Γιάννης Γιαννακόπουλος

Τοκογλυφικές απαιτήσεις

Η αντίδραση εκ μέρους των κ.κ. τραπεζιτών και ιδιαίτερα του κ. Θ. Καρατζά, εκ μέρους της ΕΕΤ, στην πρωτοβουλία της...

06/03/2001