Δημοσιεύθηκε ο πρώτος

Ηλεκτρονικά διενεργούνται πλέον και οι διαγωνισμοί για δημόσια έργα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 14/09/2017 20:06 | ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 14/09/2017 20:29 |
Ηλεκτρονικά διενεργούνται πλέον και οι διαγωνισμοί για δημόσια έργα

Με ηλεκτρονικό τρόπο διενεργούνται πλέον και οι διαγωνισμοί για τα δημόσια έργα. Η διενέργεια των διαγωνισμών πραγματοποιείται μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο έχει παραμετροποιηθεί κατάλληλα και είναι στη διάθεση των φορέων του Δημοσίου για διενέργεια ηλεκτρονικών διαγωνισμών και των εργοληπτών για την υποβολή των προσφορών τους.

Το σύστημα έχει τεθεί σε παραγωγική λειτουργία και μέχρι στιγμής έχουν εγγραφεί ως χρήστες του περισσότεροι από εννέα φορείς του Δημοσίου, με 504 χρήστες και περισσότερους από 110 εργολήπτες, ενώ καθημερινά υποβάλλονται και ικανοποιούνται πλήθος νέων αιτημάτων για εγγραφή στο σύστημα, τόσο από το Δημόσιο, όσο και από την πλευρά των εργοληπτών. Ήδη, έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του συστήματος και ο πρώτος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για υλοποίηση δημόσιου έργου, ενώ καθημερινά ο αριθμός αυτών των διαγωνισμών θα αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο.

H Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, από κοινού με τη Γενική Γραμματεία Υποδομών, έχουν δημιουργήσει και στελεχώσει την κατάλληλη υποδομή για την υποστήριξη και εκπαίδευση των στελεχών των φορέων του Δημοσίου και των εργοληπτών για τη δημοσίευση και διενέργεια των ηλεκτρονικών διαγωνισμών.

Η λειτουργία του συστήματος εκσυγχρονίζει τις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων έργων, εξασφαλίζει τη διαφάνεια των διαδικασιών, την ίση μεταχείριση των διαγωνιζομένων, συμβάλει στην ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού στους διαγωνισμούς, ενώ πέρα από τα αναμενόμενα οικονομικά οφέλη από τη λειτουργία του συστήματος, αναμένεται και σύντμηση του χρόνου ολοκλήρωσης των διαγωνιστικών διαδικασιών.

Στην ιστοσελίδα του συστήματος είναι διαθέσιμες όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες για τη χορήγηση κωδικών πρόσβασης στο σύστημα, εγχειρίδια χρήσης του, για τις υπηρεσίες εκπαίδευσης και υποστήριξης που προσφέρονται προς τους χρήστες κ.ά.

1
........
17/09/2017 10:39
...... δημοπρασία σημαίνει ότι μπορεί ο όποιος πολίτης να παρακολουθεί τις δημόσιες διαδιακασίες της. Όπως ακριβώς συνάδει με τον όρο "Δημόσα Έργα". Τώρα με τούτες τις "φαντομάδικες" επιλογές τι επιδιώκεται ; η κατάσταση βελτιώνεται σίγουρα σε σχέση με τους αεριτζήδες όμως τουλάχιστον θα ανακοινώνονται δημόσια τα αποτελέσματα των διαγωνισμών ; επίσης, αιτιολόγηση εκπτώσεων που είναι έτσι και αλλιώς σήμερα είναι υπερβολικές υπάρχει ; ευθύνες για τις κατά συρροή κακοτεχνίες και τη βιωσιμότητα των έργων ; ευθύνες για τους μελετητές και τα "λάθη" τους που αφορούν το φυσικό αντικείμενο και αποδεικνύονται κατά την περίοδο των έργων ;