Οι βάσεις των πανελληνίων εκποιούν τον έλληνα εργαζόμενο στην Ευρώπη

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 25/08/2017 12:19 |

Σήμερα ανακοινώθηκαν για ακόμα μια φορά οι βάσεις για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Οι γονείς χάρηκαν, τα παιδιά χάρηκαν. Το κράτος όμως πρέπει να χαρεί;

Ο κάθε γονιός με δυσκολίες θα στείλει το παιδί του να σπουδάσει. Ο Έλλην φορολογούμενος και κατά συνέπεια το ελληνικό κράτος θα ξοδέψει για τον κάθε φοιτητή. Ο φοιτητής μόλις πάρει πτυχίο και λόγω της οικονομικής ύφεσης θα πάει στο εξωτερικό για αναζήτηση εργασίας.

Θα έρθει δηλαδή η ΕΕ και θα πάρει δωρεάν ανθρώπινο δυναμικό.
Ποια είναι η λύση;

Δίδακτρα στα ελληνικά πανεπιστήμια ή αυτοί που θα σπουδάζουν δωρεάν θα δεσμεύονται ότι για μερικά χρόνια, ότι δεν πρόκειται να εργασθούν εις την αλλοδαπή.

Σκληρό μεν πρακτικό δεν.

Αριέλ Λεκαδίτης Ιστορικός