Αθηνά Ισόγλου

AIXMEΣ Mετέωροι και αβοήθητοι

Ο ΝΟΜΟΣ αυτός θα έπρεπε να δίνει κάποιο περιθώριο προσαρμογής, γιατί διαφορετικά δημιουργεί πραγματικά άλυτα προβλήματα. Θα σας...

04/10/2004