Τι ισχύει για το νέο πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου του ΟΕΚ

του ΗΛΙΑ Π. ΓΕΩΡΓΑΚΗ  | ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 16/03/2011 19:15 | ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 16/03/2011 19:18 |

Όλες τις προϋποθέσεις για το νεο πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου του Οργανισμού Εργατικης Κατοικιας (ΟΕΚ) περιγράφει νέα υπουργική απόφαση. Το πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου 2011 έχει έτος αναφοράς το 2009 με διάστημα υποβολής αιτήσεων από την 28η Μαρτίου 2011 έως την 1η Ιουλίου 2011 στα ΚΕΠ  Οι δικαιούχοι υπολογίζονται περίπου στους 120.000. Το πρόγραμμα επιδότησης του ενοικίου έχει προϋπολογισμό 110 εκατομμυρίων, ποσό που είναι μειωμένο σε σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα, ωστόσο, όπως επισημαίνουν στελέχη του υπουργείου Εργασίας, το ποσό αυτό, εξαντλεί τα οικονομικά όρια του Οργανισμού όσον αφορά στην επιδότηση ενοικίου, χωρίς να αποκλείεται ταυτόχρονα κάποια κατηγορία δικαιούχου. Στα δικαιολογητικά που θα ζητούνται, εκτός από θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ συμβόλαιο μίσθωσης, θα ζητούνται και τα πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη ή νομέα, αλλά και της κατοικίας που μισθώνεται, όπως αριθμός λογαριασμού ΔΕΗ, όροφος κλπ. Θα ζητούνται και τα πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη ή νομέα, αλλά και της κατοικίας που μισθώνεται, όπως αριθμός λογαριασμού ΔΕΗ, όροφος κλπ.

Το γενικό εισοδηματικό κριτήριο για την ένταξη στο πρόγραμμα, θα είναι μέχρι 12.000 ευρώ , με αυξημένο ποσοστό επιδότησης για εισοδήματα μέχρι 6.000 ευρώ και από 6.001 ευρώ έως 9.000 ευρώ. Π.χ., για δικαιούχο παντρεμένο χωρίς παιδιά με εισόδημα

α) έως 6.000ευρώ το επίδομα ανέρχεται στα 125,00ευρώ ανά μήνα,

β) από 6.001ευρώ έως 9.000ευρώ 105,00ευρώ ανά μήνα και

γ) από 9.001ευρώ - 12.000ευρώ 85,00ευρώ το μήνα. Τα όρια εισοδήματος προσαυξάνονται κατά 2.000ευρώ και το ποσό της επιδότησης κατά 25,00ευρώ ανά προστατευόμενο μέλος.

Οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη συμμέτοχη των δικαιούχων του ΟΕΚ στο πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου, για ενοίκια που καταβλήθηκαν το έτος 2009 περιγράφονται στην υπουργική απόφαση.

Έτσι οι δικαιούχοι εργατοϋπάλληλοι πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει, μέσα στα όρια της Επικράτειας, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για χορήγηση επιδότησης ενοικίου, τις παρακάτω ημέρες εργασίας σε ασφάλιση Οργανισμού κύριας ασφάλισης μισθωτών, ήτοι:

1. Μεμονωμένα άτομα:

α) Δύο χιλιάδες οκτακόσιες (2.800) τουλάχιστον ημέρες εργασίας, εάν ο δικαιούχος είναι μεμονωμένο άτομο. β) Δύο χιλιάδες διακόσιες (2.200) τουλάχιστον ημέρες εργασίας, εάν ο δικαιούχος είναι μακροχρόνια άνεργος.γ) Χίλιες επτακόσιες (1.700) τουλάχιστον ημέρες εργασίας, εάν ο δικαιούχος έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.δ) Χίλιες τριακόσιες (1.300) τουλάχιστον ημέρες εργασίας, εάν ο δικαιούχος είναι τυφλός.ε) Οι εποχιακώς εργαζόμενοι, οι οποίοι δικαιούνται το εποχιακό επίδομα από τον Ο.Α.Ε.Δ. καθώς και οι εργαζόμενοι που από τη σύμβαση της

εργασιακής τους σχέσης προκύπτει η εποχιακή τους απασχόληση και οι οικοδόμοι, απαιτείται να έχουν πραγματοποιήσει χίλιες επτακόσιες (1.700) τουλάχιστον ημέρες εργασίας. στ) Πεντακόσιες (500) τουλάχιστον ημέρες εργασίας, εάν ο δικαιούχος είναι κινητικά ανάπηρος - παραπληγικός, ανεξάρτητα από το χρόνο πραγματοποιήσεώς τους, αρκείκατά το χρόνο υποβολής της αίτησης να είναι δικαιούχος του Ο.ΕΚ. ζ) Οι ομογενείς, που προέρχονται από χώρες της τέως Σοβιετικής Ένωσης και έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα μέχρι 31-12-1999 και αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια ή το Ειδικό δελτίο Ταυτότητας πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει στην Ελλάδα, ανάλογα με τις Ζώνες εγκατάστασής τους, η) Οι εργατοϋπάλληλοι που κατοικούν στους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Φλώρινας, Καστοριάς, Πέλλας, Σερρών και στα νησιά Ρόδο, Κω, Νίσυρο, Σύμη, Κάρπαθο, Ικαρία, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Σάμο, Καστελόριζο, Χίο, Λέσβο, Λήμνο, Σαμοθράκη, Τήλο, Κάσο, Χάλκη και στα πέριξ ευρισκόμενα νησιά που υπάγονται διοικητικά στα μεγαλύτερα από αυτά, πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει χίλιες τριακόσιες (1.300) τουλάχιστον ημέρες εργασίας.

2. Δικαιούχοι έγγαμοι ή/και με προστατευόμενα μέλη:

α) Δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) τουλάχιστον ημέρες εργασίας, εάν είναι έγγαμος, χωρίς παιδιά.

β) Δύο χιλιάδες διακόσιες (2.200) τουλάχιστον ημέρες εργασίας, εάν προστατεύει ένα (1) παιδί.

γ) Χίλιες εννιακόσιες (1.900) τουλάχιστον ημέρες εργασίας, εάν προστατεύει δύο (2)παιδιά. δ) Χίλιες εξακόσιες (1.600) τουλάχιστον ημέρες εργασίας, εάν προστατεύει τρία (3) παιδιά.ε) Χίλιες τριακόσιες (1.300) τουλάχιστον ημέρες εργασίας, εάν προστατεύει τέσσερα (4) παιδιά. στ) Χίλιες (1.000) τουλάχιστον ημέρες εργασίας, εάν προστατεύει πέντε (5) παιδιά.ζ) Εννιακόσιες (900) τουλάχιστον ημέρες εργασίας, εάν προστατεύει έξι (6) παιδιά και άνω.η) Χίλιες εννιακόσιες (1.900) τουλάχιστον ημέρες εργασίας, εάν τέλεσαν το γάμο τους μέσα στα δύο (2) τελευταία έτη, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για χορήγηση επιδότησης ενοικίου.

Οι δικαιούχοι εργαζόμενοι των ανωτέρω περιπτώσεων (α έως η), που είτε οι ίδιοι είτε προστατευόμενο μέλος τους έχει αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω, πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει χίλιες πεντακόσιες (1.500) τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν είναι έγγαμοι, χίλιες τριακόσιες (1.300) τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν ένα (1) παιδί, χίλιες εκατό (1.100) τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν δύο (2) παιδιά, χίλιες (1000) τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν τρία (3) παιδιά, εννιακόσιες (900) τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν τέσσερα (4) παιδιά, οκτακόσιες (800) τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν (5) παιδιά, επτακόσιες (700) τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν (6) παιδιά και άνω, χίλιες (1.000) τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν είναι νιόπαντρο ζευγάρι και πεντακόσιες (500) τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν είναι κινητικά ανάπηροι, παραπληγικοί, εφ' όσον προστατεύουν σύζυγο ή παιδί ανεξάρτητα από

το χρόνο πραγματοποίησής τους, αρκεί κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης να πληρούνται οι προϋποθέσεις

3. Οι δικαιούχοι μακροχρόνια άνεργοι, πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει δύο χιλιάδες (2.000) τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν είναι έγγαμοι, χίλιες οκτακόσιες(1.800) τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν ένα (1) παιδί, χίλιες εξακόσιες (1.600) τουλάχιστον ημέρες

εργασίας εάν προστατεύουν δύο (2) παιδιά, χίλιες τετρακόσιες (1.400)

τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν τρία (3) παιδιά, χίλιες εκατό

(1.100) τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν τέσσερα(4) παιδιά,

οκτακόσιες (800) τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν (5)παιδιά και

άνω, χίλιες τετρακόσιες (1.400) τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν είναι

νιόπαντρο ζευγάρι.

4. Οι δικαιούχοι εργαζόμενοι των κατωτέρω ειδικών κατηγοριών πρέπει να έχουν

πραγματοποιήσει μέσα στα όρια της Επικράτειας τις παρακάτω ημέρες εργασίας,

ήτοι:α) Οι εργατοϋπάλληλοι που κατοικούν στους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης,

Έβρου, Φλώρινας, Καστοριάς, Πέλλας, Σερρών και στα νησιά Ρόδο, Κω, Νίσυρο,

Σύμη, Κάρπαθο, Ικαρία, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Σάμο, Καστελόριζο, Χίο, Λέσβο,

Λήμνο, Σαμοθράκη, Τήλο, Κάσο, Χάλκη και στα πέριξ ευρισκόμενα νησιά, που

υπάγονται διοικητικά στα μεγαλύτερα από αυτά, καθώς και οι δικαιούχοι που

είναιτυφλοί, χίλιες διακόσιες (1.200) τουλάχιστον ημέρες εργασίας οι

έγγαμοι, χίλιες εκατό(1.100) τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν

ένα (1) παιδί, χίλιες (1.000)τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν

δύο (2) παιδιά, εννιακόσιες (900)τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν

προστατεύουν τρία (3) έως τέσσερα (4) παιδιά, οκτακόσιες (800) τουλάχιστον

ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν πέντε (5) παιδιά, επτακόσιες (700)

τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν έξι (6) παιδιά καιάνω και

χίλιες (1000) τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν είναι νιόπαντρα ζευγάρια

5.. Για όλες τις περιπτώσεις των αναπήρων δικαιούχων, το ανωτέρω

ποσοστόαναπηρίας αυτών αποδεικνύεται με γνωμάτευση της αρμόδιας

ΥγειονομικήςΕπιτροπής του ασφαλιστικού τους φορέα, των δε προστατευομένων

μελών τους είτεμε οριστική είτε με δύο προσωρινές αποφάσεις ή γνωματεύσεις

των αρμοδίωννομοθετημάτων Υγειονομικών Επιτροπών, πλην των περιπτώσεων

τωνπροστατευομένων παιδιών και των τυφλών για τους οποίους απαιτείται μία

μόνοπροσωρινή απόφαση ή γνωμάτευση.

6. Από τις παραπάνω ημέρες εργασίας σε ασφάλιση, πρέπει να

έχουνπραγματοποιηθεί τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) συνολικά για τα τρία

(3) τελευταία έτη, τα προηγούμενα του χρόνου υποβολής της αίτησης για να

θεμελιώνεταιδικαίωμα υποβολής. Σε περίπτωση που δεν έχει πραγματοποιηθεί ο

απαιτούμενος κατώτατοςσυνολικός αριθμός των εκατόν είκοσι (120) ημερών

εργασίας, ο δικαιούχος έχει τοδικαίωμα, υποβάλλοντας αίτηση στον Ο.Ε.Κ., να

τις συμπληρώσει με εξαγορά, εφόσον οι ημέρες εργασίας που υπολείπονται για

τη συμπλήρωση των εκατόν είκοσι(120) δεν υπερβαίνουν τις πενήντα (50), με

την προϋπόθεση ότι το σύνολο τωνημερών εργασίας του είναι τουλάχιστον αυτό

που απαιτείται για την κατηγορία του, σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα.

7. Ως ημέρες εργασίας στην ασφάλιση υπολογίζονται οι ημέρες

συνταξιοδότησηςτων δικαιούχων που είχαν συνταξιοδοτηθεί προσωρινά λόγω

αναπηρίας με ποσοστό50% και άνω και στη συνέχεια, κατόπιν επανεξέτασης από

την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή του ασφαλιστικού τους φορέα, ή παρατάθηκε η

προσωρινή τουςσυνταξιοδότηση με το ίδιο ποσοστό αναπηρίας ή κρίθηκαν

οριστικά ή επ' αόριστο συνταξιούχοι ή ικανοί για κάθε εργασία.

8. Οι Έλληνες εργατοϋπάλληλοι που εργάστηκαν στο εξωτερικό πριν την

υποβολήτης αίτησης και έχουν πραγματοποιήσει μέσα στα όρια της Επικράτειας

τις ημέρες εργασίας, της κατηγορίας τους, αλλά δεν έχουν πραγματοποιήσει τις

εκατόν είκοσι(120) ημέρες εργασίας στην Ελλάδα, συνολικά για τα τρία (3)

προηγούμενα τηςυποβολής της αίτησης έτη, μπορούν να εξαγοράσουν όσες ημέρες

εργασίας από

αυτές τους λείπουν, εξοφλώντας ταυτόχρονα και τις υπέρ Ο.Ε.Κ.

οφειλόμενεςεισφορές, με βάση την ίδια παραπάνω ασφαλιστική κλάση του Ι.Κ.Α..

Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι εργατοϋπάλληλοι πρέπει να εργάζονταιμέσα

στα όρια της Επικράτειας κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

9. Οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος ή λόγω προσωρινής ή οριστικής αναπηρίας με

ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή λόγω θανατηφόρου εργατικού ατυχήματος,

δικαιούνται επιδότηση ανεξαρτήτως ημερών εργασίας αρκεί, για τις ημέρες

εργασίαςπου είχαν ασφαλιστεί σε Οργανισμό κύριας ασφαλίσεως μισθωτών, να

είχαν

καταβληθεί οι προβλεπόμενες υπέρ του Ο.Ε.Κ. εισφορές. Οι συνταξιούχοι

λόγωθανάτου, δικαιούνται επιδότησης, αρκεί ο θανών δικαιούχος να πληρούσε

τιςαναφερόμενες στο παραπάνω εδάφιο προϋποθέσεις. Σε περίπτωση

περισσοτέρωντου ενός δικαιούχων της σύνταξης, η επιδότηση θα χορηγείται

στους συνταξιούχουςαυτούς μία φορά, κατά το λόγο του ποσοστού της σύνταξης

που λαμβάνουν τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

10. Για το χρόνο της στράτευσης, ως ημέρες εργασίας υπολογίζονται στην

ασφάλιση, δέκα (10) για κάθε μήνα στράτευσης και μόνο εφ' όσον αυτές

απαιτούνται για τησυμπλήρωση των συνολικών ημερών εργασίας της κατηγορίας

τους.

11. Οι ημέρες επιδότησης λόγω ανεργίας ή ασθένειας ή κυήσεως και

λοχείαςυπολογίζονται ως ημέρες εργασίας στην ασφάλιση.

12. Σε περίπτωση που κανείς από τους δυο συζύγους δεν έχει πραγματοποιήσει

τοσυνολικό αριθμό ημερών εργασίας που απαιτούνται, τότε συνυπολογίζονται και

οι ημέρες εργασίας που έχουν πραγματοποιηθεί από τον ή την σύζυγο είτε

βρίσκεταιστη ζωή είτε πέθανε, εφόσον το σύνολο των ημερών εργασίας και των

δύο (2)συζύγων υπερβαίνει κατά 30% τις ημέρες εργασίας της κατηγοράς στην

οποία

ανήκουν.

ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: Δικαιολογητικά για τους δικαιούχους ΟΕΚ για

ένταξη τους στο πρόγραμμα της επιδότησης ενοικίου έτους 2011

1) ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν. 1599/86 που συμπληρώνονται επί τόπου

στα Κ.Ε.Π. 2) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.

Για τους Έλληνες πολίτες αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας. Στην

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 δηλώνεται από ποιόν Δήμο πρέπει να το

αναζητήσουμε.

Αν δηλωθούν παιδιά που σπουδάζουν, απαιτείται πιστοποιητικό σπουδών.

Αν δηλωθούν παιδιά ανίκανα για βιοποριστικό επάγγελμα, απαιτείται βεβαίωση

αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας.

Εάν υπάρχει διαζύγιο ή διάσταση, απαιτείται δικαστική απόφαση για την

επιμέλεια των παιδιών, έστω και προσωρινή (αντίγραφο επικυρωμένο).

Για τους αλλοδαπούς δικαιούχους το πιστοποιητικό που θα προσκομίσουν πρέπει:

α. να έχει εκδοθεί από τη χώρα προέλευσης κατά το τελευταίο εξάμηνο,

β. να είναι επικυρωμένο από την εκεί Ελληνική Προξενική Αρχή

γ. για την διαπίστωση της συνοίκησης των προστατευομένων μελών τους να

προσκομισθεί η άδεια διαμονής τους για το έτος 2009, σε αντίγραφα

επικυρωμένα από Δημόσια Αρχή.

Επιπρόσθετα:

δ. Για τους πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. απαιτείται: «Έγγραφο πιστοποίησης

μόνιμης διαμονής πολίτη της Ένωσης» του άρθρου 16 του Π.Δ. 106/2007

χορηγούμενο από τη Δ/νση Αλλοδαπών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας

μετά από 5ετή συνεχή νόμιμη διαμονή.

ε. Για τους υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα

απαιτείται: «Άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος» του Π.Δ. 150/06 ή του

άρθρου 40, παρ. 7 του Ν. 3731/08 (αρμόδιο όργανο είναι εκείνο που χορήγησε

την τελευταία άδεια διαμονής) ή άδεια αορίστου διαμονής ή δεκαετίας του

άρθρου 91, παρ. 2 του Ν. 3386/05 ή άδεια διαμονής γονέα ανηλίκου ημεδαπού

του άρθρου 94 του Ν. 3386/05 ή άδεια διαμονής συζύγου πολίτη της Ε.Ε. ή

Έλληνα πολίτη του άρθρου 63 του ν. 3386/05

στ. Ειδικά για τους υπηκόους τρίτων χωρών στους οποίους έχει χορηγηθεί

πολιτικό άσυλο απαιτούνται: Άδεια διαμονής αναγνωρισμένου πολιτικού πρόσφυγα

ή μέλους οικογένειας κατόχου τέτοιας άδειας και ταξιδιωτικό έγγραφο (titre

de voyage) που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 28 της Σύμβασης της Γενεύης.

η. Για τους ομογενείς από τρίτες χώρες απαιτούνται: ειδικό δελτίο Ταυτότητας

Ομογενούς ή Δελτίο ή άλλος τίτλος διαμονής ομογενούς κάθε τύπου ή αυτοτελής

άδεια διαμονής επαναπατρισθέντος ή παλιννοστήσαντος ή ομογενούς.

3) Μισθωτήριο συμβόλαιο στο όνομα του αιτούντος, κατατεθειμένο και θεωρημένο

από την αρμόδια ΔΟΥ μέχρι 31-12-2009, για την κατοικία που ενοικίαζαν το

2009 (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο). Στο μισθωτήριο να αναγράφεται ευδιάκριτα

το ΑΦΜ του εκμισθωτή και μισθωτή.

4) Υπεύθυνη Δήλωση του εκμισθωτή, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από

κάθε αρμόδια αρχή, όπου θα αναφέρεται:

α. το ακίνητο στο οποίο αφορά το μισθωτήριο συμβόλαιο (πλήρης περιγραφή

Δ/νση-όροφος κ.λπ.)

β. το χρονικό διάστημα της ενοικίασης

γ. ότι η κατοικία δεν έχει ενοικιαστεί σε άλλο πρόσωπο (σε περίπτωση που

υπάρχουν περισσότεροι του ενός ενοικιαστές να αναφέρονται ρητά τα στοιχεία

τους)

δ. ότι τα εισοδήματα που προέρχονται από το συγκεκριμένο ακίνητο έχουν

περιληφθεί στη φορολογική του δήλωση.

5) Αρχική ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ οικονομικού έτους 2010 (για τα εισοδήματα του

2009). Απαιτείται και ΑΦΜ της/του συζύγου. Όσοι δεν υποχρεούνται σε υποβολή

φορολογικής δήλωσης, θα το δηλώσουν εγγράφως στο έντυπο της υπεύθυνης

δήλωσης του Ν. 1599/86 Στη περίπτωση αυτή πρέπει να δηλωθεί και το εισόδημα

που έχει η/ο σύζυγός τους καθώς και τα ΑΦΜ τους και υποχρεωτικά να

προσκομισθούν:

α. απόδειξη πληρωμής ενοικίου

β. βεβαίωση από τον εργοδότη τους ή από τον Οργανισμό κύριας Ασφάλισης (π.χ.

ΙΚΑ) και το Επικουρικό τους Ταμείο (εάν υπάρχει), από όπου θα προκύπτει το

καθαρό εισόδημα του δικαιούχου καθώς και του/της συζύγου για το έτος 2009.

Για τους πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. επιπλέον απαιτούνται:

-Αντίγραφο δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος, όπου δηλώνεται η δ/νση κύριας

κατοικίας και το παγκόσμιο εισόδημα (εισόδημα ημεδαπής και τυχόν αλλοδαπής

προέλευσης, κ.λπ.).

- Βεβαίωση της Φορολογικής Αρχής της χώρας προέλευσης για την ύπαρξη ή μη

εισοδημάτων και ακινήτων στην εν λόγω χώρα,

-Υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής), όπου θα

αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος και της μόνιμης κατοικίας του, ο ΑΦΜ

της χώρας προέλευσης του και θα δηλώνεται αν αποκτά άλλα εισοδήματα

προσδιορίζοντας αυτά, από τη χώρα προέλευσης.

Για τους υπηκόους τρίτων χωρών επιπλέον απαιτούνται:

· Βεβαίωση Φορολογικής αρχής της χώρας τους από την οποία θα προκύπτει η

ακίνητη περιουσία τους καθώς και το συνολικό τους εισόδημα στη χώρα

προέλευσης.

· Αντίγραφο επικυρωμένο του Διαβατηρίου τους.

· Υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής), όπου θα

αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος και της μόνιμης κατοικίας του, ο ΑΦΜ

της χώρας προέλευσης του (αν υπάρχει) και θα δηλώνεται αν αποκτά άλλα

εισοδήματα προσδιορίζοντας αυτά, από τη χώρα προέλευσης ή οποιοδήποτε άλλο

στοιχείο φορολογικού προσδιορισμού. Ειδικά για τους υπηκόους τρίτων χωρών

στους οποίους έχει χορηγηθεί πολιτικό άσυλο απαιτείται Υποβολή Υπεύθυνης

Δήλωσης όπως αυτή αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο III.

6) ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ οικον. έτους 2010 και των δύο συζύγων, πλήρες (με

κωδικούς).

7) ΕΝΤΥΠΟ Ε9 έτους 2005 που κατατέθηκε στην αρμόδια ΔΟΥ για την περιουσιακή

τους κατάσταση καθώς και επομένων ετών μέχρι και το έτος 2010, εφόσον υπήρξε

μεταβολή.

Όσοι δεν υποχρεούνται σε υποβολή εντύπου Ε9, επειδή δεν έχουν κανένα

περιουσιακό στοιχείο, το δηλώνουν στην Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86.

8) ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ (για τους εργαζόμενους δικαιούχους).

α. Οι ασφαλισμένοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα για την κατηγορία τους

ημερομίσθια από 1/1/2002 μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, δεν θα

προσκομίσουν βεβαίωση του ασφαλιστικού τους φορέα για το σύνολο των

πραγματοποιηθέντων ημερομισθίων ή για εκείνα της τελευταίας τριετίας, γιατί

τα στοιχεία αυτά θα αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας. Για τους

δικαιούχους που δεν συμπληρώνουν τον απαραίτητο αριθμό ημερομισθίων από

1/1/2002 μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, απαιτείται βεβαίωση από

τον Οργανισμό κύριας Ασφάλισης όπου θα αναγράφεται:

· το σύνολο των ημερομισθίων που έχουν πραγματοποιήσει,

· αναλυτικά τα ημερομίσθια της τελευταίας τριετίας (2008, 2009 και 2010)

· εάν έχουν γίνει κρατήσεις για τον ΟΕΚ

. β. Όλοι οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικά

πραγματοποιηθέντων ημερομισθίων για το έτος 2011. Αυτά μπορεί να είναι

έντυπο βεβαίωσης εργοδότη από την οποία αποδεικνύεται η ασφάλιση του

δικαιούχου για το έτος 2011, επίσημα επικυρωμένη ως προς το περιεχόμενο, από

το ΙΚΑ.

9) ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (για τους συνταξιούχους), η οποία θα αναφέρει

επίσης εάν στη διάρκεια της επαγγελματικής δραστηριότητας είχαν γίνει

κρατήσεις για τον Ο.Ε.Κ.

10) Λογαριασμό ΔΕΗ ή επίσημο Αντίγραφο Λογαριασμού από την ΔΕΗ απ' όπου θα

προκύπτει η διεύθυνση της κατοικίας που ενοικίαζαν το έτος 2009 και ο

Κωδικός Ηλεκτρονικής Πληρωμής.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

1) ΟΙ ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ προσκομίζουν βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ ότι λαμβάνουν

το ειδικό εποχιακό βοήθημα (εάν χρειάζεται να ενταχθούν στο πρόγραμμα με

μειωμένα ημερομίσθια).

2) ΟΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ δικαιούνται να λάβουν επιδότηση ενοικίου το

ανώτερο για 2 χρόνια από τη διακοπή του επιδόματος ανεργίας από τον ΟΑΕΔ,

οφείλουν δε να προσκομίσουν:

α. Βεβαίωση από τον Ο.Α.Ε. Δ για μακροχρόνια ανεργία (τουλάχιστον 12 μήνες

και άνω)

β. Κάρτα ανεργίας θεωρημένη για τους αντίστοιχους μήνες μέχρι την υποβολή

της αίτησης

γ. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν αλλάξει ασφαλιστικό φορέα μέχρι

την υποβολή της αίτησης (να αναγραφεί στην έντυπη δήλωση).

3) Η ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67% και ΑΝΩ του δικαιούχου ή προστατευόμενου μέλους του

αποδεικνύεται με:

α. Γνωμάτευση αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής του ασφαλιστικού φορέα του

δικαιούχου, όταν πρόκειται για τον ίδιο ή

β. Απόφαση ή Γνωμάτευση από αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή (μία οριστική ή δύο

προσωρινές) όταν πρόκειται για προστατευόμενα μέλη, πλην των περιπτώσεων των

προστατευομένων παιδιών και των τυφλών για τους οποίους απαιτείται μία μόνο

προσωρινή απόφαση ή γνωμάτευση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλοι οι κατά τα ανωτέρω δικαιούχοι, πρέπει:

1. Με την υποβολή της αίτησης να καταθέτουν υποχρεωτικά όλα τα απαιτούμενα

δικαιολογητικά.

2. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά να υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή νομίμως

επικυρωμένα αντίγραφα από Δημόσια Αρχή.

3. Τα πιστοποιητικά και οι βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται πρέπει

να είναι επικυρωμένα και επίσημα μεταφρασμένα στα Ελληνικά από το Ελληνικό

Υπουργείο Εξωτερικών ή από δικηγόρο που είναι μέλος Ελληνικού Δικηγορικού

Συλλόγου, ή από πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών.

Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα εξετάζεται η αίτηση.

 

9
Ελευθερία Μ.
08/06/2011 15:19
... και αφού έχουμε φάει όοοοοοολη την ταλαιπωρία από Δημόσια Υπηρεσία σε Δημόσια Υπηρεσία και τελικώς τα καταφέραμε να μαζέψουμε όλον αυτό τον συρφετό από δικαιολογητικά για την ρημαδο επιδότηση (κουτσουρεμένη και με το τσιγκέλι) πάμε τσουκ στο Κ.Ε.Π. ... αποδέχονται τα χαρτιά και τι μας λένε ????? Δεν έχουν λεφτά λέει και δεν θα πάρουμε τίποτα, ήδη έχουν ξεκινήσει διαδικασίες άρσης της απόφασης ........ Και μετά σου λέει γιατί είσαι "αγανακτισμένος πολίτης" ? Έλα μου ντε, είναι να απορεί κανείς!!!!!!!!
Αφού ρε κόπροι δεν υπάρχει σάλιο γιατί τρέχετε έτσι τον πολίτη? Για ποιό λόγο να χάσω τόσο χρόνο από την εργασία μου και να ελπίζω σε κάτι που δεν θα έρθει ποτέ? Τόση αναισθησία ... Να μου πεις αφού ΔΕΝ τιμωρείτε κανείς και μπορούν και κάνουν ότι γουστάρουν και δεν μπορούμε να βρούμε το δίκαιο μας από πουθενά. Ντροπή και αίσχος ΣΑΣ ΚΥΡΙΟΙ και ΚΥΡΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΙ!!!!!!!!
Λ. Μ.
25/05/2011 17:23
Η ταλαιπωρία για να καταθέσουμε την αίτηση για την επιδότηση ενοικίου φέτος είναι απαράδεκτη. Εντάξει δεν υπάρχουν πόροι για όλους αυξήστε τα κριτήρια επιλογής αλλά κοινοποιήστε τα με σαφήνεια να ξέρουμε από την αρχή αν δικαιούμαστε την επιδότηση και όχι να μαζεύουμε ένα σωρό χαρτιά και στο τέλος να απορριφθεί η αίτηση. ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΣΩΣΤΑ αυτούς τους έρμους υπαλλήλους στα Κ.Ε.Π. οχι μόνο να μπαίνουν ως μεσάζων για να φεύγει η ευθύνη απο σας.
ΚΑΠΕΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
08/05/2011 13:17
Με 16,250 και 2 παιδια δικαιουμαι μειωμενη επιδοτηση?
Ν, ΔΟΥΛΟΥΜΠΕΚΗΣ
03/05/2011 21:57
εχω 10 χρονια ενσημα στην κυπρο και τα τελευταια 5,5 χρονια στην ελλαδα.τωρα 9 μηνες ειμαι ανεργος δικαιουμαι επιδοτιση ενοικιου?
ελενη
29/04/2011 09:49
ελεος.......δηλ πρεπει να τρεχει κανεις 1 εβδομαδα συγκεντρωνοντας δικαιολογητικα προκειμενου να παρει 500ευρω!!!!!!!!!!!!!!!!!
γιαννης
18/04/2011 14:44
με τοσα δικαιολογητικά που ζητάνε μήπως θα έπρεπε να ζητήσουν και καμιά 20.000 € απο τους διακιούχους για να τα καταθέσουν?????????
Ρεα Μαγειρια.
05/04/2011 11:22
Αφου έχετε αφμ του μισθωτη και εκμησθωτή, το συμβόλαιο τη φορολογικη δήλωση και την απόδειξη ενοικίου , αν κάνετε έλεγχο, θα διαπυστώσετε ότι τα υπόλοιπα, δεν είναι απαραίτητα.
ΤΣΟΥΧΛΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
01/04/2011 21:23
EIMAI ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ ΜΕ ΔΥΟ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ Κ ΠΑΙΡΝΩ 10,200 ΤΟ ΧΡΟΝΟ.ΤΙ ΧΑΡΤΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΩ ?
ΕΡΜΕΖΙΔΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ
28/03/2011 18:12
ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ .ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΚΑΝΩ ΜΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ.ΖΗΤΑΤΕ ΜΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΙΑ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΠΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΖΑ.ΟΜΩΣ Ο ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ ΕΧΕΙ ΠΕΘΑΝΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 1/08/09 ΕΝΙΟΚΙΑΖΩ ΑΛΛΑ ΣΠΙΤΙ.ΠΩΣ ΤΩΡΑ ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΥΤΗ ΔΗΛΩΣΗ,ΚΑΙ ΕΙΜΑΙ ΠΑΛΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ.ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ.