ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

FRIGOGLASS Α.B.E.Ε.

Χρηματιστήριο Αθηνών  | ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 11/01/2017 15:07 |

Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2017 – Η Frigoglass A.B.E.E. (η “Εταιρεία”) ανακοινώνει σύμφωνα με το ν.3556/2007 ότι όπως ενημερώθηκε την 9η Ιανουαρίου 2017 από την εταιρεία "Wellington Management Group LLP", το ποσοστό συμμετοχής της στην Εταιρεία μειώθηκε από 5.18% σε 4.99% (που αντιστοιχεί σε 2.523.902 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου) κατόπιν διάθεσης δικαιωμάτων ψήφου που κατείχε έμμεσα στην οποία προέβη την 3η Ιανουαρίου 2017.

όλες οι τελευταίες ειδήσεις