Ανδρέας Λαζάνης

ΚΑΙΡΟΣ ΜΕΤΕΟ - ΣΧΟΛΙΑ

ΤΑ ΕΛΑΤΑ, οι στολισμένοι δρόμοι, οι γιορταστικές βιτρίνες... ο δέκατος τρίτος μισθός,...

19/12/1997