Μάνθος Αναστασίου

ΓΝΩΜΗ

] Σήψη στην κριτική

Στο άρθρο «Σήψη στο Πανεπιστήμιο» (13/4/09) κατατέθηκε κριτική, κατά την οποία η «κατάληψη» του κτιρίου Διοίκησης ΑΠΘ πριν από το Πάσχα, με...

04/05/2009 07:00