Αδιαφορία

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 12/02/2018 16:48

Όταν κάποιες φορές συμβαίνει να πουν σε κάποιον ότι του τάδε τα γραπτά δημοσιεύονται, αυτός τύχει ν' απαντήσει αρνητικά κι από φθόνο προφανώς,...