Πώς θα πάρετε ασφαλιστική ενηµερότητα από τον ΟΑΕΕ

Η νέα εγκύκλιος από τον Οργανισµό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΗΛΙΑΣ Π. ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ   | ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 01/03/2011 07:00 |
Για να µην κάθεστε άσκοπα στις ουρές για την έκδοση ασφαλιστικής ενηµερότητας, η νέα εγκύκλιος προβλέπει ότι στους οφειλέτες θα χορηγείται βεβαίωση ταµειακής ενηµερότητας διάρκειας ενός µηνός για θεώρηση περιορισµένου αριθµού βιβλίων και στοιχείων υπό την προϋπόθεση ότι η ρύθµιση τηρείται έναντι όλων των φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης στην οποία υπάγεται το προσωπικό των επιχειρήσεων ή ο αυτοαπασχολούµενος
 Πώς θα πάρετε ασφαλιστική  ενηµερότητα από τον ΟΑΕΕ
Αναλυτικές οδηγίες σχετικά µε τη χορήγηση βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενηµερότητας παρέχει ο Οργανισµός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ)...
Γίνετε Συνδρομητής

όλες οι τελευταίες ειδήσεις