι εάν έχει γίνει ποιοτική αναβάθμιση ή όχι. Προφανώς λειτουργείς σαν παπαγαλάκι. Με αυτά που ισχυρίζεσαι απαξιώνεις τον θεσμό του κοινοβουλίου με συνέπεια να απαξιώνεις και τον νόμο του 2001 που αναφέρει ότι τα ΤΕΙ τα Πανεπιστήμια και τα Πολυτεχνεία ανήκουν στην Ανώτατη εκπαίδευση. Στην Ελλάδα πάμε κατά διαόλου για έναν και μοναδικό λόγο : κανένας δεν σέβεται τους νόμους. Αυτή είναι η "μαγκιά" του Έλληνα. Αυτό λοιπόν κάνεις και εσύ ΠΑΡΑΛΟΓΕ φίλε μου.
pakipaki
02/07/2009 15:54
@logikos...Σου έφαγε τη δουλεία σου ΤΕΙτζής, μήπως είναι προϊστάμενος σου ή μήπως παίρνει περισσότερα από σένα? Μήπως δεν μπήκες στο δημόσιο γιατί είχε κάποιος ΤΕΙτζής τα ίδια δικαιώματα με σένα? .
agronomist
02/07/2009 15:43
Εγώ θέλω πτυχίο ΚΑΙ μάστερ ΚΑΙ 1,75 έτη από το PhD μιας και έχω πρώτο πτυχίο με 342 ECTS (ΓΠΑ)...

Με τη λογική των ECTS των αγγλοσαξόνων, κάτι σαν ~2,5 (αν λάβουμε ύπόψη ότι το PhD είναι στα 3 έτη) σε ένα... γίνεται?????

Τα ΑΤΕΙ έχουν και επίπεδο/ποιότητα μαθήματος διαφορετική από τα Πανεπιστήμια (πιθανολογώ χαμηλότερη, δεν σπούδασα σε ΑΤΕΙ αλλά φοίτησα σε Πανεπιστήμιο μόνο)
NADIA
02/07/2009 12:57
Για να μην μπερδευόμαστε... Οι πανεπιστημιακες σπουδές σε όλη την ευρωπαική ένωση χρησιμοποιούν την μέθοδο των ECTS (CREDITS). Το πρώτο πανεπιστημιακού επιπέδου πτυχίο αποτελείται απο 180 μεχρι 240 ECTS ένα master μπορεί να έχει απο 60 μέχρι 120 ECTS. Στο doctorate μπορεί να περάσει αυτός που έχει τουλάχιστον 300 ECTS ή ο κάτοχος master(με 300 ECTS) . Τα ΤΕΙ στην Ελλάδα δίνουν νομίζω πτυχία μέχρι 210-220 ECTS... αυτό τα κατατάσει σε πτυχία πρώτου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ επιπέδου. Τα ΑΕΙ στην Ελλάδα δίνουν πτυχία απο 300 ECTS και πάνω. Αυτό δίνει στους κατόχους τους κατευθείαν πρόσβαση σε ενα doctorate κατι που οι κατοχοι ΤΕΙ μπορουν να κάνουν μόνο οταν μαζέψουν 300 ECTS (με την βοήθεια ενως μαστερ 90 ECTS). Τελικά τα ΑΕΙ αναγνωρίζονται σαν ιδρύματα που δίνουν πτυχία πρώτου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ επιπέδου και MASTER μαζί. Κάτι σαν 2 σε 1. Σε όλη την Ευρωπαική ένωση τα πτυχία μεχρι 240 ECTS θεωρούνται ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ. Αυτο σημαίνει οτι τα ΤΕΙ ειναι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ επιπέδου είτε μας αρέσει είτε οχι. Με την βούλα της Ευρωπαικής ένωσης. http://www.qrossroads.eu/public/_upload/fck/image/degree_structures/degree_structure-Bologna.gif
Παράλογος
02/07/2009 11:59
@Λογικός Χωρις να θέλω να ισχυριστώ οτι πραγματικά όλα τα ΤΕΙ έχουν αναβαθμίσει το επίπεδο σπουδών τους σε σχέση με την εποχή προ ανωτατοποίησης διακρίνω μια εμπάθεια .. Πραγματικά υπάρχουν τμήματα ΤΕΙ με πολύ καλό γνωστικό αντικείμενο και πολύ απαιτητικό πρόγραμμα σπουδών. Θα έλεγα μάλιστα οτι αυτό είναι άθλος με βάση τις αντικειμενικές συνθηκες που αντιμετωπίζουν διδάσκοντες και φοιτητές σε αυτά τα ιδρύματα (χρηματοδότηση, υποδομές,υπερπλυθυσμός κλπ). Αν μάλιστα άλλαζε η πολιτική του υπουργείου παιδείας σχετικά με την αντιμετώπιση των ΤΕΙ, τότε μάλλον αρκετά πανεπιστημιακά τμήματα με συναφές αντικείμενο θα ένοιωθαν άβολα στο επίπεδο συναγωνισμού. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι σαν ενα αγώνα ράλλυ με τα ΤΕΙ να έχουν ανταλλακτικά απο δεύτερο χέρι απο Κίνα λόγω κόστους και τα ΑΕΙ να έχουν για υποστήριξη την ομάδα της ferrari ... Εσύ σε ποιόν θα πόνταρες; Quoting: "Οπότε οι παλιοί απόφοιτοι των τεχνικών σχολών φτάσανε στο σημείο να θεωρούν τους εαυτούς τους ισότομους με τους αποφοιτους των πανεπιστημίων." Μπορώ να σε βεβαιώσω οτι σαν απόφοιτος ΤΕΙ ποτέ δεν ένοιωσα μειονεκτικά σε σχέση με αποφοίτους ΑΕΙ στο αντικείμενο των σπουδών μου, αν και αναγκαστικά να φύγω έξω για να συνεχίσω τις σπουδές μου καθώς στην Ελλάδα εξαιτίας κατι τύπων σαν και εσένα οι απόφοιτοι ΤΕΙ θεωρούμαστε δεύτερης κατηγορίας. Δυστυχώς αντι ο σκοπός να είναι η πίτα να μεγαλώνει στην Ελλάδα ώστε ο καθένας να προσφέρει εκει που μπορεί, λόγω κάτι κακομοίρηδων νοοτροπίας "Λογικού" ο καθένας κοιτάει την πάρτη του και πως θα ψοφήσει η κατσίκα του διπλανού ...
Λογικός
02/07/2009 10:59
Όσον αφορά το διαχωρισμό που αναφερθηκε παραπάνω θα ηθελα να παρταθεσω καποια γεγονότα
Αρχικά υπήρχαν οι τεχνικές σχολές, μετά αυτές οι σχολές αναβαθμίστηκαν σε ΚΑΤΕΕ, μετά αναβαθμίστηκαν σε ΤΕΙ και μετά αναβαθμίστηκαν σε ΑΕΙ. Όλες οι παραπάνω "αναβαθμίσεις" έγιναν σε μία νύχτα χωρίς καμία ποιοτική αναβάθμιση και ουσιαστική αλλαγή στα τμήματα.
Οπότε οι παλιοί απόφοιτοι των τεχνικών σχολών φτάσανε στο σημεί ο να θεωρούν τους εαυτούς τους ισότομους με τους αποφοιτους των πανεπιστημίων.
Βεβαια αυτό ταιριάζει και με την κουλτούρα μας που θεωρούμε ότι όλα μας τα χρωστάνε και ότι μπορέσουμε και αρπάζουμε είναι μαγκιά μας.
Επειδή κουράστικα να ακουω ΤΕΙτζιδες να πουλάνε μούρη, λυπάμαι αλλά ΤΕΙτζης ήσουν ΤΕΙτζης θα είσαι παντα αγαπητέ Κωνσταντίνε, παρότι που με την πολιτική που ακολουθείται μπορεί τα ΤΕΙ σε λίγα χρόνια να εξισωθούν με το ΜΙΤ ή και το Harvard.
Konstantinos Dedas
02/07/2009 09:04
Βλέπω ότι συνεχίζεται να διαχωρίζεται τα ιδρύματα σε ΑΕΙ και ΤΕΙ...παραβλέποντας ότι τα ΤΕΙ είναι ΑΕΙ από το 2001...Πανεπιστήμια και ΤΕΙ είναι το σωστό!Αφού έτσι σας λένε να γράφετε και να υποβαθμίζετε τα ΤΕΙ τουλάχιστον μάθετε τι ισχύει...
Αλμπάντης Παναγιώτης
01/07/2009 21:31
Η κόρη μου φοιτά στο ΤΕΙ Σερρών τμήμα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας. Παρακαλώ να μου γνωρίσεται τη σχολή αντιστοιχίας.
Χρήστος
01/07/2009 21:20
@Kωνσταντινίδης Κωνσταντίνος δεν υπάρχει αντιστοιχία για το τμήμα τοπογραφίας και γεωπληροφορικής.
Χρηστος Μπριντζίκης
01/07/2009 15:57
ΔΕΝ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΤΕΙ!!!
Kωνσταντινίδης Κωνσταντίνος
01/07/2009 14:44
Παρακαλώ θα ήθελα να μου γνωρίσεται με ποια σχολή αντιστοιχεί το τμήμα τοπογραφίας και γεωπληροφορικής του ΤΕΙ Σερρών, όπου φοιτά ο γιός μου