Γιάννης Γιαννουλόπουλος

Μέχρι τέλους, δεν ήθελαν να ξέρουν

«Προς γαρ το τελευταίον εκβάν, έκαστον των πριν υπαρξάντων κρίνεται». Ο Δημοσθένης είχε δίκιο. Τόσο ως προς τη διάγνωση, ότι οι άνθρωποι κρίνουν...

08/11/2007 07:00