Ο κόσμος μας με 100 ανθρώπους

Πώς θα ήταν η σύνθεση του παγκόσμιου πληθυσμού αν αντί για δισεκατομμύρια ήμασταν 100 άτομα; 
ΡΟΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ