Τι ισχύει για τη φορολογική κατοικία

Ποια εισοδήματα φορολογούνται στην Ελλάδα - Αναλυτικές απαντήσεις

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 24/02/2018 09:23 |
Ποια εισοδήματα φορολογούνται στην Ελλάδα - Αναλυτικές απαντήσεις

Συγκεκριμένες απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τη φορολόγηση των εισοδημάτων στην Ελλάδα δίνει η επιστημονική ομάδα του taxheaven. Αφορά σε χιλιάδες Ελληνες που ζουν στο εξωτερικό αλλά έχουν φορολογική κατοικία στη χώρα και δεν γνωρίζουν με ποιο τρόπο τους αντιμετωπίζει η εφορία.
Αναλυτικά:

Φορολογική κατοικία στην Ελλάδα

Ο φορολογούμενος που έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα υπόκειται σε φόρο για το φορολογητέο εισόδημά του που προκύπτει:
- στην ημεδαπή και
- στην αλλοδαπή,
δηλαδή για το παγκόσμιο εισόδημά που αποκτά μέσα σε ένα φορολογικό έτος.

Ποια εισοδήματα θεωρούνται ότι προκύπτουν και φορολογούνται στην Ελλάδα (ημεδαπή):

α) το εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις που παρέχεται στην ημεδαπή,
β) το εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις που παρέχεται στην αλλοδαπή και πληρώνεται από το Ελληνικό Δημόσιο,
γ) το εισόδημα από υπηρεσίες διοίκησης, συμβουλευτικές και τεχνικές που παρέχονται στην ημεδαπή, μέσω μόνιμης εγκατάστασης,
δ) το εισόδημα από καλλιτεχνικές και αθλητικές δραστηριότητες που παρέχονται στην ημεδαπή,
ε) το εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα που ασκείται στην ημεδαπή, μέσω μόνιμης εγκατάστασης.
στ) το εισόδημα από τη μεταβίβαση παγίων περιουσιακών στοιχείων από αλλοδαπό που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα μέσω μόνιμης εγκατάστασης στην ημεδαπή,
ζ) το εισόδημα από ακίνητη περιουσία και το εισόδημα από λοιπά δικαιώματα που προκύπτουν από την ακίνητη περιουσία, εφόσον τα ακίνητα βρίσκονται στην ημεδαπή,
η) το εισόδημα από την πώληση ακίνητης περιουσίας, η οποία βρίσκεται στην ημεδαπή,
θ) το εισόδημα από την πώληση ολόκληρης επιχείρησης, εταιρικών μεριδίων ή ποσοστών συμμετοχής, μετοχών, εισηγμένων ή μη ομολόγων και παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων, εφόσον οι παραπάνω τίτλοι έχουν εκδοθεί από ημεδαπή επιχείρηση,
ι) το εισόδημα από μερίσματα ή λοιπά διανεμόμενα ποσά από νομικό πρόσωπο που έχει τη φορολογική του κατοικία στην ημεδαπή,
ια) το εισόδημα από μερίσματα ή λοιπά διανεμόμενα ποσά από τις νομικές οντότητες που έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην ημεδαπή,
ιβ) το εισόδημα από τόκους καταβληθέντες ή πιστωθέντες που οφείλονται από φορολογικό κάτοικο Ελλάδας ή αλλοδαπής μέσω μόνιμης εγκατάστασης στην ημεδαπή,
ιγ) το εισόδημα από δικαιώματα που πιστώνεται ή καταβάλλεται από φορολογικό κάτοικο ημεδαπής ή αλλοδαπής μέσω μόνιμης εγκατάστασης στην ημεδαπή.
(ν. 4172/2013 άρθρο 5 παρ.1)

Ο Φορολογικός κάτοικος Ελλάδος φορολογείται για τα εισοδήματα που αποκτά και στην Αλλοδαπή (παγκόσμιο εισόδημα)

Ως εισόδημα, που προκύπτει στην αλλοδαπή, νοείται κάθε εισόδημα που δεν προκύπτει στην ημεδαπή.
(ν. 4172/2013 άρθρο 5 παρ.2)

Ποιος θεωρείται ότι είναι Φορολογικός κάτοικος Ελλάδος

Ένα φυσικό πρόσωπο είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, εφόσον:
α) έχει στην Ελλάδα τη μόνιμη ή κύρια κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του ή το κέντρο των ζωτικών του συμφερόντων ήτοι τους προσωπικούς ή οικονομικούς ή κοινωνικούς δεσμούς του ή
β) είναι προξενικός, διπλωματικός ή δημόσιος λειτουργός παρόμοιου καθεστώτος ή δημόσιος υπάλληλος που έχει την ελληνική ιθαγένεια και υπηρετεί στην αλλοδαπή.
Ένα φυσικό πρόσωπο που βρίσκεται στην Ελλάδα συνεχώς για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τις 183 ημέρες, συμπεριλαμβανομένων και σύντομων διαστημάτων παραμονής στο εξωτερικό, είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος από την πρώτη ημέρα παρουσίας του στην Ελλάδα.
(ν. 4172/2013 άρθρο 4 παρ.1)

Πότε δεν θεωρείται κάποιος ότι είναι Φορολογικός κάτοικος Ελλάδος ενώ κατοικεί στην Ελλάδα

Στην περίπτωση φυσικών προσώπων που βρίσκονται στην Ελλάδα αποκλειστικά για τουριστικούς, ιατρικούς, θεραπευτικούς ή παρόμοιους ιδιωτικούς σκοπούς και η παραμονή τους δεν υπερβαίνει τις 365 ημέρες, συμπεριλαμβανομένων και σύντομων διαστημάτων παραμονής στο εξωτερικό.
(ν. 4172/2013 άρθρο 4 παρ.2)

Φορολογική κατοικία στην αλλοδαπή

Ο φορολογούμενος που δεν έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα (αλλά την έχει στην αλλοδαπή), υπόκειται σε φόρο για το φορολογητέο εισόδημά του που αποκτά μόνο στην Ελλάδα κάθε φορολογικό έτος.

Αλλοδαπό πρόσωπο που είναι εγκατεστημένο στην Ελλάδα (με τον Α.Ν. 89/1967)

Κατ' εξαίρεση ο φορολογούμενος που είναι αλλοδαπό προσωπικό των εγκατεστημένων στην Ελλάδα γραφείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αν. 89/1967, υπόκειται σε φόρο στην Ελλάδα μόνο για το εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα.
(Αρ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1036150 ΕΞ 2016/2.3.2016)

1
......
24/02/2018 10:16
..... στην Ελλάδα όπως πάει η κατάσταση με τις "μεταρρυθμίσεις" και με το να θεωρούνται επενδυτές όσοι αγοράζουν "μπιρ παρά" την όποια δημόσια επιχείρηση ή περιουσιακό στοιχείο, το μόνο δημόσιο έσοδο που απέμεινε είναι οι φόροι. Οι οποίοι φόροι βεβαίως και όπως είναι σε όλους γνωστό επιβάλλονται άνισα και άδικα. Σύμφωνα με τις ιδεοληψίες του οποιουδήποτε τυχαίνει να τον ψηφίζει ο ένας από τους πέντε πολίτες για να μας κυβερνά. Πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι το 2018 προσδοκόνται έσοδα 65 δις από φόρους. Δηλαδή το μισό ΑΕΠ σε φόρους και δεν αισθάνεται κανένας την ελάχιστη ντροπή. Υπάρχουν άνθρωποι που δε μπορούν να κρύψουν ούτε ένα ευρώ εισόδημα (εργολάβοι / αντιπρόσωποι / ΔΑΠΥ κ.λπ. κ.λπ.) και παρόλα αυτά φορολογούνται από ΜΗΔΕΝ ευρώ εισόδημα και ΧΩΡΙΣ να τους δικαιολογείται ΚΑΝΕΝΑ έξοδο ΚΑΜΙΑΣ διαβίωσης.... Στον αντίποδα υπάρχουν άλλοι με αφορολόγητα, με αδήλωτα εισοδήματα, με επιδόματα ένα σωρό, με τα σέα τους και τα μέα τους. Αλλιώς φορολογούνται οι παπάδες, διαφορετικά οι στρατηγοί, με άλλο τρόπο οι φαντάροι, με αφορολόγητα και bonus οι υπάλληλοι και Βουλευτές, χωρίς κανένα φόρο οι Εφοπλιστές, στα αζήτητα οι όποιοι μετανάστες και μαστοράντζα των κάθε καρυδιάς καρύδι Βαλκανίων ..... Το ΠΡΩΤΟ που πρέπει ΤΑΧΥΤΑΤΑ να υιοθετηθεί είναι ο ΕΝΙΑΙΟΣ τρόπος φορολόγησης για ΟΛΟΥΣ που δεν μπορεί ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ να είναι άλλος από το σύστημα ΕΣΟΔΑ / ΕΞΟΔΑ.... Τι σημαίνει υποχρέωση του καταναλωτή να ζητά απόδειξη αγοράς και όταν απομακρύνεται από το κατάστημα να την πετάει ; Το ΦΠΑ που πιθανά εισπράττει το δημόσιο σε αυτή την περίπτωση θεωρείται κανονικό έσοδο ή μαύρο ; Και το ΔΕΥΤΕΡΟ να ενσωματωθούν στη νομοθεσία μας ΟΛΕΣ οι ασφαλιστικές ρυθμίσεις και μέτρα που ισχύουν στον πολιτισμένο κόσμο σε βάρος της φοροδιαφυγής.... Για παράδειγμα υπάρχει από το 2011 ο νόμος και από το 2013 εγκατεστημένο το "σύστημα" για τη διασύνδεση ΟΛΩΝ των ταμειακών μηχανών με το taxis και οι αρμόδιοι σφυρίζουν διαχρονικά κλέφτικα …. ΕΛΕΟΣ .... Πότε θα γίνουν τα ελάχιστα σε τούτη τη χώρα πράξη ;