Παναγιώτης Αδαμόπουλος

ΑΙΧΜΕΣ Μας χρωστάνε

Είναι αλήθεια ότι στον νέο εθνικό δρόμο έχουμε στηρίξει πολλές ελπίδες στην προσπάθεια για οικονομική ανάκαμψη της Μεσσηνίας....

12/02/2003