Χάρης Βεργούλης

ΑΙΧΜΕΣ Δεν ασκούν εξουσία

Η απονομή της Δικαιοσύνης είναι μία δύσκολη, επίμονη και βασανιστική διαδικασία, όπως κάθε λειτουργία της ευνομούμενης...

29/09/1999

AIXMEΣ Σεβασμός στον αδύναμο άνθρωπο

Μία από τις βασικές συνταγματικές αρχές είναι ότι η Δικαιοσύνη αποτελεί τον εγγυητή των ατομικών, κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων...

15/03/2005