Κώστας Νανόπουλος

Η δωρεά ως δαπάνη της επιχείρησης

Η αντιμετώπιση των φιλανθρωπιών από την ελληνική νομοθεσία ανέκαθεν υπήρξε ευέλικτη στον βαθμό που διευκολύνει τις εταιρείες και παρέχει κίνητρα...

22/12/2008 07:00

Λογιστική χωρίς σύνορα

Oι οικονομικές πληροφορίες που δημοσιεύουν κατά παράδοση οι Ανώνυμες Εταιρείες είναι στατικές όσον αφορά τη δομή και το περιεχόμενό τους. Ανεξάρτητα...

30/07/2007 07:00