Σε επιτήρηση δέκα ασφαλιστικές

Επιτρόπους σκοπεύει να διορίσει η Τράπεζα της Ελλάδος

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Γιώργος Φιντικάκης   | ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 03/12/2010 07:00 |
 Σε επιτήρηση  δέκα ασφαλιστικές

Επόπτες, αντίστοιχους µε αυτούς που προβλέπονται για τις τράπεζες, ενδέχεται να τοποθετήσει η Τράπεζα της Ελλάδος σε δέκα µικρές και µεσαίες ασφαλιστικές του κλάδου αυτοκινήτου που βρίσκονται στο κόκκινο.

Κι αυτό,προκειµένουνα αποφευχθούν νέα λουκέτα, αφού το Επικουρικό Κεφάλαιο, που αναλαµβάνει να αποζηµιώνει τους πελάτες µιας εταιρείας µέχρι και για ένανµήνα µετά την ανάκληση της άδειάς της, δυσκολεύεται να καλύψει ακόµη καιτις υφιστάµενες υποχρεώσεις του.

Το µπαράζ λουκέτωνεπτά εταιρειών την τελευταία διετία (EOS, Ασπίς Πρόνοια Γενικών Ασφαλειών και Ζωής, General Union, General Trust, Σκούρτης και Commercial Value) φόρτωσε το έλλειµµά του µε 608 εκατ. ευρώ (ή 145.000 υποθέσεις από το σύνολο των250.000

που έχει) και η ανάληψη πρόσθετων υποχρεώσεων αποτελεί εφιαλτικό σενάριο για την ασφαλιστικήαγορά, που χρηµατοδοτεί κατά έναµέρος τον συγκεκριµένο φορέα.

Επειτα από έναν χρόνο οι πληρωµές
Για να αντιληφθεί κανείς τι συµβαίνει, οι ηµεροµηνίες πληρωµών που δίνει σήµερα το Επικουρικό στους δικαιούχους αποζηµιώσεων από εταιρείες που έβαλαν λουκέτο είναι για τον Ιανουάριο του 2012, ξεπερνά δηλαδή τον έναν χρόνο.

Επειδή ακριβώς δυσκολεύεται να καλύψει τις τρέχουσες υποχρεώσεις του, η διοίκηση του Επικουρικού αφενός αναζητά δάνειο 150-200 εκατ. ευρώ από ελληνικές και ξένες τράπεζες, αφετέρου προτείνει την επιβολή πλαφόν στο ύψος των αποζηµιώσεων µε ανώτατο όριο τα 100.000 ευρώ.

Η πρώτη διερευνητική προσπάθεια µε ξένες τράπεζες απέβη άκαρπη, καθώς απαίτησαν την παροχήεγγύησης από το ∆ηµόσιο, δυνατότητα απαγορευτική στο πλαίσιο των όρων του Μνηµονίου. Οσο για τις ελληνικές,δεν εξέφρασαν και µεγάλο ενδιαφέρον στις επιστολές του Επικουρικού.

Σε ό,τι αφοράτον καθορισµό πλαφόν για τις αποζηµιώσεις, η πρόταση που έχει ήδη κατατεθείστο υφυπουργό ΟικονοµικώνΦ. Σαχινίδηβασίζεται στο σκεπτικό να δοθεί προτεραιότητα σε όσους δικαιούνται χαµηλότερα ποσά. «Η λογική είναι ότιτα ποσά πάνω από 100.000 ευρώ αφορούν έναν µικρό αριθµό εκκρεµών υποθέσεων. Είναι µόνο 1.300 από το σύνολο των 250.000, αλλά το ύψος τουςείναι 360 εκατ. ευρώ, πάνω δηλαδή από το µισό του συνολικού ανοίγµατος του Επικουρικού», αναφέρει ο πρόεδρος του Επικουρικού, ∆ηµήτρης Ζορµπάς.

Οι υποθέσεις αυτές αφορούν ζηµιές για βαριές σωµατικές βλάβες, τα θύµατα των οποίων εγείρουν υψηλές αποζηµιώσεις, η επιδίκασητων οποίων, ούτως ή άλλως, καθυστερεί αρκετά. Το Επικουρικό έχει επίσης στείλει πρόταση στο υπ. ∆ικαιοσύνης για αντικειµενικοποίηση των ζηµιών, δηλαδή να µην επιδικάζουν τα δικαστήρια πολύ υψηλά ποσά, αλλά να καθοριστεί ένα εύλογο εύρος ποσού ανάλογα µε τοατύχηµα και τη βλάβη που προκύπτει.

Τι θα κάνει η Τράπεζα της Ελλάδος ;
Η Τράπεζα της Ελλάδος, στην οποία και µεταφέρθηκε από την 1η  ∆εκεµβρίου η εποπτεία τουκλάδου των ασφαλειών, γνωρίζει τηνκατάσταση και προβληµατίζεται έντονα ως προς τη σκοπιµότητα των ανακλήσεων, ειδικά αυτήν την περίοδο.

Σηµειωτέον ότι και οι 10 αυτές εταιρείες στο κόκκινο έκαναν χρήση του νόµου για ευνοϊκότερη αποτίµηση των ακινήτων τους και συγκεκριµένα αναπροσάρµοσαν την αντικειµενική τους αξία κατά 50%, ώστε να βελτιώσουν το περιθώριο φερεγγυότητάς τους. Πρόκειται για µια ανάσα µέχρι και τις 31 ∆εκεµβρίου, µετά την οποία όµως πρέπει να αποδείξουν ότι βρήκαν τα κεφάλαια.

ΤΟ ΜΠΑΡΑΖ ΛΟΥΚΕΤΩΝ
επτά εταιρειών την τελευταία διετία φόρτωσε το έλλειµµα του Επικουρικού Κεφαλαίου µε 608 εκατ. ευρώ

Τι πρέπει να γνωρίζετε αν κλείσει η εταιρεία σας

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ το θεσµικό πλαίσιο για τον κλάδο του αυτοκινήτου, σε περίπτωση που η εταιρεία του ασφαλισµένου βάλει λουκέτο, ενεργοποιείται ο φορέας του Επικουρικού Κεφαλαίου µόνο για τον κίνδυνο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων από αυτοκινητικά ατυχήµατα.

Οι ασφαλισµένοι της εταιρείας καλύπτονται από το Επικουρικό αν το ατύχηµα συνέβη πριν από την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ή αν έγινε εντός 30 ηµερών από την ανάκλησή της. Τα οχήµατα που ήταν ασφαλισµένα στην εταιρεία που σταµάτησε τη λειτουργία της αν δεν ασφαλιστούν σε άλλη, τότε θεωρούνται ανασφάλιστα µετά την παρέλευση ενός µήνα από την ηµεροµηνία ανάκλησης της άδειας. Εννοείται ότι αν έχει υπογράψει κανείς ετήσιο συµβόλαιο µε µια εταιρεία τον Ιανουάριο και αυτή κλείσει π.χ. τον Φεβρουάριο, θα έχει χάσει τα χρήµατά του.

Μέλη του Επικουρικού είναι όλες οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Υποχρεούνται να καταβάλλουν σε αυτό το 5% των καθαρών ασφαλίστρων αστικής ευθύνης αυτοκινήτων που εισπράττουν, για τον σχηµατισµό ενός κεντρικού κεφαλαίου από το οποίο και αποζηµιώνονται οι δικαιούχοι.

3
Βασίλης
04/12/2010 16:59
ΟΝΟΜΑΤΑ Ασφαλιστικών εταιρειών που βρίσκονται υπό επιτήρηση θέλουμε, όχι αναλύσεις. Μήπως μερικές από αυτές βάζουν διαφημίσεις στην εφημερίδα σας και δεν θέλετε να τους στενοχωρήσετε ;
JJJ
03/12/2010 11:02
Τα ονοματα των εταιρειων θα μας τα πειτε?

Αλλιως το αρθρο ειναι ανευ ουσιας...
ιωαννα
03/12/2010 09:59
ποιες ειναι οι ασφαλιστικες υπο επιτηρηση?