Κωνσταντίνος Λαμπρινόπουλος

Ηγεσία, ο ρόλος της στην εποχή μας

Το θέμα της Ηγεσίας είναι ένα από τα πλέον σημαντικά ζητήματα της εποχής μας, καθώς έχει αντίκτυπο τόσο στην επιχειρηματική-οικονομική όσο...

20/10/2008 07:00