Αμετάβλητο αφήνει η ΕΚΤ το όριο του ελληνικού ELA

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 16/02/2017 11:21 |
Αμετάβλητο αφήνει η ΕΚΤ το όριο του ελληνικού ELA

Στα 46,3 δισ. ευρώ παρέμεινε το ανώτατο όριο παροχής Έκτακτης Βοήθειας σε Ρευστότητα (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες, σύμφωνα με σημερινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Το αμετάβλητο ανώτατο όριο, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος ΕΛΛ+0,24% (ΤτΕ), αντανακλά τη σταθεροποίηση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, λαμβανομένων υπόψη των ροών καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα.

Το συγκεκριμένο όριο έχει ισχύ έως και τις 9 Μαρτίου.

Σημειώνεται ότι τον Ιούνιο του 2016, η ΕΚΤ αποκατέστησε την πρόσβαση των ελληνικών τραπεζών στη «φθηνή» απευθείας χρηματοδότηση, με αποτέλεσμα τη σημαντική συρρίκνωση του κόστους δανεισμού των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.