ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΝΕΚ Α.Ε.

Χρηματιστήριο Αθηνών  | ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 17/02/2017 10:00 |

Η Εταιρεία ανακοινώνει ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 17ης/02/2017 δεν πραγματοποιήθηκε λόγω μη συντελεσθείσης της απαιτούμενης απαρτίας για την συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος της ημερησίας διατάξεως και θα ακολουθήσει  Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση  στις  28/02/2017,  ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 δυνάμει της από 27/01/2017 δημοσιευμένης πρόσκλησης του διοικητικού συμβουλίου.

όλες οι τελευταίες ειδήσεις