Αρετή Αθανασιάδου

Έγκλημα χωρίς αιτία

Δέκα χιλιόμετρα απόσταση χωρίζουν τη Μεγαλόχαρη και τον Ξηρόκαμπο, τα δύο μικρά ορεινά χωριά της Άρτας όπου εξελίχθηκε η τραγωδία...

26/03/2005