Ζωή Λιάκα

Από τις άριες στα ζεϊμπέκικα

Ζωή Λιάκα

Προτίμησε να δημιουργήσει μια ενότητα τραγουδιών - αποφεύγει τη λέξη κύκλος - αγνοώντας το κυρίαρχο ρεύμα που θέλει δίσκους πολυσυλλεκτικούς....

09/12/2017 08:00