Κωνσταντίνος Γαγλίας

Ανάπτυξη σε γοργούς ρυθμούς

Ο κλάδος του catering αποτελεί έναν ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα της ελληνικής οικονομίας, παρέχοντας ένα ολοένα διευρυνόμενο φάσμα οργανωμένων...

17/03/2008 07:00

Επαγγέλματα που κάνουν... σπορ

Ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα που επιτάχυναν τις αλλαγές και τις αντιλήψεις στον αθλητισμό στην Ελλάδα ήταν η οργάνωση των επαγγελματικών...

24/03/2008 07:00