Ελευθέριος Γείτονας

Αγωνία για τον πολιτισμό

Είναι άκρως ανησυχητικό που η πολιτιστική πολιτική, αν δεν απουσιάζει παντελώς, πιάνει λίγες μόνο γραμμές στα προεκλογικά...

06/03/2000