Νίκος Ακριτίδης

ΤΡΙΤΗ ΑΠΟΨΗ «Το φάσμα»

Στις αρχές της δεκαετίας του εξήντα, ο μακαρίτης ο Δημ. Ψαθάς έγραφε σε μια του επιφυλλίδα στα «ΝΕΑ» ότι κάθε φορά...

24/11/1999