Δήμος Αβδελιώδης

Δεν είναι όλοι ίδιοι

Κάθε εκλογή είναι κυρίως μια δυνατότητα και αξίωση για βελτίωση. Δεν είναι μια ματαιότητα, αλλά μια πραγματικότητα που οι πολίτες τής δίνουν...

02/10/2009 07:00