Ανέστης Αναστασιάδης

Για να μην ξανασφαχτούμε...

Το ΠΑΣΟΚ από την ίδρυσή του ήταν ένα κίνημα ιδεών και προτάσεων και έτσι θα πρέπει να μείνει για το καλό και του ίδιου και του πολιτικού μας...

06/12/2011 20:00

Για να μην ξανασφαχτούμε...

Το ΠΑΣΟΚ από την ίδρυσή του ήταν ένα κίνημα ιδεών και προτάσεων και έτσι θα πρέπει να μείνει για το καλό και του ίδιου και του πολιτικού μας...

06/12/2011 09:38