ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

tanea.gr

Ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας ΤΑ ΝΕΑ
 
Διευθυντής : Παναγιώτης Λάμψιας
 
Διευθυντής ηλεκτρονικής έκδοσης : Γιάννης Σ. Ευτυχιάδης
 
Συντάκτες ηλεκτρονικής έκδοσης :
Γεωργία Κανδρή
Στέφανος Κρίκης
Χρήστος Μανωλάς
Αντώνης Καραγιαννάκης
Γιώργος Γεωρτζόγλου
Μάρω Βακαλοπούλου
Πέτρος Στεφανής
 
Εμπορική Διεύθυνση : Πέτρος Ζώτος, τηλ: 211-3659814
 
Ανάπτυξη Λογισμικού : Πληροφορική ΔΟΛ