Βασίλης Αλεξάκης

ΓΝΩΜΗ

] «Το λεξικό που ονειρεύομαι»

Δεν είμαι υπέρ της απαγόρευσης λέξεων από τα λεξικά. Η υπόθεση αυτή είναι, βέβαια, ενδεικτική της δύναμης των λέξεων. Οι λέξεις, συχνά, είναι...

11/06/2008 07:00