Κόφι Ανάν

Θανάσιμα σαν τις νάρκες

Πριν από τέσσερα χρόνια, η Διεθνής Εκστρατεία για την Απαγόρευση των Ναρκών Ξηράς κινητοποίησε την υφήλιο εναντίον αυτών...

11/07/2001