Μιχάλης Βιδάλης

Λεπτές ισορροπίες

Στην ενότητα αυτή εστιαζόμαστε στην ενοποίηση των συστατικών στοιχείων των logistics και των διανομών σε μια πλήρη λειτουργική δομή που επιτρέπει...

21/05/2007 07:00