Ανδρέας Αναγνωστάκης

AIXMEΣ «Kοπαδοποιημένη»

H ελληνική Δικαιοσύνη δεν μπορεί να καταλήξει οριστικά, ποιος είναι ο ενδεχόμενος δόλος στις ομαδικές θανατώσεις των Ελλήνων πολιτών....

09/10/2004