ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε.

Χρηματιστήριο Αθηνών  | ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 11/01/2017 13:59 |

Η εταιρεία Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε., αναφορικά με την ολοκλήρωση της ναύλωσης των πλοίων Cruise Europa και Cruise Olympia τα οποία δραστηριοποιούνταν στη γραμμή της Αδριατικής (Πάτρα-Ηγουμενίτσα-Αγκώνα-Τεργέστη) και τη δραστηριοποίησή της στην αγορά της Αδριατικής από 01/01/2017 με την ανάληψη της Γενικής Πρακτόρευσης στην Ελλάδα του Ομίλου Grimaldi, ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

H σημαντική μεταβολή των οικονομικών συνθηκών στην αγορά της Αδριατικής όπως η μείωση του μεταφορικού έργου των επιβατών καθώς και η αύξηση στις τιμές των καυσίμων σε συνδυασμό με τη μείωση της συναλλαγματικής ισοτιμίας Euro/Usd οδήγησαν την εταιρεία στην απόφαση να μην ανανεώσει τις συμβάσεις ναύλωσης των πιο πάνω  πλοίων Cruise Europa και Cruise Olympia.

Περαιτέρω,  με βάση τα υφιστάμενα δεδομένα η εκτιμώμενη επίδραση από τη  μη δρομολόγηση των εν λόγω πλοίων θεωρείται ότι θα επιδράσει θετικά στα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2017,  δεδομένου, ότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της, στην περίπτωση συνέχισης της  δρομολόγησής τους, τα καθαρά αποτελέσματα τους για το 2017 θα ήταν ζημιογόνα κατά € 1,6 εκατ., η λειτουργική κερδοφορία  (ΕΒΙTDA) θα διαμορφώνονταν σε ζημία € 1,2 εκατ. ενώ τα έσοδα σε € 82,7 εκατ.

Επιπλέον, η ανάληψη της γενικής πρακτόρευσης των πλοίων Cruise Europa  και Cruise Olympia στην Ελλάδα από 01/01/2017,  εκτιμάται ότι θα έχει θετική επίδραση, αφού, σε σύγκριση με τα παραπάνω δεδομένα, τα καθαρά αποτελέσματα σε ότι αφορά τη συγκεκριμένα δραστηριότητα θα είναι βελτιωμένα κατά € 2,9 εκατ.,  η λειτουργική κερδοφορία  (ΕΒΙTDA) κατά € 3,0 εκατ. ενώ τα έσοδα θα μειωθούν κατά € 76,7 εκατ.

όλες οι τελευταίες ειδήσεις