Ανταλλαγή πληροφοριών Ελλάδας - ΗΠΑ με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 06/10/2017 12:30 |
Ανταλλαγή πληροφοριών Ελλάδας - ΗΠΑ με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής

Νομοσχέδιο για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος κατέθεσε στη Βουλή την Παρασκευή το υπουργείο Οικονομικών. 

Το σχέδιο νόμου αφορά την Κύρωση του Μνημονίου Συνεννόησης και της Συμφωνίας μεταξύ της Ελλάδας και των ΗΠΑ για τη βελτίωση της διεθνούς φορολογικής συμμόρφωσης και την εφαρμογή του Νόμου περί Φορολογικής Συμμόρφωσης Λογαριασμών της Αλλοδαπής (FATCA).

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, οι κατηγορίες πληροφοριών που θα ανταλλάσσονται μεταξύ των δύο χωρών - που αφορούν αναδρομικά από το έτος 2014 και μετά - είναι μεταξύ άλλων οι εξής για κάθε δηλωτέο χρηματοοικονομικό λογαριασμό:

- ¨Ονομα, διεύθυνση, ΑΦΜ (ελληνικό ή αμερικάνικο), δικαιούχοι λογαριασμών

- Αριθμός Λογαριασμών

- - Επωνυμία και ο αριθμός ταυτοποίησης του δηλούντος Ελληνικού ή Αμερικανικού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος

- Το υπόλοιπο ή η αξία του λογαριασμού

- Ακαθάριστα ποσά τόκων, μερίσματα κλπ

- Συνολικά ακαθάριστα έσοδα από την πώληση ή εξαγορά περιουσιακών στοιχείων που καταβλήθηκαν ή πιστώθηκαν στον λογαριασμό

Το Μνημόνιο Συνεννόησης και η Συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδος για την ανταλλαγή πληροφοριών υπογράφηκε στις 19 Ιανουαρίου 2017.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο τα πρόστιμα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των ελληνικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ως προς την υποχρέωση για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών ανέρχονται ως 5.000 ευρώ. Η δαπάνη για την συντήρηση του εξοπλισμού και του λογισμικού για την ανταλλαγή των πληροφοριών ανέρχεται σε 101.00 ευρώ από το έτος 2020.