Γιάννης Αλεβίζος

Δεν ζητάμε καμία χάρη

Η θέση μας είναι στη θύρα 13 και δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω και να προμηθευτούμε εισιτήρια από τα μαγαζιά, με τα οποία η σχέση είναι πελατειακή:...

06/10/2007 07:00